Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

WSA-ZP-12/2015

Strona archiwalna

 

Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych przeznaczonych dla pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż równowartość kwoty 134.000 euro

Termin składania ofert 27.11.2015r. 


Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 18.11.2015r. 

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - 311294-2015.pdf (129,92KB)

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

PDFSiwz DOSTAWA KART PRZEDPŁACONYCH 2015.pdf (821,96KB)

 

Formularze ofertowe w formacie word 

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx (59,00KB)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 03.12.2015r. 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (320,32KB)


 

Metryczka
 • wytworzono:
  18-11-2015
  przez: Piotr Kosicki
 • opublikowano:
  18-11-2015 15:06
  przez: Piotr Kosicki
 • zmodyfikowano:
  03-12-2015 15:11
  przez: Piotr Kosicki
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 6205
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl