Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Strona archiwalna

 

Komunikat w sprawie wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Radomia

 

W dniu 5 września 2017 r. wpłynęła do tutejszego Sądu skarga Radosława Witkowskiego na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 czerwca 2017 r.  nr LEX-I.4102.4.2017 w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Radomia, która została zarejestrowana pod sygn. akt VIII SA/Wa 658/17. W dniu 8  września 2017 r. Sąd wezwał Wojewodę Mazowieckiego do uzupełnienia akt administracyjnych sprawy w postaci nadesłania oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zwrotnych potwierdzeń odbioru zaskarżonego zarządzenia. Sąd wysłał także odpis odpowiedzi na skargę pełnomocnikowi skarżącego.

Termin rozprawy w powyższej sprawie został wyznaczony na dzień 25 października 2017 r. o godz. 9:00 w Sali B Wydziału Zamiejscowego w Radomiu.

 

                                                          PRZEWODNICZĄCA
                                                        WYDZIAŁU INFORMACJI SĄDOWEJ
                                                          Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
                                                           w Warszawie

                                                           Sędzia WSA Joanna Kube

Metryczka
 • wytworzono:
  11-09-2017
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  11-09-2017 15:28
  przez: Tomasz Gaj
 • zmodyfikowano:
  18-09-2017 14:34
  przez: Jakub Mitak
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 3580
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl