Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

ZNAK SPRAWY WSA-ZP-17/2014

Strona archiwalna

 

Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych przeznaczonych dla pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Termin składania ofert 30.10.2014r.


Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 22.10.2014r.

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf (138,54KB)

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

PDFSiwz DOSTAWA KART PRZEDPŁACONYCH 2014.pdf (771,75KB)

 

Formularze ofertowe (Załacznik Nr 1-4, 6, 7 do SIWZ) w formacie word 

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx (46,47KB)


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych przeznaczonych dla pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie” unieważnia postępowanie przetargowe. Dwóch Wykonawców uzyskało identyczny bilans punktów w kryteriach oceny ofert. W konsekwencji powyższego w istniejącym stanie prawnym i faktycznym nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty i postępoowanie jak wskazano powyżej zostaje unieważnione. 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  22-10-2014
  przez: Piotr Kosicki
 • opublikowano:
  22-10-2014 15:01
  przez: Piotr Kosicki
 • zmodyfikowano:
  04-11-2014 13:10
  przez: Piotr Kosicki
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 5597
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl