Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Informacja o sprawach

Poniższe zestawienie zawiera wykaz spraw od dnia 2023-07-23 do dnia 2023-10-21.


Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Wynik
Przewodniczący
Sędziowie
Działanie
III
III SA/Wa 1674/23
2023-09-21
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6118 - Czynności egzekucyjne

określenie wysokości nieprzekazanej kwoty zajętej wierzytelności
Zdjęto z wokandy_D
Jacek Kaute
Andrzej Cichoń (spr.)
Dariusz Czarkowski
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 1244/23
2023-09-21
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

odmowa uchylenia ostatecznej decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2013 r.
Jacek Kaute
Andrzej Cichoń (spr.)
Dariusz Czarkowski
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 770/23
2023-09-21
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6119 - Inne dla grupy 6119

pozostawienie bez rozpatrzenia wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Jacek Kaute
Andrzej Cichoń (spr.)
Dariusz Czarkowski
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 774/23
2023-09-21
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6119 - Inne dla grupy 6119

pozostawienie bez rozpatrzenia wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Jacek Kaute
Andrzej Cichoń (spr.)
Dariusz Czarkowski
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VIII
VIII SA/Wa 284/23
2023-09-21
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Radomiu
6329 - Zasiłek z tytułu macierzyństwa

odmowa przyznania świadczenia wychowawczego
Justyna Mazur
Iwona Owsińska-Gwiazda
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VIII
VIII SA/Wa 365/23
2023-09-21
Sala posiedzeń niejawnych
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - Nałożenie grzywny w celu przymuszenia

odmowa przywrócenia terminu do złożenia dokumentu
Justyna Mazur
Iwona Owsińska-Gwiazda
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VIII
VIII SAB/Wa 40/23
2023-09-21
Sala posiedzeń niejawnych
ZUS Oddział w Białymstoku
658/6329 - Dodatek do świadczeń

nierozpoznanie wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego
Justyna Mazur
Iwona Owsińska-Gwiazda (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VIII
VIII SA/Wa 440/23
2023-09-21
Sala posiedzeń niejawnych
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Pozwolenie na budowę

odmowa wznowienia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę
Justyna Mazur
Iwona Owsińska-Gwiazda (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VIII
VIII SA/Wa 412/23
2023-09-21
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Radomiu
6118 - Czynności egzekucyjne

zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym
Justyna Mazur (spr.)
Iwona Owsińska-Gwiazda
Iwona Szymanowicz-Nowak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 886/23
2023-09-21
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6119 - Inne dla grupy 6119

pozostawienie bez rozpatrzenia wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Matylda Arnold-Rogiewicz (spr.)
Dariusz Czarkowski
asesor Kamil Kowalewski
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SAB/Wa 23/23
2023-09-21
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Warszawie
658/6115 - Podatek od nieruchomości

bezczynność w zakresie rozpoznania odwołania od decyzji w sprawie nadpłaty w podatku od nieruchomości za miesiące od stycznia do lipca 2020 r.
Matylda Arnold-Rogiewicz (spr.)
Dariusz Czarkowski
asesor Kamil Kowalewski
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SAB/Wa 24/23
2023-09-21
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Warszawie
658/6115 - Podatek od nieruchomości

bezczynność w zakresie rozpoznania odwołania od decyzji w sprawie nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2016 r.
Matylda Arnold-Rogiewicz (spr.)
Dariusz Czarkowski
asesor Kamil Kowalewski
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SAB/Wa 25/23
2023-09-21
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Warszawie
658/6115 - Podatek od nieruchomości

bezczynność w zakresie rozpoznania odwołania od decyzji w sprawie nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2017 r.
Matylda Arnold-Rogiewicz (spr.)
Dariusz Czarkowski
asesor Kamil Kowalewski
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 1539/23
2023-09-21
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6118 - Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym
Matylda Arnold-Rogiewicz
Dariusz Czarkowski
asesor Kamil Kowalewski (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 360/23
2023-09-21
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6118 - Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym
Matylda Arnold-Rogiewicz (spr.)
Dariusz Czarkowski
asesor Kamil Kowalewski
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 2886/22
2023-09-21
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6118 - Czynności egzekucyjne

stwierdzenie uchybienia terminowi do wniesienia skargi na czynności egzekucyjne
Maciej Kurasz
Dariusz Czarkowski (spr.)
asesor Kamil Kowalewski
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 703/23
2023-09-21
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6118 - Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym
Maciej Kurasz
Dariusz Czarkowski (spr.)
asesor Kamil Kowalewski
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 618/23
2023-09-21
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6118 - Czynności egzekucyjne

skarga na czynności zabezpieczające
Maciej Kurasz
Dariusz Czarkowski (spr.)
asesor Kamil Kowalewski
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 1092/23
2023-09-21
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Płocku
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego
Elżbieta Lenart
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Jolanta Dargas
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SAB/Wa 107/23
2023-09-21
Sala posiedzeń niejawnych
Prezydent m.st. Warszawy
658/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

bezczynność organu w postępowaniu dotyczącym rozpoznania wniosku o przyznanie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość
Elżbieta Lenart
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Jolanta Dargas
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 991/23
2023-09-21
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Rozwoju i Technologii
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

zawieszenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Elżbieta Lenart
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Jolanta Dargas (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SAB/Wa 143/23
2023-09-21
Sala posiedzeń niejawnych
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
658/6272 - Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy

bezczynność w sprawie rozpatrzenia odwołania
Anna Sękowska
Jarosław Łuczaj (spr.)
Tomasz Wykowski
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SAB/Wa 167/23
2023-09-21
Sala posiedzeń niejawnych
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
658/6272 - Bezczynność organu

bezczynność w sprawie rozpoznania odwołania
Anna Sękowska
Jarosław Łuczaj
Tomasz Wykowski (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 1370/23
2023-09-21
Sala posiedzeń niejawnych
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy

odmowa wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
Anna Sękowska (spr.)
Jarosław Łuczaj
Tomasz Wykowski
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 1074/23
2023-09-21
Sala posiedzeń niejawnych
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6012 - Wstrzymanie robót budowlanych

wstrzymanie rozbudowy budynku
Zdjęto z wokandy
Joanna Gierak-Podsiadły
Mirosław Montowski
asesor Anna Pośpiech-Kłak (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 1379/23
2023-09-21
Sala posiedzeń niejawnych
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6012 - Wstrzymanie robót budowlanych

umorzenie postępowania zażaleniowego
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Mirosław Montowski
asesor Anna Pośpiech-Kłak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VIII
VIII SA/Wa 409/23
2023-09-21
Sala posiedzeń niejawnych
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
6120 - Ewidencja gruntów

odmowa przyjęcia operatu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Justyna Mazur
Renata Nawrot (spr.)
Iwona Owsińska-Gwiazda
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 1385/23
2023-09-21
Sala posiedzeń niejawnych
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
638/6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego; Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego


Paweł Groński
Mirosław Montowski
asesor Anna Pośpiech-Kłak (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 1154/23
2023-09-21
Sala posiedzeń niejawnych
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Paweł Groński
Mirosław Montowski
asesor Anna Pośpiech-Kłak (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 1299/23
2023-09-21
Sala posiedzeń niejawnych
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6012 - Wstrzymanie robót budowlanych

stwierdzenia nieważności postanowienia
Paweł Groński
Mirosław Montowski
asesor Anna Pośpiech-Kłak (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 1028/23
2023-09-21
Sala posiedzeń niejawnych
Rada Gminy Pomiechówek
6401/6150 - Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego

zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Paweł Groński
Mirosław Montowski
asesor Anna Pośpiech-Kłak (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 1215/23
2023-09-21
Sala posiedzeń niejawnych
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki budowli

wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Paweł Groński (spr.)
Mirosław Montowski
asesor Anna Pośpiech-Kłak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 2763/22
2023-09-21
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6300 - Wartość celna towaru

unieważnienie zgłoszenia celnego wywozowego
Tomasz Zawiślak
asesor Agnieszka Dauter-Kozłowska (spr.)
Piotr Kraczowski
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 2764/22
2023-09-21
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6300 - Wartość celna towaru

unieważnienie zgłoszenia celnego wywozowego
Tomasz Zawiślak
asesor Agnieszka Dauter-Kozłowska (spr.)
Piotr Kraczowski
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 1059/23
2023-09-21
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

odmowa przyznania renty rodzinnej w drodze wyjątku
Joanna Kruszewska-Grońska
Sławomir Fularski
asesor Lucyna Staniszewska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 1060/23
2023-09-21
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

odmowa przyznania renty rodzinnej w drodze wyjątku
Joanna Kruszewska-Grońska
Sławomir Fularski
asesor Lucyna Staniszewska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SAB/Wa 438/23
2023-09-21
Sala posiedzeń niejawnych
Prokurator Generalny
658/6480 - Bezczynność organu

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 6 kwietnia 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej
Joanna Kruszewska-Grońska
Sławomir Fularski
asesor Lucyna Staniszewska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SAB/Wa 183/23
2023-09-21
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego w Warszawie
658/6480 - Informacja publiczna

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z 27 stycznia 2023 r. o udostępnienie informacji publicznej
Joanna Kruszewska-Grońska
Sławomir Fularski (spr.)
asesor Lucyna Staniszewska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SAB/Wa 125/23
2023-09-21
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Narodowego Banku Polskiego
658/6480 - Informacja publiczna

bezczynność w rozpoznaniu wniosku z dnia 19 grudnia 2022 r. o udostępnienie informacji publicznej
Joanna Kruszewska-Grońska
Sławomir Fularski (spr.)
asesor Lucyna Staniszewska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 2236/22
2023-09-21
Sala posiedzeń niejawnych
Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

zwolnienie ze służby w Policji
Joanna Kruszewska-Grońska
Sławomir Fularski (spr.)
asesor Lucyna Staniszewska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 1440/21
2023-09-21
Sala posiedzeń niejawnych
Komendant Główny Policji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop
Joanna Kruszewska-Grońska (spr.)
Sławomir Fularski
asesor Lucyna Staniszewska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 2062/21
2023-09-21
Sala posiedzeń niejawnych
Komendant Główny Policji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy
Joanna Kruszewska-Grońska (spr.)
Sławomir Fularski
asesor Lucyna Staniszewska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SAB/Wa 454/23
2023-09-21
Sala posiedzeń niejawnych
Wójt Gminy Leszno
658/6480 - Bezczynność organu

bezczynność w sprawie rozpoznania wniosku z dnia 28 maja 2023 r. o udostępnienie informacji publicznej
Joanna Kruszewska-Grońska
Sławomir Fularski
asesor Lucyna Staniszewska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 2772/22
2023-09-21
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6300 - Wartość celna towaru

unieważnienie zgłoszenia celnego wywozowego
Jadwiga Smołucha
asesor Dorota Brzozowska
Konrad Łukaszewicz (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 2773/22
2023-09-21
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6300 - Wartość celna towaru

unieważnienie zgłoszenia celnego wywozowego
Jadwiga Smołucha
asesor Dorota Brzozowska
Konrad Łukaszewicz (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 4174/23
2023-09-21
Sala posiedzeń niejawnych
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

kary pieniężnej - tryb uproszczony.
Aneta Lemiesz
asesor Iwona Kozłowska (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 1045/23
2023-09-21
08:30
Sala D, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych; Podatek dochodowy od osób prawnych


Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
asesor Maciej Borychowski (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
III
III SA/Wa 1099/23
2023-09-21
08:30
Sala D, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych; Podatek dochodowy od osób prawnych


Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
asesor Maciej Borychowski (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
III
III SA/Wa 1795/22
2023-09-21
09:00
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6117 - Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności byłego członka zarządu wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiące od stycznia do grudnia 2017 r.
Maciej Kurasz (spr.)
Dariusz Czarkowski
asesor Kamil Kowalewski
III
III SA/Wa 1796/22
2023-09-21
09:00
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6117 - Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności byłego członka zarządu wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku dochodowym od osób fizycznych za poszczególne miesiące 2019 r.
Maciej Kurasz (spr.)
Dariusz Czarkowski
asesor Kamil Kowalewski
VIII
VIII SA/Wa 725/22
2023-09-21
09:00
Sala B Radom
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe spółki
Justyna Mazur (spr.)
Iwona Owsińska-Gwiazda
Iwona Szymanowicz-Nowak
VIII
VIII SA/Wa 726/22
2023-09-21
09:00
Sala B Radom
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe spółki
Justyna Mazur (spr.)
Iwona Owsińska-Gwiazda
Iwona Szymanowicz-Nowak
VIII
VIII SA/Wa 724/22
2023-09-21
09:00
Sala B Radom
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe spółki
Justyna Mazur (spr.)
Iwona Owsińska-Gwiazda
Iwona Szymanowicz-Nowak
III
III SA/Wa 1230/23
2023-09-21
09:00
Sala D, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2013 r.
Piotr Dębkowski
Hanna Filipczyk (spr.)
Radosław Teresiak
III
III SA/Wa 1277/23
2023-09-21
09:00
Sala D, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za I, II, III, IV kwartał 2014 r.
Piotr Dębkowski
Hanna Filipczyk (spr.)
Radosław Teresiak
I
I SA/Wa 2932/22
2023-09-21
09:00
Sala A, ul. Jasna 2/4
SKO w Warszawie
6074 - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

umorzenie postępowania w sprawie aktualizacji opłaty rocznej
Elżbieta Lenart
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Jolanta Dargas (spr.)
IV
IV SA/Wa 922/23
2023-09-21
09:00
Sala G, ul. Jasna 2/4
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
6135 - Odpady

odmowa wydania zezwolenia na zbieranie odpadów
Anna Sękowska (spr.)
Jarosław Łuczaj
Tomasz Wykowski
VII
VII SA/Wa 1241/23
2023-09-21
09:00
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
SKO w Ciechanowie
6153 - Warunki zabudowy terenu

ustalenie warunków zabudowy
Paweł Groński (spr.)
Mirosław Montowski
asesor Anna Pośpiech-Kłak
V
V SA/Wa 2911/22
2023-09-21
09:00
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6300 - Wartość celna towaru

unieważnienie zgłoszenia celnego wywozowego
Tomasz Zawiślak
asesor Agnieszka Dauter-Kozłowska (spr.)
Piotr Kraczowski
V
V SA/Wa 2912/22
2023-09-21
09:00
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6300 - Wartość celna towaru

unieważnienie zgłoszenia celnego wywozowego
Tomasz Zawiślak
asesor Agnieszka Dauter-Kozłowska (spr.)
Piotr Kraczowski
V
V SA/Wa 2761/22
2023-09-21
09:00
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6300 - Wartość celna towaru

unieważnienie zgłoszenia celnego wywozowego
Tomasz Zawiślak (spr.)
asesor Agnieszka Dauter-Kozłowska
Piotr Kraczowski
V
V SA/Wa 2762/22
2023-09-21
09:00
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6300 - Wartość celna towaru

unieważnienie zgłoszenia celnego wywozowego
Tomasz Zawiślak (spr.)
asesor Agnieszka Dauter-Kozłowska
Piotr Kraczowski
V
V SA/Wa 2913/22
2023-09-21
09:00
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6300 - Wartość celna towaru

unieważnienie zgłoszenia celnego wywozowego
Tomasz Zawiślak (spr.)
asesor Agnieszka Dauter-Kozłowska
Piotr Kraczowski
V
V SA/Wa 2914/22
2023-09-21
09:00
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6300 - Wartość celna towaru

unieważnienie zgłoszenia celnego wywozowego
Tomasz Zawiślak (spr.)
asesor Agnieszka Dauter-Kozłowska
Piotr Kraczowski
V
V SA/Wa 2767/22
2023-09-21
09:00
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6300 - Wartość celna towaru

unieważnienie zgłoszenia celnego wywozowego
Tomasz Zawiślak
asesor Agnieszka Dauter-Kozłowska
Piotr Kraczowski (spr.)
V
V SA/Wa 2768/22
2023-09-21
09:00
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6300 - Wartość celna towaru

unieważnienie zgłoszenia celnego wywozowego
Tomasz Zawiślak
asesor Agnieszka Dauter-Kozłowska
Piotr Kraczowski (spr.)
V
V SA/Wa 2909/22
2023-09-21
09:00
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6300 - Wartość celna towaru

unieważnienie zgłoszenia celnego wywozowego
Tomasz Zawiślak
asesor Agnieszka Dauter-Kozłowska
Piotr Kraczowski (spr.)
V
V SA/Wa 2910/22
2023-09-21
09:00
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6300 - Wartość celna towaru

unieważnienie zgłoszenia celnego wywozowego
Tomasz Zawiślak
asesor Agnieszka Dauter-Kozłowska
Piotr Kraczowski (spr.)
II
II SA/Wa 117/23
2023-09-21
09:00
Sala F, ul. Jasna 2/4
Komendant Główny Policji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192; Inne z zakresu symbolu sprawy 6192


Zdjęto z wokandy
Joanna Kruszewska-Grońska
Sławomir Fularski
asesor Lucyna Staniszewska (spr.)
VI
VI SA/Wa 1302/22
2023-09-21
09:00
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Komisja Nadzoru Finansowego
6379 - Inne dla grupy 6379; Inne dla grupy 6379


Zdjęto z wokandy
Aneta Lemiesz
asesor Anna Fyda-Kawula
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
I
I SA/Wa 691/23
2023-09-21
09:20
Sala A, ul. Jasna 2/4
SKO w Warszawie
6074 - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

umorzenie postępownaia w sprawie podwyższenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
Elżbieta Lenart
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Jolanta Dargas
II
II SA/Wa 1128/23
2023-09-21
09:20
Sala F, ul. Jasna 2/4
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wyłączenia stosowania przepisów ustawy
Joanna Kruszewska-Grońska
Sławomir Fularski
asesor Lucyna Staniszewska (spr.)
IV
IV SA/Wa 1105/23
2023-09-21
09:25
Sala G, ul. Jasna 2/4
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
6135 - Odpady

nakazanie usunięcia odpadów
Anna Sękowska
Jarosław Łuczaj (spr.)
Tomasz Wykowski
III
III SA/Wa 2634/22
2023-09-21
09:30
Sala D, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za listopad, grudzień 2015 r. i styczeń 2016 r.
Radosław Teresiak (spr.)
Hanna Filipczyk
asesor Agnieszka Sułkowska
III
III SA/Wa 903/23
2023-09-21
09:30
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2017 r.
Maciej Kurasz
Dariusz Czarkowski (spr.)
asesor Kamil Kowalewski
VII
VII SA/Wa 891/23
2023-09-21
09:30
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki budowli

nakaz rozbiórki
Paweł Groński
Mirosław Montowski (spr.)
asesor Anna Pośpiech-Kłak
I
I SA/Wa 2783/22
2023-09-21
09:40
Sala A, ul. Jasna 2/4
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6293 - Przejęcie gospodarstwa rolnego

umorzenie postępowania
Elżbieta Lenart (spr.)
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Jolanta Dargas
II
II SA/Wa 2051/22
2023-09-21
09:40
Sala F, ul. Jasna 2/4
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
6480 - Odmowa udzielenia informacji publicznej

odmowa udostępnienia informacji publicznej
Joanna Kruszewska-Grońska
Sławomir Fularski (spr.)
asesor Lucyna Staniszewska
VI
VI SA/Wa 3638/23
2023-09-21
09:40
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy (R.299762)
Aneta Lemiesz (spr.)
asesor Anna Fyda-Kawula
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
IV
IV SA/Wa 1237/23
2023-09-21
09:55
Sala G, ul. Jasna 2/4
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6132 - Kara pieniężna za naruszenie wymagań ochrony środowiska

wymierzenie kary pieniężnej
Anna Sękowska
Jarosław Łuczaj
Tomasz Wykowski (spr.)
III
III SA/Wa 697/21
2023-09-21
10:00
Sala D, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za sierpień 2016 r.
Radosław Teresiak
Hanna Filipczyk (spr.)
asesor Agnieszka Sułkowska
III
III SA/Wa 696/21
2023-09-21
10:00
Sala D, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za czerwiec 2016 r.
Radosław Teresiak
Hanna Filipczyk (spr.)
asesor Agnieszka Sułkowska
III
III SA/Wa 698/21
2023-09-21
10:00
Sala D, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za wrzesień 2016 r.
Radosław Teresiak
Hanna Filipczyk
asesor Agnieszka Sułkowska (spr.)
III
III SA/Wa 699/21
2023-09-21
10:00
Sala D, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za październik 2016 r.
Radosław Teresiak
Hanna Filipczyk
asesor Agnieszka Sułkowska (spr.)
III
III SA/Wa 1521/23
2023-09-21
10:00
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Maciej Kurasz
Dariusz Czarkowski
asesor Kamil Kowalewski (spr.)
VIII
VIII SA/Wa 416/23
2023-09-21
10:00
Sala B Radom
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6552 - zalesianie gruntów rolnych

odmowa przyznania premii na zalesienie gruntów na rok 2016
Justyna Mazur
Iwona Owsińska-Gwiazda
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)
I
I SA/Wa 742/23
2023-09-21
10:00
Sala A, ul. Jasna 2/4
SKO w Warszawie
6074 - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

umorzenie postępowania w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
Elżbieta Lenart
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Jolanta Dargas (spr.)
VII
VII SA/Wa 1315/23
2023-09-21
10:00
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę
Paweł Groński (spr.)
Mirosław Montowski
asesor Anna Pośpiech-Kłak
II
II SA/Wa 1971/21
2023-09-21
10:00
Sala F, ul. Jasna 2/4
Komendant Główny Policji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wypłaty bwyrównania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego
Joanna Kruszewska-Grońska (spr.)
Sławomir Fularski
asesor Lucyna Staniszewska
II
II SA/Wa 1785/21
2023-09-21
10:15
Sala F, ul. Jasna 2/4
Komendant Główny Policji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop
Joanna Kruszewska-Grońska (spr.)
Sławomir Fularski
asesor Lucyna Staniszewska
I
I SA/Wa 121/23
2023-09-21
10:20
Sala A, ul. Jasna 2/4
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6293 - Przejęcie gospodarstwa rolnego

umorzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia
Elżbieta Lenart (spr.)
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Jolanta Dargas
IV
IV SA/Wa 1002/23
2023-09-21
10:20
Sala G, ul. Jasna 2/4
Minister Rozwoju i Technologii
6189 - Inne o symbolu podstawowym 618

stwierdzenie nieważności decyzji
Anna Sękowska (spr.)
Jarosław Łuczaj
Tomasz Wykowski
IV
IV SA/Wa 1003/23
2023-09-21
10:20
Sala G, ul. Jasna 2/4
Minister Rozwoju i Technologii
6189 - Inne o symbolu podstawowym 618

stwierdzenie nieważności decyzji
Anna Sękowska (spr.)
Jarosław Łuczaj
Tomasz Wykowski
VI
VI SA/Wa 4056/23
2023-09-21
10:20
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
Aneta Lemiesz
asesor Anna Fyda-Kawula (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
VI
VI SA/Wa 4012/23
2023-09-21
10:20
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
Aneta Lemiesz
asesor Anna Fyda-Kawula (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
VI
VI SA/Wa 3942/23
2023-09-21
10:20
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
Aneta Lemiesz
asesor Anna Fyda-Kawula (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
III
III SA/Wa 1348/23
2023-09-21
10:30
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6116 - Podatek od czynności cywilnoprawnych

orzeczenie o odpowiedzialności płatnika i określenie wysokości należności z tytułu niepobranego podatku od czynności cywilnoprawnych za kwiecień 2019 r.
Maciej Kurasz (spr.)
Dariusz Czarkowski
asesor Kamil Kowalewski
VIII
VIII SA/Wa 375/23
2023-09-21
10:30
Sala B Radom
SKO w Radomiu
6136 - Usunięcie drzew lub krzewów

odmowa wydania zgody na usunięcie drzew
Justyna Mazur
Iwona Owsińska-Gwiazda (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak
VII
VII SA/Wa 1171/23
2023-09-21
10:30
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6053 - Uznanie za obywatela polskiego

uznanie za obywatela polskiego
Paweł Groński
Mirosław Montowski
asesor Anna Pośpiech-Kłak (spr.)
II
II SA/Wa 1827/21
2023-09-21
10:30
Sala F, ul. Jasna 2/4
Komendant Główny Policji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy
Joanna Kruszewska-Grońska (spr.)
Sławomir Fularski
asesor Lucyna Staniszewska
V
V SA/Wa 2759/22
2023-09-21
10:30
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6300 - Wartość celna towaru

unieważnienie zgłoszenia celnego wywozowego
Jadwiga Smołucha (spr.)
asesor Dorota Brzozowska
Konrad Łukaszewicz
V
V SA/Wa 2760/22
2023-09-21
10:30
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6300 - Wartość celna towaru

unieważnienie zgłoszenia celnego wywozowego
Jadwiga Smołucha (spr.)
asesor Dorota Brzozowska
Konrad Łukaszewicz
V
V SA/Wa 2771/22
2023-09-21
10:30
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6300 - Wartość celna towaru

unieważnienie zgłoszenia celnego wywozowego
Jadwiga Smołucha (spr.)
asesor Dorota Brzozowska
Konrad Łukaszewicz
V
V SA/Wa 2765/22
2023-09-21
10:30
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6300 - Wartość celna towaru

unieważnienie zgłoszenia celnego wywozowego
Jadwiga Smołucha
asesor Dorota Brzozowska
Konrad Łukaszewicz (spr.)
V
V SA/Wa 2766/22
2023-09-21
10:30
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6300 - Wartość celna towaru

unieważnienie zgłoszenia celnego wywozowego
Jadwiga Smołucha
asesor Dorota Brzozowska
Konrad Łukaszewicz (spr.)
V
V SA/Wa 2907/22
2023-09-21
10:30
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6300 - Wartość celna towaru

unieważnienie zgłoszenia celnego wywozowego
Jadwiga Smołucha
asesor Dorota Brzozowska (spr.)
Konrad Łukaszewicz
V
V SA/Wa 2906/22
2023-09-21
10:30
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6300 - Wartość celna towaru

unieważnienie zgłoszenia celnego wywozowego
Jadwiga Smołucha
asesor Dorota Brzozowska (spr.)
Konrad Łukaszewicz
V
V SA/Wa 2770/22
2023-09-21
10:30
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6300 - Wartość celna towaru

unieważnienie zgłoszenia celnego wywozowego
Jadwiga Smołucha
asesor Dorota Brzozowska (spr.)
Konrad Łukaszewicz
V
V SA/Wa 2769/22
2023-09-21
10:30
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6300 - Wartość celna towaru

unieważnienie zgłoszenia celnego wywozowego
Jadwiga Smołucha
asesor Dorota Brzozowska (spr.)
Konrad Łukaszewicz
I
I SA/Wa 234/23
2023-09-21
10:40
Sala A, ul. Jasna 2/4
Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

stwierdzenie nieodpłatnego nabycia z mocy prawa z dniem 27 maja 1990 r. prawa własności nieruchomości
Elżbieta Lenart
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Jolanta Dargas
IV
IV SA/Wa 1043/23
2023-09-21
10:50
Sala G, ul. Jasna 2/4
Minister Rozwoju i Technologii
6189 - Inne o symbolu podstawowym 618

wezwanie do wydania nieruchomości
Anna Sękowska
Jarosław Łuczaj (spr.)
Tomasz Wykowski
III
III SA/Wa 2925/22
2023-09-21
11:00
Sala D, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2016 r. i 2017 r.
Radosław Teresiak (spr.)
Hanna Filipczyk
asesor Agnieszka Sułkowska
III
III SA/Wa 1408/23
2023-09-21
11:00
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych
Maciej Kurasz
Dariusz Czarkowski (spr.)
asesor Kamil Kowalewski
VIII
VIII SA/Wa 423/23
2023-09-21
11:00
Sala B Radom
SKO w Radomiu
6038 - Inne uprawnienia do wykonywania czynności i zajęć w sprawach objętych symbolem 603

nałożenie kary pieniężnej z tytułu naruszenia obowiązku rejestracji pojazdu
Justyna Mazur
Iwona Owsińska-Gwiazda
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)
I
I SA/Wa 95/23
2023-09-21
11:00
Sala A, ul. Jasna 2/4
Minister Rozwoju i Technologii
6070 - Uwłaszczenie

odmowa stwierdzenia nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu
Elżbieta Lenart (spr.)
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Jolanta Dargas
VII
VII SA/Wa 1558/23
2023-09-21
11:00
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Rada Doskonałości Naukowej
6140 - Nadanie stopnia i tytułu naukowego, potwierdzenie równoznaczności dyplomów, świadectw i tytułów

nadanie stopnia naukowego
Paweł Groński (spr.)
Mirosław Montowski
asesor Anna Pośpiech-Kłak
VI
VI SA/Wa 4087/23
2023-09-21
11:00
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym
Aneta Lemiesz
asesor Anna Fyda-Kawula
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
VI
VI SA/Wa 3754/23
2023-09-21
11:00
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym
Aneta Lemiesz
asesor Anna Fyda-Kawula
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
VI
VI SA/Wa 4020/23
2023-09-21
11:00
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

kary pieniężnej
Aneta Lemiesz
asesor Anna Fyda-Kawula
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
IV
IV SA/Wa 1311/23
2023-09-21
11:15
Sala G, ul. Jasna 2/4
Wojewoda Mazowiecki
6181 - Zezwolenie na czasowe zajęcie nieruchomości

zezwolenie na niezwłoczne zajęcie nieruchomości
Anna Sękowska
Jarosław Łuczaj
Tomasz Wykowski (spr.)
I
I SA/Wa 567/23
2023-09-21
11:20
Sala A, ul. Jasna 2/4
SKO w Ostrołęce
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania dodatku węglowego
Elżbieta Lenart (spr.)
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Jolanta Dargas
III
III SA/Wa 1010/23
2023-09-21
11:30
Sala D, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

odmowa zwrotu odsetek od podatku od towarów i usług za luty 2021 r.
Radosław Teresiak (spr.)
Hanna Filipczyk
asesor Agnieszka Sułkowska
III
III SA/Wa 1009/23
2023-09-21
11:30
Sala D, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

odmowa zwrotu odsetek od podatku od towarów i usług za październik 2021 r.
Radosław Teresiak
Hanna Filipczyk (spr.)
asesor Agnieszka Sułkowska
III
III SA/Wa 1008/23
2023-09-21
11:30
Sala D, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

odmowa zwrotu odsetek od podatku od towarów i usług za lipiec 2020 r.
Radosław Teresiak
Hanna Filipczyk (spr.)
asesor Agnieszka Sułkowska
III
III SA/Wa 1011/23
2023-09-21
11:30
Sala D, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

odmowa zwrotu odsetek od podatku od towarów i usług za sierpień 2021 r.
Radosław Teresiak (spr.)
Hanna Filipczyk
asesor Agnieszka Sułkowska
III
III SA/Wa 1012/23
2023-09-21
11:30
Sala D, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

odmowa zwrotu odsetek od podatku od towarów i usług za maj 2020 r.
Radosław Teresiak
Hanna Filipczyk
asesor Agnieszka Sułkowska (spr.)
III
III SA/Wa 1013/23
2023-09-21
11:30
Sala D, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

odmowa zwrotu odsetek od podatku od towarów i usług za wrzesień 2021 r.
Radosław Teresiak
Hanna Filipczyk
asesor Agnieszka Sułkowska (spr.)
III
III SA/Wa 1052/23
2023-09-21
11:30
Sala E, ul. Jasna 2/4
SKO w Siedlcach
6115 - Podatek od nieruchomości

odmowa stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2016-2021
Maciej Kurasz
Dariusz Czarkowski
asesor Kamil Kowalewski (spr.)
VIII
VIII SA/Wa 466/23
2023-09-21
11:30
Sala B Radom
SKO w Radomiu
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia
Justyna Mazur
Renata Nawrot (spr.)
Iwona Owsińska-Gwiazda
VII
VII SA/Wa 419/23
2023-09-21
11:30
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki budowli

nakaz rozbiórki
Zdjęto z wokandy
Paweł Groński
Mirosław Montowski (spr.)
asesor Anna Pośpiech-Kłak
VI
VI SA/Wa 4082/23
2023-09-21
11:30
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

kary pieniężnej
Aneta Lemiesz
asesor Anna Fyda-Kawula (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
I
I SA/Wa 448/23
2023-09-21
11:40
Sala A, ul. Jasna 2/4
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

odmowa przyznania zasiłku celowego
Elżbieta Lenart
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Jolanta Dargas (spr.)
IV
IV SA/Wa 1035/23
2023-09-21
11:40
Sala G, ul. Jasna 2/4
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP

zobowiązanie do powrotu
Anna Sękowska
Jarosław Łuczaj (spr.)
Tomasz Wykowski
VI
VI SA/Wa 4167/23
2023-09-21
11:45
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

kary pieniężnej
Aneta Lemiesz
asesor Anna Fyda-Kawula (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
I
I SA/Wa 449/23
2023-09-21
11:50
Sala A, ul. Jasna 2/4
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

odmowa przyznania zasiłku celowego
Elżbieta Lenart
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Jolanta Dargas (spr.)
IV
IV SA/Wa 1515/23
2023-09-21
11:55
Sala G, ul. Jasna 2/4
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy; Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy


Anna Sękowska
Jarosław Łuczaj
Tomasz Wykowski (spr.)
III
III SA/Wa 105/23
2023-09-21
12:00
Sala D, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6117 - Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich; Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich


asesor Tomasz Grzybowski (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
VIII
VIII SA/Wa 431/23
2023-09-21
12:00
Sala B Radom
SKO w Radomiu
6034 - zjazdy z dróg publicznych

odmowa wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu zwykłego z drogi powiatowej
Justyna Mazur
Renata Nawrot
Iwona Owsińska-Gwiazda (spr.)
VI
VI SA/Wa 4436/23
2023-09-21
12:00
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Komendant Główny Policji
6313 - Cofnięcie pozwolenia na broń; Cofnięcie pozwolenia na broń


Aneta Lemiesz (spr.)
asesor Anna Fyda-Kawula
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
VI
VI SA/Wa 4435/23
2023-09-21
12:00
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Komendant Główny Policji
6313 - Cofnięcie pozwolenia na broń; Cofnięcie pozwolenia na broń


Aneta Lemiesz (spr.)
asesor Anna Fyda-Kawula
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
VI
VI SA/Wa 4437/23
2023-09-21
12:00
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Komendant Główny Policji
6313 - Cofnięcie pozwolenia na broń; Cofnięcie pozwolenia na broń


Aneta Lemiesz (spr.)
asesor Anna Fyda-Kawula
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
I
I SA/Wa 385/23
2023-09-21
12:10
Sala A, ul. Jasna 2/4
SKO w Ciechanowie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego
Elżbieta Lenart (spr.)
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Jolanta Dargas
III
III SA/Wa 1362/23
2023-09-21
12:30
Sala E, ul. Jasna 2/4
SKO w Ciechanowie
6116 - Łączne zobowiązania podatkowe

ustalenie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego na 2023 r.
Maciej Kurasz (spr.)
Dariusz Czarkowski
asesor Kamil Kowalewski
VIII
VIII SA/Wa 436/23
2023-09-21
12:30
Sala B Radom
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Nałożenie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym oraz przepisów o czasie pracy kierowców

nałożenie kary pieniężnej za naruszenie przepisów transportu drogowego
Justyna Mazur
Renata Nawrot (spr.)
Iwona Owsińska-Gwiazda
VI
VI SA/Wa 2699/23
2023-09-21
12:30
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6319 - Inne dla grupy 6319

zatwierdzenia regulaminu strzelnicy
Aneta Lemiesz
asesor Iwona Kozłowska (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
III
III SA/Wa 1366/23
2023-09-21
13:00
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Maciej Kurasz
Dariusz Czarkowski (spr.)
asesor Kamil Kowalewski
VIII
VIII SA/Wa 858/22
2023-09-21
13:00
Sala B Radom
SKO w Radomiu
6139 - Inne o symbolu 6139

stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Justyna Mazur
Renata Nawrot (spr.)
Iwona Owsińska-Gwiazda
VIII
VIII SA/Wa 857/22
2023-09-21
13:00
Sala B Radom
SKO w Radomiu
6139 - Inne o symbolu 6139

stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Justyna Mazur
Renata Nawrot (spr.)
Iwona Owsińska-Gwiazda
IV
IV SA/Wa 1011/23
2023-09-21
13:00
Sala G, ul. Jasna 2/4
Minister Rozwoju i Technologii
6189 - Inne o symbolu podstawowym 618

stwierdzenie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości zajętej pod drogępubliczną
Agnieszka Wójcik (spr.)
Jarosław Łuczaj
Tomasz Wykowski
IV
IV SA/Wa 1012/23
2023-09-21
13:00
Sala G, ul. Jasna 2/4
Minister Rozwoju i Technologii
6189 - Inne o symbolu podstawowym 618

stwierdzenie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości zajętej pod drogępubliczną
Agnieszka Wójcik (spr.)
Jarosław Łuczaj
Tomasz Wykowski
III
III SA/Wa 608/23
2023-09-21
13:00
Sala D, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Piotr Dębkowski
asesor Agnieszka Sułkowska (spr.)
Anna Zaorska
VI
VI SA/Wa 3679/23
2023-09-21
13:00
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

kary pieniężnej
Aneta Lemiesz
asesor Iwona Kozłowska (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
VI
VI SA/Wa 3962/23
2023-09-21
13:00
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym
Aneta Lemiesz
asesor Iwona Kozłowska (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
IV
IV SA/Wa 1163/23
2023-09-21
13:25
Sala G, ul. Jasna 2/4
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy

odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE
Agnieszka Wójcik (spr.)
Jarosław Łuczaj
Tomasz Wykowski
IV
IV SA/Wa 1162/23
2023-09-21
13:25
Sala G, ul. Jasna 2/4
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy

odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE
Agnieszka Wójcik (spr.)
Jarosław Łuczaj
Tomasz Wykowski
III
III SA/Wa 1470/23
2023-09-21
13:30
Sala E, ul. Jasna 2/4
SKO w Ostrołęce
6115 - Podatek od nieruchomości

podatek od nieruchomości za poszczególne okresy rozliczeniowe 2016 r., 2017 r., 2018 r.
Maciej Kurasz
Dariusz Czarkowski
asesor Kamil Kowalewski (spr.)
VI
VI SA/Wa 2853/23
2023-09-21
13:30
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
6039 - Inne dla grupy 6039

kary pieniężnej
Aneta Lemiesz
asesor Iwona Kozłowska (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
III
III SA/Wa 1254/23
2023-09-21
14:00
Sala D, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6114 - Podatek od spadków i darowizn; Podatek od spadków i darowizn


asesor Maciej Borychowski (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
IV
IV SA/Wa 1316/23
2023-09-21
14:15
Sala G, ul. Jasna 2/4
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa udzielenia cudzoziemcowi ochrony czasowej; Odmowa udzielenia cudzoziemcowi ochrony czasowej


Jarosław Łuczaj (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
III
III SA/Wa 217/23
2023-09-21
14:30
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


asesor Agnieszka Sułkowska (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA

Sygnatura akt: III SA/Wa 1674/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-09-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6118

Przedmiot: Czynności egzekucyjne

określenie wysokości nieprzekazanej kwoty zajętej wierzytelności

Przewodniczący / Sędziowie:
Jacek Kaute
Andrzej Cichoń (spr.)
Dariusz Czarkowski

Wynik: Zdjęto z wokandy_D


Sygnatura akt: III SA/Wa 1244/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-09-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6113

Przedmiot: Podatek dochodowy od osób prawnych

odmowa uchylenia ostatecznej decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2013 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Jacek Kaute
Andrzej Cichoń (spr.)
Dariusz Czarkowski


Sygnatura akt: III SA/Wa 770/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-09-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Symbol: 6560/6119

Przedmiot: Inne dla grupy 6119

pozostawienie bez rozpatrzenia wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Przewodniczący / Sędziowie:
Jacek Kaute
Andrzej Cichoń (spr.)
Dariusz Czarkowski


Sygnatura akt: III SA/Wa 774/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-09-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Symbol: 6560/6119

Przedmiot: Inne dla grupy 6119

pozostawienie bez rozpatrzenia wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Przewodniczący / Sędziowie:
Jacek Kaute
Andrzej Cichoń (spr.)
Dariusz Czarkowski


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 284/23

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-09-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Radomiu

Symbol: 6329

Przedmiot: Zasiłek z tytułu macierzyństwa

odmowa przyznania świadczenia wychowawczego

Przewodniczący / Sędziowie:
Justyna Mazur
Iwona Owsińska-Gwiazda
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 365/23

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-09-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6019

Przedmiot: Nałożenie grzywny w celu przymuszenia

odmowa przywrócenia terminu do złożenia dokumentu

Przewodniczący / Sędziowie:
Justyna Mazur
Iwona Owsińska-Gwiazda
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)


Sygnatura akt: VIII SAB/Wa 40/23

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-09-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: ZUS Oddział w Białymstoku

Symbol: 658/6329

Przedmiot: Dodatek do świadczeń

nierozpoznanie wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego

Przewodniczący / Sędziowie:
Justyna Mazur
Iwona Owsińska-Gwiazda (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 440/23

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-09-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6010

Przedmiot: Pozwolenie na budowę

odmowa wznowienia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę

Przewodniczący / Sędziowie:
Justyna Mazur
Iwona Owsińska-Gwiazda (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 412/23

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-09-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Radomiu

Symbol: 6118

Przedmiot: Czynności egzekucyjne

zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

Przewodniczący / Sędziowie:
Justyna Mazur (spr.)
Iwona Owsińska-Gwiazda
Iwona Szymanowicz-Nowak


Sygnatura akt: III SA/Wa 886/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-09-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Symbol: 6560/6119

Przedmiot: Inne dla grupy 6119

pozostawienie bez rozpatrzenia wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Przewodniczący / Sędziowie:
Matylda Arnold-Rogiewicz (spr.)
Dariusz Czarkowski
asesor Kamil Kowalewski


Sygnatura akt: III SAB/Wa 23/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-09-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 658/6115

Przedmiot: Podatek od nieruchomości

bezczynność w zakresie rozpoznania odwołania od decyzji w sprawie nadpłaty w podatku od nieruchomości za miesiące od stycznia do lipca 2020 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Matylda Arnold-Rogiewicz (spr.)
Dariusz Czarkowski
asesor Kamil Kowalewski


Sygnatura akt: III SAB/Wa 24/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-09-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 658/6115

Przedmiot: Podatek od nieruchomości

bezczynność w zakresie rozpoznania odwołania od decyzji w sprawie nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2016 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Matylda Arnold-Rogiewicz (spr.)
Dariusz Czarkowski
asesor Kamil Kowalewski


Sygnatura akt: III SAB/Wa 25/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-09-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 658/6115

Przedmiot: Podatek od nieruchomości

bezczynność w zakresie rozpoznania odwołania od decyzji w sprawie nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2017 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Matylda Arnold-Rogiewicz (spr.)
Dariusz Czarkowski
asesor Kamil Kowalewski


Sygnatura akt: III SA/Wa 1539/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-09-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6118

Przedmiot: Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

Przewodniczący / Sędziowie:
Matylda Arnold-Rogiewicz
Dariusz Czarkowski
asesor Kamil Kowalewski (spr.)


Sygnatura akt: III SA/Wa 360/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-09-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6118

Przedmiot: Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

Przewodniczący / Sędziowie:
Matylda Arnold-Rogiewicz (spr.)
Dariusz Czarkowski
asesor Kamil Kowalewski


Sygnatura akt: III SA/Wa 2886/22

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-09-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6118

Przedmiot: Czynności egzekucyjne

stwierdzenie uchybienia terminowi do wniesienia skargi na czynności egzekucyjne

Przewodniczący / Sędziowie:
Maciej Kurasz
Dariusz Czarkowski (spr.)
asesor Kamil Kowalewski


Sygnatura akt: III SA/Wa 703/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-09-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6118

Przedmiot: Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

Przewodniczący / Sędziowie:
Maciej Kurasz
Dariusz Czarkowski (spr.)
asesor Kamil Kowalewski


Sygnatura akt: III SA/Wa 618/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-09-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6118

Przedmiot: Czynności egzekucyjne

skarga na czynności zabezpieczające

Przewodniczący / Sędziowie:
Maciej Kurasz
Dariusz Czarkowski (spr.)
asesor Kamil Kowalewski


Sygnatura akt: I SA/Wa 1092/23

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-09-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Płocku

Symbol: 6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Elżbieta Lenart
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Jolanta Dargas


Sygnatura akt: I SAB/Wa 107/23

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-09-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezydent m.st. Warszawy

Symbol: 658/6076

Przedmiot: Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

bezczynność organu w postępowaniu dotyczącym rozpoznania wniosku o przyznanie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

Przewodniczący / Sędziowie:
Elżbieta Lenart
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Jolanta Dargas


Sygnatura akt: I SA/Wa 991/23

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-09-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Rozwoju i Technologii

Symbol: 6076

Przedmiot: Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

zawieszenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Elżbieta Lenart
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Jolanta Dargas (spr.)


Sygnatura akt: IV SAB/Wa 143/23

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-09-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 658/6272

Przedmiot: Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy

bezczynność w sprawie rozpatrzenia odwołania

Przewodniczący / Sędziowie:
Anna Sękowska
Jarosław Łuczaj (spr.)
Tomasz Wykowski


Sygnatura akt: IV SAB/Wa 167/23

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-09-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 658/6272

Przedmiot: Bezczynność organu

bezczynność w sprawie rozpoznania odwołania

Przewodniczący / Sędziowie:
Anna Sękowska
Jarosław Łuczaj
Tomasz Wykowski (spr.)


Sygnatura akt: IV SA/Wa 1370/23

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-09-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 6272

Przedmiot: Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy

odmowa wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

Przewodniczący / Sędziowie:
Anna Sękowska (spr.)
Jarosław Łuczaj
Tomasz Wykowski


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1074/23

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-09-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6012

Przedmiot: Wstrzymanie robót budowlanych

wstrzymanie rozbudowy budynku

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Gierak-Podsiadły
Mirosław Montowski
asesor Anna Pośpiech-Kłak (spr.)

Wynik: Zdjęto z wokandy


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1379/23

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-09-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6012

Przedmiot: Wstrzymanie robót budowlanych

umorzenie postępowania zażaleniowego

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Mirosław Montowski
asesor Anna Pośpiech-Kłak


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 409/23

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-09-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Symbol: 6120

Przedmiot: Ewidencja gruntów

odmowa przyjęcia operatu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Przewodniczący / Sędziowie:
Justyna Mazur
Renata Nawrot (spr.)
Iwona Owsińska-Gwiazda


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1385/23

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-09-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 638/6014

Przedmiot: Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego; Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Przewodniczący / Sędziowie:
Paweł Groński
Mirosław Montowski
asesor Anna Pośpiech-Kłak (spr.)


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1154/23

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-09-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6014

Przedmiot: Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Paweł Groński
Mirosław Montowski
asesor Anna Pośpiech-Kłak (spr.)


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1299/23

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-09-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6012

Przedmiot: Wstrzymanie robót budowlanych

stwierdzenia nieważności postanowienia

Przewodniczący / Sędziowie:
Paweł Groński
Mirosław Montowski
asesor Anna Pośpiech-Kłak (spr.)


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1028/23

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-09-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Rada Gminy Pomiechówek

Symbol: 6401/6150

Przedmiot: Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego

zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Przewodniczący / Sędziowie:
Paweł Groński
Mirosław Montowski
asesor Anna Pośpiech-Kłak (spr.)


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1215/23

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-09-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6014

Przedmiot: Nakaz rozbiórki budowli

wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Paweł Groński (spr.)
Mirosław Montowski
asesor Anna Pośpiech-Kłak


Sygnatura akt: V SA/Wa 2763/22

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-09-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6300

Przedmiot: Wartość celna towaru

unieważnienie zgłoszenia celnego wywozowego

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Zawiślak
asesor Agnieszka Dauter-Kozłowska (spr.)
Piotr Kraczowski


Sygnatura akt: V SA/Wa 2764/22

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-09-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6300

Przedmiot: Wartość celna towaru

unieważnienie zgłoszenia celnego wywozowego

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Zawiślak
asesor Agnieszka Dauter-Kozłowska (spr.)
Piotr Kraczowski


Sygnatura akt: II SA/Wa 1059/23

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-09-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes ZUS w Warszawie

Symbol: 650

Przedmiot: Świadczenie w drodze wyjątku

odmowa przyznania renty rodzinnej w drodze wyjątku

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Kruszewska-Grońska
Sławomir Fularski
asesor Lucyna Staniszewska (spr.)


Sygnatura akt: II SA/Wa 1060/23

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-09-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Symbol: 650

Przedmiot: Świadczenie w drodze wyjątku

odmowa przyznania renty rodzinnej w drodze wyjątku

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Kruszewska-Grońska
Sławomir Fularski
asesor Lucyna Staniszewska (spr.)


Sygnatura akt: II SAB/Wa 438/23

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-09-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prokurator Generalny

Symbol: 658/6480

Przedmiot: Bezczynność organu

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 6 kwietnia 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Kruszewska-Grońska
Sławomir Fularski
asesor Lucyna Staniszewska (spr.)


Sygnatura akt: II SAB/Wa 183/23

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-09-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego w Warszawie

Symbol: 658/6480

Przedmiot: Informacja publiczna

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z 27 stycznia 2023 r. o udostępnienie informacji publicznej

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Kruszewska-Grońska
Sławomir Fularski (spr.)
asesor Lucyna Staniszewska


Sygnatura akt: II SAB/Wa 125/23

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-09-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Narodowego Banku Polskiego

Symbol: 658/6480

Przedmiot: Informacja publiczna

bezczynność w rozpoznaniu wniosku z dnia 19 grudnia 2022 r. o udostępnienie informacji publicznej

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Kruszewska-Grońska
Sławomir Fularski (spr.)
asesor Lucyna Staniszewska


Sygnatura akt: II SA/Wa 2236/22

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-09-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu

Symbol: 6192

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

zwolnienie ze służby w Policji

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Kruszewska-Grońska
Sławomir Fularski (spr.)
asesor Lucyna Staniszewska


Sygnatura akt: II SA/Wa 1440/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-09-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Komendant Główny Policji

Symbol: 6192

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Kruszewska-Grońska (spr.)
Sławomir Fularski
asesor Lucyna Staniszewska


Sygnatura akt: II SA/Wa 2062/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-09-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Komendant Główny Policji

Symbol: 6192

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Kruszewska-Grońska (spr.)
Sławomir Fularski
asesor Lucyna Staniszewska


Sygnatura akt: II SAB/Wa 454/23

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-09-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Wójt Gminy Leszno

Symbol: 658/6480

Przedmiot: Bezczynność organu

bezczynność w sprawie rozpoznania wniosku z dnia 28 maja 2023 r. o udostępnienie informacji publicznej

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Kruszewska-Grońska
Sławomir Fularski
asesor Lucyna Staniszewska (spr.)


Sygnatura akt: V SA/Wa 2772/22

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-09-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6300

Przedmiot: Wartość celna towaru

unieważnienie zgłoszenia celnego wywozowego

Przewodniczący / Sędziowie:
Jadwiga Smołucha
asesor Dorota Brzozowska
Konrad Łukaszewicz (spr.)


Sygnatura akt: V SA/Wa 2773/22

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-09-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6300

Przedmiot: Wartość celna towaru

unieważnienie zgłoszenia celnego wywozowego

Przewodniczący / Sędziowie:
Jadwiga Smołucha
asesor Dorota Brzozowska
Konrad Łukaszewicz (spr.)


Sygnatura akt: VI SA/Wa 4174/23

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-09-21

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Główny Inspektor Transportu Drogowego

Symbol: 6037

Przedmiot: Transport drogowy i przewozy

kary pieniężnej - tryb uproszczony.

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Lemiesz
asesor Iwona Kozłowska (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska


Sygnatura akt: III SA/Wa 1045/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: ogłoszenie orzeczenia

Data: 2023-09-21

Godzina: 08:30

Sala: Sala D, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6113

Przedmiot: Podatek dochodowy od osób prawnych; Podatek dochodowy od osób prawnych

Przewodniczący / Sędziowie:
asesor Maciej Borychowski (spr.)

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: III SA/Wa 1099/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: ogłoszenie orzeczenia

Data: 2023-09-21

Godzina: 08:30

Sala: Sala D, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6113

Przedmiot: Podatek dochodowy od osób prawnych; Podatek dochodowy od osób prawnych

Przewodniczący / Sędziowie:
asesor Maciej Borychowski (spr.)

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: III SA/Wa 1795/22

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 09:00

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6117

Przedmiot: Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności byłego członka zarządu wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiące od stycznia do grudnia 2017 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Maciej Kurasz (spr.)
Dariusz Czarkowski
asesor Kamil Kowalewski


Sygnatura akt: III SA/Wa 1796/22

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 09:00

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6117

Przedmiot: Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności byłego członka zarządu wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku dochodowym od osób fizycznych za poszczególne miesiące 2019 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Maciej Kurasz (spr.)
Dariusz Czarkowski
asesor Kamil Kowalewski


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 725/22

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 09:00

Sala: Sala B Radom

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6112

Przedmiot: Podatek dochodowy od osób fizycznych

odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe spółki

Przewodniczący / Sędziowie:
Justyna Mazur (spr.)
Iwona Owsińska-Gwiazda
Iwona Szymanowicz-Nowak


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 726/22

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 09:00

Sala: Sala B Radom

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe spółki

Przewodniczący / Sędziowie:
Justyna Mazur (spr.)
Iwona Owsińska-Gwiazda
Iwona Szymanowicz-Nowak


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 724/22

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 09:00

Sala: Sala B Radom

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6113

Przedmiot: Podatek dochodowy od osób prawnych

odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe spółki

Przewodniczący / Sędziowie:
Justyna Mazur (spr.)
Iwona Owsińska-Gwiazda
Iwona Szymanowicz-Nowak


Sygnatura akt: III SA/Wa 1230/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 09:00

Sala: Sala D, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2013 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Piotr Dębkowski
Hanna Filipczyk (spr.)
Radosław Teresiak


Sygnatura akt: III SA/Wa 1277/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 09:00

Sala: Sala D, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za I, II, III, IV kwartał 2014 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Piotr Dębkowski
Hanna Filipczyk (spr.)
Radosław Teresiak


Sygnatura akt: I SA/Wa 2932/22

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 09:00

Sala: Sala A, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6074

Przedmiot: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

umorzenie postępowania w sprawie aktualizacji opłaty rocznej

Przewodniczący / Sędziowie:
Elżbieta Lenart
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Jolanta Dargas (spr.)


Sygnatura akt: IV SA/Wa 922/23

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 09:00

Sala: Sala G, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Symbol: 6135

Przedmiot: Odpady

odmowa wydania zezwolenia na zbieranie odpadów

Przewodniczący / Sędziowie:
Anna Sękowska (spr.)
Jarosław Łuczaj
Tomasz Wykowski


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1241/23

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 09:00

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: SKO w Ciechanowie

Symbol: 6153

Przedmiot: Warunki zabudowy terenu

ustalenie warunków zabudowy

Przewodniczący / Sędziowie:
Paweł Groński (spr.)
Mirosław Montowski
asesor Anna Pośpiech-Kłak


Sygnatura akt: V SA/Wa 2911/22

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 09:00

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6300

Przedmiot: Wartość celna towaru

unieważnienie zgłoszenia celnego wywozowego

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Zawiślak
asesor Agnieszka Dauter-Kozłowska (spr.)
Piotr Kraczowski


Sygnatura akt: V SA/Wa 2912/22

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 09:00

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6300

Przedmiot: Wartość celna towaru

unieważnienie zgłoszenia celnego wywozowego

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Zawiślak
asesor Agnieszka Dauter-Kozłowska (spr.)
Piotr Kraczowski


Sygnatura akt: V SA/Wa 2761/22

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 09:00

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6300

Przedmiot: Wartość celna towaru

unieważnienie zgłoszenia celnego wywozowego

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Zawiślak (spr.)
asesor Agnieszka Dauter-Kozłowska
Piotr Kraczowski


Sygnatura akt: V SA/Wa 2762/22

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 09:00

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6300

Przedmiot: Wartość celna towaru

unieważnienie zgłoszenia celnego wywozowego

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Zawiślak (spr.)
asesor Agnieszka Dauter-Kozłowska
Piotr Kraczowski


Sygnatura akt: V SA/Wa 2913/22

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 09:00

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6300

Przedmiot: Wartość celna towaru

unieważnienie zgłoszenia celnego wywozowego

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Zawiślak (spr.)
asesor Agnieszka Dauter-Kozłowska
Piotr Kraczowski


Sygnatura akt: V SA/Wa 2914/22

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 09:00

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6300

Przedmiot: Wartość celna towaru

unieważnienie zgłoszenia celnego wywozowego

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Zawiślak (spr.)
asesor Agnieszka Dauter-Kozłowska
Piotr Kraczowski


Sygnatura akt: V SA/Wa 2767/22

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 09:00

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6300

Przedmiot: Wartość celna towaru

unieważnienie zgłoszenia celnego wywozowego

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Zawiślak
asesor Agnieszka Dauter-Kozłowska
Piotr Kraczowski (spr.)


Sygnatura akt: V SA/Wa 2768/22

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 09:00

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6300

Przedmiot: Wartość celna towaru

unieważnienie zgłoszenia celnego wywozowego

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Zawiślak
asesor Agnieszka Dauter-Kozłowska
Piotr Kraczowski (spr.)


Sygnatura akt: V SA/Wa 2909/22

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 09:00

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6300

Przedmiot: Wartość celna towaru

unieważnienie zgłoszenia celnego wywozowego

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Zawiślak
asesor Agnieszka Dauter-Kozłowska
Piotr Kraczowski (spr.)


Sygnatura akt: V SA/Wa 2910/22

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 09:00

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6300

Przedmiot: Wartość celna towaru

unieważnienie zgłoszenia celnego wywozowego

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Zawiślak
asesor Agnieszka Dauter-Kozłowska
Piotr Kraczowski (spr.)


Sygnatura akt: II SA/Wa 117/23

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 09:00

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Komendant Główny Policji

Symbol: 6192

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6192; Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Kruszewska-Grońska
Sławomir Fularski
asesor Lucyna Staniszewska (spr.)

Wynik: Zdjęto z wokandy


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1302/22

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 09:00

Sala: Sala D, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Komisja Nadzoru Finansowego

Symbol: 6379

Przedmiot: Inne dla grupy 6379; Inne dla grupy 6379

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Lemiesz
asesor Anna Fyda-Kawula
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)

Wynik: Zdjęto z wokandy


Sygnatura akt: I SA/Wa 691/23

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 09:20

Sala: Sala A, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6074

Przedmiot: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

umorzenie postępownaia w sprawie podwyższenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Przewodniczący / Sędziowie:
Elżbieta Lenart
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Jolanta Dargas


Sygnatura akt: II SA/Wa 1128/23

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 09:20

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Symbol: 6192

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wyłączenia stosowania przepisów ustawy

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Kruszewska-Grońska
Sławomir Fularski
asesor Lucyna Staniszewska (spr.)


Sygnatura akt: IV SA/Wa 1105/23

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 09:25

Sala: Sala G, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Symbol: 6135

Przedmiot: Odpady

nakazanie usunięcia odpadów

Przewodniczący / Sędziowie:
Anna Sękowska
Jarosław Łuczaj (spr.)
Tomasz Wykowski


Sygnatura akt: III SA/Wa 2634/22

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 09:30

Sala: Sala D, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za listopad, grudzień 2015 r. i styczeń 2016 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Radosław Teresiak (spr.)
Hanna Filipczyk
asesor Agnieszka Sułkowska


Sygnatura akt: III SA/Wa 903/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 09:30

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6112

Przedmiot: Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2017 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Maciej Kurasz
Dariusz Czarkowski (spr.)
asesor Kamil Kowalewski


Sygnatura akt: VII SA/Wa 891/23

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 09:30

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6014

Przedmiot: Nakaz rozbiórki budowli

nakaz rozbiórki

Przewodniczący / Sędziowie:
Paweł Groński
Mirosław Montowski (spr.)
asesor Anna Pośpiech-Kłak


Sygnatura akt: I SA/Wa 2783/22

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 09:40

Sala: Sala A, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Symbol: 6293

Przedmiot: Przejęcie gospodarstwa rolnego

umorzenie postępowania

Przewodniczący / Sędziowie:
Elżbieta Lenart (spr.)
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Jolanta Dargas


Sygnatura akt: II SA/Wa 2051/22

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 09:40

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Symbol: 6480

Przedmiot: Odmowa udzielenia informacji publicznej

odmowa udostępnienia informacji publicznej

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Kruszewska-Grońska
Sławomir Fularski (spr.)
asesor Lucyna Staniszewska


Sygnatura akt: VI SA/Wa 3638/23

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 09:40

Sala: Sala D, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Urząd Patentowy RP

Symbol: 6460

Przedmiot: Znaki towarowe

unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy (R.299762)

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Lemiesz (spr.)
asesor Anna Fyda-Kawula
Agnieszka Łąpieś-Rosińska


Sygnatura akt: IV SA/Wa 1237/23

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 09:55

Sala: Sala G, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Symbol: 6132

Przedmiot: Kara pieniężna za naruszenie wymagań ochrony środowiska

wymierzenie kary pieniężnej

Przewodniczący / Sędziowie:
Anna Sękowska
Jarosław Łuczaj
Tomasz Wykowski (spr.)


Sygnatura akt: III SA/Wa 697/21

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 10:00

Sala: Sala D, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za sierpień 2016 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Radosław Teresiak
Hanna Filipczyk (spr.)
asesor Agnieszka Sułkowska


Sygnatura akt: III SA/Wa 696/21

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 10:00

Sala: Sala D, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za czerwiec 2016 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Radosław Teresiak
Hanna Filipczyk (spr.)
asesor Agnieszka Sułkowska


Sygnatura akt: III SA/Wa 698/21

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 10:00

Sala: Sala D, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za wrzesień 2016 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Radosław Teresiak
Hanna Filipczyk
asesor Agnieszka Sułkowska (spr.)


Sygnatura akt: III SA/Wa 699/21

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 10:00

Sala: Sala D, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za październik 2016 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Radosław Teresiak
Hanna Filipczyk
asesor Agnieszka Sułkowska (spr.)


Sygnatura akt: III SA/Wa 1521/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 10:00

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Symbol: 6560/6113

Przedmiot: Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Przewodniczący / Sędziowie:
Maciej Kurasz
Dariusz Czarkowski
asesor Kamil Kowalewski (spr.)


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 416/23

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 10:00

Sala: Sala B Radom

Organ administracji: Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie

Symbol: 6552

Przedmiot: zalesianie gruntów rolnych

odmowa przyznania premii na zalesienie gruntów na rok 2016

Przewodniczący / Sędziowie:
Justyna Mazur
Iwona Owsińska-Gwiazda
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)


Sygnatura akt: I SA/Wa 742/23

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 10:00

Sala: Sala A, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6074

Przedmiot: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

umorzenie postępowania w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Przewodniczący / Sędziowie:
Elżbieta Lenart
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Jolanta Dargas (spr.)


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1315/23

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 10:00

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6010

Przedmiot: Zatwierdzenie projektu budowlanego

zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę

Przewodniczący / Sędziowie:
Paweł Groński (spr.)
Mirosław Montowski
asesor Anna Pośpiech-Kłak


Sygnatura akt: II SA/Wa 1971/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 10:00

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Komendant Główny Policji

Symbol: 6192

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wypłaty bwyrównania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Kruszewska-Grońska (spr.)
Sławomir Fularski
asesor Lucyna Staniszewska


Sygnatura akt: II SA/Wa 1785/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 10:15

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Komendant Główny Policji

Symbol: 6192

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Kruszewska-Grońska (spr.)
Sławomir Fularski
asesor Lucyna Staniszewska


Sygnatura akt: I SA/Wa 121/23

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 10:20

Sala: Sala A, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Symbol: 6293

Przedmiot: Przejęcie gospodarstwa rolnego

umorzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia

Przewodniczący / Sędziowie:
Elżbieta Lenart (spr.)
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Jolanta Dargas


Sygnatura akt: IV SA/Wa 1002/23

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 10:20

Sala: Sala G, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Minister Rozwoju i Technologii

Symbol: 6189

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 618

stwierdzenie nieważności decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Anna Sękowska (spr.)
Jarosław Łuczaj
Tomasz Wykowski


Sygnatura akt: IV SA/Wa 1003/23

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 10:20

Sala: Sala G, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Minister Rozwoju i Technologii

Symbol: 6189

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 618

stwierdzenie nieważności decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Anna Sękowska (spr.)
Jarosław Łuczaj
Tomasz Wykowski


Sygnatura akt: VI SA/Wa 4056/23

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 10:20

Sala: Sala D, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Lemiesz
asesor Anna Fyda-Kawula (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska


Sygnatura akt: VI SA/Wa 4012/23

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 10:20

Sala: Sala D, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Lemiesz
asesor Anna Fyda-Kawula (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska


Sygnatura akt: VI SA/Wa 3942/23

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 10:20

Sala: Sala D, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Lemiesz
asesor Anna Fyda-Kawula (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska


Sygnatura akt: III SA/Wa 1348/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 10:30

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6116

Przedmiot: Podatek od czynności cywilnoprawnych

orzeczenie o odpowiedzialności płatnika i określenie wysokości należności z tytułu niepobranego podatku od czynności cywilnoprawnych za kwiecień 2019 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Maciej Kurasz (spr.)
Dariusz Czarkowski
asesor Kamil Kowalewski


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 375/23

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 10:30

Sala: Sala B Radom

Organ administracji: SKO w Radomiu

Symbol: 6136

Przedmiot: Usunięcie drzew lub krzewów

odmowa wydania zgody na usunięcie drzew

Przewodniczący / Sędziowie:
Justyna Mazur
Iwona Owsińska-Gwiazda (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1171/23

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 10:30

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Symbol: 6053

Przedmiot: Uznanie za obywatela polskiego

uznanie za obywatela polskiego

Przewodniczący / Sędziowie:
Paweł Groński
Mirosław Montowski
asesor Anna Pośpiech-Kłak (spr.)


Sygnatura akt: II SA/Wa 1827/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 10:30

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Komendant Główny Policji

Symbol: 6192

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Kruszewska-Grońska (spr.)
Sławomir Fularski
asesor Lucyna Staniszewska


Sygnatura akt: V SA/Wa 2759/22

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 10:30

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6300

Przedmiot: Wartość celna towaru

unieważnienie zgłoszenia celnego wywozowego

Przewodniczący / Sędziowie:
Jadwiga Smołucha (spr.)
asesor Dorota Brzozowska
Konrad Łukaszewicz


Sygnatura akt: V SA/Wa 2760/22

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 10:30

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6300

Przedmiot: Wartość celna towaru

unieważnienie zgłoszenia celnego wywozowego

Przewodniczący / Sędziowie:
Jadwiga Smołucha (spr.)
asesor Dorota Brzozowska
Konrad Łukaszewicz


Sygnatura akt: V SA/Wa 2771/22

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 10:30

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6300

Przedmiot: Wartość celna towaru

unieważnienie zgłoszenia celnego wywozowego

Przewodniczący / Sędziowie:
Jadwiga Smołucha (spr.)
asesor Dorota Brzozowska
Konrad Łukaszewicz


Sygnatura akt: V SA/Wa 2765/22

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 10:30

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6300

Przedmiot: Wartość celna towaru

unieważnienie zgłoszenia celnego wywozowego

Przewodniczący / Sędziowie:
Jadwiga Smołucha
asesor Dorota Brzozowska
Konrad Łukaszewicz (spr.)


Sygnatura akt: V SA/Wa 2766/22

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 10:30

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6300

Przedmiot: Wartość celna towaru

unieważnienie zgłoszenia celnego wywozowego

Przewodniczący / Sędziowie:
Jadwiga Smołucha
asesor Dorota Brzozowska
Konrad Łukaszewicz (spr.)


Sygnatura akt: V SA/Wa 2907/22

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 10:30

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6300

Przedmiot: Wartość celna towaru

unieważnienie zgłoszenia celnego wywozowego

Przewodniczący / Sędziowie:
Jadwiga Smołucha
asesor Dorota Brzozowska (spr.)
Konrad Łukaszewicz


Sygnatura akt: V SA/Wa 2906/22

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 10:30

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6300

Przedmiot: Wartość celna towaru

unieważnienie zgłoszenia celnego wywozowego

Przewodniczący / Sędziowie:
Jadwiga Smołucha
asesor Dorota Brzozowska (spr.)
Konrad Łukaszewicz


Sygnatura akt: V SA/Wa 2770/22

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 10:30

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6300

Przedmiot: Wartość celna towaru

unieważnienie zgłoszenia celnego wywozowego

Przewodniczący / Sędziowie:
Jadwiga Smołucha
asesor Dorota Brzozowska (spr.)
Konrad Łukaszewicz


Sygnatura akt: V SA/Wa 2769/22

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 10:30

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6300

Przedmiot: Wartość celna towaru

unieważnienie zgłoszenia celnego wywozowego

Przewodniczący / Sędziowie:
Jadwiga Smołucha
asesor Dorota Brzozowska (spr.)
Konrad Łukaszewicz


Sygnatura akt: I SA/Wa 234/23

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 10:40

Sala: Sala A, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa

Symbol: 6100

Przedmiot: Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

stwierdzenie nieodpłatnego nabycia z mocy prawa z dniem 27 maja 1990 r. prawa własności nieruchomości

Przewodniczący / Sędziowie:
Elżbieta Lenart
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Jolanta Dargas


Sygnatura akt: IV SA/Wa 1043/23

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 10:50

Sala: Sala G, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Minister Rozwoju i Technologii

Symbol: 6189

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 618

wezwanie do wydania nieruchomości

Przewodniczący / Sędziowie:
Anna Sękowska
Jarosław Łuczaj (spr.)
Tomasz Wykowski


Sygnatura akt: III SA/Wa 2925/22

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 11:00

Sala: Sala D, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2016 r. i 2017 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Radosław Teresiak (spr.)
Hanna Filipczyk
asesor Agnieszka Sułkowska


Sygnatura akt: III SA/Wa 1408/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 11:00

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6112

Przedmiot: Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych

Przewodniczący / Sędziowie:
Maciej Kurasz
Dariusz Czarkowski (spr.)
asesor Kamil Kowalewski


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 423/23

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 11:00

Sala: Sala B Radom

Organ administracji: SKO w Radomiu

Symbol: 6038

Przedmiot: Inne uprawnienia do wykonywania czynności i zajęć w sprawach objętych symbolem 603

nałożenie kary pieniężnej z tytułu naruszenia obowiązku rejestracji pojazdu

Przewodniczący / Sędziowie:
Justyna Mazur
Iwona Owsińska-Gwiazda
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)


Sygnatura akt: I SA/Wa 95/23

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 11:00

Sala: Sala A, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Minister Rozwoju i Technologii

Symbol: 6070

Przedmiot: Uwłaszczenie

odmowa stwierdzenia nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu

Przewodniczący / Sędziowie:
Elżbieta Lenart (spr.)
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Jolanta Dargas


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1558/23

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 11:00

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Rada Doskonałości Naukowej

Symbol: 6140

Przedmiot: Nadanie stopnia i tytułu naukowego, potwierdzenie równoznaczności dyplomów, świadectw i tytułów

nadanie stopnia naukowego

Przewodniczący / Sędziowie:
Paweł Groński (spr.)
Mirosław Montowski
asesor Anna Pośpiech-Kłak


Sygnatura akt: VI SA/Wa 4087/23

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 11:00

Sala: Sala D, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Główny Inspektor Transportu Drogowego

Symbol: 6037

Przedmiot: Transport drogowy i przewozy

kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Lemiesz
asesor Anna Fyda-Kawula
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)


Sygnatura akt: VI SA/Wa 3754/23

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 11:00

Sala: Sala D, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Główny Inspektor Transportu Drogowego

Symbol: 6037

Przedmiot: Transport drogowy i przewozy

kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Lemiesz
asesor Anna Fyda-Kawula
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)


Sygnatura akt: VI SA/Wa 4020/23

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 11:00

Sala: Sala D, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Główny Inspektor Transportu Drogowego

Symbol: 6037

Przedmiot: Transport drogowy i przewozy

kary pieniężnej

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Lemiesz
asesor Anna Fyda-Kawula
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)


Sygnatura akt: IV SA/Wa 1311/23

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 11:15

Sala: Sala G, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6181

Przedmiot: Zezwolenie na czasowe zajęcie nieruchomości

zezwolenie na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

Przewodniczący / Sędziowie:
Anna Sękowska
Jarosław Łuczaj
Tomasz Wykowski (spr.)


Sygnatura akt: I SA/Wa 567/23

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 11:20

Sala: Sala A, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: SKO w Ostrołęce

Symbol: 6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania dodatku węglowego

Przewodniczący / Sędziowie:
Elżbieta Lenart (spr.)
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Jolanta Dargas


Sygnatura akt: III SA/Wa 1010/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 11:30

Sala: Sala D, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

odmowa zwrotu odsetek od podatku od towarów i usług za luty 2021 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Radosław Teresiak (spr.)
Hanna Filipczyk
asesor Agnieszka Sułkowska


Sygnatura akt: III SA/Wa 1009/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 11:30

Sala: Sala D, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

odmowa zwrotu odsetek od podatku od towarów i usług za październik 2021 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Radosław Teresiak
Hanna Filipczyk (spr.)
asesor Agnieszka Sułkowska


Sygnatura akt: III SA/Wa 1008/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 11:30

Sala: Sala D, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

odmowa zwrotu odsetek od podatku od towarów i usług za lipiec 2020 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Radosław Teresiak
Hanna Filipczyk (spr.)
asesor Agnieszka Sułkowska


Sygnatura akt: III SA/Wa 1011/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 11:30

Sala: Sala D, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

odmowa zwrotu odsetek od podatku od towarów i usług za sierpień 2021 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Radosław Teresiak (spr.)
Hanna Filipczyk
asesor Agnieszka Sułkowska


Sygnatura akt: III SA/Wa 1012/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 11:30

Sala: Sala D, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

odmowa zwrotu odsetek od podatku od towarów i usług za maj 2020 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Radosław Teresiak
Hanna Filipczyk
asesor Agnieszka Sułkowska (spr.)


Sygnatura akt: III SA/Wa 1013/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 11:30

Sala: Sala D, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

odmowa zwrotu odsetek od podatku od towarów i usług za wrzesień 2021 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Radosław Teresiak
Hanna Filipczyk
asesor Agnieszka Sułkowska (spr.)


Sygnatura akt: III SA/Wa 1052/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 11:30

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: SKO w Siedlcach

Symbol: 6115

Przedmiot: Podatek od nieruchomości

odmowa stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2016-2021

Przewodniczący / Sędziowie:
Maciej Kurasz
Dariusz Czarkowski
asesor Kamil Kowalewski (spr.)


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 466/23

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 11:30

Sala: Sala B Radom

Organ administracji: SKO w Radomiu

Symbol: 6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia

Przewodniczący / Sędziowie:
Justyna Mazur
Renata Nawrot (spr.)
Iwona Owsińska-Gwiazda


Sygnatura akt: VII SA/Wa 419/23

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 11:30

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6014

Przedmiot: Nakaz rozbiórki budowli

nakaz rozbiórki

Przewodniczący / Sędziowie:
Paweł Groński
Mirosław Montowski (spr.)
asesor Anna Pośpiech-Kłak

Wynik: Zdjęto z wokandy


Sygnatura akt: VI SA/Wa 4082/23

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 11:30

Sala: Sala D, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Główny Inspektor Transportu Drogowego

Symbol: 6037

Przedmiot: Transport drogowy i przewozy

kary pieniężnej

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Lemiesz
asesor Anna Fyda-Kawula (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska


Sygnatura akt: I SA/Wa 448/23

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 11:40

Sala: Sala A, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6320

Przedmiot: Zasiłek celowy

odmowa przyznania zasiłku celowego

Przewodniczący / Sędziowie:
Elżbieta Lenart
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Jolanta Dargas (spr.)


Sygnatura akt: IV SA/Wa 1035/23

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 11:40

Sala: Sala G, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 6272

Przedmiot: Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP

zobowiązanie do powrotu

Przewodniczący / Sędziowie:
Anna Sękowska
Jarosław Łuczaj (spr.)
Tomasz Wykowski


Sygnatura akt: VI SA/Wa 4167/23

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 11:45

Sala: Sala D, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Główny Inspektor Transportu Drogowego

Symbol: 6037

Przedmiot: Transport drogowy i przewozy

kary pieniężnej

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Lemiesz
asesor Anna Fyda-Kawula (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska


Sygnatura akt: I SA/Wa 449/23

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 11:50

Sala: Sala A, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6320

Przedmiot: Zasiłek celowy

odmowa przyznania zasiłku celowego

Przewodniczący / Sędziowie:
Elżbieta Lenart
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Jolanta Dargas (spr.)


Sygnatura akt: IV SA/Wa 1515/23

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 11:55

Sala: Sala G, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 6272

Przedmiot: Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy; Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy

Przewodniczący / Sędziowie:
Anna Sękowska
Jarosław Łuczaj
Tomasz Wykowski (spr.)


Sygnatura akt: III SA/Wa 105/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: ogłoszenie orzeczenia

Data: 2023-09-21

Godzina: 12:00

Sala: Sala D, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6117

Przedmiot: Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich; Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich

Przewodniczący / Sędziowie:
asesor Tomasz Grzybowski (spr.)


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 431/23

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 12:00

Sala: Sala B Radom

Organ administracji: SKO w Radomiu

Symbol: 6034

Przedmiot: zjazdy z dróg publicznych

odmowa wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu zwykłego z drogi powiatowej

Przewodniczący / Sędziowie:
Justyna Mazur
Renata Nawrot
Iwona Owsińska-Gwiazda (spr.)


Sygnatura akt: VI SA/Wa 4436/23

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 12:00

Sala: Sala D, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Komendant Główny Policji

Symbol: 6313

Przedmiot: Cofnięcie pozwolenia na broń; Cofnięcie pozwolenia na broń

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Lemiesz (spr.)
asesor Anna Fyda-Kawula
Agnieszka Łąpieś-Rosińska


Sygnatura akt: VI SA/Wa 4435/23

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 12:00

Sala: Sala D, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Komendant Główny Policji

Symbol: 6313

Przedmiot: Cofnięcie pozwolenia na broń; Cofnięcie pozwolenia na broń

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Lemiesz (spr.)
asesor Anna Fyda-Kawula
Agnieszka Łąpieś-Rosińska


Sygnatura akt: VI SA/Wa 4437/23

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 12:00

Sala: Sala D, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Komendant Główny Policji

Symbol: 6313

Przedmiot: Cofnięcie pozwolenia na broń; Cofnięcie pozwolenia na broń

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Lemiesz (spr.)
asesor Anna Fyda-Kawula
Agnieszka Łąpieś-Rosińska


Sygnatura akt: I SA/Wa 385/23

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 12:10

Sala: Sala A, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: SKO w Ciechanowie

Symbol: 6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Elżbieta Lenart (spr.)
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Jolanta Dargas


Sygnatura akt: III SA/Wa 1362/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 12:30

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: SKO w Ciechanowie

Symbol: 6116

Przedmiot: Łączne zobowiązania podatkowe

ustalenie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego na 2023 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Maciej Kurasz (spr.)
Dariusz Czarkowski
asesor Kamil Kowalewski


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 436/23

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 12:30

Sala: Sala B Radom

Organ administracji: Główny Inspektor Transportu Drogowego

Symbol: 6037

Przedmiot: Nałożenie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym oraz przepisów o czasie pracy kierowców

nałożenie kary pieniężnej za naruszenie przepisów transportu drogowego

Przewodniczący / Sędziowie:
Justyna Mazur
Renata Nawrot (spr.)
Iwona Owsińska-Gwiazda


Sygnatura akt: VI SA/Wa 2699/23

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 12:30

Sala: Sala D, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Symbol: 6319

Przedmiot: Inne dla grupy 6319

zatwierdzenia regulaminu strzelnicy

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Lemiesz
asesor Iwona Kozłowska (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska


Sygnatura akt: III SA/Wa 1366/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 13:00

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Symbol: 6560/6112

Przedmiot: Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Przewodniczący / Sędziowie:
Maciej Kurasz
Dariusz Czarkowski (spr.)
asesor Kamil Kowalewski


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 858/22

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 13:00

Sala: Sala B Radom

Organ administracji: SKO w Radomiu

Symbol: 6139

Przedmiot: Inne o symbolu 6139

stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Przewodniczący / Sędziowie:
Justyna Mazur
Renata Nawrot (spr.)
Iwona Owsińska-Gwiazda


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 857/22

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 13:00

Sala: Sala B Radom

Organ administracji: SKO w Radomiu

Symbol: 6139

Przedmiot: Inne o symbolu 6139

stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Przewodniczący / Sędziowie:
Justyna Mazur
Renata Nawrot (spr.)
Iwona Owsińska-Gwiazda


Sygnatura akt: IV SA/Wa 1011/23

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 13:00

Sala: Sala G, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Minister Rozwoju i Technologii

Symbol: 6189

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 618

stwierdzenie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości zajętej pod drogępubliczną

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Wójcik (spr.)
Jarosław Łuczaj
Tomasz Wykowski


Sygnatura akt: IV SA/Wa 1012/23

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 13:00

Sala: Sala G, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Minister Rozwoju i Technologii

Symbol: 6189

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 618

stwierdzenie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości zajętej pod drogępubliczną

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Wójcik (spr.)
Jarosław Łuczaj
Tomasz Wykowski


Sygnatura akt: III SA/Wa 608/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 13:00

Sala: Sala D, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług

Przewodniczący / Sędziowie:
Piotr Dębkowski
asesor Agnieszka Sułkowska (spr.)
Anna Zaorska


Sygnatura akt: VI SA/Wa 3679/23

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 13:00

Sala: Sala D, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Główny Inspektor Transportu Drogowego

Symbol: 6037

Przedmiot: Transport drogowy i przewozy

kary pieniężnej

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Lemiesz
asesor Iwona Kozłowska (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska


Sygnatura akt: VI SA/Wa 3962/23

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 13:00

Sala: Sala D, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Główny Inspektor Transportu Drogowego

Symbol: 6037

Przedmiot: Transport drogowy i przewozy

kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Lemiesz
asesor Iwona Kozłowska (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska


Sygnatura akt: IV SA/Wa 1163/23

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 13:25

Sala: Sala G, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 6272

Przedmiot: Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy

odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Wójcik (spr.)
Jarosław Łuczaj
Tomasz Wykowski


Sygnatura akt: IV SA/Wa 1162/23

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 13:25

Sala: Sala G, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 6272

Przedmiot: Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy

odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Wójcik (spr.)
Jarosław Łuczaj
Tomasz Wykowski


Sygnatura akt: III SA/Wa 1470/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 13:30

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: SKO w Ostrołęce

Symbol: 6115

Przedmiot: Podatek od nieruchomości

podatek od nieruchomości za poszczególne okresy rozliczeniowe 2016 r., 2017 r., 2018 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Maciej Kurasz
Dariusz Czarkowski
asesor Kamil Kowalewski (spr.)


Sygnatura akt: VI SA/Wa 2853/23

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-09-21

Godzina: 13:30

Sala: Sala D, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Symbol: 6039

Przedmiot: Inne dla grupy 6039

kary pieniężnej

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Lemiesz
asesor Iwona Kozłowska (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska


Sygnatura akt: III SA/Wa 1254/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: ogłoszenie orzeczenia

Data: 2023-09-21

Godzina: 14:00

Sala: Sala D, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6114

Przedmiot: Podatek od spadków i darowizn; Podatek od spadków i darowizn

Przewodniczący / Sędziowie:
asesor Maciej Borychowski (spr.)


Sygnatura akt: IV SA/Wa 1316/23

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: ogłoszenie orzeczenia

Data: 2023-09-21

Godzina: 14:15

Sala: Sala G, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Symbol: 6271

Przedmiot: Odmowa udzielenia cudzoziemcowi ochrony czasowej; Odmowa udzielenia cudzoziemcowi ochrony czasowej

Przewodniczący / Sędziowie:
Jarosław Łuczaj (spr.)


Sygnatura akt: III SA/Wa 217/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: ogłoszenie orzeczenia

Data: 2023-09-21

Godzina: 14:30

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług

Przewodniczący / Sędziowie:
asesor Agnieszka Sułkowska (spr.)


×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 00,  22 553 79 01
fax 22 553 70 46
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
 

Wydziały Orzecznicze


I, II, III, IV   00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI, VII  00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl