Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Informacja o sprawach

Poniższe zestawienie zawiera wykaz spraw od dnia 2024-05-19 do dnia 2024-08-17.


Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Wynik
Przewodniczący
Sędziowie
Działanie
VIII
VIII SA/Wa 473/24
2024-07-18
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Radomiu
6329 - Dodatek do świadczeń

odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia
Marek Wroczyński
Cezary Kosterna (spr.)
Renata Nawrot
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VIII
VIII SA/Wa 446/24
2024-07-18
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Radomiu
6119 - Ustalenie wysokości podatku

odmowa przyjęcia zabezpieczenia wykonania decyzji w przedmiocie zwrotu podatku akcyzowego
Marek Wroczyński
Cezary Kosterna (spr.)
Renata Nawrot
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VIII
VIII SA/Wa 287/24
2024-07-18
Sala posiedzeń niejawnych
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy; Transport drogowy i przewozy


Marek Wroczyński (spr.)
Cezary Kosterna
Renata Nawrot
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VIII
VIII SA/Wa 350/24
2024-07-18
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Radomiu
6329 - Dodatek do świadczeń

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
Zdjęto z wokandy
Marek Wroczyński
Cezary Kosterna
Renata Nawrot (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VIII
VIII SA/Wa 351/24
2024-07-18
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Radomiu
6329 - Dodatek do świadczeń

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
Zdjęto z wokandy
Marek Wroczyński
Cezary Kosterna
Renata Nawrot (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VIII
VIII SA/Wa 455/24
2024-07-18
Sala posiedzeń niejawnych
Komendant Główny Straży Granicznej
6272 - Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP

stwierdzenie uchybienia do wniesienia odwołania i odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
Marek Wroczyński (spr.)
Cezary Kosterna
Renata Nawrot
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VIII
VIII SA/Wa 349/24
2024-07-18
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Radomiu
6329 - Dodatek do świadczeń

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
Marek Wroczyński
Cezary Kosterna
Renata Nawrot (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SAB/Wa 101/24
2024-07-18
Sala posiedzeń niejawnych
Prezydent m.st. Warszawy
658/6059 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6059

bezczynność i ptrzewlekłość organu w postępowaniu wznowieniowym
Izabela Ostrowska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
asesor Lucyna Staniszewska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SAB/Wa 83/24
2024-07-18
Sala posiedzeń niejawnych
Prezydent m. st. Warszawy
658/6153 - Warunki zabudowy terenu

bezczynność w sprawie rozpoznania wniosku o ustalenie warunków zabudowy
Izabela Ostrowska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
asesor Lucyna Staniszewska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 2121/23
2024-07-18
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
6536 - Odmowa wszczęcia postępowania; Odmowa wszczęcia postępowania


Andrzej Kania (spr.)
asesor Bożena Dąbkowska-Mastalerek
Michał Sowiński
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 330/24
2024-07-18
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Warszawie
6537 - Odmowa umorzenia postępowania egzekucyjnego

odmowa umorzenia postępowania egzekucyjnego
Andrzej Kania (spr.)
asesor Bożena Dąbkowska-Mastalerek
Michał Sowiński
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 205/24
2024-07-18
Sala posiedzeń niejawnych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Komisja Odwoławcza
6539 - Inne w grupie 653

rozstrzygnięcie konkursu na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej
Andrzej Kania (spr.)
asesor Bożena Dąbkowska-Mastalerek
Michał Sowiński
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 281/24
2024-07-18
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
6201 - Prawo wykonywania zawodu lekarza

cofnięcie uprawnień do wystawiania zaświadczeń lekarskich
Andrzej Kania
asesor Bożena Dąbkowska-Mastalerek (spr.)
Michał Sowiński
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 2486/23
2024-07-18
Sala posiedzeń niejawnych
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie apteki

cofnięcie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego
Andrzej Kania
asesor Bożena Dąbkowska-Mastalerek
Michał Sowiński (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 2244/23
2024-07-18
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
650 - renta rodzinna w drodze wyjątku

odmowa przyznania renty rodzinnej w drodze wyjątku
Danuta Kania
Joanna Kube (spr.)
asesor Mateusz Rogala
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 307/24
2024-07-18
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
6480 - Odmowa udzielenia informacji publicznej

odmowa udostępnienia informacji publicznej
Danuta Kania
Joanna Kube (spr.)
asesor Mateusz Rogala
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 2225/23
2024-07-18
Sala posiedzeń niejawnych
Wojewoda Mazowiecki
6330 - Status bezrobotnego

odmowa uznania za osobę bezrobotną
Danuta Kania
Joanna Kube (spr.)
asesor Mateusz Rogala
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 240/24
2024-07-18
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
650 - renta rodzinna w drodze wyjątku

odmowa przyznania renty w drodze wyjątku
Danuta Kania
Joanna Kube
asesor Mateusz Rogala (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 445/24
2024-07-18
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
650 - Odmowa wszczęcia postępowania

Odmowa wszczęcia postępowania
Danuta Kania
Joanna Kube
asesor Mateusz Rogala (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SAB/Wa 208/24
2024-07-18
Sala posiedzeń niejawnych
Wojewoda Mazowiecki
658/6480 - Bezczynność organu

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 16 stycznia 2024 r. o udostępnienie informacji publicznej
Joanna Kube
Danuta Kania
asesor Arkadiusz Koziarski (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 295/24
2024-07-18
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Warszawie
6480 - Odmowa udzielenia informacji publicznej

odmowa udzielenia informacji publicznej
Joanna Kube
Danuta Kania
asesor Arkadiusz Koziarski (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 2215/23
2024-07-18
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
647 - Inne z zakresu symbolu sprawy 647

stwierdzenie niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
Joanna Kube
Danuta Kania (spr.)
asesor Arkadiusz Koziarski
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 2070/23
2024-07-18
Sala posiedzeń niejawnych
Centralna Wojskowa Komisja Lekarska
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

orzeczenie o zdolności do pełnienia służby wojskowej
Joanna Kube
Danuta Kania (spr.)
asesor Arkadiusz Koziarski
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 215/24
2024-07-18
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Infrastruktury
6137 - Ochrona środowiska morskiego

stwierdzenie niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
Aneta Dąbrowska (spr.)
Katarzyna Golat
asesor Michał Sułkowski
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SAB/Wa 219/24
2024-07-18
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Rozwoju i Technologii
658/6181 - Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność w sprawie rozpatrzenia odwołania
Aneta Dąbrowska
Katarzyna Golat
asesor Michał Sułkowski (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 374/24
2024-07-18
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Infrastruktury
6137 - Ograniczenie korzystania z urządzeń technicznych

odmowa wznowienia postępowania administracyjnego oraz odmowa wstrzymania wykonania decyzji
Aneta Dąbrowska
Katarzyna Golat (spr.)
asesor Michał Sułkowski
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 373/24
2024-07-18
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Infrastruktury
6137 - Ograniczenie korzystania z urządzeń technicznych

odmowa wznowienia postępowania administracyjnego oraz odmowa wstrzymania wykonania decyzji
Aneta Dąbrowska
Katarzyna Golat (spr.)
asesor Michał Sułkowski
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 11/24
2024-07-18
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

uchylenie prawa do świadczenia wychowaczego
Przemysław Żmich (spr.)
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
asesor Justyna Wtulich-Gruszczyńska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 12/24
2024-07-18
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

uchylenie prawa do świadczenia wychowaczego
Przemysław Żmich (spr.)
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
asesor Justyna Wtulich-Gruszczyńska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 13/24
2024-07-18
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

uchylenie prawa do świadczenia wychowaczego
Przemysław Żmich (spr.)
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
asesor Justyna Wtulich-Gruszczyńska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 14/24
2024-07-18
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

uchylenie prawa do świadczenia wychowaczego
Przemysław Żmich (spr.)
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
asesor Justyna Wtulich-Gruszczyńska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 630/24
2024-07-18
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa
Przemysław Żmich (spr.)
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
asesor Justyna Wtulich-Gruszczyńska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 549/24
2024-07-18
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Rozwoju i Technologii
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wszczęcia postępowania
Przemysław Żmich
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
asesor Justyna Wtulich-Gruszczyńska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 851/24
2024-07-18
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Płocku
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

świadczenie pielęgnacyjne
Przemysław Żmich
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
asesor Justyna Wtulich-Gruszczyńska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 472/24
2024-07-18
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Rozwoju i Technologii
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

stwierdzenie niedopuszczalności odwołania
Przemysław Żmich
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
asesor Justyna Wtulich-Gruszczyńska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VIII
VIII SA/Wa 284/24
2024-07-18
09:00
Sala B Radom
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług
Marek Wroczyński
Cezary Kosterna (spr.)
Renata Nawrot
VII
VII SA/Wa 1015/24
2024-07-18
09:00
Sala C, ul. Jana Kazimierza 10
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
6120 - Ewidencja budynków

aktualizacja ewidencji gruntów i budynków
Izabela Ostrowska (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
asesor Lucyna Staniszewska
V
V SA/Wa 2287/23
2024-07-18
09:00
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ustalenie kwoty nienależnie pobranych płatności finansowych
Andrzej Kania (spr.)
asesor Bożena Dąbkowska-Mastalerek
Michał Sowiński
II
II SA/Wa 164/24
2024-07-18
09:00
Sala A, ul. Jana Kazimierza 10
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
647 - Ochrona danych osobowych

odmowa uwzględnienia wniosku
Joanna Kube
Danuta Kania
asesor Arkadiusz Koziarski (spr.)
IV
IV SA/Wa 1013/24
2024-07-18
09:00
Sala B, ul. Jana Kazimierza 10
SKO w Siedlcach
6091 - Przywrócenie stosunków wodnych na gruncie lub wykonanie urządfzeń zapobiegających szkodom

odmowa wydania nakazu przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń
Aneta Dąbrowska
Katarzyna Golat
asesor Michał Sułkowski (spr.)
III
III SA/Wa 1122/24
2024-07-18
09:00
Sala F, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Andrzej Cichoń (spr.)
Agnieszka Baran
Ewa Izabela Fiedorowicz
I
I SA/Wa 1639/22
2024-07-18
09:00
Sala D, ul. Jana Kazimierza 10
SKO w Warszawie
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

umorzenie postępowania administracyjnego z mocy prawa
Zdjęto z wokandy
Przemysław Żmich (spr.)
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
asesor Justyna Wtulich-Gruszczyńska
I
I SA/Wa 2497/23
2024-07-18
09:20
Sala D, ul. Jana Kazimierza 10
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

prawo do rekompensaty
Przemysław Żmich
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
asesor Justyna Wtulich-Gruszczyńska
VIII
VIII SA/Wa 419/24
2024-07-18
09:30
Sala B Radom
SKO w Radomiu
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

odmowa ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
Marek Wroczyński
Cezary Kosterna
Renata Nawrot (spr.)
VII
VII SA/Wa 1331/24
2024-07-18
09:30
Sala C, ul. Jana Kazimierza 10
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

stwierdzenie nieważności decyzji
Izabela Ostrowska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
asesor Lucyna Staniszewska
V
V SA/Wa 2799/23
2024-07-18
09:30
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
6205 - Zakazy z zakresu nadzoru sanitarnego

zaprzestanie wprowadzania do obrotu produktów
Andrzej Kania
asesor Bożena Dąbkowska-Mastalerek
Michał Sowiński (spr.)
IV
IV SA/Wa 901/24
2024-07-18
09:30
Sala B, ul. Jana Kazimierza 10
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP

zobowiązanie do powrotu
Aneta Dąbrowska (spr.)
Katarzyna Golat
asesor Michał Sułkowski
III
III SA/Wa 764/24
2024-07-18
09:30
Sala F, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych
Andrzej Cichoń
Agnieszka Baran (spr.)
Ewa Izabela Fiedorowicz
II
II SA/Wa 168/18
2024-07-18
09:40
Sala A, ul. Jana Kazimierza 10
Komendant Główny Policji
6192 - Orzeczenie dyscyplinarne dotyczące funkcjonariusza Policji

dodatek służbowy
Joanna Kube
Danuta Kania (spr.)
asesor Arkadiusz Koziarski
I
I SA/Wa 1016/24
2024-07-18
09:40
Sala D, ul. Jana Kazimierza 10
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

uchylenie prawa do świadczenia wychowawczego
Przemysław Żmich
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
asesor Justyna Wtulich-Gruszczyńska (spr.)
IV
IV SA/Wa 665/24
2024-07-18
09:50
Sala B, ul. Jana Kazimierza 10
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6132 - Kara pieniężna za naruszenie wymagań ochrony środowiska

wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej
Aneta Dąbrowska
Katarzyna Golat (spr.)
asesor Michał Sułkowski
I
I SA/Wa 1017/24
2024-07-18
09:50
Sala D, ul. Jana Kazimierza 10
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

uchylenie prawa do świadczenia wychowawczego
Przemysław Żmich
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
asesor Justyna Wtulich-Gruszczyńska (spr.)
VIII
VIII SA/Wa 199/24
2024-07-18
10:00
Sala B Radom
Wojewoda Mazowiecki-Delegatura w Radomiu
6010 - Pozwolenie na budowę

zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
Marek Wroczyński (spr.)
Cezary Kosterna
Renata Nawrot
VII
VII SA/Wa 323/24
2024-07-18
10:00
Sala C, ul. Jana Kazimierza 10
Rada Miejska w Radzyminie
6391/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Izabela Ostrowska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
asesor Lucyna Staniszewska (spr.)
V
V SA/Wa 1778/23
2024-07-18
10:00
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej; regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej; regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej; regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej; regulacje związane z człon


Andrzej Kania
asesor Bożena Dąbkowska-Mastalerek (spr.)
Michał Sowiński
I
I SA/Wa 1922/23
2024-07-18
10:00
Sala D, ul. Jana Kazimierza 10
Minister Klimatu i Środowiska
6070 - Uwłaszczenie państwowych osób prawnych

umorzenie postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
Przemysław Żmich
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
asesor Justyna Wtulich-Gruszczyńska
III
III SA/Wa 1003/24
2024-07-18
10:00
Sala F, ul. Jasna 2/4
SKO w Płocku
6115 - Podatek od nieruchomości

ustalenie wymiaru podatku od nieruchomości na 2023 r.
Andrzej Cichoń
Agnieszka Baran (spr.)
Ewa Izabela Fiedorowicz
III
III SA/Wa 1004/24
2024-07-18
10:00
Sala F, ul. Jasna 2/4
SKO w Płocku
6115 - Podatek od nieruchomości

ustalenie wymiaru podatku od nieruchomości na 2022 r.
Andrzej Cichoń
Agnieszka Baran (spr.)
Ewa Izabela Fiedorowicz
III
III SA/Wa 1005/24
2024-07-18
10:00
Sala F, ul. Jasna 2/4
SKO w Płocku
6115 - Podatek od nieruchomości

ustalenie wymiaru podatku od nieruchomości na 2021 r.
Andrzej Cichoń (spr.)
Agnieszka Baran
Ewa Izabela Fiedorowicz
III
III SA/Wa 1006/24
2024-07-18
10:00
Sala F, ul. Jasna 2/4
SKO w Płocku
6115 - Podatek od nieruchomości

ustalenie wymiaru podatku od nieruchomości na 2020 r.
Andrzej Cichoń (spr.)
Agnieszka Baran
Ewa Izabela Fiedorowicz
II
II SA/Wa 2265/23
2024-07-18
10:10
Sala A, ul. Jana Kazimierza 10
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
647 - Inne z zakresu symbolu sprawy 647

przetwarzanie danych osobowych
Joanna Kube (spr.)
Danuta Kania
asesor Arkadiusz Koziarski
IV
IV SA/Wa 582/24
2024-07-18
10:20
Sala B, ul. Jana Kazimierza 10
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy

odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy
Aneta Dąbrowska
Katarzyna Golat
asesor Michał Sułkowski (spr.)
VIII
VIII SA/Wa 394/24
2024-07-18
10:30
Sala B Radom
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

podatek akcyzowy
Marek Wroczyński
Cezary Kosterna (spr.)
Renata Nawrot
V
V SA/Wa 2363/23
2024-07-18
10:30
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności prezesa zarządu oraz zobowiązanie do zwrotu należności z tytułu dofinansowania ze środków unijnych
Andrzej Kania (spr.)
asesor Bożena Dąbkowska-Mastalerek
Michał Sowiński
I
I SA/Wa 2267/20
2024-07-18
10:30
Sala D, ul. Jana Kazimierza 10
Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich; Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich


Przemysław Żmich
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
asesor Justyna Wtulich-Gruszczyńska (spr.)
VII
VII SA/Wa 1038/24
2024-07-18
10:40
Sala C, ul. Jana Kazimierza 10
SKO w Ciechanowie
6157 - Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

ustalenie opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
Izabela Ostrowska (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
asesor Lucyna Staniszewska
II
II SA/Wa 1523/23
2024-07-18
10:40
Sala A, ul. Jana Kazimierza 10
Polski Fundusz Rozwoju S.A. z/s w Warszawie
6480 - Odmowa udzielenia informacji publicznej

odmowa udostępnienia informacji publicznej
Joanna Kube
Danuta Kania
asesor Arkadiusz Koziarski (spr.)
IV
IV SA/Wa 831/24
2024-07-18
10:45
Sala B, ul. Jana Kazimierza 10
Komendant Główny Straży Granicznej
6272 - Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP

zobowiązanie do powrotu
Aneta Dąbrowska (spr.)
Katarzyna Golat
asesor Michał Sułkowski
III
III SA/Wa 1211/24
2024-07-18
10:45
Sala F, ul. Jasna 2/4
SKO w Siedlcach
6115 - Podatek od nieruchomości

ustalenie wymiaru podatku od nieruchomości na 2022 r.
Andrzej Cichoń (spr.)
Agnieszka Baran
Ewa Izabela Fiedorowicz
VIII
VIII SA/Wa 366/24
2024-07-18
11:00
Sala B Radom
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Nałożenie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym oraz przepisów o czasie pracy kierowców

nałożenie kary pieniężnej w transporcie drogowym
Marek Wroczyński
Cezary Kosterna
Renata Nawrot (spr.)
V
V SA/Wa 2832/23
2024-07-18
11:00
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
6539 - Inne w grupie 653

nakaz zwrotu środków przekazanych tytułem dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
Andrzej Kania
asesor Bożena Dąbkowska-Mastalerek
Michał Sowiński (spr.)
IV
IV SA/Wa 699/24
2024-07-18
11:05
Sala B, ul. Jana Kazimierza 10
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6132 - Kara pieniężna za naruszenie wymagań ochrony środowiska

wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej
Aneta Dąbrowska
Katarzyna Golat (spr.)
asesor Michał Sułkowski
VII
VII SA/Wa 1897/23
2024-07-18
11:10
Sala C, ul. Jana Kazimierza 10
SKO w Warszawie
6157 - Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości; Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości


Izabela Ostrowska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
asesor Lucyna Staniszewska
III
III SA/Wa 1226/24
2024-07-18
11:15
Sala F, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2017 r. oraz zabezpieczenie jej na majątku podatnika
Matylda Arnold-Rogiewicz (spr.)
Agnieszka Baran
Andrzej Cichoń
V
V SA/Wa 288/24
2024-07-18
11:20
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie apteki

kara pieniężna za nieprzekazanie dokumentacji związanej z prowadzeniem apteki ogólnodostępnej
Andrzej Kania
asesor Bożena Dąbkowska-Mastalerek (spr.)
Michał Sowiński
I
I SA/Wa 572/24
2024-07-18
11:30
Sala D, ul. Jana Kazimierza 10
SKO w Warszawie
6073 - Opłaty adiacenckie oraz opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości w zakreślonym terminie; Opłaty adiacenckie oraz opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości w zakreślonym terminie


Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
VIII
VIII SA/Wa 440/24
2024-07-18
11:30
Sala B Radom
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6550 - płatności obszarowe

ustalenie kwoty nienależnie pobranych płatności
Marek Wroczyński (spr.)
Cezary Kosterna
Renata Nawrot
IV
IV SA/Wa 604/24
2024-07-18
11:35
Sala B, ul. Jana Kazimierza 10
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa udzielenia cudzoziemcowi ochrony czasowej

odmowa udzielenia ochrony międzynarodowej
Aneta Dąbrowska
Katarzyna Golat
asesor Michał Sułkowski (spr.)
I
I SA/Wa 268/24
2024-07-18
11:40
Sala D, ul. Jana Kazimierza 10
SKO w Warszawie
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich; Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich


Małgorzata Boniecka-Płaczkowska

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
VII
VII SA/Wa 787/24
2024-07-18
11:40
Sala C, ul. Jana Kazimierza 10
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy terenu

umorzenie postępowania
Izabela Ostrowska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
asesor Lucyna Staniszewska (spr.)
V
V SA/Wa 2686/23
2024-07-18
11:50
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
6536 - Umorzenie należności pieniężnych

odmowa umorzenia należności z tytułu składek
Andrzej Kania
asesor Bożena Dąbkowska-Mastalerek
Michał Sowiński (spr.)
IV
IV SA/Wa 866/24
2024-07-18
11:55
Sala B, ul. Jana Kazimierza 10
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa udzielenia cudzoziemcowi ochrony czasowej

odmowa udzielenia ochrony międzynarodowej
Aneta Dąbrowska (spr.)
Katarzyna Golat
asesor Michał Sułkowski
VIII
VIII SA/Wa 354/24
2024-07-18
12:00
Sala B Radom
Wojewoda Mazowiecki
6164 - Uznanie nieruchomości za wspólnotę gruntową

Umorzenie postepowania odwoławczego w sprawie uznania nieruchomości za mienie gromadzkie
Marek Wroczyński (spr.)
Cezary Kosterna
Renata Nawrot
II
II SA/Wa 1897/23
2024-07-18
12:00
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
647 - Ochrona danych osobowych

przetwarzanie danych osobowych
Danuta Kania
Joanna Kube
asesor Mateusz Rogala (spr.)
VII
VII SA/Wa 818/24
2024-07-18
12:10
Sala C, ul. Jana Kazimierza 10
Odwoławcza Komisja Stypendialna Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
6143 - Sprawy kandydatów na studia i studentów

przyznanie stypendium rektora
Izabela Ostrowska (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
asesor Lucyna Staniszewska
V
V SA/Wa 811/24
2024-07-18
12:20
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa wypłaty drugiej raty pomocy finansowej
Andrzej Kania
asesor Bożena Dąbkowska-Mastalerek (spr.)
Michał Sowiński
II
II SA/Wa 2025/23
2024-07-18
12:30
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Skarb Państwa – PGL Lasy Państw. – Nadleśnictwo Drewnica repr. przez Nadleśniczego Artura Delegacza
6480 - Informacja publiczna

odmowa udostępnienia informacji publicznej
Danuta Kania (spr.)
Joanna Kube
asesor Mateusz Rogala
VII
VII SA/Wa 875/24
2024-07-18
12:40
Sala C, ul. Jana Kazimierza 10
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6361 - Skreślenia z rejestru zabytków

skreślenie z rejestru zabytków
Izabela Ostrowska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
asesor Lucyna Staniszewska
II
II SA/Wa 573/24
2024-07-18
13:00
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6192 - Umorzenie postępowania administracyjnego

umorzenie postępowania
Danuta Kania
Joanna Kube
asesor Mateusz Rogala (spr.)
VII
VII SA/Wa 1116/24
2024-07-18
13:10
Sala C, ul. Jana Kazimierza 10
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę
Izabela Ostrowska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
asesor Lucyna Staniszewska (spr.)
II
II SA/Wa 2255/23
2024-07-18
13:20
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

odmowa przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy w drodze wyjątku
Danuta Kania (spr.)
Joanna Kube
asesor Mateusz Rogala
VII
VII SA/Wa 977/24
2024-07-18
13:40
Sala C, ul. Jana Kazimierza 10
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

umorzenie postępowania administracyjnego
Izabela Ostrowska (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
asesor Lucyna Staniszewska
II
II SA/Wa 2012/23
2024-07-18
14:00
Sala A, ul. Jana Kazimierza 10
Komendant Główny Policji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192; Inne z zakresu symbolu sprawy 6192


Joanna Kube (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA

Sygnatura akt: VIII SA/Wa 473/24

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-07-18

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Radomiu

Symbol: 6329

Przedmiot: Dodatek do świadczeń

odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia

Przewodniczący / Sędziowie:
Marek Wroczyński
Cezary Kosterna (spr.)
Renata Nawrot


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 446/24

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-07-18

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Radomiu

Symbol: 6119

Przedmiot: Ustalenie wysokości podatku

odmowa przyjęcia zabezpieczenia wykonania decyzji w przedmiocie zwrotu podatku akcyzowego

Przewodniczący / Sędziowie:
Marek Wroczyński
Cezary Kosterna (spr.)
Renata Nawrot


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 287/24

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-07-18

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Główny Inspektor Transportu Drogowego

Symbol: 6037

Przedmiot: Transport drogowy i przewozy; Transport drogowy i przewozy

Przewodniczący / Sędziowie:
Marek Wroczyński (spr.)
Cezary Kosterna
Renata Nawrot


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 350/24

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-07-18

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Radomiu

Symbol: 6329

Przedmiot: Dodatek do świadczeń

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Przewodniczący / Sędziowie:
Marek Wroczyński
Cezary Kosterna
Renata Nawrot (spr.)

Wynik: Zdjęto z wokandy


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 351/24

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-07-18

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Radomiu

Symbol: 6329

Przedmiot: Dodatek do świadczeń

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Przewodniczący / Sędziowie:
Marek Wroczyński
Cezary Kosterna
Renata Nawrot (spr.)

Wynik: Zdjęto z wokandy


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 455/24

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-07-18

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Komendant Główny Straży Granicznej

Symbol: 6272

Przedmiot: Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP

stwierdzenie uchybienia do wniesienia odwołania i odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

Przewodniczący / Sędziowie:
Marek Wroczyński (spr.)
Cezary Kosterna
Renata Nawrot


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 349/24

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-07-18

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Radomiu

Symbol: 6329

Przedmiot: Dodatek do świadczeń

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Przewodniczący / Sędziowie:
Marek Wroczyński
Cezary Kosterna
Renata Nawrot (spr.)


Sygnatura akt: VII SAB/Wa 101/24

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-07-18

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezydent m.st. Warszawy

Symbol: 658/6059

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6059

bezczynność i ptrzewlekłość organu w postępowaniu wznowieniowym

Przewodniczący / Sędziowie:
Izabela Ostrowska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
asesor Lucyna Staniszewska (spr.)


Sygnatura akt: VII SAB/Wa 83/24

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-07-18

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezydent m. st. Warszawy

Symbol: 658/6153

Przedmiot: Warunki zabudowy terenu

bezczynność w sprawie rozpoznania wniosku o ustalenie warunków zabudowy

Przewodniczący / Sędziowie:
Izabela Ostrowska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
asesor Lucyna Staniszewska


Sygnatura akt: V SA/Wa 2121/23

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-07-18

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Symbol: 6536

Przedmiot: Odmowa wszczęcia postępowania; Odmowa wszczęcia postępowania

Przewodniczący / Sędziowie:
Andrzej Kania (spr.)
asesor Bożena Dąbkowska-Mastalerek
Michał Sowiński


Sygnatura akt: V SA/Wa 330/24

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-07-18

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6537

Przedmiot: Odmowa umorzenia postępowania egzekucyjnego

odmowa umorzenia postępowania egzekucyjnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Andrzej Kania (spr.)
asesor Bożena Dąbkowska-Mastalerek
Michał Sowiński


Sygnatura akt: V SA/Wa 205/24

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-07-18

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Komisja Odwoławcza

Symbol: 6539

Przedmiot: Inne w grupie 653

rozstrzygnięcie konkursu na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej

Przewodniczący / Sędziowie:
Andrzej Kania (spr.)
asesor Bożena Dąbkowska-Mastalerek
Michał Sowiński


Sygnatura akt: V SA/Wa 281/24

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-07-18

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Symbol: 6201

Przedmiot: Prawo wykonywania zawodu lekarza

cofnięcie uprawnień do wystawiania zaświadczeń lekarskich

Przewodniczący / Sędziowie:
Andrzej Kania
asesor Bożena Dąbkowska-Mastalerek (spr.)
Michał Sowiński


Sygnatura akt: V SA/Wa 2486/23

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-07-18

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Główny Inspektor Farmaceutyczny

Symbol: 6203

Przedmiot: Prowadzenie apteki

cofnięcie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego

Przewodniczący / Sędziowie:
Andrzej Kania
asesor Bożena Dąbkowska-Mastalerek
Michał Sowiński (spr.)


Sygnatura akt: II SA/Wa 2244/23

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-07-18

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Symbol: 650

Przedmiot: renta rodzinna w drodze wyjątku

odmowa przyznania renty rodzinnej w drodze wyjątku

Przewodniczący / Sędziowie:
Danuta Kania
Joanna Kube (spr.)
asesor Mateusz Rogala


Sygnatura akt: II SA/Wa 307/24

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-07-18

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Symbol: 6480

Przedmiot: Odmowa udzielenia informacji publicznej

odmowa udostępnienia informacji publicznej

Przewodniczący / Sędziowie:
Danuta Kania
Joanna Kube (spr.)
asesor Mateusz Rogala


Sygnatura akt: II SA/Wa 2225/23

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-07-18

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6330

Przedmiot: Status bezrobotnego

odmowa uznania za osobę bezrobotną

Przewodniczący / Sędziowie:
Danuta Kania
Joanna Kube (spr.)
asesor Mateusz Rogala


Sygnatura akt: II SA/Wa 240/24

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-07-18

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Symbol: 650

Przedmiot: renta rodzinna w drodze wyjątku

odmowa przyznania renty w drodze wyjątku

Przewodniczący / Sędziowie:
Danuta Kania
Joanna Kube
asesor Mateusz Rogala (spr.)


Sygnatura akt: II SA/Wa 445/24

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-07-18

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Symbol: 650

Przedmiot: Odmowa wszczęcia postępowania

Odmowa wszczęcia postępowania

Przewodniczący / Sędziowie:
Danuta Kania
Joanna Kube
asesor Mateusz Rogala (spr.)


Sygnatura akt: II SAB/Wa 208/24

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-07-18

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 658/6480

Przedmiot: Bezczynność organu

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 16 stycznia 2024 r. o udostępnienie informacji publicznej

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Kube
Danuta Kania
asesor Arkadiusz Koziarski (spr.)


Sygnatura akt: II SA/Wa 295/24

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-07-18

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6480

Przedmiot: Odmowa udzielenia informacji publicznej

odmowa udzielenia informacji publicznej

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Kube
Danuta Kania
asesor Arkadiusz Koziarski (spr.)


Sygnatura akt: II SA/Wa 2215/23

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-07-18

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Symbol: 647

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 647

stwierdzenie niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Kube
Danuta Kania (spr.)
asesor Arkadiusz Koziarski


Sygnatura akt: II SA/Wa 2070/23

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-07-18

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Centralna Wojskowa Komisja Lekarska

Symbol: 6191

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

orzeczenie o zdolności do pełnienia służby wojskowej

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Kube
Danuta Kania (spr.)
asesor Arkadiusz Koziarski


Sygnatura akt: IV SA/Wa 215/24

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-07-18

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Infrastruktury

Symbol: 6137

Przedmiot: Ochrona środowiska morskiego

stwierdzenie niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Dąbrowska (spr.)
Katarzyna Golat
asesor Michał Sułkowski


Sygnatura akt: IV SAB/Wa 219/24

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-07-18

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Rozwoju i Technologii

Symbol: 658/6181

Przedmiot: Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność w sprawie rozpatrzenia odwołania

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Dąbrowska
Katarzyna Golat
asesor Michał Sułkowski (spr.)


Sygnatura akt: IV SA/Wa 374/24

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-07-18

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Infrastruktury

Symbol: 6137

Przedmiot: Ograniczenie korzystania z urządzeń technicznych

odmowa wznowienia postępowania administracyjnego oraz odmowa wstrzymania wykonania decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Dąbrowska
Katarzyna Golat (spr.)
asesor Michał Sułkowski


Sygnatura akt: IV SA/Wa 373/24

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-07-18

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Infrastruktury

Symbol: 6137

Przedmiot: Ograniczenie korzystania z urządzeń technicznych

odmowa wznowienia postępowania administracyjnego oraz odmowa wstrzymania wykonania decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Dąbrowska
Katarzyna Golat (spr.)
asesor Michał Sułkowski


Sygnatura akt: I SA/Wa 11/24

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-07-18

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Symbol: 6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632

uchylenie prawa do świadczenia wychowaczego

Przewodniczący / Sędziowie:
Przemysław Żmich (spr.)
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
asesor Justyna Wtulich-Gruszczyńska


Sygnatura akt: I SA/Wa 12/24

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-07-18

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Symbol: 6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632

uchylenie prawa do świadczenia wychowaczego

Przewodniczący / Sędziowie:
Przemysław Żmich (spr.)
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
asesor Justyna Wtulich-Gruszczyńska


Sygnatura akt: I SA/Wa 13/24

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-07-18

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Symbol: 6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632

uchylenie prawa do świadczenia wychowaczego

Przewodniczący / Sędziowie:
Przemysław Żmich (spr.)
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
asesor Justyna Wtulich-Gruszczyńska


Sygnatura akt: I SA/Wa 14/24

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-07-18

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Symbol: 6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632

uchylenie prawa do świadczenia wychowaczego

Przewodniczący / Sędziowie:
Przemysław Żmich (spr.)
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
asesor Justyna Wtulich-Gruszczyńska


Sygnatura akt: I SA/Wa 630/24

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-07-18

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Symbol: 6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632

świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Przewodniczący / Sędziowie:
Przemysław Żmich (spr.)
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
asesor Justyna Wtulich-Gruszczyńska


Sygnatura akt: I SA/Wa 549/24

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-07-18

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Rozwoju i Technologii

Symbol: 6100

Przedmiot: Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wszczęcia postępowania

Przewodniczący / Sędziowie:
Przemysław Żmich
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
asesor Justyna Wtulich-Gruszczyńska


Sygnatura akt: I SA/Wa 851/24

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-07-18

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Płocku

Symbol: 6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632

świadczenie pielęgnacyjne

Przewodniczący / Sędziowie:
Przemysław Żmich
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
asesor Justyna Wtulich-Gruszczyńska (spr.)


Sygnatura akt: I SA/Wa 472/24

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-07-18

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Rozwoju i Technologii

Symbol: 6079

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 607

stwierdzenie niedopuszczalności odwołania

Przewodniczący / Sędziowie:
Przemysław Żmich
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
asesor Justyna Wtulich-Gruszczyńska


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 284/24

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-07-18

Godzina: 09:00

Sala: Sala B Radom

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług

Przewodniczący / Sędziowie:
Marek Wroczyński
Cezary Kosterna (spr.)
Renata Nawrot


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1015/24

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-07-18

Godzina: 09:00

Sala: Sala C, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Symbol: 6120

Przedmiot: Ewidencja budynków

aktualizacja ewidencji gruntów i budynków

Przewodniczący / Sędziowie:
Izabela Ostrowska (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
asesor Lucyna Staniszewska


Sygnatura akt: V SA/Wa 2287/23

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-07-18

Godzina: 09:00

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Symbol: 6559

Przedmiot: regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ustalenie kwoty nienależnie pobranych płatności finansowych

Przewodniczący / Sędziowie:
Andrzej Kania (spr.)
asesor Bożena Dąbkowska-Mastalerek
Michał Sowiński


Sygnatura akt: II SA/Wa 164/24

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-07-18

Godzina: 09:00

Sala: Sala A, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Symbol: 647

Przedmiot: Ochrona danych osobowych

odmowa uwzględnienia wniosku

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Kube
Danuta Kania
asesor Arkadiusz Koziarski (spr.)


Sygnatura akt: IV SA/Wa 1013/24

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-07-18

Godzina: 09:00

Sala: Sala B, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: SKO w Siedlcach

Symbol: 6091

Przedmiot: Przywrócenie stosunków wodnych na gruncie lub wykonanie urządfzeń zapobiegających szkodom

odmowa wydania nakazu przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Dąbrowska
Katarzyna Golat
asesor Michał Sułkowski (spr.)


Sygnatura akt: III SA/Wa 1122/24

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-07-18

Godzina: 09:00

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Symbol: 6560/6112

Przedmiot: Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Przewodniczący / Sędziowie:
Andrzej Cichoń (spr.)
Agnieszka Baran
Ewa Izabela Fiedorowicz


Sygnatura akt: I SA/Wa 1639/22

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-07-18

Godzina: 09:00

Sala: Sala D, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6076

Przedmiot: Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

umorzenie postępowania administracyjnego z mocy prawa

Przewodniczący / Sędziowie:
Przemysław Żmich (spr.)
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
asesor Justyna Wtulich-Gruszczyńska

Wynik: Zdjęto z wokandy


Sygnatura akt: I SA/Wa 2497/23

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-07-18

Godzina: 09:20

Sala: Sala D, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Symbol: 6079

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 607

prawo do rekompensaty

Przewodniczący / Sędziowie:
Przemysław Żmich
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
asesor Justyna Wtulich-Gruszczyńska


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 419/24

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-07-18

Godzina: 09:30

Sala: Sala B Radom

Organ administracji: SKO w Radomiu

Symbol: 6153

Przedmiot: Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

odmowa ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Przewodniczący / Sędziowie:
Marek Wroczyński
Cezary Kosterna
Renata Nawrot (spr.)


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1331/24

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-07-18

Godzina: 09:30

Sala: Sala C, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6014

Przedmiot: Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

stwierdzenie nieważności decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Izabela Ostrowska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
asesor Lucyna Staniszewska


Sygnatura akt: V SA/Wa 2799/23

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-07-18

Godzina: 09:30

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Symbol: 6205

Przedmiot: Zakazy z zakresu nadzoru sanitarnego

zaprzestanie wprowadzania do obrotu produktów

Przewodniczący / Sędziowie:
Andrzej Kania
asesor Bożena Dąbkowska-Mastalerek
Michał Sowiński (spr.)


Sygnatura akt: IV SA/Wa 901/24

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-07-18

Godzina: 09:30

Sala: Sala B, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 6272

Przedmiot: Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP

zobowiązanie do powrotu

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Dąbrowska (spr.)
Katarzyna Golat
asesor Michał Sułkowski


Sygnatura akt: III SA/Wa 764/24

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-07-18

Godzina: 09:30

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6112

Przedmiot: Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych

Przewodniczący / Sędziowie:
Andrzej Cichoń
Agnieszka Baran (spr.)
Ewa Izabela Fiedorowicz


Sygnatura akt: II SA/Wa 168/18

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-07-18

Godzina: 09:40

Sala: Sala A, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Komendant Główny Policji

Symbol: 6192

Przedmiot: Orzeczenie dyscyplinarne dotyczące funkcjonariusza Policji

dodatek służbowy

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Kube
Danuta Kania (spr.)
asesor Arkadiusz Koziarski


Sygnatura akt: I SA/Wa 1016/24

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-07-18

Godzina: 09:40

Sala: Sala D, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Symbol: 6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632

uchylenie prawa do świadczenia wychowawczego

Przewodniczący / Sędziowie:
Przemysław Żmich
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
asesor Justyna Wtulich-Gruszczyńska (spr.)


Sygnatura akt: IV SA/Wa 665/24

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-07-18

Godzina: 09:50

Sala: Sala B, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Symbol: 6132

Przedmiot: Kara pieniężna za naruszenie wymagań ochrony środowiska

wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Dąbrowska
Katarzyna Golat (spr.)
asesor Michał Sułkowski


Sygnatura akt: I SA/Wa 1017/24

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-07-18

Godzina: 09:50

Sala: Sala D, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Symbol: 6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632

uchylenie prawa do świadczenia wychowawczego

Przewodniczący / Sędziowie:
Przemysław Żmich
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
asesor Justyna Wtulich-Gruszczyńska (spr.)


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 199/24

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-07-18

Godzina: 10:00

Sala: Sala B Radom

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki-Delegatura w Radomiu

Symbol: 6010

Przedmiot: Pozwolenie na budowę

zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

Przewodniczący / Sędziowie:
Marek Wroczyński (spr.)
Cezary Kosterna
Renata Nawrot


Sygnatura akt: VII SA/Wa 323/24

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-07-18

Godzina: 10:00

Sala: Sala C, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Rada Miejska w Radzyminie

Symbol: 6391/6150

Przedmiot: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Przewodniczący / Sędziowie:
Izabela Ostrowska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
asesor Lucyna Staniszewska (spr.)


Sygnatura akt: V SA/Wa 1778/23

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-07-18

Godzina: 10:00

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Minister Funduszy i Polityki Regionalnej

Symbol: 6559

Przedmiot: regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej; regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej; regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej; regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej; regulacje związane z człon

Przewodniczący / Sędziowie:
Andrzej Kania
asesor Bożena Dąbkowska-Mastalerek (spr.)
Michał Sowiński


Sygnatura akt: I SA/Wa 1922/23

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-07-18

Godzina: 10:00

Sala: Sala D, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Minister Klimatu i Środowiska

Symbol: 6070

Przedmiot: Uwłaszczenie państwowych osób prawnych

umorzenie postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Przemysław Żmich
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
asesor Justyna Wtulich-Gruszczyńska


Sygnatura akt: III SA/Wa 1003/24

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-07-18

Godzina: 10:00

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: SKO w Płocku

Symbol: 6115

Przedmiot: Podatek od nieruchomości

ustalenie wymiaru podatku od nieruchomości na 2023 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Andrzej Cichoń
Agnieszka Baran (spr.)
Ewa Izabela Fiedorowicz


Sygnatura akt: III SA/Wa 1004/24

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-07-18

Godzina: 10:00

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: SKO w Płocku

Symbol: 6115

Przedmiot: Podatek od nieruchomości

ustalenie wymiaru podatku od nieruchomości na 2022 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Andrzej Cichoń
Agnieszka Baran (spr.)
Ewa Izabela Fiedorowicz


Sygnatura akt: III SA/Wa 1005/24

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-07-18

Godzina: 10:00

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: SKO w Płocku

Symbol: 6115

Przedmiot: Podatek od nieruchomości

ustalenie wymiaru podatku od nieruchomości na 2021 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Andrzej Cichoń (spr.)
Agnieszka Baran
Ewa Izabela Fiedorowicz


Sygnatura akt: III SA/Wa 1006/24

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-07-18

Godzina: 10:00

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: SKO w Płocku

Symbol: 6115

Przedmiot: Podatek od nieruchomości

ustalenie wymiaru podatku od nieruchomości na 2020 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Andrzej Cichoń (spr.)
Agnieszka Baran
Ewa Izabela Fiedorowicz


Sygnatura akt: II SA/Wa 2265/23

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-07-18

Godzina: 10:10

Sala: Sala A, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Symbol: 647

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 647

przetwarzanie danych osobowych

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Kube (spr.)
Danuta Kania
asesor Arkadiusz Koziarski


Sygnatura akt: IV SA/Wa 582/24

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-07-18

Godzina: 10:20

Sala: Sala B, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 6272

Przedmiot: Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy

odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Dąbrowska
Katarzyna Golat
asesor Michał Sułkowski (spr.)


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 394/24

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-07-18

Godzina: 10:30

Sala: Sala B Radom

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6111

Przedmiot: Podatek akcyzowy /od akcyzy/

podatek akcyzowy

Przewodniczący / Sędziowie:
Marek Wroczyński
Cezary Kosterna (spr.)
Renata Nawrot


Sygnatura akt: V SA/Wa 2363/23

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-07-18

Godzina: 10:30

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Minister Funduszy i Polityki Regionalnej

Symbol: 6559

Przedmiot: regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności prezesa zarządu oraz zobowiązanie do zwrotu należności z tytułu dofinansowania ze środków unijnych

Przewodniczący / Sędziowie:
Andrzej Kania (spr.)
asesor Bożena Dąbkowska-Mastalerek
Michał Sowiński


Sygnatura akt: I SA/Wa 2267/20

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-07-18

Godzina: 10:30

Sala: Sala D, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich

Symbol: 6076

Przedmiot: Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich; Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

Przewodniczący / Sędziowie:
Przemysław Żmich
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
asesor Justyna Wtulich-Gruszczyńska (spr.)


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1038/24

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-07-18

Godzina: 10:40

Sala: Sala C, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: SKO w Ciechanowie

Symbol: 6157

Przedmiot: Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

ustalenie opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

Przewodniczący / Sędziowie:
Izabela Ostrowska (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
asesor Lucyna Staniszewska


Sygnatura akt: II SA/Wa 1523/23

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-07-18

Godzina: 10:40

Sala: Sala A, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Polski Fundusz Rozwoju S.A. z/s w Warszawie

Symbol: 6480

Przedmiot: Odmowa udzielenia informacji publicznej

odmowa udostępnienia informacji publicznej

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Kube
Danuta Kania
asesor Arkadiusz Koziarski (spr.)


Sygnatura akt: IV SA/Wa 831/24

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-07-18

Godzina: 10:45

Sala: Sala B, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Komendant Główny Straży Granicznej

Symbol: 6272

Przedmiot: Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP

zobowiązanie do powrotu

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Dąbrowska (spr.)
Katarzyna Golat
asesor Michał Sułkowski


Sygnatura akt: III SA/Wa 1211/24

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-07-18

Godzina: 10:45

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: SKO w Siedlcach

Symbol: 6115

Przedmiot: Podatek od nieruchomości

ustalenie wymiaru podatku od nieruchomości na 2022 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Andrzej Cichoń (spr.)
Agnieszka Baran
Ewa Izabela Fiedorowicz


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 366/24

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-07-18

Godzina: 11:00

Sala: Sala B Radom

Organ administracji: Główny Inspektor Transportu Drogowego

Symbol: 6037

Przedmiot: Nałożenie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym oraz przepisów o czasie pracy kierowców

nałożenie kary pieniężnej w transporcie drogowym

Przewodniczący / Sędziowie:
Marek Wroczyński
Cezary Kosterna
Renata Nawrot (spr.)


Sygnatura akt: V SA/Wa 2832/23

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-07-18

Godzina: 11:00

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Symbol: 6539

Przedmiot: Inne w grupie 653

nakaz zwrotu środków przekazanych tytułem dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Przewodniczący / Sędziowie:
Andrzej Kania
asesor Bożena Dąbkowska-Mastalerek
Michał Sowiński (spr.)


Sygnatura akt: IV SA/Wa 699/24

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-07-18

Godzina: 11:05

Sala: Sala B, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Symbol: 6132

Przedmiot: Kara pieniężna za naruszenie wymagań ochrony środowiska

wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Dąbrowska
Katarzyna Golat (spr.)
asesor Michał Sułkowski


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1897/23

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-07-18

Godzina: 11:10

Sala: Sala C, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6157

Przedmiot: Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości; Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

Przewodniczący / Sędziowie:
Izabela Ostrowska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
asesor Lucyna Staniszewska


Sygnatura akt: III SA/Wa 1226/24

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-07-18

Godzina: 11:15

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6112

Przedmiot: Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2017 r. oraz zabezpieczenie jej na majątku podatnika

Przewodniczący / Sędziowie:
Matylda Arnold-Rogiewicz (spr.)
Agnieszka Baran
Andrzej Cichoń


Sygnatura akt: V SA/Wa 288/24

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-07-18

Godzina: 11:20

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Główny Inspektor Farmaceutyczny

Symbol: 6203

Przedmiot: Prowadzenie apteki

kara pieniężna za nieprzekazanie dokumentacji związanej z prowadzeniem apteki ogólnodostępnej

Przewodniczący / Sędziowie:
Andrzej Kania
asesor Bożena Dąbkowska-Mastalerek (spr.)
Michał Sowiński


Sygnatura akt: I SA/Wa 572/24

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: ogłoszenie orzeczenia

Data: 2024-07-18

Godzina: 11:30

Sala: Sala D, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6073

Przedmiot: Opłaty adiacenckie oraz opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości w zakreślonym terminie; Opłaty adiacenckie oraz opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości w zakreślonym terminie

Przewodniczący / Sędziowie:
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 440/24

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-07-18

Godzina: 11:30

Sala: Sala B Radom

Organ administracji: Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Symbol: 6550

Przedmiot: płatności obszarowe

ustalenie kwoty nienależnie pobranych płatności

Przewodniczący / Sędziowie:
Marek Wroczyński (spr.)
Cezary Kosterna
Renata Nawrot


Sygnatura akt: IV SA/Wa 604/24

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-07-18

Godzina: 11:35

Sala: Sala B, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Symbol: 6271

Przedmiot: Odmowa udzielenia cudzoziemcowi ochrony czasowej

odmowa udzielenia ochrony międzynarodowej

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Dąbrowska
Katarzyna Golat
asesor Michał Sułkowski (spr.)


Sygnatura akt: I SA/Wa 268/24

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: ogłoszenie orzeczenia

Data: 2024-07-18

Godzina: 11:40

Sala: Sala D, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6076

Przedmiot: Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich; Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

Przewodniczący / Sędziowie:
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska


Sygnatura akt: VII SA/Wa 787/24

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-07-18

Godzina: 11:40

Sala: Sala C, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6153

Przedmiot: Warunki zabudowy terenu

umorzenie postępowania

Przewodniczący / Sędziowie:
Izabela Ostrowska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
asesor Lucyna Staniszewska (spr.)


Sygnatura akt: V SA/Wa 2686/23

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-07-18

Godzina: 11:50

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Symbol: 6536

Przedmiot: Umorzenie należności pieniężnych

odmowa umorzenia należności z tytułu składek

Przewodniczący / Sędziowie:
Andrzej Kania
asesor Bożena Dąbkowska-Mastalerek
Michał Sowiński (spr.)


Sygnatura akt: IV SA/Wa 866/24

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-07-18

Godzina: 11:55

Sala: Sala B, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Symbol: 6271

Przedmiot: Odmowa udzielenia cudzoziemcowi ochrony czasowej

odmowa udzielenia ochrony międzynarodowej

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Dąbrowska (spr.)
Katarzyna Golat
asesor Michał Sułkowski


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 354/24

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-07-18

Godzina: 12:00

Sala: Sala B Radom

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6164

Przedmiot: Uznanie nieruchomości za wspólnotę gruntową

Umorzenie postepowania odwoławczego w sprawie uznania nieruchomości za mienie gromadzkie

Przewodniczący / Sędziowie:
Marek Wroczyński (spr.)
Cezary Kosterna
Renata Nawrot


Sygnatura akt: II SA/Wa 1897/23

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-07-18

Godzina: 12:00

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Symbol: 647

Przedmiot: Ochrona danych osobowych

przetwarzanie danych osobowych

Przewodniczący / Sędziowie:
Danuta Kania
Joanna Kube
asesor Mateusz Rogala (spr.)


Sygnatura akt: VII SA/Wa 818/24

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-07-18

Godzina: 12:10

Sala: Sala C, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Odwoławcza Komisja Stypendialna Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Symbol: 6143

Przedmiot: Sprawy kandydatów na studia i studentów

przyznanie stypendium rektora

Przewodniczący / Sędziowie:
Izabela Ostrowska (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
asesor Lucyna Staniszewska


Sygnatura akt: V SA/Wa 811/24

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-07-18

Godzina: 12:20

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Symbol: 6559

Przedmiot: regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa wypłaty drugiej raty pomocy finansowej

Przewodniczący / Sędziowie:
Andrzej Kania
asesor Bożena Dąbkowska-Mastalerek (spr.)
Michał Sowiński


Sygnatura akt: II SA/Wa 2025/23

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-07-18

Godzina: 12:30

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Skarb Państwa – PGL Lasy Państw. – Nadleśnictwo Drewnica repr. przez Nadleśniczego Artura Delegacza

Symbol: 6480

Przedmiot: Informacja publiczna

odmowa udostępnienia informacji publicznej

Przewodniczący / Sędziowie:
Danuta Kania (spr.)
Joanna Kube
asesor Mateusz Rogala


Sygnatura akt: VII SA/Wa 875/24

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-07-18

Godzina: 12:40

Sala: Sala C, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Symbol: 6361

Przedmiot: Skreślenia z rejestru zabytków

skreślenie z rejestru zabytków

Przewodniczący / Sędziowie:
Izabela Ostrowska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
asesor Lucyna Staniszewska


Sygnatura akt: II SA/Wa 573/24

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-07-18

Godzina: 13:00

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Symbol: 6192

Przedmiot: Umorzenie postępowania administracyjnego

umorzenie postępowania

Przewodniczący / Sędziowie:
Danuta Kania
Joanna Kube
asesor Mateusz Rogala (spr.)


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1116/24

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-07-18

Godzina: 13:10

Sala: Sala C, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6010

Przedmiot: Zatwierdzenie projektu budowlanego

zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę

Przewodniczący / Sędziowie:
Izabela Ostrowska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
asesor Lucyna Staniszewska (spr.)


Sygnatura akt: II SA/Wa 2255/23

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-07-18

Godzina: 13:20

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Symbol: 650

Przedmiot: Świadczenie w drodze wyjątku

odmowa przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy w drodze wyjątku

Przewodniczący / Sędziowie:
Danuta Kania (spr.)
Joanna Kube
asesor Mateusz Rogala


Sygnatura akt: VII SA/Wa 977/24

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-07-18

Godzina: 13:40

Sala: Sala C, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6019

Przedmiot: inny dla grupy 6019

umorzenie postępowania administracyjnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Izabela Ostrowska (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
asesor Lucyna Staniszewska


Sygnatura akt: II SA/Wa 2012/23

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: ogłoszenie orzeczenia

Data: 2024-07-18

Godzina: 14:00

Sala: Sala A, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Komendant Główny Policji

Symbol: 6192

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6192; Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Kube (spr.)


×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl