Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

WSA/ZP/BA/14/2017

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert:  08.06.2017r. do godz. 11.00

  Dostawa urządzeń, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji budynku Wydziału VIII  w Radomiu  , ul. Słowackiego 7”– SPRAWA WSA/ZP/BA/14/2017.

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-14-2017.pdf (536,01KB)

PDFklimatyzacja rzuty kondygnacji.pdf (2,00MB)


Odpowiedzi do treści Zapytania ofertowego:

1 Czy jest możliwość złożenia oferty na dostawę urządzeń klimatyzacyjnych dla budynku Sądu Administracyjnego innego producenta niż Fujitsu?

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie urządzeń klimatyzacyjnych innego producenta niż Fujitsu. Zamawiający posiada urządzenia tej firmy w budynku  i chce utrzymać ujednolicony system serwisowy w zakresie przeglądów i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych.


Zmiana treści Opisu Przedmiotu Zamówienia w dniu 01.06.2017r.:

W załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego stanowiący Opis przedmiotu zamówienia,  w ust. 2 pkt. 1 lit. b uchyla się treść: 

„jednostka wewnętrzna  –   ASYG09LMCA (moc chł./grz.   2,5/3 kW) - 8 szt.”,

uchylonej treści nadaje się następującą treść:

b) jednostka wewnętrzna  –   ASYG07LMCA (moc chł./grz.   2,0/2,7 kW) - 6 szt.

c) jednostka wewnętrzna  –   ASYG09LMCA (moc chł./grz.   2,5/3 kW) - 2 szt.

Zamawiający nie wydłuża terminu składania ofert.

 


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - WSA-ZP-BA-14-2017.pdf (495,78KB)


PDFInformacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty - WSA-ZP-BA-14-2017.pdf (481,89KB)

Metryczka
 • wytworzono:
  30-05-2017
  przez: Krzysztof Antczak
 • opublikowano:
  30-05-2017 13:19
  przez: Krzysztof Antczak
 • zmodyfikowano:
  12-06-2017 11:37
  przez: Krzysztof Antczak
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 6786
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl