Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Strona archiwalna

 

Komunikat w sprawie wymierzenia grzywny Prezydentowi m.st. Warszawy za niestawiennictwo przed Komisją Weryfikacyjną

             W dniu 11 i 12 września 2017 r. wpłynęły do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na postanowienia Komisji do Spraw Usuwania Skutków Prawnych Decyzji Reprywatyzacyjnych Dotyczących Nieruchomości Warszawskich, Wydanych z Naruszeniem Prawa (Komisja Weryfikacyjna):

·         skarga Prezydenta m.st. Warszawy na postanowienie z 29 czerwca 2017 r. o ukaraniu grzywną w wysokości 3.000 zł. za niestawiennictwo przed Komisją na rozprawie 29 czerwca 2017 r. Sprawa ta została zarejestrowana pod sygn. akt I SA/Wa 1348/17 (11 września 2017 r. – data wpływu do Sądu);

·         skarga Prezydenta m.st. Warszawy na postanowienie z 29 czerwca 2017 r. o ukaraniu grzywną w wysokości 3.000 zł. za niestawiennictwo przed Komisją na rozprawie 29 czerwca 2017 r. Sprawa ta została zarejestrowana pod sygn. akt I SA/Wa 1349/17 (11 września 2017 r. – data wpływu do Sądu);

·         skarga Prezydenta m.st. Warszawy na postanowienie z 13 lipca 2017 r. o ukaraniu grzywną w wysokości 3.000 zł. za niestawiennictwo przed Komisją na rozprawie 13 lipca 2017 r. Sprawa ta została zarejestrowana pod sygn. akt I SA/Wa 1350/17 (11 września 2017 r. – data wpływu do Sądu);

·         skarga Prezydenta m.st. Warszawy na postanowienie z 25 lipca 2017 r. o ukaraniu grzywną w wysokości 3.000 zł. za niestawiennictwo przed Komisją na rozprawie 29 czerwca 2017 r. Sprawa ta została zarejestrowana pod sygn. akt I SA/Wa 1355/17 (12 września 2017 r. – data wpływu do Sądu).

Przewidywany termin rozpoznania powyższych spraw to IV kwartał 2017 r.

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  19-09-2017
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  19-09-2017 10:46
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 4128
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl