Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

WSA-ZP-08/2016

Stały serwis i utrzymanie w gotowości urządzeń drukujących wraz sukcesywną dostawą materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 135 000 euro.

Postępowanie w trybie przetragu nieograniczonego 

Termin składania ofert 16.08.2016r. 

Termin na składanie zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia upływa 26.07.2016r.  


Ogłoszenie o zamówieniu 

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2016-OJS131-236004-pl.pdf (160,17KB)

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

PDFSIWZ serwis drukarek 2016-2020.pdf (1,46MB)

 

Załącznik Nr 7 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 

DOCZałacznik Nr 7 do SIWZ - JEDZ.doc (183,00KB)

 

Formularze ofertowe do SIWZ 

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx (76,33KB)


Modyfikacja SIWZ (zmiana treści Załacznika Nr 1 do SIWZ) z dn. 02.08.2016 

PDFModyfikacje SIWZ 02.08.2016.pdf (171,56KB)

 

Zmodyfikowany Załacznik Nr 1 do SIWZ - wersja 1.1. z dn. 02.08.2016 

DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ wer. 1.1..docx (36,51KB)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 14.09.2016 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (317,46KB)

 

Metryczka
 • wytworzono:
  11-07-2016
  przez: Piotr Kosicki
 • opublikowano:
  11-07-2016 12:15
  przez: Piotr Kosicki
 • zmodyfikowano:
  14-09-2016 11:40
  przez: Piotr Kosicki
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 12326
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl