Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

WSA/ZP/BA/04/2017

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert: 09.03.2017 r.

„Dostawa materiałów biurowych i czystościowych oraz papieru kserograficznego dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie"

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-4-2017.pdf (529,29KB)

XLSZałacznik Nr 2 do Zapytania ofertowego WSA-ZP-BA-04-2017.xls (82,00KB)


Odpowiedzi do treści Zapytania ofertowego|:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie artykułów równoważnych w tych pozycjach
gdzie wymienione są nazwy produktów?

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie artykułów równoważnych, w tych pozycjach kosztorysu ofertowego, gdzie wymienione są nazwy produktów. Postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów  ustawy Prawo zamówień publicznych.


2. Czy w poz. 82  formularza cenowego  -  papier toaletowy  op.8 rolek  mamy wycenić 1500 opakowań ( 12 tys. rolek) czy 1500 rolek ?

W pozycji 82 kosztorysu ofertowego, Zamawiający wskazuje 1500 opakowań po 8 rolek papieru toaletowego.
 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 10.03.2017r. 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty WSA-ZP-BA-04-2017.pdf (485,24KB)

Metryczka
 • wytworzono:
  01-03-2017
  przez: Krzysztof Antczak
 • opublikowano:
  01-03-2017 12:01
  przez: Krzysztof Antczak
 • zmodyfikowano:
  10-03-2017 09:29
  przez: Krzysztof Antczak
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 8018
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl