Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Informacja o sprawach

Poniższe zestawienie zawiera wykaz spraw od dnia 2023-12-23 do dnia 2024-03-22.


Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Wynik
Przewodniczący
Sędziowie
Działanie
VII
VII SA/Wa 2741/23
2024-02-21
Sala posiedzeń niejawnych
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego; Zatwierdzenie projektu budowlanego


Artur Kuś
asesor Paweł Konicki (spr.)
Izabela Ostrowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 2802/23
2024-02-21
Sala posiedzeń niejawnych
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
6155 - Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego

uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy
Artur Kuś
asesor Paweł Konicki
Izabela Ostrowska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 2879/23
2024-02-21
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Siedlcach
6153 - Warunki zabudowy terenu

dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Artur Kuś
Izabela Ostrowska
asesor Aneta Żak (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 2897/23
2024-02-21
Sala posiedzeń niejawnych
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
6152 - Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego

uzgodnienie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Artur Kuś
Izabela Ostrowska
asesor Aneta Żak (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 2599/23
2024-02-21
Sala posiedzeń niejawnych
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

stwierdzenie nieważności postanowienia
Artur Kuś (spr.)
asesor Paweł Konicki
Izabela Ostrowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 5302/23
2024-02-21
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego - tryb uproszczony
Tomasz Sałek
asesor Szczepan Borowski
Urszula Wilk (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 4450/23
2024-02-21
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego - tryb uproszczony
Tomasz Sałek
asesor Szczepan Borowski
Urszula Wilk (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 5647/23
2024-02-21
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu - tryb uproszczony
Tomasz Sałek (spr.)
asesor Szczepan Borowski
Urszula Wilk
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 5715/23
2024-02-21
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

interpretacji indywidualnej w zakresie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu - tryb uproszczony
Tomasz Sałek (spr.)
asesor Szczepan Borowski
Urszula Wilk
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 5955/23
2024-02-21
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego - tryb uproszczony
Tomasz Sałek (spr.)
asesor Szczepan Borowski
Urszula Wilk
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 5107/23
2024-02-21
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego - tryb uproszczony
Tomasz Sałek
asesor Dorota Brzozowska (spr.)
Urszula Wilk
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 5141/23
2024-02-21
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczeinia zdrowotnego - tryb uproszczony
Tomasz Sałek
asesor Dorota Brzozowska (spr.)
Urszula Wilk
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SAB/Wa 74/23
2024-02-21
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Infrastruktury
658/6039 - Inne dla grupy 6039

bezczynności w załatwieniu wniosku dotyczącego zatwierdzenia poprawek do oceny stanu ochrony obiektu portowego - tryb uproszczony
Tomasz Sałek
asesor Dorota Brzozowska (spr.)
Urszula Wilk
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SAB/Wa 78/23
2024-02-21
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
659/6118 - Czynności egzekucyjne

przewlekłe prowadzenie postępowania w związku z pozostawieniem bez rozpatrzenia skargi na czynność egzekucyjną
Agnieszka Baran
asesor Tomasz Grzybowski (spr.)
Maciej Kurasz
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 2115/23
2024-02-21
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
6239 - Inne dla grupy 6239

nałożenie kary pieniężnej
Jarosław Stopczyński
Piotr Kraczowski (spr.)
Jadwiga Smołucha
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 2234/23
2024-02-21
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
6239 - Inne dla grupy 6239

nałożenie kary pieniężnej
Jarosław Stopczyński
Piotr Kraczowski (spr.)
Jadwiga Smołucha
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 1965/23
2024-02-21
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
6239 - Inne dla grupy 6239

kara pieniężna
Jarosław Stopczyński
asesor Bożena Dąbkowska-Mastalerek (spr.)
Jadwiga Smołucha
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 1338/23
2024-02-21
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
6239 - Inne dla grupy 6239

wymierzenie kary pieniężnej
Oddalono skargę
Jarosław Stopczyński
asesor Bożena Dąbkowska-Mastalerek
Jadwiga Smołucha (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 1345/23
2024-02-21
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
6539 - Inne w grupie 653

uchylenie decyzji i zwrot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
Zdjęto z wokandy
Jarosław Stopczyński (spr.)
asesor Bożena Dąbkowska-Mastalerek
Jadwiga Smołucha
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SAB/Wa 231/23
2024-02-21
Sala posiedzeń niejawnych
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
658/6180 - Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność w sprawie wydania decyzji o waloryzacji odszkodowania
Aleksandra Westra
asesor Wojciech Białogłowski
Tomasz Wykowski (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SAB/Wa 256/23
2024-02-21
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Rozwoju i Technologii
659/6180 - Bezczynność organów administracji publicznej

przewlekłość w rozpoznaniu wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji
Aleksandra Westra (spr.)
asesor Wojciech Białogłowski
Tomasz Wykowski
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 1506/23
2024-02-21
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Zdjęto z wokandy_D
Alojzy Skrodzki
Radosław Teresiak (spr.)
asesor Piotr Wróbel
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 2522/23
2024-02-21
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Zdjęto z wokandy_D
Alojzy Skrodzki
Radosław Teresiak
asesor Piotr Wróbel (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 1508/23
2024-02-21
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Zdjęto z wokandy_D
Alojzy Skrodzki
Radosław Teresiak (spr.)
asesor Piotr Wróbel
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 1507/23
2024-02-21
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Zdjęto z wokandy_D
Alojzy Skrodzki
Radosław Teresiak (spr.)
asesor Piotr Wróbel
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SAB/Wa 252/23
2024-02-21
Sala posiedzeń niejawnych
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
658/6480 - Informacja publiczna

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z 3 marca 2023 r. o udostępnienie informacji publicznej
Zdjęto z wokandy
Izabela Głowacka-Klimas
Andrzej Kołodziej (spr.)
asesor Lucyna Staniszewska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SAB/Wa 567/23
2024-02-21
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Sądu Rejonowego w Wołominie
658/6480 - Informacja publiczna

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 6 marca 2023 r. o udostępnienie informacji publicznej
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
Andrzej Kołodziej
asesor Lucyna Staniszewska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 1079/23
2024-02-21
Sala posiedzeń niejawnych
Wojewoda Mazowiecki
6330 - Uchybienie terminu do wniesienie środka odwoławczego

stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
Andrzej Kołodziej
asesor Lucyna Staniszewska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 1462/23
2024-02-21
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
647 - Inne z zakresu symbolu sprawy 647

przetwarzanie danych osobowych
Izabela Głowacka-Klimas
Andrzej Kołodziej
asesor Lucyna Staniszewska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 1339/23
2024-02-21
Sala posiedzeń niejawnych
Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

zwolnienie z zawodowej służby wojskowej i przeniesienie do rezerwy wskutek otrzymania dostatecznej ogólnej oceny z opinii służbowej
Izabela Głowacka-Klimas
Andrzej Kołodziej
asesor Lucyna Staniszewska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 1154/23
2024-02-21
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
647 - Odmowa wszczęcia postępowania

Odmowa wszczęcia postępowania
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
Andrzej Kołodziej
asesor Lucyna Staniszewska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SAB/Wa 574/23
2024-02-21
Sala posiedzeń niejawnych
Prezydent m.st. Warszawy
658/6480 - Bezczynność organu

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 17 sierpnia 2023 r. o udostępnienie informacji publicznej
Joanna Kruszewska-Grońska (spr.)
Danuta Kania
Tomasz Szmydt
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 1094/23
2024-02-21
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6192 - Odmowa wszczęcia postępowania

Odmowa wszczęcia postępowania
Joanna Kruszewska-Grońska
Danuta Kania (spr.)
Tomasz Szmydt
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SAB/Wa 608/23
2024-02-21
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
658/647 - Bezczynność organu

bezczynność w przedmiocie rozpoznania skargi z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie przetwarzania danych osobowych
Joanna Kruszewska-Grońska (spr.)
Danuta Kania
Tomasz Szmydt
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 1044/23
2024-02-21
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6192 - Odmowa wszczęcia postępowania

Odmowa wszczęcia postępowania
Joanna Kruszewska-Grońska
Danuta Kania
Tomasz Szmydt (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 1153/23
2024-02-21
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

odmowa przyznania świadczenia w drodze wyjątku
Joanna Kruszewska-Grońska
Danuta Kania
Tomasz Szmydt (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 1043/23
2024-02-21
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6192 - Odmowa wszczęcia postępowania

Odmowa wszczęcia postępowania
Joanna Kruszewska-Grońska
Danuta Kania
Tomasz Szmydt (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 1642/23
2024-02-21
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Warszawie
6074 - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

odmowa wydania uwierzytelnionego odpisu dokumentu
Bożena Marciniak (spr.)
asesor Nina Beczek
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 2093/23
2024-02-21
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Warszawie
6072 - Scalanie oraz podział nieruchomości

pozytywne zaopiniowanie podziału nieruchomości
Bożena Marciniak
asesor Nina Beczek (spr.)
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 2630/23
2024-02-21
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa
Bożena Marciniak
asesor Nina Beczek (spr.)
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 2175/23
2024-02-21
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Siedlcach
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

świadczenie pielęgnacyjne
Bożena Marciniak
asesor Nina Beczek
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 748/23
2024-02-21
08:40
Sala E, ul. Jana Kazimierza 10
Centralna Komisja Lekarska
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192; Inne z zakresu symbolu sprawy 6192


Izabela Głowacka-Klimas

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
III
III SA/Wa 794/23
2024-02-21
08:40
Sala F, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2024-02-28
asesor Piotr Wróbel (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
III
III SA/Wa 2100/23
2024-02-21
08:45
Sala G, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6117 - Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich; Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich


Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
asesor Tomasz Grzybowski (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
II
II SA/Wa 730/23
2024-02-21
08:50
Sala E, ul. Jana Kazimierza 10
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
647 - Ochrona danych osobowych; Ochrona danych osobowych


Izabela Głowacka-Klimas

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
V
V SA/Wa 1689/23
2024-02-21
09:00
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
SKO w Warszawie
6532 - Sprawy budżetowe jednostek samorządu terytorialnego; Sprawy budżetowe jednostek samorządu terytorialnego


Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2024-02-29
Jarosław Stopczyński
Piotr Kraczowski (spr.)
Jadwiga Smołucha
VII
VII SA/Wa 2883/23
2024-02-21
09:00
Sala C, ul. Jana Kazimierza 10
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki budowli

nakaz rozbiórki
Oddalono skargę
Artur Kuś (spr.)
Izabela Ostrowska
asesor Aneta Żak
VI
VI SA/Wa 348/18
2024-02-21
09:00
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
6254 - Usługi telekomunikacyjne i eksploatacja sieci telekomunikacyjnych

Ustalenie kwoty udziału w pokryciu dopłaty do kosztów świadczenia usługi powszechnej w 2010 r.
Tomasz Sałek
asesor Szczepan Borowski
Urszula Wilk (spr.)
IV
IV SA/Wa 1809/23
2024-02-21
09:00
Sala B, ul. Jana Kazimierza 10
Minister Rozwoju i Technologii
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

ustalenie odszkodowania
Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Aleksandra Westra (spr.)
asesor Wojciech Białogłowski
Tomasz Wykowski
II
II SA/Wa 988/23
2024-02-21
09:00
Sala E, ul. Jana Kazimierza 10
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
647 - Inne z zakresu symbolu sprawy 647

odmowa uwzględnienia wniosku
Zdjęto z wokandy
Izabela Głowacka-Klimas
Andrzej Kołodziej (spr.)
asesor Lucyna Staniszewska
II
II SA/Wa 1097/23
2024-02-21
09:00
Sala A, ul. Jana Kazimierza 10
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
647 - Inne z zakresu symbolu sprawy 647

przetwarzanie danych osobowych
Joanna Kruszewska-Grońska
Danuta Kania (spr.)
Tomasz Szmydt
III
III SA/Wa 2000/23
2024-02-21
09:00
Sala G, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6117 - Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności osoby trzeciej wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku dochodowym od osób fizycznych za poszczególne miesiące od stycznia do czerwca 2018 r.
Oddalono skargę
Agnieszka Baran (spr.)
asesor Tomasz Grzybowski
Maciej Kurasz
III
III SA/Wa 1848/23
2024-02-21
09:00
Sala F, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za czerwiec 2015 r.
Uchylono zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję i umorzono postępowanie - art. 145 §3 ustawy PoPPSA
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Alojzy Skrodzki (spr.)
Radosław Teresiak
asesor Piotr Wróbel
I
I SA/Wa 2374/23
2024-02-21
09:00
Sala D, ul. Jana Kazimierza 10
Wojewoda Mazowiecki
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

umorzenie postępowania
Bożena Marciniak (spr.)
asesor Nina Beczek
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
IV
IV SA/Wa 2233/23
2024-02-21
09:20
Sala B, ul. Jana Kazimierza 10
Wojewoda Mazowiecki
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość; Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość


Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2024-03-06
Aleksandra Westra
asesor Wojciech Białogłowski
Tomasz Wykowski (spr.)
I
I SA/Wa 2000/23
2024-02-21
09:20
Sala D, ul. Jana Kazimierza 10
Wojewoda Mazowiecki
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

odmowa przyznania odszkodowania za nieruchomość
Bożena Marciniak
asesor Nina Beczek
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
VII
VII SA/Wa 2621/23
2024-02-21
09:30
Sala C, ul. Jana Kazimierza 10
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

nałożenie wykonania robót budowlanych
Oddalono skargę
Artur Kuś
Izabela Ostrowska (spr.)
asesor Aneta Żak
VI
VI SA/Wa 5451/23
2024-02-21
09:30
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Starosta Wołomiński
6036 - inne sprawy dotyczące dróg publicznych

zatwierdzenia projektu zmiany stałej organizacji ruchu
Tomasz Sałek (spr.)
asesor Szczepan Borowski
Urszula Wilk
V
V SA/Wa 760/23
2024-02-21
09:30
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa wypłaty drugiej raty pomocy finansowej
Oddalono skargę
Jarosław Stopczyński
asesor Bożena Dąbkowska-Mastalerek
Jadwiga Smołucha (spr.)
II
II SA/Wa 676/23
2024-02-21
09:30
Sala A, ul. Jana Kazimierza 10
Komendant Główny Policji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

zwolnienie ze służby w Policji
Joanna Kruszewska-Grońska (spr.)
Danuta Kania
Tomasz Szmydt
III
III SA/Wa 2733/23
2024-02-21
09:30
Sala G, ul. Jasna 2/4
SKO w Warszawie
6115 - Podatek od nieruchomości

ustalenie wymiaru podatku od nieruchomości na 2018 r.
Oddalono skargę
Agnieszka Baran
asesor Tomasz Grzybowski
Maciej Kurasz (spr.)
III
III SA/Wa 2324/23
2024-02-21
09:30
Sala F, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

odmowa zwrotu oprocentowania od nadwyżki podatku od towarów i usług za listopad i grudzień 2016 r.
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Alojzy Skrodzki
Radosław Teresiak (spr.)
asesor Piotr Wróbel
IV
IV SA/Wa 2538/23
2024-02-21
09:40
Sala B, ul. Jana Kazimierza 10
Minister Rozwoju i Technologii
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość; Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość


Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2024-02-28
Aleksandra Westra
asesor Wojciech Białogłowski (spr.)
Tomasz Wykowski
II
II SA/Wa 1006/23
2024-02-21
09:40
Sala E, ul. Jana Kazimierza 10
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
647 - Inne z zakresu symbolu sprawy 647

przetwarzanie danych osobowych
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
Andrzej Kołodziej
asesor Lucyna Staniszewska
I
I SA/Wa 2509/23
2024-02-21
09:40
Sala D, ul. Jana Kazimierza 10
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa
Bożena Marciniak
asesor Nina Beczek (spr.)
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
VI
VI SA/Wa 5162/23
2024-02-21
09:50
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
SKO w Warszawie
6034 - zjazdy z dróg publicznych

odmowy wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu zwykłego z drogi publicznej
Tomasz Sałek (spr.)
asesor Szczepan Borowski
Urszula Wilk
V
V SA/Wa 52/24
2024-02-21
09:50
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ocena wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem
Oddalono skargę
Jarosław Stopczyński
asesor Bożena Dąbkowska-Mastalerek (spr.)
Jadwiga Smołucha
VII
VII SA/Wa 2845/23
2024-02-21
10:00
Sala C, ul. Jana Kazimierza 10
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6361 - Skreślenia z rejestru zabytków

skreślenie z rejestru zabytków
Artur Kuś
Izabela Ostrowska
asesor Aneta Żak (spr.)
IV
IV SA/Wa 1906/23
2024-02-21
10:00
Sala B, ul. Jana Kazimierza 10
Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Dakarze
6272 - Odmowa wydania karty pobytu

odmowa wydania wizy Schengen
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Aleksandra Westra (spr.)
asesor Wojciech Białogłowski
Tomasz Wykowski
II
II SA/Wa 1070/23
2024-02-21
10:00
Sala A, ul. Jana Kazimierza 10
Komendant Główny Policji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

zwolnienie ze służby w Policji
Joanna Kruszewska-Grońska
Danuta Kania (spr.)
Tomasz Szmydt
III
III SA/Wa 2463/23
2024-02-21
10:00
Sala G, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Uchylono zaskarżoną interpretację
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Agnieszka Baran
asesor Tomasz Grzybowski (spr.)
Maciej Kurasz
III
III SA/Wa 2415/23
2024-02-21
10:00
Sala F, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

umorzenie postępowania odwoławczego od decyzji określającej przybliżoną kwotę zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za maj 2015 r. oraz zabezpieczenie jej na majątku podatnika
Oddalono skargę
Alojzy Skrodzki
Radosław Teresiak
asesor Piotr Wróbel (spr.)
I
I SA/Wa 1288/23
2024-02-21
10:00
Sala D, ul. Jana Kazimierza 10
Wojewoda Mazowiecki
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

odmowa przyznania odszkodowania za nieruchomość
Bożena Marciniak (spr.)
asesor Nina Beczek
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
VI
VI SA/Wa 5675/23
2024-02-21
10:10
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
Tomasz Sałek
asesor Szczepan Borowski (spr.)
Urszula Wilk
VI
VI SA/Wa 5674/23
2024-02-21
10:10
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
Tomasz Sałek
asesor Szczepan Borowski (spr.)
Urszula Wilk
VI
VI SA/Wa 5677/23
2024-02-21
10:10
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
Tomasz Sałek
asesor Szczepan Borowski (spr.)
Urszula Wilk
II
II SA/Wa 1499/23
2024-02-21
10:10
Sala E, ul. Jana Kazimierza 10
Szef Sztabu Generalnego WP
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

odmowa zwiększenia dodatku specjalnego
Izabela Głowacka-Klimas
Andrzej Kołodziej
asesor Lucyna Staniszewska (spr.)
V
V SA/Wa 1077/23
2024-02-21
10:20
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Zdjęto z wokandy
Jarosław Stopczyński (spr.)
asesor Bożena Dąbkowska-Mastalerek
Jadwiga Smołucha
IV
IV SA/Wa 2618/23
2024-02-21
10:20
Sala B, ul. Jana Kazimierza 10
Minister Rozwoju i Technologii
6189 - Odszkodowania

odmowa stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości
Oddalono skargę
Aleksandra Westra
asesor Wojciech Białogłowski
Tomasz Wykowski (spr.)
I
I SA/Wa 2074/23
2024-02-21
10:20
Sala D, ul. Jana Kazimierza 10
Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

nabycie przez gminę mienia Skarbu Państwa
Bożena Marciniak
asesor Nina Beczek
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
VII
VII SA/Wa 2967/23
2024-02-21
10:30
Sala C, ul. Jana Kazimierza 10
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6365 - Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków

pozwolenie na instalację jednostki klimatyzacyjnej
Artur Kuś (spr.)
Izabela Ostrowska
asesor Aneta Żak
II
II SA/Wa 1015/23
2024-02-21
10:30
Sala A, ul. Jana Kazimierza 10
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6192 - Umorzenie postępowania administracyjnego

Umorzenie postępowania administracyjnego
Joanna Kruszewska-Grońska
Danuta Kania
Tomasz Szmydt (spr.)
III
III SA/Wa 2758/23
2024-02-21
10:30
Sala G, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6117 - Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich; Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich


Agnieszka Baran (spr.)
asesor Tomasz Grzybowski
Maciej Kurasz
III
III SA/Wa 2759/23
2024-02-21
10:30
Sala G, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6117 - Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich; Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich


Agnieszka Baran (spr.)
asesor Tomasz Grzybowski
Maciej Kurasz
III
III SA/Wa 2083/23
2024-02-21
10:30
Sala F, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
Oddalono skargę
Alojzy Skrodzki (spr.)
Radosław Teresiak
asesor Piotr Wróbel
VI
VI SA/Wa 5772/23
2024-02-21
10:40
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Komendant Główny Policji
6312 - Odmowa wydania pozwolenia na broń

odmowy wydania pozwolenia na broń
Tomasz Sałek (spr.)
asesor Szczepan Borowski
Urszula Wilk
V
V SA/Wa 783/23
2024-02-21
10:40
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych
6535 - Naruszenie dyscypliny budżetowej.

naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Jarosław Stopczyński
asesor Bożena Dąbkowska-Mastalerek
Jadwiga Smołucha (spr.)
IV
IV SA/Wa 2724/23
2024-02-21
10:40
Sala B, ul. Jana Kazimierza 10
Minister Rozwoju i Technologii
6189 - Odszkodowania

odmowa stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę publiczną
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
Aleksandra Westra
asesor Wojciech Białogłowski (spr.)
Tomasz Wykowski
IV
IV SA/Wa 2723/23
2024-02-21
10:40
Sala B, ul. Jana Kazimierza 10
Minister Rozwoju i Technologii
6189 - Odszkodowania

odmowa stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę publiczną
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
Aleksandra Westra
asesor Wojciech Białogłowski (spr.)
Tomasz Wykowski
II
II SA/Wa 1081/23
2024-02-21
10:40
Sala E, ul. Jana Kazimierza 10
Dowódca Garnizonu Warszawa
6191 - Zwolnienie ze służby żołnierza zawodowego

zwolnienie z zawodowej służby wojskowej i przeniesienuie do pasywnej rezerwy wskutek otrzymania dostatecznej ogólnej oceny z opinii służbowej
Zdjęto z wokandy
Izabela Głowacka-Klimas
Andrzej Kołodziej (spr.)
asesor Lucyna Staniszewska
I
I SA/Wa 2264/23
2024-02-21
10:40
Sala D, ul. Jana Kazimierza 10
Minister Rozwoju i Technologii
6070 - Uwłaszczenie państwowych osób prawnych

umorzenie postępowania
Bożena Marciniak
asesor Nina Beczek (spr.)
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
VII
VII SA/Wa 2755/23
2024-02-21
11:00
Sala C, ul. Jana Kazimierza 10
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
6365 - Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków

zalecenia pokontrolne
Artur Kuś
Izabela Ostrowska (spr.)
asesor Aneta Żak
VI
VI SA/Wa 5529/23
2024-02-21
11:00
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

kary pieniężnej
Tomasz Sałek
asesor Szczepan Borowski
Urszula Wilk (spr.)
III
III SA/Wa 2022/23
2024-02-21
11:00
Sala G, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6117 - Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich; Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich


Agnieszka Baran
asesor Tomasz Grzybowski
Maciej Kurasz (spr.)
III
III SA/Wa 2373/23
2024-02-21
11:00
Sala F, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6117 - Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności prezesa zarządu wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za miesiące od marca do lipca 2021 r.
Alojzy Skrodzki
Radosław Teresiak
asesor Piotr Wróbel (spr.)
I
I SA/Wa 2179/23
2024-02-21
11:00
Sala D, ul. Jana Kazimierza 10
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku
6324 - Rodzina zastępcza, pomoc na usamodzielnienie się wychowanka rodziny zastępczej

negatywna wstępna kwalifikacja do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej
Bożena Marciniak (spr.)
asesor Nina Beczek
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
V
V SA/Wa 1685/23
2024-02-21
11:10
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa wypłaty drugiej raty pomocy finansowej
Jarosław Stopczyński
asesor Bożena Dąbkowska-Mastalerek (spr.)
Jadwiga Smołucha
VI
VI SA/Wa 5961/23
2024-02-21
11:20
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych
Tomasz Sałek
asesor Szczepan Borowski (spr.)
Urszula Wilk
IV
IV SA/Wa 2568/23
2024-02-21
11:20
Sala B, ul. Jana Kazimierza 10
Wojewoda Mazowiecki
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

uchylenie decyzji i umorzenie postępowania administracyjnego
Aleksandra Westra
asesor Wojciech Białogłowski (spr.)
Tomasz Wykowski
I
I SA/Wa 1704/23
2024-02-21
11:20
Sala D, ul. Jana Kazimierza 10
SKO w Warszawie
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

odmowa uchylenia decyzji ostatecznej
Bożena Marciniak
asesor Nina Beczek
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
VII
VII SA/Wa 1808/23
2024-02-21
11:30
Sala C, ul. Jana Kazimierza 10
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

umorzenie postępowania administracyjnego
Artur Kuś
Izabela Ostrowska
asesor Aneta Żak (spr.)
V
V SA/Wa 1117/23
2024-02-21
11:30
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej
Zdjęto z wokandy
Jarosław Stopczyński (spr.)
asesor Bożena Dąbkowska-Mastalerek
Jadwiga Smołucha
III
III SA/Wa 2453/23
2024-02-21
11:30
Sala G, ul. Jasna 2/4
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
6119 - Inne dla grupy 6119

określenie wysokości zobowiązania z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za miesiące od grudnia 2020 r. do listopada 2021 r.
Agnieszka Baran
asesor Tomasz Grzybowski (spr.)
Maciej Kurasz
III
III SA/Wa 2446/23
2024-02-21
11:30
Sala F, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2018 r. i 2019 r. oraz zabezpieczenie jej na majątku podatnika
Alojzy Skrodzki
Radosław Teresiak (spr.)
asesor Piotr Wróbel
IV
IV SA/Wa 2703/23
2024-02-21
11:40
Sala B, ul. Jana Kazimierza 10
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6135 - Odpady

wstrzymanie działalności w zakresie zbierania i magazynowania odpadów na terenie skupu złomu
Aleksandra Westra
asesor Wojciech Białogłowski
Tomasz Wykowski (spr.)
V
V SA/Wa 961/23
2024-02-21
11:50
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Minister Finansów
6042 - Działalność w zakresie gier losowych

pozostawienie nazwy domeny w Rejestrze domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą
Jarosław Stopczyński
asesor Bożena Dąbkowska-Mastalerek
Jadwiga Smołucha (spr.)
VIII
VIII SA/Wa 829/23
2024-02-21
12:00
Sala B Radom
Minister Infrastruktury
6531 - Dotacje; Dotacje


Leszek Kobylski (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
V
V SA/Wa 919/23
2024-02-21
12:00
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie apteki; Prowadzenie apteki


Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
VI
VI SA/Wa 5908/23
2024-02-21
12:00
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

kary pieniężnej
Tomasz Sałek
asesor Dorota Brzozowska (spr.)
Urszula Wilk
II
II SA/Wa 1183/23
2024-02-21
12:00
Sala E, ul. Jana Kazimierza 10
Komendant Główny Policji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

zwolnienie ze służby w Policji
Zdjęto z wokandy
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
Andrzej Kołodziej
asesor Lucyna Staniszewska
II
II SA/Wa 1007/23
2024-02-21
12:00
Sala A, ul. Jana Kazimierza 10
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
647 - Inne z zakresu symbolu sprawy 647

przetwarzanie danych osobowych
Joanna Kruszewska-Grońska (spr.)
Danuta Kania
Tomasz Szmydt
III
III SA/Wa 2338/23
2024-02-21
12:00
Sala F, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za marzec 2017 r.
Alojzy Skrodzki
Radosław Teresiak
asesor Piotr Wróbel (spr.)
VII
VII SA/Wa 2428/23
2024-02-21
12:10
Sala C, ul. Jana Kazimierza 10
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę
Artur Kuś
asesor Paweł Konicki (spr.)
Izabela Ostrowska
V
V SA/Wa 1746/23
2024-02-21
12:10
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej
6201 - Odpowiedzialność zawodowa lekarza

odmowa przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarza
Jarosław Stopczyński
asesor Bożena Dąbkowska-Mastalerek (spr.)
Jadwiga Smołucha
IV
IV SA/Wa 2366/23
2024-02-21
12:10
Sala B, ul. Jana Kazimierza 10
Minister Rozwoju i Technologii
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

umorzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Aleksandra Westra (spr.)
asesor Wojciech Białogłowski
Tomasz Wykowski
V
V SA/Wa 877/23
2024-02-21
12:30
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa wypłaty drugiej raty pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników"
Zdjęto z wokandy
Jarosław Stopczyński (spr.)
asesor Bożena Dąbkowska-Mastalerek
Jadwiga Smołucha
II
II SA/Wa 1185/23
2024-02-21
12:30
Sala E, ul. Jana Kazimierza 10
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wyłączenia stosowania przepisów ustawy
Izabela Głowacka-Klimas
Andrzej Kołodziej
asesor Lucyna Staniszewska (spr.)
II
II SA/Wa 1048/23
2024-02-21
12:30
Sala A, ul. Jana Kazimierza 10
Komendant Główny Policji
6211 - Przydział i opróżnienie lokalu mieszkalnego oraz kwatery tymczasowej w służbach mundurowych

odmowa uchylenia decyzji ostatecznej
Joanna Kruszewska-Grońska
Danuta Kania (spr.)
Tomasz Szmydt
III
III SA/Wa 2574/23
2024-02-21
12:30
Sala G, ul. Jasna 2/4
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
6117 - Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich; Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich


Agnieszka Baran (spr.)
asesor Tomasz Grzybowski
Maciej Kurasz
VII
VII SA/Wa 1548/23
2024-02-21
12:40
Sala C, ul. Jana Kazimierza 10
Odwoławcza Komisja Stypendialna dla Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
6143 - Sprawy kandydatów na studia i studentów

przyznanie stypendium socjalnego
Artur Kuś
asesor Paweł Konicki
Izabela Ostrowska (spr.)
V
V SA/Wa 1599/23
2024-02-21
13:00
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa wypłaty drugiej raty pomocy finansowej
Jarosław Stopczyński
Piotr Kraczowski (spr.)
Jadwiga Smołucha
II
II SA/Wa 1124/23
2024-02-21
13:00
Sala E, ul. Jana Kazimierza 10
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

odmowa przyznania świadczenia w drodze wyjątku
Zdjęto z wokandy
Izabela Głowacka-Klimas
Andrzej Kołodziej (spr.)
asesor Lucyna Staniszewska
III
III SA/Wa 2711/23
2024-02-21
13:00
Sala G, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Agnieszka Baran
asesor Tomasz Grzybowski
Maciej Kurasz (spr.)
III
III SA/Wa 2063/23
2024-02-21
13:00
Sala F, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku akcyzowego
Alojzy Skrodzki (spr.)
Radosław Teresiak
asesor Piotr Wróbel
VII
VII SA/Wa 2656/23
2024-02-21
13:10
Sala C, ul. Jana Kazimierza 10
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Pozwolenie na budowę; Pozwolenie na budowę


Artur Kuś (spr.)
asesor Paweł Konicki
Izabela Ostrowska
III
III SA/Wa 1508/23
2024-02-21
13:30
Sala F, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Alojzy Skrodzki
Radosław Teresiak (spr.)
asesor Piotr Wróbel
III
III SA/Wa 2522/23
2024-02-21
13:30
Sala F, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Alojzy Skrodzki
Radosław Teresiak
asesor Piotr Wróbel (spr.)
III
III SA/Wa 1507/23
2024-02-21
13:30
Sala F, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Alojzy Skrodzki
Radosław Teresiak (spr.)
asesor Piotr Wróbel
III
III SA/Wa 1506/23
2024-02-21
13:30
Sala F, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Alojzy Skrodzki
Radosław Teresiak (spr.)
asesor Piotr Wróbel
III
III SA/Wa 2644/23
2024-02-21
13:30
Sala F, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2019 r. i 2020 r. oraz zabezpieczenie jej na majątku podatnika
Alojzy Skrodzki
Radosław Teresiak
asesor Piotr Wróbel (spr.)
VII
VII SA/Wa 2948/23
2024-02-21
13:50
Sala C, ul. Jana Kazimierza 10
Rada Miejska w Bieżuniu
6391/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Artur Kuś
asesor Paweł Konicki (spr.)
Izabela Ostrowska
III
III SA/Wa 2499/23
2024-02-21
14:00
Sala F, ul. Jasna 2/4
Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych; Podatek dochodowy od osób fizycznych


Konrad Aromiński (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
VII
VII SA/Wa 2713/23
2024-02-21
14:30
Sala C, ul. Jana Kazimierza 10
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego; Zatwierdzenie projektu budowlanego


Artur Kuś
asesor Paweł Konicki (spr.)
Izabela Ostrowska

Sygnatura akt: VII SA/Wa 2741/23

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-02-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6010

Przedmiot: Zatwierdzenie projektu budowlanego; Zatwierdzenie projektu budowlanego

Przewodniczący / Sędziowie:
Artur Kuś
asesor Paweł Konicki (spr.)
Izabela Ostrowska


Sygnatura akt: VII SA/Wa 2802/23

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-02-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Symbol: 6155

Przedmiot: Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego

uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy

Przewodniczący / Sędziowie:
Artur Kuś
asesor Paweł Konicki
Izabela Ostrowska (spr.)


Sygnatura akt: VII SA/Wa 2879/23

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-02-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Siedlcach

Symbol: 6153

Przedmiot: Warunki zabudowy terenu

dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Przewodniczący / Sędziowie:
Artur Kuś
Izabela Ostrowska
asesor Aneta Żak (spr.)


Sygnatura akt: VII SA/Wa 2897/23

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-02-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Symbol: 6152

Przedmiot: Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego

uzgodnienie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Przewodniczący / Sędziowie:
Artur Kuś
Izabela Ostrowska
asesor Aneta Żak (spr.)


Sygnatura akt: VII SA/Wa 2599/23

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-02-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6019

Przedmiot: inny dla grupy 6019

stwierdzenie nieważności postanowienia

Przewodniczący / Sędziowie:
Artur Kuś (spr.)
asesor Paweł Konicki
Izabela Ostrowska


Sygnatura akt: VI SA/Wa 5302/23

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-02-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego - tryb uproszczony

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Sałek
asesor Szczepan Borowski
Urszula Wilk (spr.)


Sygnatura akt: VI SA/Wa 4450/23

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-02-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego - tryb uproszczony

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Sałek
asesor Szczepan Borowski
Urszula Wilk (spr.)


Sygnatura akt: VI SA/Wa 5647/23

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-02-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu - tryb uproszczony

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Sałek (spr.)
asesor Szczepan Borowski
Urszula Wilk


Sygnatura akt: VI SA/Wa 5715/23

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-02-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

interpretacji indywidualnej w zakresie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu - tryb uproszczony

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Sałek (spr.)
asesor Szczepan Borowski
Urszula Wilk


Sygnatura akt: VI SA/Wa 5955/23

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-02-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego - tryb uproszczony

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Sałek (spr.)
asesor Szczepan Borowski
Urszula Wilk


Sygnatura akt: VI SA/Wa 5107/23

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-02-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego - tryb uproszczony

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Sałek
asesor Dorota Brzozowska (spr.)
Urszula Wilk


Sygnatura akt: VI SA/Wa 5141/23

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-02-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczeinia zdrowotnego - tryb uproszczony

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Sałek
asesor Dorota Brzozowska (spr.)
Urszula Wilk


Sygnatura akt: VI SAB/Wa 74/23

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-02-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Infrastruktury

Symbol: 658/6039

Przedmiot: Inne dla grupy 6039

bezczynności w załatwieniu wniosku dotyczącego zatwierdzenia poprawek do oceny stanu ochrony obiektu portowego - tryb uproszczony

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Sałek
asesor Dorota Brzozowska (spr.)
Urszula Wilk


Sygnatura akt: III SAB/Wa 78/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-02-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 659/6118

Przedmiot: Czynności egzekucyjne

przewlekłe prowadzenie postępowania w związku z pozostawieniem bez rozpatrzenia skargi na czynność egzekucyjną

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Baran
asesor Tomasz Grzybowski (spr.)
Maciej Kurasz


Sygnatura akt: V SA/Wa 2115/23

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-02-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Symbol: 6239

Przedmiot: Inne dla grupy 6239

nałożenie kary pieniężnej

Przewodniczący / Sędziowie:
Jarosław Stopczyński
Piotr Kraczowski (spr.)
Jadwiga Smołucha


Sygnatura akt: V SA/Wa 2234/23

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-02-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Symbol: 6239

Przedmiot: Inne dla grupy 6239

nałożenie kary pieniężnej

Przewodniczący / Sędziowie:
Jarosław Stopczyński
Piotr Kraczowski (spr.)
Jadwiga Smołucha


Sygnatura akt: V SA/Wa 1965/23

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-02-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Symbol: 6239

Przedmiot: Inne dla grupy 6239

kara pieniężna

Przewodniczący / Sędziowie:
Jarosław Stopczyński
asesor Bożena Dąbkowska-Mastalerek (spr.)
Jadwiga Smołucha


Sygnatura akt: V SA/Wa 1338/23

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-02-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Symbol: 6239

Przedmiot: Inne dla grupy 6239

wymierzenie kary pieniężnej

Przewodniczący / Sędziowie:
Jarosław Stopczyński
asesor Bożena Dąbkowska-Mastalerek
Jadwiga Smołucha (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: V SA/Wa 1345/23

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-02-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Symbol: 6539

Przedmiot: Inne w grupie 653

uchylenie decyzji i zwrot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Przewodniczący / Sędziowie:
Jarosław Stopczyński (spr.)
asesor Bożena Dąbkowska-Mastalerek
Jadwiga Smołucha

Wynik: Zdjęto z wokandy


Sygnatura akt: IV SAB/Wa 231/23

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-02-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele

Symbol: 658/6180

Przedmiot: Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność w sprawie wydania decyzji o waloryzacji odszkodowania

Przewodniczący / Sędziowie:
Aleksandra Westra
asesor Wojciech Białogłowski
Tomasz Wykowski (spr.)


Sygnatura akt: IV SAB/Wa 256/23

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-02-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Rozwoju i Technologii

Symbol: 659/6180

Przedmiot: Bezczynność organów administracji publicznej

przewlekłość w rozpoznaniu wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Aleksandra Westra (spr.)
asesor Wojciech Białogłowski
Tomasz Wykowski


Sygnatura akt: III SA/Wa 1506/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-02-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług

Przewodniczący / Sędziowie:
Alojzy Skrodzki
Radosław Teresiak (spr.)
asesor Piotr Wróbel

Wynik: Zdjęto z wokandy_D


Sygnatura akt: III SA/Wa 2522/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-02-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług

Przewodniczący / Sędziowie:
Alojzy Skrodzki
Radosław Teresiak
asesor Piotr Wróbel (spr.)

Wynik: Zdjęto z wokandy_D


Sygnatura akt: III SA/Wa 1508/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-02-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług

Przewodniczący / Sędziowie:
Alojzy Skrodzki
Radosław Teresiak (spr.)
asesor Piotr Wróbel

Wynik: Zdjęto z wokandy_D


Sygnatura akt: III SA/Wa 1507/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-02-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług

Przewodniczący / Sędziowie:
Alojzy Skrodzki
Radosław Teresiak (spr.)
asesor Piotr Wróbel

Wynik: Zdjęto z wokandy_D


Sygnatura akt: II SAB/Wa 252/23

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-02-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Symbol: 658/6480

Przedmiot: Informacja publiczna

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z 3 marca 2023 r. o udostępnienie informacji publicznej

Przewodniczący / Sędziowie:
Izabela Głowacka-Klimas
Andrzej Kołodziej (spr.)
asesor Lucyna Staniszewska

Wynik: Zdjęto z wokandy


Sygnatura akt: II SAB/Wa 567/23

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-02-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Sądu Rejonowego w Wołominie

Symbol: 658/6480

Przedmiot: Informacja publiczna

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 6 marca 2023 r. o udostępnienie informacji publicznej

Przewodniczący / Sędziowie:
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
Andrzej Kołodziej
asesor Lucyna Staniszewska


Sygnatura akt: II SA/Wa 1079/23

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-02-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6330

Przedmiot: Uchybienie terminu do wniesienie środka odwoławczego

stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

Przewodniczący / Sędziowie:
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
Andrzej Kołodziej
asesor Lucyna Staniszewska


Sygnatura akt: II SA/Wa 1462/23

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-02-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Symbol: 647

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 647

przetwarzanie danych osobowych

Przewodniczący / Sędziowie:
Izabela Głowacka-Klimas
Andrzej Kołodziej
asesor Lucyna Staniszewska (spr.)


Sygnatura akt: II SA/Wa 1339/23

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-02-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych

Symbol: 6191

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

zwolnienie z zawodowej służby wojskowej i przeniesienie do rezerwy wskutek otrzymania dostatecznej ogólnej oceny z opinii służbowej

Przewodniczący / Sędziowie:
Izabela Głowacka-Klimas
Andrzej Kołodziej
asesor Lucyna Staniszewska (spr.)


Sygnatura akt: II SA/Wa 1154/23

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-02-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Symbol: 647

Przedmiot: Odmowa wszczęcia postępowania

Odmowa wszczęcia postępowania

Przewodniczący / Sędziowie:
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
Andrzej Kołodziej
asesor Lucyna Staniszewska


Sygnatura akt: II SAB/Wa 574/23

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-02-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezydent m.st. Warszawy

Symbol: 658/6480

Przedmiot: Bezczynność organu

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 17 sierpnia 2023 r. o udostępnienie informacji publicznej

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Kruszewska-Grońska (spr.)
Danuta Kania
Tomasz Szmydt


Sygnatura akt: II SA/Wa 1094/23

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-02-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Symbol: 6192

Przedmiot: Odmowa wszczęcia postępowania

Odmowa wszczęcia postępowania

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Kruszewska-Grońska
Danuta Kania (spr.)
Tomasz Szmydt


Sygnatura akt: II SAB/Wa 608/23

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-02-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Symbol: 658/647

Przedmiot: Bezczynność organu

bezczynność w przedmiocie rozpoznania skargi z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie przetwarzania danych osobowych

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Kruszewska-Grońska (spr.)
Danuta Kania
Tomasz Szmydt


Sygnatura akt: II SA/Wa 1044/23

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-02-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Symbol: 6192

Przedmiot: Odmowa wszczęcia postępowania

Odmowa wszczęcia postępowania

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Kruszewska-Grońska
Danuta Kania
Tomasz Szmydt (spr.)


Sygnatura akt: II SA/Wa 1153/23

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-02-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Symbol: 650

Przedmiot: Świadczenie w drodze wyjątku

odmowa przyznania świadczenia w drodze wyjątku

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Kruszewska-Grońska
Danuta Kania
Tomasz Szmydt (spr.)


Sygnatura akt: II SA/Wa 1043/23

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-02-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Symbol: 6192

Przedmiot: Odmowa wszczęcia postępowania

Odmowa wszczęcia postępowania

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Kruszewska-Grońska
Danuta Kania
Tomasz Szmydt (spr.)


Sygnatura akt: I SA/Wa 1642/23

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-02-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6074

Przedmiot: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

odmowa wydania uwierzytelnionego odpisu dokumentu

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Marciniak (spr.)
asesor Nina Beczek
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz


Sygnatura akt: I SA/Wa 2093/23

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-02-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6072

Przedmiot: Scalanie oraz podział nieruchomości

pozytywne zaopiniowanie podziału nieruchomości

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Marciniak
asesor Nina Beczek (spr.)
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz


Sygnatura akt: I SA/Wa 2630/23

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-02-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Symbol: 6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632

świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Marciniak
asesor Nina Beczek (spr.)
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz


Sygnatura akt: I SA/Wa 2175/23

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-02-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Siedlcach

Symbol: 6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632

świadczenie pielęgnacyjne

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Marciniak
asesor Nina Beczek
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)


Sygnatura akt: II SA/Wa 748/23

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: ogłoszenie orzeczenia

Data: 2024-02-21

Godzina: 08:40

Sala: Sala E, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Centralna Komisja Lekarska

Symbol: 6192

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6192; Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

Przewodniczący / Sędziowie:
Izabela Głowacka-Klimas


Sygnatura akt: III SA/Wa 794/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: ogłoszenie orzeczenia

Data: 2024-02-21

Godzina: 08:40

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług

Przewodniczący / Sędziowie:
asesor Piotr Wróbel (spr.)

Wynik: Odroczono ogłoszenie orzeczenia

na dzień 2024-02-28

Sygnatura akt: III SA/Wa 2100/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: ogłoszenie orzeczenia

Data: 2024-02-21

Godzina: 08:45

Sala: Sala G, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6117

Przedmiot: Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich; Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich

Przewodniczący / Sędziowie:
asesor Tomasz Grzybowski (spr.)

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: II SA/Wa 730/23

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: ogłoszenie orzeczenia

Data: 2024-02-21

Godzina: 08:50

Sala: Sala E, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Symbol: 647

Przedmiot: Ochrona danych osobowych; Ochrona danych osobowych

Przewodniczący / Sędziowie:
Izabela Głowacka-Klimas


Sygnatura akt: V SA/Wa 1689/23

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 09:00

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6532

Przedmiot: Sprawy budżetowe jednostek samorządu terytorialnego; Sprawy budżetowe jednostek samorządu terytorialnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Jarosław Stopczyński
Piotr Kraczowski (spr.)
Jadwiga Smołucha

Wynik: Odroczono ogłoszenie orzeczenia

na dzień 2024-02-29

Sygnatura akt: VII SA/Wa 2883/23

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 09:00

Sala: Sala C, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6014

Przedmiot: Nakaz rozbiórki budowli

nakaz rozbiórki

Przewodniczący / Sędziowie:
Artur Kuś (spr.)
Izabela Ostrowska
asesor Aneta Żak

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VI SA/Wa 348/18

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 09:00

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Symbol: 6254

Przedmiot: Usługi telekomunikacyjne i eksploatacja sieci telekomunikacyjnych

Ustalenie kwoty udziału w pokryciu dopłaty do kosztów świadczenia usługi powszechnej w 2010 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Sałek
asesor Szczepan Borowski
Urszula Wilk (spr.)


Sygnatura akt: IV SA/Wa 1809/23

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 09:00

Sala: Sala B, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Minister Rozwoju i Technologii

Symbol: 6180

Przedmiot: Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

ustalenie odszkodowania

Przewodniczący / Sędziowie:
Aleksandra Westra (spr.)
asesor Wojciech Białogłowski
Tomasz Wykowski

Wynik: Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: II SA/Wa 988/23

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 09:00

Sala: Sala E, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Symbol: 647

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 647

odmowa uwzględnienia wniosku

Przewodniczący / Sędziowie:
Izabela Głowacka-Klimas
Andrzej Kołodziej (spr.)
asesor Lucyna Staniszewska

Wynik: Zdjęto z wokandy


Sygnatura akt: II SA/Wa 1097/23

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 09:00

Sala: Sala A, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Symbol: 647

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 647

przetwarzanie danych osobowych

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Kruszewska-Grońska
Danuta Kania (spr.)
Tomasz Szmydt


Sygnatura akt: III SA/Wa 2000/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 09:00

Sala: Sala G, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6117

Przedmiot: Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności osoby trzeciej wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku dochodowym od osób fizycznych za poszczególne miesiące od stycznia do czerwca 2018 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Baran (spr.)
asesor Tomasz Grzybowski
Maciej Kurasz

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: III SA/Wa 1848/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 09:00

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za czerwiec 2015 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Alojzy Skrodzki (spr.)
Radosław Teresiak
asesor Piotr Wróbel

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję i umorzono postępowanie - art. 145 §3 ustawy PoPPSA
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: I SA/Wa 2374/23

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 09:00

Sala: Sala D, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6076

Przedmiot: Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

umorzenie postępowania

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Marciniak (spr.)
asesor Nina Beczek
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz


Sygnatura akt: IV SA/Wa 2233/23

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 09:20

Sala: Sala B, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6180

Przedmiot: Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość; Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

Przewodniczący / Sędziowie:
Aleksandra Westra
asesor Wojciech Białogłowski
Tomasz Wykowski (spr.)

Wynik: Odroczono ogłoszenie orzeczenia

na dzień 2024-03-06

Sygnatura akt: I SA/Wa 2000/23

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 09:20

Sala: Sala D, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6076

Przedmiot: Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

odmowa przyznania odszkodowania za nieruchomość

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Marciniak
asesor Nina Beczek
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)


Sygnatura akt: VII SA/Wa 2621/23

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 09:30

Sala: Sala C, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6014

Przedmiot: Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

nałożenie wykonania robót budowlanych

Przewodniczący / Sędziowie:
Artur Kuś
Izabela Ostrowska (spr.)
asesor Aneta Żak

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VI SA/Wa 5451/23

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 09:30

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Starosta Wołomiński

Symbol: 6036

Przedmiot: inne sprawy dotyczące dróg publicznych

zatwierdzenia projektu zmiany stałej organizacji ruchu

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Sałek (spr.)
asesor Szczepan Borowski
Urszula Wilk


Sygnatura akt: V SA/Wa 760/23

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 09:30

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Symbol: 6559

Przedmiot: regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa wypłaty drugiej raty pomocy finansowej

Przewodniczący / Sędziowie:
Jarosław Stopczyński
asesor Bożena Dąbkowska-Mastalerek
Jadwiga Smołucha (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: II SA/Wa 676/23

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 09:30

Sala: Sala A, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Komendant Główny Policji

Symbol: 6192

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

zwolnienie ze służby w Policji

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Kruszewska-Grońska (spr.)
Danuta Kania
Tomasz Szmydt


Sygnatura akt: III SA/Wa 2733/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 09:30

Sala: Sala G, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6115

Przedmiot: Podatek od nieruchomości

ustalenie wymiaru podatku od nieruchomości na 2018 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Baran
asesor Tomasz Grzybowski
Maciej Kurasz (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: III SA/Wa 2324/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 09:30

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

odmowa zwrotu oprocentowania od nadwyżki podatku od towarów i usług za listopad i grudzień 2016 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Alojzy Skrodzki
Radosław Teresiak (spr.)
asesor Piotr Wróbel

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: IV SA/Wa 2538/23

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 09:40

Sala: Sala B, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Minister Rozwoju i Technologii

Symbol: 6180

Przedmiot: Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość; Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

Przewodniczący / Sędziowie:
Aleksandra Westra
asesor Wojciech Białogłowski (spr.)
Tomasz Wykowski

Wynik: Odroczono ogłoszenie orzeczenia

na dzień 2024-02-28

Sygnatura akt: II SA/Wa 1006/23

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 09:40

Sala: Sala E, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Symbol: 647

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 647

przetwarzanie danych osobowych

Przewodniczący / Sędziowie:
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
Andrzej Kołodziej
asesor Lucyna Staniszewska


Sygnatura akt: I SA/Wa 2509/23

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 09:40

Sala: Sala D, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Symbol: 6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632

świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Marciniak
asesor Nina Beczek (spr.)
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz


Sygnatura akt: VI SA/Wa 5162/23

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 09:50

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6034

Przedmiot: zjazdy z dróg publicznych

odmowy wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu zwykłego z drogi publicznej

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Sałek (spr.)
asesor Szczepan Borowski
Urszula Wilk


Sygnatura akt: V SA/Wa 52/24

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 09:50

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Symbol: 6559

Przedmiot: regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ocena wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem

Przewodniczący / Sędziowie:
Jarosław Stopczyński
asesor Bożena Dąbkowska-Mastalerek (spr.)
Jadwiga Smołucha

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VII SA/Wa 2845/23

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 10:00

Sala: Sala C, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Symbol: 6361

Przedmiot: Skreślenia z rejestru zabytków

skreślenie z rejestru zabytków

Przewodniczący / Sędziowie:
Artur Kuś
Izabela Ostrowska
asesor Aneta Żak (spr.)


Sygnatura akt: IV SA/Wa 1906/23

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 10:00

Sala: Sala B, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Dakarze

Symbol: 6272

Przedmiot: Odmowa wydania karty pobytu

odmowa wydania wizy Schengen

Przewodniczący / Sędziowie:
Aleksandra Westra (spr.)
asesor Wojciech Białogłowski
Tomasz Wykowski

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: II SA/Wa 1070/23

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 10:00

Sala: Sala A, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Komendant Główny Policji

Symbol: 6192

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

zwolnienie ze służby w Policji

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Kruszewska-Grońska
Danuta Kania (spr.)
Tomasz Szmydt


Sygnatura akt: III SA/Wa 2463/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 10:00

Sala: Sala G, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Symbol: 6560/6112

Przedmiot: Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Baran
asesor Tomasz Grzybowski (spr.)
Maciej Kurasz

Wynik: Uchylono zaskarżoną interpretację
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: III SA/Wa 2415/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 10:00

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

umorzenie postępowania odwoławczego od decyzji określającej przybliżoną kwotę zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za maj 2015 r. oraz zabezpieczenie jej na majątku podatnika

Przewodniczący / Sędziowie:
Alojzy Skrodzki
Radosław Teresiak
asesor Piotr Wróbel (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: I SA/Wa 1288/23

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 10:00

Sala: Sala D, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6076

Przedmiot: Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

odmowa przyznania odszkodowania za nieruchomość

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Marciniak (spr.)
asesor Nina Beczek
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz


Sygnatura akt: VI SA/Wa 5675/23

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 10:10

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Sałek
asesor Szczepan Borowski (spr.)
Urszula Wilk


Sygnatura akt: VI SA/Wa 5674/23

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 10:10

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Sałek
asesor Szczepan Borowski (spr.)
Urszula Wilk


Sygnatura akt: VI SA/Wa 5677/23

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 10:10

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Sałek
asesor Szczepan Borowski (spr.)
Urszula Wilk


Sygnatura akt: II SA/Wa 1499/23

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 10:10

Sala: Sala E, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Szef Sztabu Generalnego WP

Symbol: 6191

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

odmowa zwiększenia dodatku specjalnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Izabela Głowacka-Klimas
Andrzej Kołodziej
asesor Lucyna Staniszewska (spr.)


Sygnatura akt: V SA/Wa 1077/23

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 10:20

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Symbol: 6559

Przedmiot: regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych

Przewodniczący / Sędziowie:
Jarosław Stopczyński (spr.)
asesor Bożena Dąbkowska-Mastalerek
Jadwiga Smołucha

Wynik: Zdjęto z wokandy


Sygnatura akt: IV SA/Wa 2618/23

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 10:20

Sala: Sala B, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Minister Rozwoju i Technologii

Symbol: 6189

Przedmiot: Odszkodowania

odmowa stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

Przewodniczący / Sędziowie:
Aleksandra Westra
asesor Wojciech Białogłowski
Tomasz Wykowski (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: I SA/Wa 2074/23

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 10:20

Sala: Sala D, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa

Symbol: 6100

Przedmiot: Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

nabycie przez gminę mienia Skarbu Państwa

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Marciniak
asesor Nina Beczek
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)


Sygnatura akt: VII SA/Wa 2967/23

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 10:30

Sala: Sala C, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Symbol: 6365

Przedmiot: Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków

pozwolenie na instalację jednostki klimatyzacyjnej

Przewodniczący / Sędziowie:
Artur Kuś (spr.)
Izabela Ostrowska
asesor Aneta Żak


Sygnatura akt: II SA/Wa 1015/23

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 10:30

Sala: Sala A, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Symbol: 6192

Przedmiot: Umorzenie postępowania administracyjnego

Umorzenie postępowania administracyjnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Kruszewska-Grońska
Danuta Kania
Tomasz Szmydt (spr.)


Sygnatura akt: III SA/Wa 2758/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 10:30

Sala: Sala G, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6117

Przedmiot: Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich; Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Baran (spr.)
asesor Tomasz Grzybowski
Maciej Kurasz


Sygnatura akt: III SA/Wa 2759/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 10:30

Sala: Sala G, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6117

Przedmiot: Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich; Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Baran (spr.)
asesor Tomasz Grzybowski
Maciej Kurasz


Sygnatura akt: III SA/Wa 2083/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 10:30

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Symbol: 6560/6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług

Przewodniczący / Sędziowie:
Alojzy Skrodzki (spr.)
Radosław Teresiak
asesor Piotr Wróbel

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VI SA/Wa 5772/23

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 10:40

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Komendant Główny Policji

Symbol: 6312

Przedmiot: Odmowa wydania pozwolenia na broń

odmowy wydania pozwolenia na broń

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Sałek (spr.)
asesor Szczepan Borowski
Urszula Wilk


Sygnatura akt: V SA/Wa 783/23

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 10:40

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych

Symbol: 6535

Przedmiot: Naruszenie dyscypliny budżetowej.

naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Przewodniczący / Sędziowie:
Jarosław Stopczyński
asesor Bożena Dąbkowska-Mastalerek
Jadwiga Smołucha (spr.)


Sygnatura akt: IV SA/Wa 2724/23

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 10:40

Sala: Sala B, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Minister Rozwoju i Technologii

Symbol: 6189

Przedmiot: Odszkodowania

odmowa stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę publiczną

Przewodniczący / Sędziowie:
Aleksandra Westra
asesor Wojciech Białogłowski (spr.)
Tomasz Wykowski

Wynik: Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania


Sygnatura akt: IV SA/Wa 2723/23

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 10:40

Sala: Sala B, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Minister Rozwoju i Technologii

Symbol: 6189

Przedmiot: Odszkodowania

odmowa stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę publiczną

Przewodniczący / Sędziowie:
Aleksandra Westra
asesor Wojciech Białogłowski (spr.)
Tomasz Wykowski

Wynik: Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania


Sygnatura akt: II SA/Wa 1081/23

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 10:40

Sala: Sala E, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Dowódca Garnizonu Warszawa

Symbol: 6191

Przedmiot: Zwolnienie ze służby żołnierza zawodowego

zwolnienie z zawodowej służby wojskowej i przeniesienuie do pasywnej rezerwy wskutek otrzymania dostatecznej ogólnej oceny z opinii służbowej

Przewodniczący / Sędziowie:
Izabela Głowacka-Klimas
Andrzej Kołodziej (spr.)
asesor Lucyna Staniszewska

Wynik: Zdjęto z wokandy


Sygnatura akt: I SA/Wa 2264/23

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 10:40

Sala: Sala D, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Minister Rozwoju i Technologii

Symbol: 6070

Przedmiot: Uwłaszczenie państwowych osób prawnych

umorzenie postępowania

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Marciniak
asesor Nina Beczek (spr.)
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz


Sygnatura akt: VII SA/Wa 2755/23

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 11:00

Sala: Sala C, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Symbol: 6365

Przedmiot: Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków

zalecenia pokontrolne

Przewodniczący / Sędziowie:
Artur Kuś
Izabela Ostrowska (spr.)
asesor Aneta Żak


Sygnatura akt: VI SA/Wa 5529/23

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 11:00

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Główny Inspektor Transportu Drogowego

Symbol: 6037

Przedmiot: Transport drogowy i przewozy

kary pieniężnej

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Sałek
asesor Szczepan Borowski
Urszula Wilk (spr.)


Sygnatura akt: III SA/Wa 2022/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 11:00

Sala: Sala G, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6117

Przedmiot: Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich; Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Baran
asesor Tomasz Grzybowski
Maciej Kurasz (spr.)


Sygnatura akt: III SA/Wa 2373/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 11:00

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6117

Przedmiot: Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności prezesa zarządu wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za miesiące od marca do lipca 2021 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Alojzy Skrodzki
Radosław Teresiak
asesor Piotr Wróbel (spr.)


Sygnatura akt: I SA/Wa 2179/23

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 11:00

Sala: Sala D, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku

Symbol: 6324

Przedmiot: Rodzina zastępcza, pomoc na usamodzielnienie się wychowanka rodziny zastępczej

negatywna wstępna kwalifikacja do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Marciniak (spr.)
asesor Nina Beczek
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz


Sygnatura akt: V SA/Wa 1685/23

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 11:10

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Symbol: 6559

Przedmiot: regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa wypłaty drugiej raty pomocy finansowej

Przewodniczący / Sędziowie:
Jarosław Stopczyński
asesor Bożena Dąbkowska-Mastalerek (spr.)
Jadwiga Smołucha


Sygnatura akt: VI SA/Wa 5961/23

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 11:20

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Główny Inspektor Transportu Drogowego

Symbol: 6037

Przedmiot: Transport drogowy i przewozy

kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Sałek
asesor Szczepan Borowski (spr.)
Urszula Wilk


Sygnatura akt: IV SA/Wa 2568/23

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 11:20

Sala: Sala B, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6180

Przedmiot: Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

uchylenie decyzji i umorzenie postępowania administracyjnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Aleksandra Westra
asesor Wojciech Białogłowski (spr.)
Tomasz Wykowski


Sygnatura akt: I SA/Wa 1704/23

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 11:20

Sala: Sala D, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6076

Przedmiot: Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

odmowa uchylenia decyzji ostatecznej

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Marciniak
asesor Nina Beczek
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1808/23

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 11:30

Sala: Sala C, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6014

Przedmiot: Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

umorzenie postępowania administracyjnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Artur Kuś
Izabela Ostrowska
asesor Aneta Żak (spr.)


Sygnatura akt: V SA/Wa 1117/23

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 11:30

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Symbol: 6559

Przedmiot: regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej

Przewodniczący / Sędziowie:
Jarosław Stopczyński (spr.)
asesor Bożena Dąbkowska-Mastalerek
Jadwiga Smołucha

Wynik: Zdjęto z wokandy


Sygnatura akt: III SA/Wa 2453/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 11:30

Sala: Sala G, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Symbol: 6119

Przedmiot: Inne dla grupy 6119

określenie wysokości zobowiązania z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za miesiące od grudnia 2020 r. do listopada 2021 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Baran
asesor Tomasz Grzybowski (spr.)
Maciej Kurasz


Sygnatura akt: III SA/Wa 2446/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 11:30

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

określenie przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2018 r. i 2019 r. oraz zabezpieczenie jej na majątku podatnika

Przewodniczący / Sędziowie:
Alojzy Skrodzki
Radosław Teresiak (spr.)
asesor Piotr Wróbel


Sygnatura akt: IV SA/Wa 2703/23

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 11:40

Sala: Sala B, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Symbol: 6135

Przedmiot: Odpady

wstrzymanie działalności w zakresie zbierania i magazynowania odpadów na terenie skupu złomu

Przewodniczący / Sędziowie:
Aleksandra Westra
asesor Wojciech Białogłowski
Tomasz Wykowski (spr.)


Sygnatura akt: V SA/Wa 961/23

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 11:50

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Minister Finansów

Symbol: 6042

Przedmiot: Działalność w zakresie gier losowych

pozostawienie nazwy domeny w Rejestrze domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą

Przewodniczący / Sędziowie:
Jarosław Stopczyński
asesor Bożena Dąbkowska-Mastalerek
Jadwiga Smołucha (spr.)


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 829/23

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: ogłoszenie orzeczenia

Data: 2024-02-21

Godzina: 12:00

Sala: Sala B Radom

Organ administracji: Minister Infrastruktury

Symbol: 6531

Przedmiot: Dotacje; Dotacje

Przewodniczący / Sędziowie:
Leszek Kobylski (spr.)


Sygnatura akt: V SA/Wa 919/23

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: ogłoszenie orzeczenia

Data: 2024-02-21

Godzina: 12:00

Sala: Sala D, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Główny Inspektor Farmaceutyczny

Symbol: 6203

Przedmiot: Prowadzenie apteki; Prowadzenie apteki

Przewodniczący / Sędziowie:
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)


Sygnatura akt: VI SA/Wa 5908/23

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 12:00

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Główny Inspektor Transportu Drogowego

Symbol: 6035

Przedmiot: Przejazd pojazdem nienormatywnym

kary pieniężnej

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Sałek
asesor Dorota Brzozowska (spr.)
Urszula Wilk


Sygnatura akt: II SA/Wa 1183/23

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 12:00

Sala: Sala E, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Komendant Główny Policji

Symbol: 6192

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

zwolnienie ze służby w Policji

Przewodniczący / Sędziowie:
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
Andrzej Kołodziej
asesor Lucyna Staniszewska

Wynik: Zdjęto z wokandy


Sygnatura akt: II SA/Wa 1007/23

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 12:00

Sala: Sala A, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Symbol: 647

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 647

przetwarzanie danych osobowych

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Kruszewska-Grońska (spr.)
Danuta Kania
Tomasz Szmydt


Sygnatura akt: III SA/Wa 2338/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 12:00

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za marzec 2017 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Alojzy Skrodzki
Radosław Teresiak
asesor Piotr Wróbel (spr.)


Sygnatura akt: VII SA/Wa 2428/23

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 12:10

Sala: Sala C, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6010

Przedmiot: Zatwierdzenie projektu budowlanego

zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę

Przewodniczący / Sędziowie:
Artur Kuś
asesor Paweł Konicki (spr.)
Izabela Ostrowska


Sygnatura akt: V SA/Wa 1746/23

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 12:10

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej

Symbol: 6201

Przedmiot: Odpowiedzialność zawodowa lekarza

odmowa przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarza

Przewodniczący / Sędziowie:
Jarosław Stopczyński
asesor Bożena Dąbkowska-Mastalerek (spr.)
Jadwiga Smołucha


Sygnatura akt: IV SA/Wa 2366/23

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 12:10

Sala: Sala B, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Minister Rozwoju i Technologii

Symbol: 6180

Przedmiot: Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

umorzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Aleksandra Westra (spr.)
asesor Wojciech Białogłowski
Tomasz Wykowski


Sygnatura akt: V SA/Wa 877/23

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 12:30

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Symbol: 6559

Przedmiot: regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa wypłaty drugiej raty pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników"

Przewodniczący / Sędziowie:
Jarosław Stopczyński (spr.)
asesor Bożena Dąbkowska-Mastalerek
Jadwiga Smołucha

Wynik: Zdjęto z wokandy


Sygnatura akt: II SA/Wa 1185/23

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 12:30

Sala: Sala E, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Symbol: 6192

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wyłączenia stosowania przepisów ustawy

Przewodniczący / Sędziowie:
Izabela Głowacka-Klimas
Andrzej Kołodziej
asesor Lucyna Staniszewska (spr.)


Sygnatura akt: II SA/Wa 1048/23

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 12:30

Sala: Sala A, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Komendant Główny Policji

Symbol: 6211

Przedmiot: Przydział i opróżnienie lokalu mieszkalnego oraz kwatery tymczasowej w służbach mundurowych

odmowa uchylenia decyzji ostatecznej

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Kruszewska-Grońska
Danuta Kania (spr.)
Tomasz Szmydt


Sygnatura akt: III SA/Wa 2574/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 12:30

Sala: Sala G, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Symbol: 6117

Przedmiot: Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich; Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Baran (spr.)
asesor Tomasz Grzybowski
Maciej Kurasz


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1548/23

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 12:40

Sala: Sala C, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Odwoławcza Komisja Stypendialna dla Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Symbol: 6143

Przedmiot: Sprawy kandydatów na studia i studentów

przyznanie stypendium socjalnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Artur Kuś
asesor Paweł Konicki
Izabela Ostrowska (spr.)


Sygnatura akt: V SA/Wa 1599/23

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 13:00

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Symbol: 6559

Przedmiot: regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa wypłaty drugiej raty pomocy finansowej

Przewodniczący / Sędziowie:
Jarosław Stopczyński
Piotr Kraczowski (spr.)
Jadwiga Smołucha


Sygnatura akt: II SA/Wa 1124/23

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 13:00

Sala: Sala E, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Symbol: 650

Przedmiot: Świadczenie w drodze wyjątku

odmowa przyznania świadczenia w drodze wyjątku

Przewodniczący / Sędziowie:
Izabela Głowacka-Klimas
Andrzej Kołodziej (spr.)
asesor Lucyna Staniszewska

Wynik: Zdjęto z wokandy


Sygnatura akt: III SA/Wa 2711/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 13:00

Sala: Sala G, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Symbol: 6560/6112

Przedmiot: Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Baran
asesor Tomasz Grzybowski
Maciej Kurasz (spr.)


Sygnatura akt: III SA/Wa 2063/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 13:00

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Symbol: 6560/6111

Przedmiot: Podatek akcyzowy /od akcyzy/

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku akcyzowego

Przewodniczący / Sędziowie:
Alojzy Skrodzki (spr.)
Radosław Teresiak
asesor Piotr Wróbel


Sygnatura akt: VII SA/Wa 2656/23

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 13:10

Sala: Sala C, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6010

Przedmiot: Pozwolenie na budowę; Pozwolenie na budowę

Przewodniczący / Sędziowie:
Artur Kuś (spr.)
asesor Paweł Konicki
Izabela Ostrowska


Sygnatura akt: III SA/Wa 1508/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 13:30

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług

Przewodniczący / Sędziowie:
Alojzy Skrodzki
Radosław Teresiak (spr.)
asesor Piotr Wróbel


Sygnatura akt: III SA/Wa 2522/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 13:30

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług

Przewodniczący / Sędziowie:
Alojzy Skrodzki
Radosław Teresiak
asesor Piotr Wróbel (spr.)


Sygnatura akt: III SA/Wa 1507/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 13:30

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług

Przewodniczący / Sędziowie:
Alojzy Skrodzki
Radosław Teresiak (spr.)
asesor Piotr Wróbel


Sygnatura akt: III SA/Wa 1506/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 13:30

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług

Przewodniczący / Sędziowie:
Alojzy Skrodzki
Radosław Teresiak (spr.)
asesor Piotr Wróbel


Sygnatura akt: III SA/Wa 2644/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 13:30

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

określenie przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2019 r. i 2020 r. oraz zabezpieczenie jej na majątku podatnika

Przewodniczący / Sędziowie:
Alojzy Skrodzki
Radosław Teresiak
asesor Piotr Wróbel (spr.)


Sygnatura akt: VII SA/Wa 2948/23

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 13:50

Sala: Sala C, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Rada Miejska w Bieżuniu

Symbol: 6391/6150

Przedmiot: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Przewodniczący / Sędziowie:
Artur Kuś
asesor Paweł Konicki (spr.)
Izabela Ostrowska


Sygnatura akt: III SA/Wa 2499/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: ogłoszenie orzeczenia

Data: 2024-02-21

Godzina: 14:00

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie

Symbol: 6112

Przedmiot: Podatek dochodowy od osób fizycznych; Podatek dochodowy od osób fizycznych

Przewodniczący / Sędziowie:
Konrad Aromiński (spr.)


Sygnatura akt: VII SA/Wa 2713/23

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-02-21

Godzina: 14:30

Sala: Sala C, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6010

Przedmiot: Zatwierdzenie projektu budowlanego; Zatwierdzenie projektu budowlanego

Przewodniczący / Sędziowie:
Artur Kuś
asesor Paweł Konicki (spr.)
Izabela Ostrowska


×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl