Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Strona archiwalna

 

Komunikat w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 381/15

 

 

W dniu 11 marca 2015 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w  Warszawie wpłynęła skarga A. M. i P. P. na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia […] grudnia 2014 r. utrzymującą w mocy własną decyzję z dnia […] października 2014 r. umarzającą postępowanie o wpis do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych Kościoła Latającego Potwora Spaghetti.

Wyrokiem z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 381/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w  Warszawie uchylił zaskarżoną decyzję.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd zwrócił uwagę, że w sprawie tej pierwszą decyzję w imieniu Ministra podpisał Sekretarz Stanu. Ta sama osoba podpisała również zaskarżoną decyzję. Zaistniała zatem przesłanka, skutkująca uchyleniem zaskarżonej decyzji, gdyż przy ponownym rozpatrzeniu sprawy brał udział pracownik organu podlegający wyłączeniu (stosownie do art. 145 § 1 pkt 3 k.p.a w zw. z art. 24 § 1 pkt 5 k.p.a. i w zw. z art. 127 § 3 k.p.a.).

 

                                                                                     PRZEWODNICZĄCA
                                                                                   WYDZIAŁU INFORMACJI SĄDOWEJ
                                                                                  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
                                                                                   w Warszawie

                                                                                     Sędzia WSA Joanna Kube

 

Metryczka
 • wytworzono:
  29-04-2015
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  29-04-2015 11:40
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 7065
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl