Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Informacja o sprawach

Poniższe zestawienie zawiera wykaz spraw od dnia 2022-04-30 do dnia 2022-07-29.


Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Wynik
Przewodniczący
Sędziowie
Działanie
III
III SA/Wa 1286/22
2022-06-29
Sala posiedzeń niejawnych
Szef Krajowej Administracji Skarbowej
6119 - Inne dla grupy 6119

przedłużenie blokady rachunków bankowych
Hanna Filipczyk
asesor Konrad Aromiński (spr.)
Radosław Teresiak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 951/22
2022-06-29
Sala posiedzeń niejawnych
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa wydania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

odmowa wszczęcia postępowania w sprawie zbadania przesłanek udzielenia zgody na pobyt tolerowany
Wojciech Rowiński
Aneta Dąbrowska
Agnieszka Wąsikowska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 1253/22
2022-06-29
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Klimatu i Środowiska
6060 - Poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin

odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji oraz dopuszczenia do udziału w postępowaniu - tryb uproszczony.
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
asesor Paweł Gorajewski (spr.)
Danuta Szydłowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SAB/Wa 263/22
2022-06-29
Sala posiedzeń niejawnych
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
658/6272 - Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność w sprawie rozpatrzenia odwołania
Wojciech Rowiński
Aneta Dąbrowska
Agnieszka Wąsikowska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 711/22
2022-06-29
Sala posiedzeń niejawnych
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
638/6014 - Nakaz rozbiórki budowli

oddalenie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym
Bogusław Cieśla (spr.)
asesor Elżbieta Granatowska
Wojciech Sawczuk
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 710/22
2022-06-29
Sala posiedzeń niejawnych
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
638/6014 - Nakaz rozbiórki budowli

oddalenie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym
Bogusław Cieśla (spr.)
asesor Elżbieta Granatowska
Wojciech Sawczuk
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 662/22
2022-06-29
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Rozwoju i Technologii
6152 - Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego

odmowa wznowienia postępowania
Zdjęto z wokandy
Bogusław Cieśla
asesor Elżbieta Granatowska (spr.)
Wojciech Sawczuk
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 2328/21
2022-06-29
Sala posiedzeń niejawnych
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

zawieszenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Zdjęto z wokandy
Bogusław Cieśla
asesor Elżbieta Granatowska (spr.)
Wojciech Sawczuk
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 1254/22
2022-06-29
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Klimatu i Środowiska
6060 - Poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin

odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji oraz dopuszczenia do udziału w postępowaniu - tryb uproszczony.
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
asesor Paweł Gorajewski (spr.)
Danuta Szydłowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 1255/22
2022-06-29
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Klimatu i Środowiska
6060 - Poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin

odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji oraz dopuszczenia do udziału w postępowaniu - tryb uproszczony.
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
asesor Paweł Gorajewski (spr.)
Danuta Szydłowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 1256/22
2022-06-29
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Klimatu i Środowiska
6060 - Poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin

odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji oraz dopuszczenia do udziału w postępowaniu - tryb uproszczony.
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
asesor Paweł Gorajewski (spr.)
Danuta Szydłowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 1257/22
2022-06-29
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Klimatu i Środowiska
6060 - Poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin

odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji oraz dopuszczenia do udziału w postępowaniu - tryb uproszczony.
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
asesor Paweł Gorajewski (spr.)
Danuta Szydłowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 1259/22
2022-06-29
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Klimatu i Środowiska
6060 - Poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin

odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji oraz dopuszczenia do udziału w postępowaniu - tryb uproszczony.
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
asesor Paweł Gorajewski (spr.)
Danuta Szydłowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 1258/22
2022-06-29
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Klimatu i Środowiska
6060 - Poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin

odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji oraz dopuszczenia do udziału w postępowaniu - tryb uproszczony.
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
asesor Paweł Gorajewski (spr.)
Danuta Szydłowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 922/22
2022-06-29
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Cyfryzacji
6059 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6059

odmowa udostępnienia danych z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji
Wojciech Rowiński
Aneta Dąbrowska
Agnieszka Wąsikowska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 783/22
2022-06-29
Sala posiedzeń niejawnych
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6139 - Inne o symbolu 6139

umorzenie postępowania w sprawie wstrzymania działalności
Wojciech Rowiński
Aneta Dąbrowska (spr.)
Agnieszka Wąsikowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 769/22
2022-06-29
Sala posiedzeń niejawnych
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
638/6014 - Nakaz rozbiórki budowli

skierowanie obowiązku do wykonania zastępczego
Bogusław Cieśla (spr.)
asesor Elżbieta Granatowska
Wojciech Sawczuk
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 709/22
2022-06-29
Sala posiedzeń niejawnych
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
638/6014 - Nakaz rozbiórki budowli

oddalenie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym
Bogusław Cieśla (spr.)
asesor Elżbieta Granatowska
Wojciech Sawczuk
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 762/22
2022-06-29
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Ostrołęce
6139 - Inne o symbolu 6139

ustalenie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia
Wojciech Rowiński (spr.)
Aneta Dąbrowska
Agnieszka Wąsikowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 734/22
2022-06-29
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Ostrołęce
6139 - Inne o symbolu 6139

ustalenie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia
Wojciech Rowiński (spr.)
Aneta Dąbrowska
Agnieszka Wąsikowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 3990/21
2022-06-29
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Edukacji i Nauki
6144 - Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze

Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze
Łukasz Krzycki
Ewa Radziszewska-Krupa (spr.)
Waldemar Śledzik
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 3928/21
2022-06-29
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
647 - Inne z zakresu symbolu sprawy 647; Inne z zakresu symbolu sprawy 647


Zdjęto z wokandy
Łukasz Krzycki
Ewa Radziszewska-Krupa (spr.)
Waldemar Śledzik
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SAB/Wa 94/22
2022-06-29
Sala posiedzeń niejawnych
Prezydent m.st. Warszawy
658/6480 - Informacja publiczna

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 26 lipca 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej
Łukasz Krzycki
Ewa Radziszewska-Krupa (spr.)
Waldemar Śledzik
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 3861/21
2022-06-29
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Warszawie
6219 - Inne o symbolu podstawowym 621

stwierdzenie niedopuszczalności odwołania
Łukasz Krzycki
Ewa Radziszewska-Krupa (spr.)
Waldemar Śledzik
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 3403/21
2022-06-29
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
647 - Ochrona danych osobowych

udzielenie upomnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Łukasz Krzycki
Ewa Radziszewska-Krupa
Waldemar Śledzik (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 3609/21
2022-06-29
Sala posiedzeń niejawnych
Komendant Wojewódzki Policji w Radomiu
6192 - Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Policji

zwolnienie ze służby
Łukasz Krzycki
Ewa Radziszewska-Krupa
Waldemar Śledzik (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 545/22
2022-06-29
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych; Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych


Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
asesor Agnieszka Jendrzejewska
Danuta Szydłowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 646/22
2022-06-29
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych; Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych


Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
asesor Agnieszka Jendrzejewska
Danuta Szydłowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SAB/Wa 178/22
2022-06-29
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
659/6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie wyłączenia stosowania przepisów ustawy
Łukasz Krzycki (spr.)
Ewa Radziszewska-Krupa
Waldemar Śledzik
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 547/22
2022-06-29
Sala posiedzeń niejawnych
Komendant Główny Straży Granicznej
6212 - Równoważnik pieniężny za brak lokalu

utrata uprawnień do równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego
Łukasz Krzycki (spr.)
Ewa Radziszewska-Krupa
Waldemar Śledzik
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 3695/21
2022-06-29
Sala posiedzeń niejawnych
Rada Doskonałości Naukowej
6140 - Nadanie stopnia i tytułu naukowego, potwierdzenie równoznaczności dyplomów, świadectw i tytułów

odmowa nadania stopnia naukowego
Łukasz Krzycki
Ewa Radziszewska-Krupa
Waldemar Śledzik (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 639/22
2022-06-29
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu- COVID 19, art. 15 zzs 4
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
asesor Agnieszka Jendrzejewska (spr.)
Danuta Szydłowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 903/22
2022-06-29
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu- COVID 19, art. 15 zzs 4
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
asesor Agnieszka Jendrzejewska (spr.)
Danuta Szydłowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 390/22
2022-06-29
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego- COVID 19, art. 15 zzs 4
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
asesor Agnieszka Jendrzejewska
Danuta Szydłowska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 726/22
2022-06-29
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu- COVID 19, art. 15 zzs 4
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
asesor Agnieszka Jendrzejewska
Danuta Szydłowska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 550/22
2022-06-29
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu- COVID 19, art. 15 zzs 4
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
asesor Agnieszka Jendrzejewska
Danuta Szydłowska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 824/22
2022-06-29
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu- COVID 19, art. 15 zzs 4
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
asesor Agnieszka Jendrzejewska
Danuta Szydłowska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 740/22
2022-06-29
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu- COVID 19, art. 15 zzs 4
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
asesor Agnieszka Jendrzejewska
Danuta Szydłowska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 652/22
2022-06-29
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu- COVID 19, art. 15 zzs 4
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
asesor Agnieszka Jendrzejewska
Danuta Szydłowska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 2899/21
2022-06-29
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

rozliczenie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2016 r. i 2017 r.
Hanna Filipczyk
Radosław Teresiak (spr.)
Anna Zaorska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 2611/21
2022-06-29
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6117 - Umorzenie zaległości podatkowych

umorzenie zaległości podatkowych
Hanna Filipczyk
Radosław Teresiak
Anna Zaorska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 224/22
2022-06-29
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

przedłużenie terminu dokonania zwrotu podatku od towarów i usług za wrzesień 2016 r.
Hanna Filipczyk
Radosław Teresiak
Anna Zaorska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 63/22
2022-06-29
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6119 - Inne dla grupy 6119

odmowa wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie prawa podatkowego odnośnie schematów podatkowych
Hanna Filipczyk (spr.)
Radosław Teresiak
Anna Zaorska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 30/22
2022-06-29
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119

odmowa udostępnienia akt postępowania
Hanna Filipczyk
Radosław Teresiak (spr.)
Anna Zaorska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 348/22
2022-06-29
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w sprawie rozliczenia podatku od towarów i usług za miesiące od lipca 2016 r. do stycznia 2017 r.
Hanna Filipczyk
Radosław Teresiak
Anna Zaorska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 5052/21
2022-06-29
Sala posiedzeń niejawnych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Bożena Zwolenik (spr.)
Konrad Łukaszewicz
Krystyna Madalińska-Urbaniak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 5016/21
2022-06-29
Sala posiedzeń niejawnych
Rzecznik Praw Pacjenta
6209 - Inne o symbolu podstawowym 620

uznanie praktyki za naruszającą zbiorowe prawa pacjentów
Bożena Zwolenik (spr.)
Konrad Łukaszewicz
Krystyna Madalińska-Urbaniak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 4441/21
2022-06-29
Sala posiedzeń niejawnych
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Zakazy z zakresu nadzoru farmaceutycznego

kara pieniężna za naruszenie zakazu reklamy apteki ogólnodostępnej
Bożena Zwolenik
Konrad Łukaszewicz (spr.)
Krystyna Madalińska-Urbaniak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 2596/21
2022-06-29
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

solidarna odpowiedzialność prezesa zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu zwrotu odsetek od dofinansowania otrzymanego ze środków unijnych
Bożena Zwolenik
Konrad Łukaszewicz
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 925/22
2022-06-29
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
6539 - Inne w grupie 653

uchylenie postanowienia o kontynuowaniu czynności kontrolnych i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia
Bożena Zwolenik
Konrad Łukaszewicz
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 4818/21
2022-06-29
Sala posiedzeń niejawnych
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
6536 - Umorzenie należności pieniężnych

odmowa umorzenia zaległości w płatności opłat abonamentowych
Bożena Zwolenik
Konrad Łukaszewicz
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 4496/21
2022-06-29
Sala posiedzeń niejawnych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
6536 - Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

odmowa zwolnienia z opłacenia należności z tytułu składek
Bożena Zwolenik
Konrad Łukaszewicz (spr.)
Krystyna Madalińska-Urbaniak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 575/22
2022-06-29
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu- COVID 19, art. 15 zzs 4
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
asesor Agnieszka Jendrzejewska (spr.)
Danuta Szydłowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 521/22
2022-06-29
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego- COVID 19, art. 15 zzs 4
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
asesor Agnieszka Jendrzejewska (spr.)
Danuta Szydłowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 776/22
2022-06-29
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu- COVID 19, art. 15 zzs 4
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
asesor Agnieszka Jendrzejewska (spr.)
Danuta Szydłowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 743/22
2022-06-29
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu- COVID 19, art. 15 zzs 4
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
asesor Agnieszka Jendrzejewska (spr.)
Danuta Szydłowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 694/22
2022-06-29
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu- COVID 19, art. 15 zzs 4
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
asesor Agnieszka Jendrzejewska (spr.)
Danuta Szydłowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 834/22
2022-06-29
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu- COVID 19, art. 15 zzs 4
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
asesor Agnieszka Jendrzejewska
Danuta Szydłowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 628/22
2022-06-29
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych; Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych


Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
asesor Agnieszka Jendrzejewska
Danuta Szydłowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 735/22
2022-06-29
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych; Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych


Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
asesor Agnieszka Jendrzejewska
Danuta Szydłowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 385/22
2022-06-29
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych; Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych


Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
asesor Agnieszka Jendrzejewska
Danuta Szydłowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 662/22
2022-06-29
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu- COVID 19, art. 15 zzs 4
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
asesor Agnieszka Jendrzejewska
Danuta Szydłowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 633/22
2022-06-29
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu- COVID 19, art. 15 zzs 4
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
asesor Agnieszka Jendrzejewska
Danuta Szydłowska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 76/22
2022-06-29
08:50
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe; Znaki towarowe


Jakub Linkowski (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
II
II SA/Wa 3439/21
2022-06-29
09:00
Sala F, ul. Jasna 2/4
Minister Obrony Narodowej
6144 - Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze

umorzenie postępowania dotyczącego udzielenia zezwolenia
Łukasz Krzycki (spr.)
Ewa Radziszewska-Krupa
Waldemar Śledzik
III
III SA/Wa 2685/21
2022-06-29
09:00
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6117 - Odmowa umorzenia zaległości podatkowej

odmowa umorzenia zaległości podatkowych
Hanna Filipczyk (spr.)
Radosław Teresiak
Anna Zaorska
III
III SA/Wa 2686/21
2022-06-29
09:00
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6117 - Odmowa umorzenia zaległości podatkowej

odmowa umorzenia zaległości podatkowych
Hanna Filipczyk (spr.)
Radosław Teresiak
Anna Zaorska
VII
VII SA/Wa 250/22
2022-06-29
09:00
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy terenu; Warunki zabudowy terenu


Zdjęto z wokandy
Bogusław Cieśla
asesor Elżbieta Granatowska (spr.)
Wojciech Sawczuk
V
V SA/Wa 790/22
2022-06-29
09:00
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ocena wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
Bożena Zwolenik (spr.)
Konrad Łukaszewicz
Krystyna Madalińska-Urbaniak
IV
IV SA/Wa 719/22
2022-06-29
09:00
Sala G, ul. Jasna 2/4
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa udzielenia cudzoziemcowi ochrony czasowej; Odmowa udzielenia cudzoziemcowi ochrony czasowej


Wojciech Rowiński
Aneta Dąbrowska
Agnieszka Wąsikowska (spr.)
II
II SA/Wa 3909/21
2022-06-29
09:30
Sala F, ul. Jasna 2/4
Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
6480 - Informacja publiczna

odmowa udostępnienia informacji publicznej
Łukasz Krzycki
Ewa Radziszewska-Krupa
Waldemar Śledzik (spr.)
III
III SA/Wa 959/22
2022-06-29
09:30
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za marzec, kwiecień i czerwiec 2007 r.
Hanna Filipczyk
Radosław Teresiak (spr.)
Anna Zaorska
V
V SA/Wa 4310/21
2022-06-29
09:40
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
657/6209 - Inne o symbolu podstawowym 620

pisemna interpretacja w zakresie przepisów ustawy o zdrowiu publicznym
Bożena Zwolenik
Konrad Łukaszewicz (spr.)
Krystyna Madalińska-Urbaniak
VII
VII SA/Wa 664/22
2022-06-29
09:45
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na użytkowanie obiektu

umorzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Bogusław Cieśla
asesor Elżbieta Granatowska
Wojciech Sawczuk (spr.)
IV
IV SA/Wa 748/22
2022-06-29
09:45
Sala G, ul. Jasna 2/4
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6132 - Kara pieniężna za naruszenie wymagań ochrony środowiska

wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej
Wojciech Rowiński
Aneta Dąbrowska (spr.)
Agnieszka Wąsikowska
IV
IV SA/Wa 760/22
2022-06-29
09:45
Sala G, ul. Jasna 2/4
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6132 - Kara pieniężna za naruszenie wymagań ochrony środowiska

wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej
Wojciech Rowiński
Aneta Dąbrowska (spr.)
Agnieszka Wąsikowska
II
II SA/Wa 3258/21
2022-06-29
10:00
Sala F, ul. Jasna 2/4
Komendant Główny Straży Granicznej
6193 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6193

wymierzenie kary dyscyplinarnej nagany
Łukasz Krzycki (spr.)
Ewa Radziszewska-Krupa
Waldemar Śledzik
III
III SA/Wa 12/22
2022-06-29
10:00
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
Hanna Filipczyk
Radosław Teresiak
Anna Zaorska (spr.)
VII
VII SA/Wa 665/22
2022-06-29
10:15
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na użytkowanie obiektu

umorzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Bogusław Cieśla
asesor Elżbieta Granatowska
Wojciech Sawczuk (spr.)
V
V SA/Wa 954/21
2022-06-29
10:20
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

odmowa przyznania płatności ekologicznej
Bożena Zwolenik
Konrad Łukaszewicz
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
II
II SA/Wa 2161/21
2022-06-29
10:30
Sala F, ul. Jasna 2/4
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
650 - Świadczenie w drodze wyjątku; Świadczenie w drodze wyjątku


Łukasz Krzycki (spr.)
Ewa Radziszewska-Krupa
Waldemar Śledzik
III
III SA/Wa 2815/21
2022-06-29
10:30
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za luty 2016 r.
Hanna Filipczyk
Radosław Teresiak (spr.)
Anna Zaorska
IV
IV SA/Wa 744/21
2022-06-29
10:30
Sala G, ul. Jasna 2/4
Starosta Węgrowski
6161 - Lasy oraz zalesianie gruntów rolnych

zatwierdzenie uproszczonego planu urządzenia lasu
Wojciech Rowiński (spr.)
Aneta Dąbrowska
Agnieszka Wąsikowska
VII
VII SA/Wa 666/22
2022-06-29
10:45
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na użytkowanie obiektu

umorzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Bogusław Cieśla
asesor Elżbieta Granatowska
Wojciech Sawczuk (spr.)
II
II SA/Wa 3928/21
2022-06-29
10:50
Sala F, ul. Jasna 2/4
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
647 - Inne z zakresu symbolu sprawy 647; Inne z zakresu symbolu sprawy 647


Łukasz Krzycki
Ewa Radziszewska-Krupa (spr.)
Waldemar Śledzik
III
III SA/Wa 960/22
2022-06-29
11:00
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od stycznia do grudnia 2008 r.
Hanna Filipczyk (spr.)
Radosław Teresiak
Anna Zaorska
V
V SA/Wa 1296/20
2022-06-29
11:00
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6536 - Umorzenie należności pieniężnych

odmowa umorzenia należności z tytułu kary pieniężnej
Bożena Zwolenik (spr.)
Konrad Łukaszewicz
Krystyna Madalińska-Urbaniak
IV
IV SA/Wa 698/22
2022-06-29
11:00
Sala G, ul. Jasna 2/4
SKO w Warszawie
6135 - Odpady; Odpady


Wojciech Rowiński (spr.)
Aneta Dąbrowska
Agnieszka Wąsikowska
VII
VII SA/Wa 238/22
2022-06-29
11:20
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego; Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego


Zdjęto z wokandy
Bogusław Cieśla
asesor Elżbieta Granatowska (spr.)
Wojciech Sawczuk
III
III SA/Wa 33/22
2022-06-29
11:30
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Zdjęto z wokandy
Hanna Filipczyk
Radosław Teresiak
Anna Zaorska (spr.)
IV
IV SA/Wa 776/22
2022-06-29
11:45
Sala G, ul. Jasna 2/4
SKO w Ostrołęce
6136 - Usunięcie drzew lub krzewów

zezwolenie na usunięcie drzew
Wojciech Rowiński
Aneta Dąbrowska
Agnieszka Wąsikowska (spr.)
VII
VII SA/Wa 105/22
2022-06-29
12:00
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

umorzenie postępowania administracyjnego
Bogusław Cieśla
asesor Elżbieta Granatowska
Wojciech Sawczuk (spr.)
III
III SA/Wa 2322/21
2022-06-29
13:00
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za II i III kwartał 2019 r.
Aneta Trochim-Tuchorska
Włodzimierz Gurba (spr.)
Radosław Teresiak
V
V SA/Wa 4067/21
2022-06-29
13:00
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Zakazy z zakresu nadzoru farmaceutycznego; Zakazy z zakresu nadzoru farmaceutycznego


Bożena Zwolenik
Konrad Łukaszewicz (spr.)
Krystyna Madalińska-Urbaniak
V
V SA/Wa 1766/21
2022-06-29
13:40
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Zarządca Rozliczeń S.A. z siedzibą w Warszawie
602 - Ceny; Ceny


Zdjęto z wokandy
Bożena Zwolenik
Konrad Łukaszewicz
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)

Sygnatura akt: III SA/Wa 1286/22

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-06-29

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Symbol: 6119

Przedmiot: Inne dla grupy 6119

przedłużenie blokady rachunków bankowych

Przewodniczący / Sędziowie:
Hanna Filipczyk
asesor Konrad Aromiński (spr.)
Radosław Teresiak


Sygnatura akt: IV SA/Wa 951/22

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-06-29

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 6272

Przedmiot: Odmowa wydania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

odmowa wszczęcia postępowania w sprawie zbadania przesłanek udzielenia zgody na pobyt tolerowany

Przewodniczący / Sędziowie:
Wojciech Rowiński
Aneta Dąbrowska
Agnieszka Wąsikowska (spr.)


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1253/22

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-06-29

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Klimatu i Środowiska

Symbol: 6060

Przedmiot: Poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin

odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji oraz dopuszczenia do udziału w postępowaniu - tryb uproszczony.

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
asesor Paweł Gorajewski (spr.)
Danuta Szydłowska


Sygnatura akt: IV SAB/Wa 263/22

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-06-29

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 658/6272

Przedmiot: Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność w sprawie rozpatrzenia odwołania

Przewodniczący / Sędziowie:
Wojciech Rowiński
Aneta Dąbrowska
Agnieszka Wąsikowska (spr.)


Sygnatura akt: VII SA/Wa 711/22

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-06-29

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 638/6014

Przedmiot: Nakaz rozbiórki budowli

oddalenie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

Przewodniczący / Sędziowie:
Bogusław Cieśla (spr.)
asesor Elżbieta Granatowska
Wojciech Sawczuk


Sygnatura akt: VII SA/Wa 710/22

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-06-29

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 638/6014

Przedmiot: Nakaz rozbiórki budowli

oddalenie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

Przewodniczący / Sędziowie:
Bogusław Cieśla (spr.)
asesor Elżbieta Granatowska
Wojciech Sawczuk


Sygnatura akt: VII SA/Wa 662/22

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-06-29

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Rozwoju i Technologii

Symbol: 6152

Przedmiot: Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego

odmowa wznowienia postępowania

Przewodniczący / Sędziowie:
Bogusław Cieśla
asesor Elżbieta Granatowska (spr.)
Wojciech Sawczuk

Wynik: Zdjęto z wokandy


Sygnatura akt: VII SA/Wa 2328/21

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-06-29

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6010

Przedmiot: Zatwierdzenie projektu budowlanego

zawieszenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Bogusław Cieśla
asesor Elżbieta Granatowska (spr.)
Wojciech Sawczuk

Wynik: Zdjęto z wokandy


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1254/22

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-06-29

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Klimatu i Środowiska

Symbol: 6060

Przedmiot: Poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin

odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji oraz dopuszczenia do udziału w postępowaniu - tryb uproszczony.

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
asesor Paweł Gorajewski (spr.)
Danuta Szydłowska


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1255/22

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-06-29

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Klimatu i Środowiska

Symbol: 6060

Przedmiot: Poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin

odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji oraz dopuszczenia do udziału w postępowaniu - tryb uproszczony.

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
asesor Paweł Gorajewski (spr.)
Danuta Szydłowska


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1256/22

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-06-29

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Klimatu i Środowiska

Symbol: 6060

Przedmiot: Poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin

odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji oraz dopuszczenia do udziału w postępowaniu - tryb uproszczony.

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
asesor Paweł Gorajewski (spr.)
Danuta Szydłowska


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1257/22

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-06-29

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Klimatu i Środowiska

Symbol: 6060

Przedmiot: Poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin

odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji oraz dopuszczenia do udziału w postępowaniu - tryb uproszczony.

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
asesor Paweł Gorajewski (spr.)
Danuta Szydłowska


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1259/22

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-06-29

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Klimatu i Środowiska

Symbol: 6060

Przedmiot: Poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin

odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji oraz dopuszczenia do udziału w postępowaniu - tryb uproszczony.

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
asesor Paweł Gorajewski (spr.)
Danuta Szydłowska


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1258/22

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-06-29

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Klimatu i Środowiska

Symbol: 6060

Przedmiot: Poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin

odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji oraz dopuszczenia do udziału w postępowaniu - tryb uproszczony.

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
asesor Paweł Gorajewski (spr.)
Danuta Szydłowska


Sygnatura akt: IV SA/Wa 922/22

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-06-29

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Cyfryzacji

Symbol: 6059

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6059

odmowa udostępnienia danych z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji

Przewodniczący / Sędziowie:
Wojciech Rowiński
Aneta Dąbrowska
Agnieszka Wąsikowska (spr.)


Sygnatura akt: IV SA/Wa 783/22

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-06-29

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Symbol: 6139

Przedmiot: Inne o symbolu 6139

umorzenie postępowania w sprawie wstrzymania działalności

Przewodniczący / Sędziowie:
Wojciech Rowiński
Aneta Dąbrowska (spr.)
Agnieszka Wąsikowska


Sygnatura akt: VII SA/Wa 769/22

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-06-29

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 638/6014

Przedmiot: Nakaz rozbiórki budowli

skierowanie obowiązku do wykonania zastępczego

Przewodniczący / Sędziowie:
Bogusław Cieśla (spr.)
asesor Elżbieta Granatowska
Wojciech Sawczuk


Sygnatura akt: VII SA/Wa 709/22

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-06-29

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 638/6014

Przedmiot: Nakaz rozbiórki budowli

oddalenie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

Przewodniczący / Sędziowie:
Bogusław Cieśla (spr.)
asesor Elżbieta Granatowska
Wojciech Sawczuk


Sygnatura akt: IV SA/Wa 762/22

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-06-29

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Ostrołęce

Symbol: 6139

Przedmiot: Inne o symbolu 6139

ustalenie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia

Przewodniczący / Sędziowie:
Wojciech Rowiński (spr.)
Aneta Dąbrowska
Agnieszka Wąsikowska


Sygnatura akt: IV SA/Wa 734/22

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-06-29

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Ostrołęce

Symbol: 6139

Przedmiot: Inne o symbolu 6139

ustalenie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia

Przewodniczący / Sędziowie:
Wojciech Rowiński (spr.)
Aneta Dąbrowska
Agnieszka Wąsikowska


Sygnatura akt: II SA/Wa 3990/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-06-29

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Edukacji i Nauki

Symbol: 6144

Przedmiot: Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze

Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze

Przewodniczący / Sędziowie:
Łukasz Krzycki
Ewa Radziszewska-Krupa (spr.)
Waldemar Śledzik


Sygnatura akt: II SA/Wa 3928/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-06-29

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Symbol: 647

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 647; Inne z zakresu symbolu sprawy 647

Przewodniczący / Sędziowie:
Łukasz Krzycki
Ewa Radziszewska-Krupa (spr.)
Waldemar Śledzik

Wynik: Zdjęto z wokandy


Sygnatura akt: II SAB/Wa 94/22

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-06-29

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezydent m.st. Warszawy

Symbol: 658/6480

Przedmiot: Informacja publiczna

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 26 lipca 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej

Przewodniczący / Sędziowie:
Łukasz Krzycki
Ewa Radziszewska-Krupa (spr.)
Waldemar Śledzik


Sygnatura akt: II SA/Wa 3861/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-06-29

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6219

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 621

stwierdzenie niedopuszczalności odwołania

Przewodniczący / Sędziowie:
Łukasz Krzycki
Ewa Radziszewska-Krupa (spr.)
Waldemar Śledzik


Sygnatura akt: II SA/Wa 3403/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-06-29

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Symbol: 647

Przedmiot: Ochrona danych osobowych

udzielenie upomnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Przewodniczący / Sędziowie:
Łukasz Krzycki
Ewa Radziszewska-Krupa
Waldemar Śledzik (spr.)


Sygnatura akt: II SA/Wa 3609/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-06-29

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Komendant Wojewódzki Policji w Radomiu

Symbol: 6192

Przedmiot: Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Policji

zwolnienie ze służby

Przewodniczący / Sędziowie:
Łukasz Krzycki
Ewa Radziszewska-Krupa
Waldemar Śledzik (spr.)


Sygnatura akt: VI SA/Wa 545/22

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-06-29

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych; Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
asesor Agnieszka Jendrzejewska
Danuta Szydłowska


Sygnatura akt: VI SA/Wa 646/22

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-06-29

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych; Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
asesor Agnieszka Jendrzejewska
Danuta Szydłowska


Sygnatura akt: II SAB/Wa 178/22

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-06-29

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Symbol: 659/6192

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie wyłączenia stosowania przepisów ustawy

Przewodniczący / Sędziowie:
Łukasz Krzycki (spr.)
Ewa Radziszewska-Krupa
Waldemar Śledzik


Sygnatura akt: II SA/Wa 547/22

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-06-29

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Komendant Główny Straży Granicznej

Symbol: 6212

Przedmiot: Równoważnik pieniężny za brak lokalu

utrata uprawnień do równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Łukasz Krzycki (spr.)
Ewa Radziszewska-Krupa
Waldemar Śledzik


Sygnatura akt: II SA/Wa 3695/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-06-29

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Rada Doskonałości Naukowej

Symbol: 6140

Przedmiot: Nadanie stopnia i tytułu naukowego, potwierdzenie równoznaczności dyplomów, świadectw i tytułów

odmowa nadania stopnia naukowego

Przewodniczący / Sędziowie:
Łukasz Krzycki
Ewa Radziszewska-Krupa
Waldemar Śledzik (spr.)


Sygnatura akt: VI SA/Wa 639/22

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-06-29

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu- COVID 19, art. 15 zzs 4

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
asesor Agnieszka Jendrzejewska (spr.)
Danuta Szydłowska


Sygnatura akt: VI SA/Wa 903/22

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-06-29

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu- COVID 19, art. 15 zzs 4

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
asesor Agnieszka Jendrzejewska (spr.)
Danuta Szydłowska


Sygnatura akt: VI SA/Wa 390/22

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-06-29

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego- COVID 19, art. 15 zzs 4

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
asesor Agnieszka Jendrzejewska
Danuta Szydłowska (spr.)


Sygnatura akt: VI SA/Wa 726/22

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-06-29

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu- COVID 19, art. 15 zzs 4

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
asesor Agnieszka Jendrzejewska
Danuta Szydłowska (spr.)


Sygnatura akt: VI SA/Wa 550/22

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-06-29

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu- COVID 19, art. 15 zzs 4

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
asesor Agnieszka Jendrzejewska
Danuta Szydłowska (spr.)


Sygnatura akt: VI SA/Wa 824/22

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-06-29

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu- COVID 19, art. 15 zzs 4

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
asesor Agnieszka Jendrzejewska
Danuta Szydłowska (spr.)


Sygnatura akt: VI SA/Wa 740/22

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-06-29

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu- COVID 19, art. 15 zzs 4

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
asesor Agnieszka Jendrzejewska
Danuta Szydłowska (spr.)


Sygnatura akt: VI SA/Wa 652/22

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-06-29

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu- COVID 19, art. 15 zzs 4

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
asesor Agnieszka Jendrzejewska
Danuta Szydłowska (spr.)


Sygnatura akt: III SA/Wa 2899/21

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-06-29

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

rozliczenie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2016 r. i 2017 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Hanna Filipczyk
Radosław Teresiak (spr.)
Anna Zaorska


Sygnatura akt: III SA/Wa 2611/21

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-06-29

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6117

Przedmiot: Umorzenie zaległości podatkowych

umorzenie zaległości podatkowych

Przewodniczący / Sędziowie:
Hanna Filipczyk
Radosław Teresiak
Anna Zaorska (spr.)


Sygnatura akt: III SA/Wa 224/22

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-06-29

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

przedłużenie terminu dokonania zwrotu podatku od towarów i usług za wrzesień 2016 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Hanna Filipczyk
Radosław Teresiak
Anna Zaorska (spr.)


Sygnatura akt: III SA/Wa 63/22

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-06-29

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Symbol: 6560/6119

Przedmiot: Inne dla grupy 6119

odmowa wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie prawa podatkowego odnośnie schematów podatkowych

Przewodniczący / Sędziowie:
Hanna Filipczyk (spr.)
Radosław Teresiak
Anna Zaorska


Sygnatura akt: III SA/Wa 30/22

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-06-29

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6119

Przedmiot: Inne dla grupy 6119

odmowa udostępnienia akt postępowania

Przewodniczący / Sędziowie:
Hanna Filipczyk
Radosław Teresiak (spr.)
Anna Zaorska


Sygnatura akt: III SA/Wa 348/22

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-06-29

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w sprawie rozliczenia podatku od towarów i usług za miesiące od lipca 2016 r. do stycznia 2017 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Hanna Filipczyk
Radosław Teresiak
Anna Zaorska (spr.)


Sygnatura akt: V SA/Wa 5052/21

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-06-29

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Symbol: 6559

Przedmiot: regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Zwolenik (spr.)
Konrad Łukaszewicz
Krystyna Madalińska-Urbaniak


Sygnatura akt: V SA/Wa 5016/21

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-06-29

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Rzecznik Praw Pacjenta

Symbol: 6209

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 620

uznanie praktyki za naruszającą zbiorowe prawa pacjentów

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Zwolenik (spr.)
Konrad Łukaszewicz
Krystyna Madalińska-Urbaniak


Sygnatura akt: V SA/Wa 4441/21

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-06-29

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Główny Inspektor Farmaceutyczny

Symbol: 6203

Przedmiot: Zakazy z zakresu nadzoru farmaceutycznego

kara pieniężna za naruszenie zakazu reklamy apteki ogólnodostępnej

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Zwolenik
Konrad Łukaszewicz (spr.)
Krystyna Madalińska-Urbaniak


Sygnatura akt: V SA/Wa 2596/21

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-06-29

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

Symbol: 6559

Przedmiot: regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

solidarna odpowiedzialność prezesa zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu zwrotu odsetek od dofinansowania otrzymanego ze środków unijnych

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Zwolenik
Konrad Łukaszewicz
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)


Sygnatura akt: V SA/Wa 925/22

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-06-29

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Symbol: 6539

Przedmiot: Inne w grupie 653

uchylenie postanowienia o kontynuowaniu czynności kontrolnych i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Zwolenik
Konrad Łukaszewicz
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)


Sygnatura akt: V SA/Wa 4818/21

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-06-29

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Symbol: 6536

Przedmiot: Umorzenie należności pieniężnych

odmowa umorzenia zaległości w płatności opłat abonamentowych

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Zwolenik
Konrad Łukaszewicz
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)


Sygnatura akt: V SA/Wa 4496/21

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-06-29

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Symbol: 6536

Przedmiot: Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

odmowa zwolnienia z opłacenia należności z tytułu składek

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Zwolenik
Konrad Łukaszewicz (spr.)
Krystyna Madalińska-Urbaniak


Sygnatura akt: VI SA/Wa 575/22

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-06-29

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu- COVID 19, art. 15 zzs 4

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
asesor Agnieszka Jendrzejewska (spr.)
Danuta Szydłowska


Sygnatura akt: VI SA/Wa 521/22

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-06-29

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego- COVID 19, art. 15 zzs 4

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
asesor Agnieszka Jendrzejewska (spr.)
Danuta Szydłowska


Sygnatura akt: VI SA/Wa 776/22

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-06-29

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu- COVID 19, art. 15 zzs 4

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
asesor Agnieszka Jendrzejewska (spr.)
Danuta Szydłowska


Sygnatura akt: VI SA/Wa 743/22

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-06-29

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu- COVID 19, art. 15 zzs 4

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
asesor Agnieszka Jendrzejewska (spr.)
Danuta Szydłowska


Sygnatura akt: VI SA/Wa 694/22

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-06-29

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu- COVID 19, art. 15 zzs 4

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
asesor Agnieszka Jendrzejewska (spr.)
Danuta Szydłowska


Sygnatura akt: VI SA/Wa 834/22

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-06-29

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu- COVID 19, art. 15 zzs 4

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
asesor Agnieszka Jendrzejewska
Danuta Szydłowska


Sygnatura akt: VI SA/Wa 628/22

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-06-29

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych; Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
asesor Agnieszka Jendrzejewska
Danuta Szydłowska


Sygnatura akt: VI SA/Wa 735/22

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-06-29

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych; Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
asesor Agnieszka Jendrzejewska
Danuta Szydłowska


Sygnatura akt: VI SA/Wa 385/22

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-06-29

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych; Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
asesor Agnieszka Jendrzejewska
Danuta Szydłowska


Sygnatura akt: VI SA/Wa 662/22

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-06-29

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu- COVID 19, art. 15 zzs 4

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
asesor Agnieszka Jendrzejewska
Danuta Szydłowska


Sygnatura akt: VI SA/Wa 633/22

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-06-29

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu- COVID 19, art. 15 zzs 4

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
asesor Agnieszka Jendrzejewska
Danuta Szydłowska (spr.)


Sygnatura akt: VI SA/Wa 76/22

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: ogłoszenie orzeczenia

Data: 2022-06-29

Godzina: 08:50

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Urząd Patentowy RP

Symbol: 6460

Przedmiot: Znaki towarowe; Znaki towarowe

Przewodniczący / Sędziowie:
Jakub Linkowski (spr.)


Sygnatura akt: II SA/Wa 3439/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2022-06-29

Godzina: 09:00

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Minister Obrony Narodowej

Symbol: 6144

Przedmiot: Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze

umorzenie postępowania dotyczącego udzielenia zezwolenia

Przewodniczący / Sędziowie:
Łukasz Krzycki (spr.)
Ewa Radziszewska-Krupa
Waldemar Śledzik


Sygnatura akt: III SA/Wa 2685/21

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2022-06-29

Godzina: 09:00

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6117

Przedmiot: Odmowa umorzenia zaległości podatkowej

odmowa umorzenia zaległości podatkowych

Przewodniczący / Sędziowie:
Hanna Filipczyk (spr.)
Radosław Teresiak
Anna Zaorska


Sygnatura akt: III SA/Wa 2686/21

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2022-06-29

Godzina: 09:00

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6117

Przedmiot: Odmowa umorzenia zaległości podatkowej

odmowa umorzenia zaległości podatkowych

Przewodniczący / Sędziowie:
Hanna Filipczyk (spr.)
Radosław Teresiak
Anna Zaorska


Sygnatura akt: VII SA/Wa 250/22

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2022-06-29

Godzina: 09:00

Sala: Sala D, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6153

Przedmiot: Warunki zabudowy terenu; Warunki zabudowy terenu

Przewodniczący / Sędziowie:
Bogusław Cieśla
asesor Elżbieta Granatowska (spr.)
Wojciech Sawczuk

Wynik: Zdjęto z wokandy


Sygnatura akt: V SA/Wa 790/22

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2022-06-29

Godzina: 09:00

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Symbol: 6559

Przedmiot: regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ocena wniosku o dofinansowanie realizacji projektu

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Zwolenik (spr.)
Konrad Łukaszewicz
Krystyna Madalińska-Urbaniak


Sygnatura akt: IV SA/Wa 719/22

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2022-06-29

Godzina: 09:00

Sala: Sala G, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Symbol: 6271

Przedmiot: Odmowa udzielenia cudzoziemcowi ochrony czasowej; Odmowa udzielenia cudzoziemcowi ochrony czasowej

Przewodniczący / Sędziowie:
Wojciech Rowiński
Aneta Dąbrowska
Agnieszka Wąsikowska (spr.)


Sygnatura akt: II SA/Wa 3909/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2022-06-29

Godzina: 09:30

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

Symbol: 6480

Przedmiot: Informacja publiczna

odmowa udostępnienia informacji publicznej

Przewodniczący / Sędziowie:
Łukasz Krzycki
Ewa Radziszewska-Krupa
Waldemar Śledzik (spr.)


Sygnatura akt: III SA/Wa 959/22

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2022-06-29

Godzina: 09:30

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za marzec, kwiecień i czerwiec 2007 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Hanna Filipczyk
Radosław Teresiak (spr.)
Anna Zaorska


Sygnatura akt: V SA/Wa 4310/21

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2022-06-29

Godzina: 09:40

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Symbol: 657/6209

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 620

pisemna interpretacja w zakresie przepisów ustawy o zdrowiu publicznym

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Zwolenik
Konrad Łukaszewicz (spr.)
Krystyna Madalińska-Urbaniak


Sygnatura akt: VII SA/Wa 664/22

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2022-06-29

Godzina: 09:45

Sala: Sala D, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6010

Przedmiot: Pozwolenie na użytkowanie obiektu

umorzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Bogusław Cieśla
asesor Elżbieta Granatowska
Wojciech Sawczuk (spr.)


Sygnatura akt: IV SA/Wa 748/22

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2022-06-29

Godzina: 09:45

Sala: Sala G, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Symbol: 6132

Przedmiot: Kara pieniężna za naruszenie wymagań ochrony środowiska

wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej

Przewodniczący / Sędziowie:
Wojciech Rowiński
Aneta Dąbrowska (spr.)
Agnieszka Wąsikowska


Sygnatura akt: IV SA/Wa 760/22

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2022-06-29

Godzina: 09:45

Sala: Sala G, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Symbol: 6132

Przedmiot: Kara pieniężna za naruszenie wymagań ochrony środowiska

wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej

Przewodniczący / Sędziowie:
Wojciech Rowiński
Aneta Dąbrowska (spr.)
Agnieszka Wąsikowska


Sygnatura akt: II SA/Wa 3258/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2022-06-29

Godzina: 10:00

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Komendant Główny Straży Granicznej

Symbol: 6193

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6193

wymierzenie kary dyscyplinarnej nagany

Przewodniczący / Sędziowie:
Łukasz Krzycki (spr.)
Ewa Radziszewska-Krupa
Waldemar Śledzik


Sygnatura akt: III SA/Wa 12/22

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2022-06-29

Godzina: 10:00

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Symbol: 6560/6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług

Przewodniczący / Sędziowie:
Hanna Filipczyk
Radosław Teresiak
Anna Zaorska (spr.)


Sygnatura akt: VII SA/Wa 665/22

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2022-06-29

Godzina: 10:15

Sala: Sala D, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6010

Przedmiot: Pozwolenie na użytkowanie obiektu

umorzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Bogusław Cieśla
asesor Elżbieta Granatowska
Wojciech Sawczuk (spr.)


Sygnatura akt: V SA/Wa 954/21

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2022-06-29

Godzina: 10:20

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie

Symbol: 6550

Przedmiot: płatności obszarowe

odmowa przyznania płatności ekologicznej

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Zwolenik
Konrad Łukaszewicz
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)


Sygnatura akt: II SA/Wa 2161/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2022-06-29

Godzina: 10:30

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Symbol: 650

Przedmiot: Świadczenie w drodze wyjątku; Świadczenie w drodze wyjątku

Przewodniczący / Sędziowie:
Łukasz Krzycki (spr.)
Ewa Radziszewska-Krupa
Waldemar Śledzik


Sygnatura akt: III SA/Wa 2815/21

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2022-06-29

Godzina: 10:30

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za luty 2016 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Hanna Filipczyk
Radosław Teresiak (spr.)
Anna Zaorska


Sygnatura akt: IV SA/Wa 744/21

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2022-06-29

Godzina: 10:30

Sala: Sala G, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Starosta Węgrowski

Symbol: 6161

Przedmiot: Lasy oraz zalesianie gruntów rolnych

zatwierdzenie uproszczonego planu urządzenia lasu

Przewodniczący / Sędziowie:
Wojciech Rowiński (spr.)
Aneta Dąbrowska
Agnieszka Wąsikowska


Sygnatura akt: VII SA/Wa 666/22

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2022-06-29

Godzina: 10:45

Sala: Sala D, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6010

Przedmiot: Pozwolenie na użytkowanie obiektu

umorzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Bogusław Cieśla
asesor Elżbieta Granatowska
Wojciech Sawczuk (spr.)


Sygnatura akt: II SA/Wa 3928/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2022-06-29

Godzina: 10:50

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Symbol: 647

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 647; Inne z zakresu symbolu sprawy 647

Przewodniczący / Sędziowie:
Łukasz Krzycki
Ewa Radziszewska-Krupa (spr.)
Waldemar Śledzik


Sygnatura akt: III SA/Wa 960/22

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2022-06-29

Godzina: 11:00

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od stycznia do grudnia 2008 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Hanna Filipczyk (spr.)
Radosław Teresiak
Anna Zaorska


Sygnatura akt: V SA/Wa 1296/20

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2022-06-29

Godzina: 11:00

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Główny Inspektor Transportu Drogowego

Symbol: 6536

Przedmiot: Umorzenie należności pieniężnych

odmowa umorzenia należności z tytułu kary pieniężnej

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Zwolenik (spr.)
Konrad Łukaszewicz
Krystyna Madalińska-Urbaniak


Sygnatura akt: IV SA/Wa 698/22

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2022-06-29

Godzina: 11:00

Sala: Sala G, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6135

Przedmiot: Odpady; Odpady

Przewodniczący / Sędziowie:
Wojciech Rowiński (spr.)
Aneta Dąbrowska
Agnieszka Wąsikowska


Sygnatura akt: VII SA/Wa 238/22

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2022-06-29

Godzina: 11:20

Sala: Sala D, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6014

Przedmiot: Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego; Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Przewodniczący / Sędziowie:
Bogusław Cieśla
asesor Elżbieta Granatowska (spr.)
Wojciech Sawczuk

Wynik: Zdjęto z wokandy


Sygnatura akt: III SA/Wa 33/22

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2022-06-29

Godzina: 11:30

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług

Przewodniczący / Sędziowie:
Hanna Filipczyk
Radosław Teresiak
Anna Zaorska (spr.)

Wynik: Zdjęto z wokandy


Sygnatura akt: IV SA/Wa 776/22

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2022-06-29

Godzina: 11:45

Sala: Sala G, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: SKO w Ostrołęce

Symbol: 6136

Przedmiot: Usunięcie drzew lub krzewów

zezwolenie na usunięcie drzew

Przewodniczący / Sędziowie:
Wojciech Rowiński
Aneta Dąbrowska
Agnieszka Wąsikowska (spr.)


Sygnatura akt: VII SA/Wa 105/22

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2022-06-29

Godzina: 12:00

Sala: Sala D, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6014

Przedmiot: Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

umorzenie postępowania administracyjnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Bogusław Cieśla
asesor Elżbieta Granatowska
Wojciech Sawczuk (spr.)


Sygnatura akt: III SA/Wa 2322/21

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2022-06-29

Godzina: 13:00

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za II i III kwartał 2019 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Trochim-Tuchorska
Włodzimierz Gurba (spr.)
Radosław Teresiak


Sygnatura akt: V SA/Wa 4067/21

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2022-06-29

Godzina: 13:00

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Główny Inspektor Farmaceutyczny

Symbol: 6203

Przedmiot: Zakazy z zakresu nadzoru farmaceutycznego; Zakazy z zakresu nadzoru farmaceutycznego

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Zwolenik
Konrad Łukaszewicz (spr.)
Krystyna Madalińska-Urbaniak


Sygnatura akt: V SA/Wa 1766/21

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2022-06-29

Godzina: 13:40

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Zarządca Rozliczeń S.A. z siedzibą w Warszawie

Symbol: 602

Przedmiot: Ceny; Ceny

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Zwolenik
Konrad Łukaszewicz
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)

Wynik: Zdjęto z wokandy


×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 00,  22 553 79 01
fax 22 553 70 46
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
 

Wydziały Orzecznicze


I, II, III, IV   00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI, VII  00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl