Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

WSA-ZP-09/2017

Zakup usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo – rekreacyjnych dla sędziów, pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz ich rodzin w postaci abonamentu miesięcznego w wyznaczonych ośrodkach na terenie całego kraju, z którymi Wykonawca ma podpisaną umowę współpracy

Termin składania ofert 10.08.2017 r. do godz.11:00.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 135 000 euro.
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.
Termin na składanie zapytań do treści SIWZ upływa 07.08.2017  r. 


Ogłoszenie o zamówieniu nr 560607-N-2017 z dnia 2017-08-01 r.

PDFOgłoszenie o zamówieniu UZP 01.08.2017.pdf (202,82KB)

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

PDFSiwz zakup usług sportowo rekreacyjnych 2017.pdf (1,10MB)

 

Formularze ofertowe w formacie word

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx (73,41KB)


Modyfikacje SIWZ - 07.08.2017r. 

PDFModyfikacja SIWZ 07.08.2017.pdf (703,33KB)


Informacja z otwarcia ofert  - 10.08.2017 r. 

PDFinformacja z otwarcia ofert 10.08.2017.pdf (154,42KB)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 18.08.2017 r. 

PDFInformacja wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (336,09KB)

Metryczka
 • wytworzono:
  01-08-2017
  przez: Piotr Kosicki
 • opublikowano:
  01-08-2017 12:58
  przez: Piotr Kosicki
 • zmodyfikowano:
  18-08-2017 10:13
  przez: Piotr Kosicki
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 10405
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl