Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

WSA-ZP-13/2016

Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych przeznaczonych dla pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie


Termin składania ofert 28.11.2016 r. do godz.11:00.


Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 135 000 euro.
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.
Termin na składanie zapytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia upływa 23.11.2016 r.  


Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 18.11.2016 

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 18.11.2016.pdf (128,68KB)

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

PDFSIWZ DOSTAWA KART PRZEDPŁACONYCH 2016 .pdf (1,02MB)

 

Formularze ofertowe w formacie word

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx (56,51KB)


Informacja z otwarcia ofert przetargowych z dn. 28.11.2016r. 

PDFzawiadomienie z otwarcia ofert 28.11.2016.pdf (447,12KB)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 02.12.2016r. 

PDFINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOSTAWA KART PRZEDPŁACONYCH 2016.pdf (510,18KB)

Metryczka
 • wytworzono:
  18-11-2016
  przez: Piotr Kosicki
 • opublikowano:
  18-11-2016 13:33
  przez: Piotr Kosicki
 • zmodyfikowano:
  02-12-2016 14:43
  przez: Piotr Kosicki
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 10069
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 00,  22 553 79 01
fax 22 553 70 46
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
 

Wydziały Orzecznicze


I, II, III, IV   00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI, VII  00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl