Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

WSA-ZP-11/2017

Utrzymanie czystości w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Termin składania ofert 26.10.2017 r. do godz.11:00.

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 135 000 euro.
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.
Termin na składanie zapytań do treści SIWZ upływa 05.10.2017  r. 


Ogłoszenie o zamówieniu 2017/S 179-366622 z dn. 19.10.2017

 PDFOgłoszenie o zamówieniu 2017-OJS179-366622-pl.pdf (132,64KB)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

PDFSIWZ Usługi utrzymania czystości 2017 -2019.pdf (1,40MB)

Załącznik Nr 1B do SIWZ - Kosztorys ofertowy (excel)

XLSXKosztorys ofertowy Załącznik Nr 1B do SIWZ.xlsx (22,02KB)

Załącznik Nr 4 do Umowy 

PDFZałacznik Nr 4 do Umowy - Warszawa Jasna.pdf (464,71KB)

Załącznik Nr 5 do Umowy

PDFZałacznik Nr 5 do Umowy - Warszawa Pankiewicza.pdf (620,91KB)

Załącznik Nr 6 do Umowy

PDFZałacznik Nr 6 do Umowy - Radom Słowackiego.pdf (475,10KB)

Formularze ofertowe do SIWZ 

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx (48,10KB)

ZIPZałączniku nr 4 JEDZ.zip (85,47KB)


Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 11.10.2017

PDFWyjaśnienia treści SIWZ 11.10.2017.pdf (991,36KB)


Informacja:  W treści Załącznika Nr 1B do SIWZ  (Kosztorys ofertowy - excel) obowiązującym jest Arkusz 2.


Informacja z otwarcia ofert w dn. 26.10.2017

PDFinformacja z otwarcia ofert 26.10.2017.pdf (1,21MB)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 14.11.2017 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 14.11.2017.pdf (391,43KB)

Metryczka
 • wytworzono:
  19-09-2017
  przez: Piotr Kosicki
 • opublikowano:
  19-09-2017 09:06
  przez: Piotr Kosicki
 • zmodyfikowano:
  14-11-2017 13:20
  przez: Piotr Kosicki
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 9852
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl