Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

ZNAK SPRAWY WSA-ZP-18/2014

Strona archiwalna

 

Dostawa stacji roboczych z systemem operacyjnym oraz pakietem biurowym dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Termin składania ofert 05.11.2014r. 


Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 28.10.2014

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf (142,90KB)

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

PDFSiwz dostawa stacji roboczych wraz z pakietem biurowym.pdf (863,43KB)

 

Specyfikacja techniczna sprzętu (dla Zadania 1) Załacznik Nr 8 do SIWZ 

DOCZałącznik Nr 8 do SIWZ.doc (105,50KB)

 

CPU Benchmarks - High End - Załacznik Nr 9 do SIWZ 

PDFPassMark Intel vs AMD CPU Benchmarks - High End - Załacznik Nr 9 do SIWZ.pdf (2,88MB)

 

Formularze ofertowe  (Załacznik Nr 1A,1B, 2, 3 4, 6 do SIWZ) 

DOCFormularze ofertowe do SIWZ.doc (108,00KB)


Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 30.10.2014r. 

PDFOdpowiedzi na pytania do SIWZ 30.10.2014.pdf (168,34KB)


UNIEWAZNIENIE POSTĘPOWANIA W RAMACH ZADANIA 2

(DOSTAWA OPROGRAMOWANIA BIUROWEGO) 

W przedmiotowym postępowaniu w ramach ZADANIA 2 złożono jedną ofertę, a cena oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Mając powyższe na uwadze, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W RAMACH ZADANIA 1 (DOSTAWA STACJI ROBOCZYCH) 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (241,62KB)  

 

Metryczka
 • wytworzono:
  28-10-2014
  przez: Piotr Kosicki
 • opublikowano:
  28-10-2014 14:35
  przez: Piotr Kosicki
 • zmodyfikowano:
  17-11-2014 14:35
  przez: Piotr Kosicki
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 5761
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl