Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

WSA/ZP/BA/02/2017

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert 26.01.2017 r.

 „Usługi pralnicze dla potrzeb WSA w Warszawie”

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-2-2017.pdf (459,56KB)


Sprostowanie

Informujemy, że w Zapytaniu Ofertowym  nastąpiła oczywista omyłka pisarska dotycząca okresu zawarcia umowy. W punkcie I.1 opisu przedmiotu zamówienia oraz w punkcie 1 załącznika nr 1 zapytania ofertowego wpisano „do dnia 31.01.2017”, a powinno być  jak w §2 ogólnych warunków umowy: „do dnia 31.01.2018”.

Powyższe sprostowanie nie powoduje wydłużenia terminu składania ofert.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 27.01.2017r. 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pralnia.pdf (483,49KB)

 

Metryczka
 • wytworzono:
  19-01-2017
  przez: Krzysztof Antczak
 • opublikowano:
  19-01-2017 10:23
  przez: Krzysztof Antczak
 • zmodyfikowano:
  27-01-2017 09:48
  przez: Krzysztof Antczak
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 9414
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl