Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Strona archiwalna

 

Komunikat w sprawie przejścia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości Plac Defilad w Warszawie (Chmielna 70)

 

            W dniu 2 i 3 marca 2017 r. wpłynęły do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dwie skargi na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów stwierdzającą przejście na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonych w Warszawie, Plac Defilad (dawna ul. Chmielna 70) i zostały zarejestrowane pod sygn. akt I SA/Wa 341/17 i I SA/Wa 349/17.

            Minister Rozwoju i Finansów stwierdził przejście na rzecz Skarbu Państwa 2/3 części prawa własności nieruchomości położonych w Warszawie, Plac Defiald (dawna ul. Chmielna 70) stanowiących poprzednio własność Jana Henryka H.M. Organ stwierdził ponadto, że utrata własności nieruchomości obejmuje również w odpowiednim zakresie uprawnienia do ustanowienia praw rzeczowych na podstawie dekretu z 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279).

            W sprawach tych termin rozprawy nie został jeszcze wyznaczony.

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  16-03-2017
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  16-03-2017 12:53
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 4099
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl