Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

WSA-ZP-07/2017

Dostawa energii elektrycznej do budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przy ulicy Pankiewicza 4

Termin składania ofert 07.07.2017 r. do godz.11:00.

Termin składania ofert 11.07.2017 r. do godz.11:00.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 135 000 euro.
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.
Termin na składanie zapytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia upływa 04.07.2017 r.  


Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 30.06.2017 r. 

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 542617-N-2017 z dnia 2017-06-30.pdf (169,00KB)

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

PDFSIWZ dostawa energii Pankiewicza 4.pdf (926,71KB)

 

Formularze ofertowe 

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx (35,35KB)


Wyjaśnienia treści SIWZ - 04.07.2017 

PDFWyjaśnienia treści SIWZ 04.07.2017.pdf (1,37MB)


Zmiana treści SIWZ w zakresie terminu składania ofert oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 500002249-N-2017- 05.07.2017

(uwaga - termin składania ofert wyznaczono na 11.07.2017) 

PDFZmiana treści SIWZ 05.07.2017.pdf (2,02MB)


Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ - 07.07.2017 

PDFWyjaśnienia treści SIWZ 07 07 2017.pdf (4,96MB)


Informacja z otwarcia ofert - 11.07.2017 

PDFinformacja z otwarcia ofert 11.07.2017.pdf (1,37MB)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 01.08.2017

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (406,52KB)

Metryczka
 • wytworzono:
  30-06-2017
  przez: Piotr Kosicki
 • opublikowano:
  30-06-2017 13:10
  przez: Piotr Kosicki
 • zmodyfikowano:
  01-08-2017 11:08
  przez: Piotr Kosicki
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 9165
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl