Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

 

              Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie działając zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego , w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114,poz.761)  posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego  z przeznaczeniem do nieodpłatnego przekazania innej jednostce budżetowej.

             Jednostki budżetowe zainteresowane przejęciem składników majątku proszone są o złożenie do dnia 03 października 2014 r. pisemnego wniosku o nieodpłatne przekazanie wskazanych składników majątku, który należy kierować do Dyrektora Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na adres:

                        Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa.

Wniosek powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust.4 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 21 maja 2010 r.(Dz. U. Nr 114 poz. 761).

O podziale majątku decydować będzie  kolejność otrzymanych wniosków.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Oddziału Administracyjno  –Gospodarczego :Pan Paweł Nawrocki tel. 22 553 78 37  oraz Pan Jacek Wdowiarski tel. 22 596 44 56.

Szczegółowy wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego zawiera załącznik nr.1

PDFzałacznik nr 1.pdf (367,80KB)

Metryczka
 • wytworzono:
  19-09-2014
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  19-09-2014 14:53
  przez: Tomasz Gaj
 • zmodyfikowano:
  19-09-2014 15:03
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 6122
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 00,  22 553 79 01
fax 22 553 70 46
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
 

Wydziały Orzecznicze


I, II, III, IV   00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI, VII  00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl