Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

WSA/ZP/BA/06/2017

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert: 30.03.2017r. godz. 11.00

 „Dostawa i wymiana akumulatorów do  UPS w budynku Wydziału VIII  WSA w Warszawie  zlokalizowanego  w Radomiu, ul. Słowackiego 7.

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-6-2017.pdf (608,76KB)


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro pn.: „Dostawa i wymiana akumulatorów do  UPS w budynku Wydziału VIII  WSA w Warszawie  zlokalizowanego  w Radomiu  , ul. Słowackiego 7.”- SPRAWA WSA/ZP/BA/06/2017  informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenia zamówienia.

W postępowaniu została złożona jedna oferta. Oferta nie spełnia warunku Zamawiającego - brak autoryzacji do serwisowania UPS, oferta została odrzucona. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie. 

Metryczka
 • wytworzono:
  22-03-2017
  przez: Krzysztof Antczak
 • opublikowano:
  22-03-2017 12:11
  przez: Krzysztof Antczak
 • zmodyfikowano:
  03-04-2017 10:03
  przez: Krzysztof Antczak
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 7935
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl