Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie o sprzedaży na surowce wtórne zbędnych i zużytych składników
majątku ruchomego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

1.Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego z przeznaczeniem do sprzedaży na surowce wtórne wg. załączonego spisu:

L.p.

Nazwa przedmiotu

J.m.

Ilość

1.

Komputer Dell

(bez dysku twardego

oraz pamięci RAM)

 

szt.

 

163

2.

serwer Dell

szt.

1

3.

pompa  Omnigena

szt.

1

4.

drukarka

szt.

34

5.

niszczarka

szt.

7

6.

fax

szt.

1

7.

piła tarczowa(elektryczna)

szt.

1

8.

ekspres do kawy Bosch

szt.

1

9.

głośniki do komputera

szt.

1

10.

skaner

szt.

7

11.

czajnik elektryczny

szt.

32

12.

odkurzacz Electrolux

szt.

1

13.

szafa z witryną

szt.

1

14.

stół

szt.

1

15.

przystawka do biurka

szt.

1

16.

krzesło biurowe

szt.

24

17.

biurko

szt.

5

18.

lampa biurowa

szt.

26

19.

zegar

szt.

1

20.

radio Thomson TM7680

szt.

1

21.

wysięgnik pod telefon

szt.

9

22

podnóżek

szt.

2

       Szacowana  waga w/w przedmiotów ok. 2600-2800 kg.

2. Termin realizacji:
       10 dni roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia przez wykonawcę zlecenia do realizacji.

3. Osoba wyznaczona do porozumiewania się z wykonawcami:
       Odpady przeznaczone do sprzedaży można obejrzeć podczas wizji lokalnej pod nadzore Sprzedającego w dni powszednie w Warszawie przy ul. Jasnej 2/4 w godz. 10.00-13.00 po uprzednim kontakcie telefonicznym.
Osoba upoważniona do kontaktu:
Jacek Wdowiarski tel. 22 596 44 56
 

4.Kryteria wyboru ofert:
       cena 100%
 

5.Istotne postanowienia:
  - wszystkie koszty, w tym opłaty od czynności cywilno-prawnych wraz z opłatam administracyjnymi, związane z nabyciem i odbiorem przedmiotu sprzedaży ponosi kupujący,

  - zakupione odpady nie podlegają reklamacji,

  - odbiór zakupionego mienia (załadunek, transport, ustalenie pomiaru masy odpadów) odbywa   się  siłami i środkami własnymi Kupującego,

 - w przypadku nieodebrania przedmiotu sprzedaży w terminie określonym, Sprzedający ma  prawo  odstąpić od umowy bez dodatkowego wezwania.
 

6.Oferta w formie pisemnej powinna zawierać następujące informacje:
 -  dokładną nazwę i adres oferenta,

-  proponowana cena brutto za całość zamówienia,

-  wypis z właściwego KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ( jeżeli  ofertę składa spółka cywilna zaświadczenie powinien złożyć każdy ze wspólników, a ponadto  należy  przedłożyć umowę spółki),

-  kopie aktualnego zezwolenia właściwego organu na prowadzenie  działalności w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z artykułem 27 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 poz. 21).
 

7.Miejsce i termin złożenia ofert:
    Ofertę należy złożyć w biurze podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna2/4, 00-013 Warszawa lub przesłać faksem na numer 22 596 44 87, do dnia  22.10.2014r.do  godz.16.00.

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  13-10-2014
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  13-10-2014 09:46
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 5997
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl