Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

 

 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie działając zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania

składnikami rzeczowymi majątku ruchomego , w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114,poz.761 z późniejszymi zmianami)  posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego

 z przeznaczeniem do nieodpłatnego przekazania innej jednostce budżetowej.

Jednostki budżetowe zainteresowane przejęciem składników majątku proszone są o złożenie
do dnia 09 lutego 2017 r. pisemnego wniosku o nieodpłatne przekazanie wskazanych składników majątku, który należy kierować do Dyrektora Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa.

Wniosek powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust.4 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 21 maja 2010 r.(Dz. U. Nr 114 poz. 761 z późniejszymi zmianami ).

O podziale majątku decydować będzie  kolejność otrzymanych wniosków.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Oddziału Administracyjno –Gospodarczego :
Jacek Wdowiarski tel. 22 5964456
oraz
Paweł Szymański tel. 600890097.

Szczegółowy wykaz zbędnych składników majątku ruchomego zawiera załącznik nr.1
PDFzałacznik nr 1 do ogłoszenia o zbednych skladnikach majatku.pdf (293,30KB)

Metryczka
 • wytworzono:
  09-01-2017
  przez: Jakub Mitak
 • opublikowano:
  09-01-2017 15:39
  przez: Jakub Mitak
 • zmodyfikowano:
  26-01-2017 09:45
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 5986
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl