Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

WSA-ZP-10/2015

Strona archiwalna

 

Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia wraz z obsługą urządzeń ochrony technicznej w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż równowartość kwoty 134.000 euro

Termin składania ofert 21.10.2015r. 

Termin składania ofert 26.10.2015r. 


Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 09.09.2015r.

PDF2015-OJS174-316839-pl.pdf (150,71KB)

 

Sprostowanie treści ogłoszenia o zamówieniu z dn. 11.09.2015r. 

PDF2015-OJS176-319298-pl.pdf (65,97KB)

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

PDFSIWZ OCHRONA 2015.pdf (1,08MB)

 

Formularze ofertowe w formacie word

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx (83,33KB)


Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ z dn. 07.10.2015r.

PDFWyjaśnienia i modyfikacje SIWZ 07.10.2015.pdf (450,37KB)


09.10.2015r. - sprostowanie treści pisma Adm-290/584/15 z dnia 07.10.2015r. 

Sprostowania staje się integralną częś­cią treści SIWZ. 

PDFSprostowanie pisma z dnia 7.10.2015.pdf (405,59KB)


Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ z dn. 15.10.2015r. oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

PDFWyjaśnienia i modyfikacje SIWZ 15.10.2015.pdf (183,98KB)

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu w kontekście zmiany SIWZ oraz terminu składania i otwarcia ofert z dn. 15.10.2015r. 

PDFnotice 15.10.2015.pdf (83,87KB)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 06.11.2015r. 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (321,71KB)

Metryczka
 • wytworzono:
  09-09-2015
  przez: Piotr Kosicki
 • opublikowano:
  09-09-2015 10:57
  przez: Piotr Kosicki
 • zmodyfikowano:
  06-11-2015 14:13
  przez: Piotr Kosicki
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 6712
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl