Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

WSA-ZP-06/2016

System do obsługi BMS – modernizacja sprzętowa i oprogramowanie.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 135 000 euro, natomiast przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Termin składania ofert 17.06.2016r.

Termin na składanie zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia upływa 13.06.2016r.  


Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 08.06.2016

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 08.06.2016.pdf (160,24KB)

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

PDFSiwz modernizacja sprzętowa i oprogramowanie systemu BMS.pdf (835,03KB)

 

Załacznik Nr 8 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

PDFZałacznik Nr 8 do SIWZ.pdf (958,13KB)

 

Formularze ofertowe (wersja word) 

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx (51,24KB)


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Z DN. 20.06.2016

 

Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  08-06-2016
  przez: Piotr Kosicki
 • opublikowano:
  08-06-2016 10:59
  przez: Piotr Kosicki
 • zmodyfikowano:
  20-06-2016 11:02
  przez: Piotr Kosicki
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 11236
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl