Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

WSA-ZP-09/2016

Zakup usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo – rekreacyjnych dla sędziów, pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz ich rodzin w postaci abonamentu miesięcznego w wyznaczonych ośrodkach na terenie całego kraju, z którymi Wykonawca ma podpisaną umowę współpracy.

Termin składania ofert 28.07.2016r. do godz. 11:00.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 135 000 euro.

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Termin na składanie zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia upływa 25.07.2016r.  


Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 20.07.2016 

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 20.07.2016.pdf (185,72KB)

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

PDFSiwz zakup usług sportowo rekreacyjnych 2016.pdf (908,56KB)

 

Formularze ofertowe do SIWZ 

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx (67,46KB)


Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ z dn. 22.07.2016 

PDFWyjaśnienia treści SIWZ 22.07.2016.pdf (258,23KB)

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn.22.07.2016 

PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 22.07.2016.pdf (102,46KB)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 08.08.2016 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (470,91KB)

 

Metryczka
 • wytworzono:
  20-07-2016
  przez: Piotr Kosicki
 • opublikowano:
  20-07-2016 14:02
  przez: Piotr Kosicki
 • zmodyfikowano:
  08-08-2016 15:46
  przez: Piotr Kosicki
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 12316
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl