Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

ZNAK SPRAWY WSA-ZP-09/2014

Strona archiwalna

 

Dostawa macierzy dyskowej wraz z usługą wsparcia technicznego dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 

Termin składania ofert 27.06.2014r.


Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 16.06.2014r. 

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf (148,21KB)

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 

PDFSiwz dostawa macierzy dyskowej 2014.pdf (823,33KB)

Załacznik Nr 9 do SIWZ 

PDFZałacznik nr 9 do SIWZ.pdf (380,91KB)

Formularze ofertowe

DOCZałączniki do SIWZ - Formularze ofertowe.doc (124,50KB)


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa macierzy dyskowej wraz z usługą wsparcia technicznego dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie”  – SPRAWA WSA- ZP-09/2014 - zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie
W przedmiotowym postępowaniu została złożon jedna oferta. Zaoferowana cena oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Z uwagi na fakt iż Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  16-06-2014
  przez: Piotr Kosicki
 • opublikowano:
  16-06-2014 12:58
  przez: Piotr Kosicki
 • zmodyfikowano:
  02-07-2014 14:09
  przez: Piotr Kosicki
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 5590
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl