Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

              Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie działając zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania

składnikami rzeczowymi majątku ruchomego , w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114,poz.761)  posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego

 z przeznaczeniem do nieodpłatnego przekazania innej jednostce budżetowej.

Jednostki budżetowe zainteresowane przejęciem składników majątku proszone są o złożenie
do dnia 09 lipca 2015 r. pisemnego wniosku o nieodpłatne przekazanie wskazanych składników majątku, który należy kierować do Dyrektora Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa.

 

Wniosek powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust.4 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 21 maja 2010 r. (Dz. U. Nr 114 poz. 761).

 

O podziale majątku decydować będzie  kolejność otrzymanych wniosków.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Oddziału Administracyjno  –Gospodarczego : Pan Paweł Nawrocki tel. 22 553 78 37  oraz Pan Jacek Wdowiarski tel. 22 596 44 56.

 

Szczegółowy wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego zawiera załącznik nr 1.

 

                                           PDFZałacznik do ogloszenia.pdf (286,73KB)

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  29-06-2015
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  29-06-2015 15:26
  przez: Tomasz Gaj
 • zmodyfikowano:
  29-06-2015 15:30
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 6508
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl