Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Strona archiwalna

 

Komunikat w sprawie realizacji inwestycji drogowej w Bydgoszczy

 

Wojewódzki  Sąd  Administracyjny  w  Warszawie   wyrokiem  z  13 września 2017 r.  w  sprawie  o  sygn.  akt  VII SA/Wa 983/17 ,  oddalił  skargi  na   decyzję  Ministra   Infrastruktury  i  Budownictwa  w  przedmiocie zezwolenia  na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie II etapu ul. Ogińskiego, stanowiącego część Trasy Uniwersyteckiej, będącej drogą wojewódzką, na odcinku od Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II z przebudową drogi powiatowej na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Magnuszewskiej oraz budową węzła drogowego Jana Pawła II – Glinki w Bydgoszczy.

Zdaniem Sądu, zarzut naruszenia przez organ procedury administracyjnej przy wydawaniu zaskarżonej decyzji okazał się niezasadny. Strony bowiem brały czynny udział w toczącym się postępowaniu i miały możliwość składania środków odwoławczych. Organ zaś w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji odniósł się szczegółowo do argumentów stron podniesionych w odwołaniu. Zarzut naruszenia zasady czynnego udziału stron w postępowaniu mógłby być uwzględniony jedynie gdyby zostało wykazane, w jaki sposób wpłynęło to na wynik sprawy, czego w sprawie nie dowiedziono. Nie mógł odnieść skutku również zarzut pozbawienia możliwości udziału w postępowaniu innych uczestników, ponieważ na ten fakt mogą skutecznie powoływać się tylko te podmioty, który nie brały w nim udziału.

Odnośnie zaś kwestii odszkodowawczych, Sąd stwierdził, że nie były one w ogóle przedmiotem rozstrzygania w tym postępowaniu, ponieważ zaskarżone rozstrzygnięcie dotyczyło jedynie technicznych kwestii realizacji inwestycji drogowej. W tym zakresie decyzja Ministra Infrastruktury i Budownictwa jest zgodna z prawem.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  13-09-2017
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  13-09-2017 14:26
  przez: Tomasz Gaj
 • zmodyfikowano:
  13-09-2017 14:32
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 3646
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl