Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

WSA/ZP/BA/19/2017

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert:  09.06.2017r. do godz. 11.00

Termin składania ofert:  13.06.2017r. do godz. 11.00

„Dostawa foteli  rehabilitacyjnych  do pracy z komputerem na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie”– SPRAWA WSA/ZP/BA/19/2017

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-19-2017.pdf (611,91KB)


Niniejszym informuję iż do Zamawiającego wpłynęły w wyznaczonym terminie zapytania do postępowania, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, przesłana korespondencja nie została odczytana. W związku z powyższym Zamawiający publikuje pytania i odpowiedzi i w konsekwencji tego zostaje wydłużony termin składania ofert. Oferty które już wpłynęły, ostaną otwarte po upływie nowego terminu składania ofert tj. po godzinie 11.00 dnia 13.06.2017. 

Prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania dot. postępowania nr WSA/ZP/BA/19/2017:

1. Jaka jest dostępność pomieszczeń, do których należy dostarczyć fotele? Czy do pomieszczeń prowadzą wyłącznie schody (jeśli tak, to ile), czy jest dostępna winda?
Odpowiedz: Pomieszczenia do których nalezy dostarczyć fotele i gdzie zostaną zmontowane zlokalizowane są na parterze, wiec nie ma utrudnionego dostępu do tych pomieszczeń.    

2. Czy montaż foteli mógłby się odbyć w siedzibie Zamawiającego? (Jest to naszym zdaniem wskazane z uwagi na bezpieczeństwo transportu foteli.)
Odpowiedz:  Zgodnie z paragrafem 1 ust. 2 projektu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zmontowania dostarczonych foteli rehabilitacyjnych w siedzibie Zleceniodawcy.
​​
​3. Czy istnieje możliwość, by dostawa foteli odbyła się w danym dniu, a w kolejnym dniu roboczym odbył się montaż? (Zapewni to możliwość montażu w godzinach pracy Zamawiającego.)​
Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza sytuacji w której dostawa i montaż odbędą się w dwóch terminach, Zamawiający nie ma możliwości przechowania foteli do następnego dnia roboczego w którym odbędzie się montaż. 
Dostawa i montaż muszą się odbyć w jednym dniu zgodnie z paragrafem 1 ust. 3 projektu umowy, tj. w godzinach pracy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 


4. W postępowaniu nr WSA/ZP/BA/19/2017 podajecie Państwo termin realizacji - 21 dni. Jednak producent foteli (...) realizuje zamówienia w ciągu 30 dni. Oczywiście często zdarza się, że realizacja jest szybsza, jednak producent nie może dać z góry takiej gwarancji. Czy - w związku z powyższym - istnieje możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia do 30 dni? Przedłużenie terminu do 30 dni umożliwi nam (i zapewne także ewentualnym pozostałym oferentom) zaoferowanie niższej ceny, co będzie zdecydowanie na korzyść dla Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę terminu realizacji umowy. 


W związku z powyższym wydłuża się termin składania ofert do godziny 11.00 dnia 13.06.2017. 


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty WSA-ZP-BA-19-2017.pdf (486,51KB)

Metryczka
 • wytworzono:
  01-06-2017
  przez: Krzysztof Antczak
 • opublikowano:
  01-06-2017 11:17
  przez: Krzysztof Antczak
 • zmodyfikowano:
  14-06-2017 10:54
  przez: Krzysztof Antczak
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 6828
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl