Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

WSA/ZP/BA/15/2016

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert 29.11.2016r.

Oferta na Zakup monitorów z minimalną 2-letnia gwarancją  dla  potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-15.pdf (456,36KB)

PDFSpecyfikacja techniczna zał nr 2.pdf (355,91KB)


Pytanie 1:

Specyfikacja techniczna monitorów, punkty 13 i 15 – bardzo proszę o wskazanie jaka jest faktycznie wymagana gwarancja.

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią pkt 2.2. Zapytania ofertowego, w którym zostały wyznaczone kryteria oceny ofert, Wykonawca może:

 1. zaoferować minimalny wymagany (2 – letni) termin gwarancji - w takim przypadku Zamawiający przyzna zero punktów w ramach wyznaczonych kryteriów oceny ofert lub,
 2. zaoferować wydłużoną gwarancję tj. na okres 3 lat - w takim przypadku Zamawiający przyznadziesięć punktów w ramach wyznaczonych kryteriów oceny ofert.

 

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza w monitorach o przekątnej ekranu 28 cali inne matryce niż IPS?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w monitorach o przekątnej ekranu 28 cali, inny typ matryc niż IPS.

 

Wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania, stają się integralną częścią zapytania ofertowego i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 02.12.2016r. 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 02.12.2016.pdf (490,25KB)
 

Metryczka
 • wytworzono:
  22-11-2016
  przez: Krzysztof Antczak
 • opublikowano:
  22-11-2016 13:02
  przez: Krzysztof Antczak
 • zmodyfikowano:
  02-12-2016 12:32
  przez: Krzysztof Antczak
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 9788
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl