Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

ZNAK SPRAWY WSA-ZP-13/2014

Strona archiwalna

 

Zakup usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo – rekreacyjnych dla sędziów, pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz ich rodzin w postaci abonamentu miesięcznego w wyznaczonych ośrodkach na terenie całego kraju, z którymi Wykonawca ma podpisaną umowę współpracy

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 

Termin składania ofert 01.08.2014r. do godz. 11.00


Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 23.07.2014r. (PDF)

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf (141,73KB)

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF) 

PDFSiwz zakup usług sportowo rekreacyjnych 2014.pdf (917,02KB)

 

Formularze ofertowe (WORD) 

DOCXFormularze ofertowe.docx (64,09KB)


Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 30.07.2014 

PDFWyjaśnienie treści SIWZ 30.07.2014.pdf (1,94MB)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 12.08.2014

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (337,00KB)


 

Metryczka
 • wytworzono:
  23-07-2014
  przez: Piotr Kosicki
 • opublikowano:
  23-07-2014 09:07
  przez: Piotr Kosicki
 • zmodyfikowano:
  12-08-2014 14:13
  przez: Piotr Kosicki
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 5347
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl