Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Ogłoszenie o sprzedaży na surowce wtórne

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie o sprzedaży na surowce wtórne zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

 

1.Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie działając zgodnie z  Rozporządzeniem Rady       

   Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami     

   rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe

   (Dz.U. Nr 114,  poz.761 z późniejszymi zmianami)  informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki  

   majątku ruchomego z przeznaczeniem do sprzedaży na surowce  wtórne wg. załączonego spisu:

 

 L.p.

 Nazwa przedmiotu

J.m.

Ilość

 1.

 monitor Dell E173FPc

 szt.

5

 2.

 monitor Dell E176FPf

 szt.

1

 3.

 monitor Dell E172FPb

 szt.

6

 4.

 faks Panasonic DP-180-EE

 szt.

1

 5. 

 drukarka Xerox 5500

 szt.

1

 6.

 drukarka Lexmark E460

 szt.

1

 7.

 drukarka OKI B4300

 szt.

2

 8.

 drukarka OKI B4350

 szt.

3

 9.

 drukarka Samsung ML-3051ND

 szt.

3

 10.

 ekspres do kawy TCA 6401

 szt.

1

 11.

 niszczarka EBA 1226S

 szt.

2

 12.

 niszczarka Fellowes P-57Cs, P70CM

 szt.

2

 13.

 niszczarka HSM Shredstar X10

 szt.

1

 14.

 biurko

 szt.

2

 15.

 czajnik elektryczny Zelmer, Hunday,Tefal

 szt.

7

 16.

 krzesło biurowe

 szt.

13

 17.

 krzesło klasyczne

 szt.

1

 18.

 lampka na klips, wysięgnikowa

 szt.

3

 29.

 fotelik

 szt.

3

 20.

 wysięgnik do papieru

 szt.

1

 22.

 wysięgnik pod telefon

 szt.

3

 23.

 wentylator Dynora

 szt.

1

 24.

 podnóżek Q-connect

 szt.

1

 

    Szacowana  waga w/w przedmiotów ok. 450-550 kg

 

2. Termin realizacji:

     10 dni roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia przez wykonawcę zlecenia do realizacji.


3. Osoba wyznaczona do porozumiewania się z wykonawcami:

    Odpady przeznaczone do sprzedaży można obejrzeć podczas wizji lokalnej pod nadzorem

    Sprzedającego w dni powszednie w Warszawie przy ul. Jasnej 2/4 w godz. 10.00-13.00 po

    uprzednim kontakcie.

    Osoba upoważniona do kontaktu:

    Jacek Wdowiarski  tel. 22 5964456, e-mail  jacek.wdowiarski@warszawa.wsa.gov.pl

 

4.Kryteria wyboru ofert:

    cena 100%

 

5.Istotne postanowienia:

  - wszystkie koszty, w tym opłaty od czynności cywilno-prawnych wraz z opłatami

    administracyjnymi, związane z nabyciem i odbiorem przedmiotu sprzedaży ponosi Kupujący,

  - zakupione odpady nie podlegają reklamacji,

  - odbiór zakupionego mienia (załadunek, transport, ustalenie pomiaru masy odpadów) odbywa  

     się  siłami i środkami własnymi Kupującego,

  - w przypadku nieodebrania przedmiotu sprzedaży w terminie określonym, Sprzedający ma   

     prawo  odstąpić od umowy bez dodatkowego wezwania.

 

6. Oferta w formie pisemnej powinna zawierać następujące informacje:

    -  dokładną nazwę i adres oferenta,

    -  proponowana cena brutto za całość zamówienia,

    -  wypis z właściwego KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

       ( jeżeli  ofertę składa spółka cywilna zaświadczenie powinien złożyć każdy ze wspólników, a    

       ponadto  należy  przedłożyć umowę spółki),

    -  kopie aktualnego zezwolenia właściwego organu na prowadzenie  działalności w zakresie

       gospodarki odpadami zgodnie z artykułem 27 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o  

       odpadach (Dz.U. z dnia 8 stycznia 2013 poz. 21 z późniejszymi zmianami).

 

7. Miejsce i termin złożenia ofert:

    Ofertę należy złożyć w biurze podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

    ul. Jasna2/4, 00-013 Warszawa, przesłać faksem na numer 22 596 44 87 lub e-mailem   

    do dnia  24.02.2017r. do godz.16.00.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  14-02-2017
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  14-02-2017 08:44
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 4127
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl