Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Strona archiwalna

 

       W dniu 9 maja 2017 r. odbyła się rozprawa w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 2971/16 ze skargi Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z 24 października 2016 r. Nr DIiO-420/813/2016 w przedmiocie wstrzymania użytkowania instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów, tj., kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 t/dobę z wykorzystaniem obróbki biologicznej, prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., zlokalizowanej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Kampinoska OUZ" przy ul. Kampinoskiej 1 w Warszawie, eksploatowanej bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego.

     W charakterze uczestników postępowania występują ponadto: Stowarzyszenie „Czyste Radiowo” oraz Stowarzyszenie „Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Ekosystemów”.

       W sprawie tej Sąd wyrokiem z 9 maja 2017 r. oddalił skargę. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd stwierdził, że organ prawidłowo przyjął, iż skoro strona skarżąca nie posiadała wymaganego pozwolenia zintegrowanego to zgodnie z art. 365 ust. 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519) należało wstrzymać użytkowanie instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów.

        Wyrok ten jest nieprawomocny.

Metryczka
 • wytworzono:
  09-05-2017
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  09-05-2017 16:20
  przez: Tomasz Gaj
 • zmodyfikowano:
  10-05-2017 09:32
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 4373
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl