Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Ogłoszenie o sprzedaży na surowce wtórne

Strona archiwalna

 

 

Ogłoszenie o sprzedaży na surowce wtórne zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

 

1.Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie działając zgodnie z  Rozporządzeniem Rady       

   Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami     

   rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe

   (Dz.U. Nr 114,  poz.761 z późniejszymi zmianami)  informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki  

   majątku ruchomego z przeznaczeniem do sprzedaży na surowce  wtórne wg. załączonego spisu:

 

L.p.

Nazwa przedmiotu

J.m.

Ilość

uwagi

1.

Komputer

 

szt.

4

bez dysku twardego

oraz pamięci RAM

2.

Diodowa tablica tekstowa

szt.

1

 

3.

Kopiarka

szt.

4

 

4.

Drukarka

szt.

18

 

5.

Niszczarka Fellowes P70CM, EBA,IDEAL

szt.

7

 

6.

Zasilacz do laptopa

szt.

1

 

7.

Switch 5-portowy Surecom EP-

szt.

1

 

8.

Skaner HP ScanJet 5590,Mustek 2400

szt.

3

 

9.

Faks Panasonic

szt.

10

 

10.

Nagrywarka zewnętrzna Plextor,Asus

szt.

14

 

11.

Radio Thomson TM7680

szt.

3

 

12.

Kalkulator

szt.

3

 

13.

Kuchenka mikrofalowa

szt.

2

 

14.

Kuchenka elektryczna

szt.

1

 

15.

Czajnik elektryczny

szt.

30

 

16.

Krzesło biurowe

szt.

38

 

17.

Krzesło stołówkowe

szt.

29

 

18.

Telefon Dect C4025,AVAYA 4027

szt.

15

 

19.

Lampka na klips, lampka biurowa

szt.

7

 

20.

Krótkofalówka Apollo Runner200

szt.

2

 

21.

Smatphone Palm One Treo 650

szt.

4

 

22.

Fotel

szt.

2

 

23.

Kwietnik stojący

szt.

1

 

24.

Pompa zatapialna TP450

szt.

1

 

25.

Wysięgnik pod telefon

szt.

1

 

26.

Piekarnik konwektorowy Cook 640

szt.

1

 

27.

Monitor  do komputera

szt.

16

 

28.

Rozdrabniacz M75

szt.

1

 

29.

Odkurzacz Zelmer Cobra

szt.

1

 

30.

Telefon komórkowy Nokia 6300,6303

szt.

2

 

31.

Szafka meblowa

szt.

18

 

32.

Regał meblowy

szt.

1

 

33.

Stolik pod komputer

szt.

1

 

34.

Biurko

szt.

2

 

35.

Ekspres ciśnieniowy XP5280

szt.

1

 

36.

Dywan

szt.

7

 

37.

Podnóżek (95k) Acco Solerest

szt.

1

 

38.

Reprodukcja 95*33 cm , 30*40 cm

szt.

2

 

39.

Wózek z torbą

szt.

1

 

40.

Wiertarko-wkrętarka Bosch

szt.

1

 

41.

Zegar aluminiowy 26 cm

szt.

1

 

42.

Taboret

szt.

1

 

43.

Czytnik kart procesorowych

szt.

4

 

44.

Wentylator Bionaire BASF17V,Primo

szt.

2

 

45.

Zlew kuchenny

szt.

1

 

   Szacowana  waga w/w przedmiotów ok. 1200-1400 kg

2. Termin realizacji:

     10 dni roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia przez wykonawcę zlecenia do realizacji.

3. Osoba wyznaczona do porozumiewania się z wykonawcami:

    Odpady przeznaczone do sprzedaży można obejrzeć podczas wizji lokalnej pod nadzorem

    Sprzedającego w dni powszednie w Warszawie przy ul. Jasnej 2/4 w godz. 10.00-13.00 po

    uprzednim kontakcie.

    Osoba upoważniona do kontaktu:

    Jacek Wdowiarski  tel. 22 5964456, e-mail  jacek.wdowiarski@warszawa.wsa.gov.pl

4.Kryteria wyboru ofert:

    cena 100%

5.Istotne postanowienia:

  - wszystkie koszty, w tym opłaty od czynności cywilno-prawnych wraz z opłatami

    administracyjnymi, związane z nabyciem i odbiorem przedmiotu sprzedaży ponosi Kupujący,

  - zakupione odpady nie podlegają reklamacji,

  - odbiór zakupionego mienia (załadunek, transport, ustalenie pomiaru masy odpadów) odbywa  

     się  siłami i środkami własnymi Kupującego,

  - w przypadku nieodebrania przedmiotu sprzedaży w terminie określonym, Sprzedający ma   

     prawo  odstąpić od umowy bez dodatkowego wezwania.

6. Oferta w formie pisemnej powinna zawierać następujące informacje:

    -  dokładną nazwę i adres oferenta,

    -  proponowana cena brutto za całość zamówienia,

    -  wypis z właściwego KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

       ( jeżeli  ofertę składa spółka cywilna zaświadczenie powinien złożyć każdy ze wspólników, a    

       ponadto  należy  przedłożyć umowę spółki),

    -  kopie aktualnego zezwolenia właściwego organu na prowadzenie  działalności w zakresie

       gospodarki odpadami zgodnie z artykułem 27 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o  

       odpadach (Dz.U. z dnia 8 stycznia 2013 poz. 21 z późniejszymi zmianami).

7. Miejsce i termin złożenia ofert:

    Ofertę należy złożyć w biurze podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

    ul. Jasna2/4, 00-013 Warszawa lub przesłać faksem na numer 22 596 44 87, do dnia 

    09.09.2016r. do godz.16.00.

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  02-09-2016
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  02-09-2016 08:42
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 4999
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl