Przejdź do treści strony WCAG
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Informacja o sprawach

Poniższe zestawienie zawiera wykaz spraw od dnia 2020-12-27 do dnia 2021-03-27.


Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Wynik
Przewodniczący
Sędziowie
Działanie
VI
VI SA/Wa 1801/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

odmowy przywrócenia terminu do złożenia zażalenia (dot. niepodlegania ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu) - tryb uproszczony.
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Dorota Pawłowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 1796/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

stwierdzenia uchybienia terminu do złożenia zażalenia (dot. wymiaru składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne) - tryb uproszczony.
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Dorota Pawłowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 1827/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

stwierdzenia uchybienia terminu do złożenia zażalenia (dot. wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne) - tryb uproszczony.
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Dorota Pawłowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 1826/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

odmowy przywrócenia terminu do złożenia zażalenia (dot. wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne) - tryb uproszczony.
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Dorota Pawłowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 1825/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

stwierdzenia uchybienia terminu do złożenia zażalenia (dot. wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne) - tryb uproszczony.
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Dorota Pawłowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 1824/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

odmowy przywrócenia terminu do złożenia zażalenia (dot. wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne) - tryb uproszczony.
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Dorota Pawłowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 1953/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

stwierdzenia uchybienia terminu do złożenia zażalenia (dot. niepodlegania ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu) - tryb uproszczony.
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Dorota Pawłowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 1952/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

odmowy przywrócenia terminu do złożenia zażalenia (dot. niepodlegania ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu) - tryb uproszczony.
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Dorota Pawłowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 1686/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Centralna Wojskowa Komisja Lekarska
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

umorzenie postępowania w sprawie zdolności do zawodowej służby wojskowej
Janusz Walawski
Andrzej Góraj
asesor Karolina Kisielewicz (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 1561/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Rady Ministrów
650 - renta specjalna

renta specjalna
Janusz Walawski (spr.)
Andrzej Góraj
asesor Karolina Kisielewicz
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 1697/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wyłączenia stosowania przepisów
Janusz Walawski (spr.)
Andrzej Góraj
asesor Karolina Kisielewicz
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 1639/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wyłączenia stosowania przepisów
Janusz Walawski (spr.)
Andrzej Góraj
asesor Karolina Kisielewicz
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 899/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Szef Agencji Wywiadu
6480 - Odmowa udzielenia informacji publicznej; Odmowa udzielenia informacji publicznej


Janusz Walawski
Andrzej Góraj
asesor Karolina Kisielewicz (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 1167/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

zwolnienie z zajmowanego stanowiska i przeniesienie do dalszego pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej Policji
Janusz Walawski
Andrzej Góraj (spr.)
asesor Karolina Kisielewicz
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 1395/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Komendant Główny Policji
6192 - Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania

Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania
Janusz Walawski
Andrzej Góraj (spr.)
asesor Karolina Kisielewicz
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 1494/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wznowienia postępowania
Janusz Walawski
Andrzej Góraj (spr.)
asesor Karolina Kisielewicz
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SAB/Wa 664/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Komendant Główny Policji
658/6480 - Informacja publiczna

bezczynność w sprawie rozpoznania wniosku z dnia 28 sierpnia 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej
Janusz Walawski
Andrzej Góraj (spr.)
asesor Karolina Kisielewicz
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 1399/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Komendant Główny Policji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

przeniesienie do dyspozycji do innego organu
Janusz Walawski
Andrzej Góraj
asesor Karolina Kisielewicz (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SAB/Wa 666/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Główny Inspektor Sanitarny
658/6480 - Informacja publiczna

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 27 sierpnia 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej
Janusz Walawski
Andrzej Góraj
asesor Karolina Kisielewicz (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 899/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Szef Agencji Wywiadu
6480 - Odmowa udzielenia informacji publicznej; Odmowa udzielenia informacji publicznej


Zdjęto z wokandy
Janusz Walawski
Andrzej Góraj
asesor Karolina Kisielewicz (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 1552/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Edukacji Narodowej
6144 - Zwrot podania o

stwierdzenie niedopuszczalności zażalenia
Janusz Walawski (spr.)
Andrzej Góraj
asesor Karolina Kisielewicz
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VIII
VIII SA/Wa 848/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług - -COVID-19
Cezary Kosterna (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak
Marek Wroczyński
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VIII
VIII SA/Wa 795/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług - COVID-19
Cezary Kosterna (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak
Marek Wroczyński
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VIII
VIII SA/Wa 860/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług - COVID - 19
Cezary Kosterna (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak
Marek Wroczyński
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VIII
VIII SA/Wa 831/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług - COVID -19
Cezary Kosterna (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak
Marek Wroczyński
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VIII
VIII SA/Wa 4/21
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
RADA MIEJSKA w Nowym Mieście n/Pilicą
6391/6139 - Inne o symbolu 6139

przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą - COVID-19
Cezary Kosterna
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)
Marek Wroczyński
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VIII
VIII SA/Wa 829/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Radomiu
6320 - Zasiłek celowy

zasiłek celowy - COVID-19
Cezary Kosterna
Iwona Szymanowicz-Nowak
Marek Wroczyński (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VIII
VIII SA/Wa 830/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Radomiu
6320 - Zasiłek celowy

zasiłek celowy - COVID-19
Cezary Kosterna
Iwona Szymanowicz-Nowak
Marek Wroczyński (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VIII
VIII SA/Wa 824/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki budowli

nakaz rozbiórki budynku gospodarczego - COVID-19
Cezary Kosterna
Iwona Szymanowicz-Nowak
Marek Wroczyński (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VIII
VIII SA/Wa 85/21
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wypłaty ekwiwalentu pieniężąnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy - COVID-19
Cezary Kosterna
Iwona Szymanowicz-Nowak
Marek Wroczyński (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VIII
VIII SA/Wa 750/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
ZUS Oddział w Radomiu
6536 - Ulgi

odmowa prawa do zwolnienia z opłacenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne - COVID-19
Cezary Kosterna
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)
Marek Wroczyński
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VIII
VIII SA/Wa 751/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
ZUS Oddział w Radomiu
6536 - Ulgi

odmowa prawa do zwolnienia z opłacenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne - COVID-19
Cezary Kosterna
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)
Marek Wroczyński
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VIII
VIII SA/Wa 752/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
ZUS Oddział w Radomiu
6536 - Ulgi

odmowa prawa do zwolnienia z opłacenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne - COVID-19
Cezary Kosterna
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)
Marek Wroczyński
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VIII
VIII SA/Wa 627/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Rada Gminy Głowaczów
6391/6139 - Inne o symbolu 6139

przyjęcie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głowaczów - COVID-19
Cezary Kosterna
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)
Marek Wroczyński
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VIII
VIII SA/Wa 46/21
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Radomiu
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia - COVID-19
Cezary Kosterna
Iwona Szymanowicz-Nowak
Marek Wroczyński (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 2627/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

uchylenie zaskarżonego postanowienia
Monika Sawa (spr.)
Dorota Apostolidis
Gabriela Nowak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 33/21
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Zdrowia
6292 - Przymusowy zarząd państwowy

odmowa wydania zaświadczenia
Monika Sawa (spr.)
Dorota Apostolidis
Gabriela Nowak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 115/21
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
6070 - Uwłaszczenie państwowych osób prawnych

odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Monika Sawa (spr.)
Dorota Apostolidis
Gabriela Nowak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 1815/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

odmowa wznowienia postępowania administracyjnego
Mirosław Montowski (spr.)
Grzegorz Antas
Joanna Gierak-Podsiadły
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 1159/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Warszawie
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Monika Sawa (spr.)
Dorota Apostolidis
Gabriela Nowak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 50/21
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Płocku
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

świadczenie wychowawcze
Monika Sawa (spr.)
Dorota Apostolidis
Gabriela Nowak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 51/21
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Płocku
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

świadczenie wychowawcze
Monika Sawa (spr.)
Dorota Apostolidis
Gabriela Nowak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 2547/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu- COVID 19, art. 15 zzs 4
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Dorota Pawłowska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 2238/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Prezydium N.R.A.
6170 - Adwokaci i aplikanci adwokaccy

skreślenia z listy adwokatów- COVID 19, art. 15 zzs 4
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Dorota Pawłowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 2777/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

odmowy wydania zgody na refundację leku- COVID 19, art. 15 zzs 4
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Dorota Pawłowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 2696/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

odmowy wydania zgody na refundację leku- COVID 19, art. 15 zzs 4
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Dorota Pawłowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 2119/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Warszawie
6037 - Transport drogowy i przewozy

uzgodnienia wydania zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób - tryb uproszczony.
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Dorota Pawłowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 2404/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny - tryb uproszczony.
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Dorota Pawłowska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 2466/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

nałożenia kary pieniężnej - tryb uproszczony.
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Dorota Pawłowska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 2608/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Komisja Nadzoru Finansowego
6376 - Bankowość

odmowy wszczęcia postępowania (dot. odwołania lub zmiany kuratora banku) - tryb uproszczony.
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Dorota Pawłowska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 1791/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

odmowy przywrócenia terminu do złożenia zażalenia (dot. wymiaru składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne) - tryb uproszczony.
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Dorota Pawłowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 1792/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

stwierdzenia uchybienia terminu do złożenia zażalenia (dot. wymiaru składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne) - tryb uproszczony.
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Dorota Pawłowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 1795/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

odmowy przywrócenia terminu do złożenia zażalenia (dot. wymiaru składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne) - tryb uproszczony.
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Dorota Pawłowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 1794/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

stwierdzenia uchybienia terminu do złożenia zażalenia (dot. wymiaru składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne) - tryb uproszczony.
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Dorota Pawłowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 1793/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

odmowy przywrócenia terminu do złożenia zażalenia (dot. wymiaru składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne) - tryb uproszczony.
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Dorota Pawłowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 1802/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

stwierdzenia uchybienia terminu do złożenia zażalenia (dot. niepodlegania ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu) - tryb uproszczony.
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Dorota Pawłowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 2104/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
Mirosław Montowski
Grzegorz Antas (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 1983/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
638/6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

oddalenie skargi na bezczynność organu egzekucyjnego w postępowaniu egzekucyjnym
Zdjęto z wokandy
Mirosław Montowski
Grzegorz Antas
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SAB/Wa 339/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Warszawie
658/6031 - Zatrzymanie prawa jazdy

skarga na bezczynność organu
Mirosław Montowski (spr.)
Grzegorz Antas
Joanna Gierak-Podsiadły
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 1567/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
6034 - zjazdy z dróg publicznych; zjazdy z dróg publicznych


Mirosław Montowski
Grzegorz Antas (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 15/21
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

stwierdzenie nieważności decyzji
Mirosław Montowski
Grzegorz Antas (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 2274/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
6010 - Pozwolenie na budowę

zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
Mirosław Montowski (spr.)
Grzegorz Antas
Joanna Gierak-Podsiadły
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 1600/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Rozwoju
6010 - Pozwolenie na budowę; Pozwolenie na budowę; Pozwolenie na budowę


Zdjęto z wokandy
Mirosław Montowski
Grzegorz Antas
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 2027/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu

odmowa wznowienia postępowania
Mirosław Montowski
Grzegorz Antas (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 1737/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6365 - Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków

nałożenie kary pieniężnej
Zdjęto z wokandy
Mirosław Montowski
Grzegorz Antas
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 1890/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Pozwolenie na budowę

wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych
Mirosław Montowski
Grzegorz Antas
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 1847/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
6205 - Nadzór sanitarny

wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie zakazu przemieszczania
Mirosław Montowski
Grzegorz Antas
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 1601/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Rozwoju
6010 - Pozwolenie na budowę; Pozwolenie na budowę; Pozwolenie na budowę


Zdjęto z wokandy
Mirosław Montowski
Grzegorz Antas
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SAB/Wa 1021/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Prezydent m.st. Warszawy – Urząd Pracy m.st. Warszawy
658/6337 - Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność w sprawie wpisu do ewidencji oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi
Alina Balicka
asesor Paweł Dańczak (spr.)
Wanda Zielińska-Baran
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SAB/Wa 1022/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Prezydent m.st. Warszawy – Urząd Pracy m.st. Warszawy
658/6337 - Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność w sprawie wpisu do ewidencji oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi
Alina Balicka
asesor Paweł Dańczak (spr.)
Wanda Zielińska-Baran
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SAB/Wa 1304/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
658/6272 - Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie rozpatrzenia odwołania
Alina Balicka
asesor Paweł Dańczak
Wanda Zielińska-Baran (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SAB/Wa 988/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Wojewoda Mazowiecki
658/6279 - Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność w sprawie rozpatrzenia wniosku o dostęp do akt administracyjnych
Alina Balicka (spr.)
asesor Paweł Dańczak
Wanda Zielińska-Baran
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SAB/Wa 1261/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
658/6272 - Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność w sprawie rozpatrzenia odwołania
Alina Balicka (spr.)
asesor Paweł Dańczak
Wanda Zielińska-Baran
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 1666/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

umorzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Mirosław Montowski (spr.)
Grzegorz Antas
Joanna Gierak-Podsiadły
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SAB/Wa 1027/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Prezydent m.st. Warszawy – Urząd Pracy m.st. Warszawy
658/6337 - Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność w sprawie wpisu do ewidencji oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi
Alina Balicka
asesor Paweł Dańczak (spr.)
Wanda Zielińska-Baran
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SAB/Wa 1023/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Prezydent m.st. Warszawy – Urząd Pracy m.st. Warszawy
658/6337 - Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność w sprawie wpisu do ewidencji oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi
Alina Balicka
asesor Paweł Dańczak (spr.)
Wanda Zielińska-Baran
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 2427/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6271 - Udzielenie azylu

odmowa udzielenia azylu w Rzeczypospolitej Polskiej
Alina Balicka (spr.)
asesor Paweł Dańczak
Wanda Zielińska-Baran
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SAB/Wa 1025/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Prezydent m.st. Warszawy – Urząd Pracy m.st. Warszawy
658/6337 - Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność w sprawie wpisu do ewidencji oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi
Alina Balicka
asesor Paweł Dańczak (spr.)
Wanda Zielińska-Baran
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 2474/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Warszawie
6132 - Kara pieniężna za naruszenie wymagań ochrony środowiska

nałożenie kary pieniężnej
Alina Balicka (spr.)
asesor Paweł Dańczak
Wanda Zielińska-Baran
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 2250/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa udzielenia cudzoziemcowi ochrony czasowej

uznanie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej za niedopuszczalny
Alina Balicka
asesor Paweł Dańczak
Wanda Zielińska-Baran (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 1926/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy

odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Alina Balicka
asesor Paweł Dańczak
Wanda Zielińska-Baran (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 2032/19
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6293 - Przejęcie gospodarstwa rolnego

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Alina Balicka
asesor Paweł Dańczak
Wanda Zielińska-Baran (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 1472/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119

stwierdzenie uchybienia terminowi do złożenia zażalenia od postanowienia nadającego rygor natychmiastowej wykonalności decyzji wydanej w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz w podatku od towarów i usług
Radosław Teresiak
asesor Konrad Aromiński (spr.)
Aneta Trochim-Tuchorska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 1773/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119

umorzenie postępowania w sprawie wniosku o przywrócenie jako czynnego podatnika podatku od towarów i usług
Radosław Teresiak
asesor Konrad Aromiński (spr.)
Aneta Trochim-Tuchorska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 1493/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6300 - Wartość celna towaru

określenie kwoty należności celnych
Arkadiusz Tomczak
Andrzej Kania
Tomasz Zawiślak (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 1819/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

odmowa zwrotu podatku akcyzowego z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej
Arkadiusz Tomczak
Andrzej Kania (spr.)
Tomasz Zawiślak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 1023/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
KRUS-Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
6539 - Inne w grupie 653

odmowa umorzenia należności z tytułu składek
Arkadiusz Tomczak
Andrzej Kania
Tomasz Zawiślak (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 926/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
6536 - Umorzenie należności pieniężnych

odmowa umorzenia należności z tytułu składek
Arkadiusz Tomczak
Andrzej Kania
Tomasz Zawiślak (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 975/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ustalenie kwoty nienależnie pobranych środków finansowych
Arkadiusz Tomczak
Andrzej Kania
Tomasz Zawiślak (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 917/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Finansów
6531 - Subwencje

zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2015
Arkadiusz Tomczak
Andrzej Kania
Tomasz Zawiślak (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 2074/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
6536 - Ulgi

odmowa zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek
Arkadiusz Tomczak
Andrzej Kania (spr.)
Tomasz Zawiślak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 1955/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
6536 - Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

odmowa zwolnienia z opłacenia należności z tytułu skladek
Arkadiusz Tomczak
Andrzej Kania (spr.)
Tomasz Zawiślak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 1911/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
6536 - Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

odmowa zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek
Arkadiusz Tomczak
Andrzej Kania (spr.)
Tomasz Zawiślak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 1640/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6300 - Klasyfikacja taryfowa

określenie kwoty długu celnego
Arkadiusz Tomczak
Andrzej Kania (spr.)
Tomasz Zawiślak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 1815/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
6536 - Umorzenie należności pieniężnych

odmowa umorzenia należności z tytułu składek
Arkadiusz Tomczak (spr.)
Andrzej Kania
Tomasz Zawiślak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 1801/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
6536 - Ulgi

odmowa zwolnienia z opłacenia należności z tytułu składek
Arkadiusz Tomczak (spr.)
Andrzej Kania
Tomasz Zawiślak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 1792/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
6536 - Ulgi

odmowa zwolnienia z opłacenia należności z tytułu składek
Arkadiusz Tomczak (spr.)
Andrzej Kania
Tomasz Zawiślak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 2060/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

przedłużenie terminu dokonania zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług za marzec 2020 r.
Radosław Teresiak
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Anna Zaorska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 1426/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Warszawie
6537 - Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

uznanie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym za niezasadne
Arkadiusz Tomczak (spr.)
Andrzej Kania
Tomasz Zawiślak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 2059/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

przedłużenie terminu dokonania zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług za grudzień 2019 r.
Radosław Teresiak
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Anna Zaorska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 2606/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy

stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołnia
Kaja Angerman (spr.)
Aleksandra Westra
Anita Wielopolska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 2234/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Rada Gminy Klembów
6391/6138 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy

regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Kaja Angerman
Aleksandra Westra
Anita Wielopolska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 2233/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Rada Gminy Klembów
6391/6138 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy

regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Kaja Angerman
Aleksandra Westra
Anita Wielopolska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SAB/Wa 1183/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
659/6272 - Bezczynność organów administracji publicznej

przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie rozpatrzenia odwołania
Kaja Angerman
Aleksandra Westra (spr.)
Anita Wielopolska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SAB/Wa 1130/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Wojewoda Mazowiecki
658/6337 - Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Kaja Angerman
Aleksandra Westra (spr.)
Anita Wielopolska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SAB/Wa 982/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
659/6272 - Bezczynność organów administracji publicznej

przewlekłe prowadzenie postępowania odwoławczego
Kaja Angerman
Aleksandra Westra
Anita Wielopolska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 2298/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
6155 - Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego

odmowa uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy
Kaja Angerman
Aleksandra Westra
Anita Wielopolska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SAB/Wa 1260/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
658/6272 - Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie rozpatrzenia odwołania
Kaja Angerman (spr.)
Aleksandra Westra
Anita Wielopolska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 2372/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Płocku
6139 - Inne o symbolu 6139

ustalenie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia
Kaja Angerman
Aleksandra Westra (spr.)
Anita Wielopolska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 2498/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6135 - Odpady; Odpady


Kaja Angerman
Aleksandra Westra (spr.)
Anita Wielopolska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 2673/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP

zobowiązanie do powrotu oraz zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen
Kaja Angerman (spr.)
Aleksandra Westra
Anita Wielopolska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 2635/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6053 - Odmowa nadania obywatelstwa polskiego

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Kaja Angerman (spr.)
Aleksandra Westra
Anita Wielopolska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 1693/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Wojewoda Mazowiecki
6074 - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

odmowa wydania zaświadczenia
Gabriela Nowak
Dorota Apostolidis
Elżbieta Lenart (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 2441/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16.11.2017 r., sygn. akt I SAB/Wa 1487/16
Gabriela Nowak
Dorota Apostolidis
Elżbieta Lenart (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SAB/Wa 294/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Prezydent m.st. Warszawy
658/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

bezczynność w rozpoznaniu wniosku o przyznanie prawa użytkowania wieczystego
Gabriela Nowak
Dorota Apostolidis
Elżbieta Lenart (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 490/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Warszawie
6122 - Rozgraniczenia nieruchomości; Rozgraniczenia nieruchomości


Gabriela Nowak (spr.)
Dorota Apostolidis
Elżbieta Lenart
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SAB/Wa 86/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Prezydent m.st. Warszawy
658/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

bezczynność w sprawie rozpoznania wniosku o przyznanie prawa użytkowania wieczystego
Gabriela Nowak (spr.)
Dorota Apostolidis
Elżbieta Lenart
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SAB/Wa 321/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Prezydent m.st. Warszawy
658/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

bezczynność w rozpoznaniu wniosku odszkodowawczego za nieruchomosć
Gabriela Nowak
Dorota Apostolidis
Elżbieta Lenart (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 474/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy; Zasiłek celowy


Gabriela Nowak
Dorota Apostolidis (spr.)
Elżbieta Lenart
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 1326/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy; Zasiłek celowy


Gabriela Nowak
Dorota Apostolidis (spr.)
Elżbieta Lenart
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 799/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Rozwoju
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

stwierdzenie nieważności decyzji
Gabriela Nowak (spr.)
Dorota Apostolidis
Elżbieta Lenart
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 1817/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
6120 - Ewidencja gruntów

wprowadzenie zmian w rejestrze ewidencji gruntów
Gabriela Nowak (spr.)
Dorota Apostolidis
Elżbieta Lenart
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 535/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodownaia za nieruchomość
Gabriela Nowak
Dorota Apostolidis (spr.)
Elżbieta Lenart
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 1418/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Wojewoda Mazowiecki
6182 - Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenie z tym związane

umorzenie postępowania
Gabriela Nowak
Dorota Apostolidis (spr.)
Elżbieta Lenart
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 1877/19
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich; Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich


Zdjęto z wokandy
Gabriela Nowak
Dorota Apostolidis
Elżbieta Lenart (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 974/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę; Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę


Gabriela Nowak
Dorota Apostolidis (spr.)
Elżbieta Lenart
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 1476/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6290 - Reforma rolna; Reforma rolna


Gabriela Nowak
Dorota Apostolidis (spr.)
Elżbieta Lenart
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 564/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2014 r. i 2015 r.
Radosław Teresiak
asesor Konrad Aromiński (spr.)
Aneta Trochim-Tuchorska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 609/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz z pozostałymi członkami zarządu i spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za II kwartał 2014 r.
Radosław Teresiak
asesor Konrad Aromiński (spr.)
Aneta Trochim-Tuchorska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 552/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2013 r.
Radosław Teresiak
asesor Konrad Aromiński (spr.)
Aneta Trochim-Tuchorska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 594/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności byłego członka zarządu wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za I kwartał 2014 r.
Radosław Teresiak
asesor Konrad Aromiński (spr.)
Aneta Trochim-Tuchorska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 835/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności prezesa zarządu wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za wrzesień, październik i listopad 2014 r.
Radosław Teresiak (spr.)
Aneta Trochim-Tuchorska
Anna Zaorska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 998/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności osoby trzeciej wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za lipiec, sierpień i wrzesień 2015 r.
Radosław Teresiak (spr.)
Aneta Trochim-Tuchorska
Anna Zaorska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 1085/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności byłego prezesa zarządu wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2013 r. i 2014 r.
Radosław Teresiak
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Anna Zaorska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 1148/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za październik 2014 r.
Radosław Teresiak
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Anna Zaorska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 1280/19
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz z drugim członkiem zarządu oraz spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług
Radosław Teresiak
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Anna Zaorska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 172/21
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za kwiecień 2013 r.
Radosław Teresiak (spr.)
Aneta Trochim-Tuchorska
Anna Zaorska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 753/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6117 - Odmowa umorzenia zaległości podatkowej; Odmowa rozłożenia na raty


Radosław Teresiak
Aneta Trochim-Tuchorska
Anna Zaorska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 777/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za maj, wrzesień i grudzień 2014 r.
Radosław Teresiak (spr.)
Aneta Trochim-Tuchorska
Anna Zaorska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 721/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności osoby trzeciej wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2014 r.
Radosław Teresiak (spr.)
Aneta Trochim-Tuchorska
Anna Zaorska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 793/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2014 r. i 2015 r.
Radosław Teresiak (spr.)
Aneta Trochim-Tuchorska
Anna Zaorska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 581/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za lipiec 2018 r.
Radosław Teresiak
Aneta Trochim-Tuchorska
Anna Zaorska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 722/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2018 r. i 2019 r. oraz zabezpieczenie jej na majątku podatnika
Radosław Teresiak
Aneta Trochim-Tuchorska
Anna Zaorska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 687/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności byłego członka zarządu wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za II kwartał 2015 r.
Radosław Teresiak
Aneta Trochim-Tuchorska
Anna Zaorska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 623/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
Radosław Teresiak
Aneta Trochim-Tuchorska
Anna Zaorska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 317/20
2021-02-25
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od stycznia 2014 r. do września 2015 r.
Radosław Teresiak
Aneta Trochim-Tuchorska
Anna Zaorska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE

Sygnatura akt: VI SA/Wa 1801/20

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

odmowy przywrócenia terminu do złożenia zażalenia (dot. niepodlegania ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu) - tryb uproszczony.

Przewodniczący / Sędziowie:
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Dorota Pawłowska


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1796/20

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

stwierdzenia uchybienia terminu do złożenia zażalenia (dot. wymiaru składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne) - tryb uproszczony.

Przewodniczący / Sędziowie:
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Dorota Pawłowska


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1827/20

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

stwierdzenia uchybienia terminu do złożenia zażalenia (dot. wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne) - tryb uproszczony.

Przewodniczący / Sędziowie:
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Dorota Pawłowska


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1826/20

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

odmowy przywrócenia terminu do złożenia zażalenia (dot. wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne) - tryb uproszczony.

Przewodniczący / Sędziowie:
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Dorota Pawłowska


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1825/20

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

stwierdzenia uchybienia terminu do złożenia zażalenia (dot. wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne) - tryb uproszczony.

Przewodniczący / Sędziowie:
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Dorota Pawłowska


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1824/20

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

odmowy przywrócenia terminu do złożenia zażalenia (dot. wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne) - tryb uproszczony.

Przewodniczący / Sędziowie:
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Dorota Pawłowska


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1953/20

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

stwierdzenia uchybienia terminu do złożenia zażalenia (dot. niepodlegania ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu) - tryb uproszczony.

Przewodniczący / Sędziowie:
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Dorota Pawłowska


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1952/20

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

odmowy przywrócenia terminu do złożenia zażalenia (dot. niepodlegania ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu) - tryb uproszczony.

Przewodniczący / Sędziowie:
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Dorota Pawłowska


Sygnatura akt: II SA/Wa 1686/20

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Centralna Wojskowa Komisja Lekarska

Symbol: 6191

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

umorzenie postępowania w sprawie zdolności do zawodowej służby wojskowej

Przewodniczący / Sędziowie:
Janusz Walawski
Andrzej Góraj
asesor Karolina Kisielewicz (spr.)


Sygnatura akt: II SA/Wa 1561/20

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Rady Ministrów

Symbol: 650

Przedmiot: renta specjalna

renta specjalna

Przewodniczący / Sędziowie:
Janusz Walawski (spr.)
Andrzej Góraj
asesor Karolina Kisielewicz


Sygnatura akt: II SA/Wa 1697/20

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Symbol: 6192

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wyłączenia stosowania przepisów

Przewodniczący / Sędziowie:
Janusz Walawski (spr.)
Andrzej Góraj
asesor Karolina Kisielewicz


Sygnatura akt: II SA/Wa 1639/20

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Symbol: 6192

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wyłączenia stosowania przepisów

Przewodniczący / Sędziowie:
Janusz Walawski (spr.)
Andrzej Góraj
asesor Karolina Kisielewicz


Sygnatura akt: II SA/Wa 899/20

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Szef Agencji Wywiadu

Symbol: 6480

Przedmiot: Odmowa udzielenia informacji publicznej; Odmowa udzielenia informacji publicznej

Przewodniczący / Sędziowie:
Janusz Walawski
Andrzej Góraj
asesor Karolina Kisielewicz (spr.)


Sygnatura akt: II SA/Wa 1167/20

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Symbol: 6192

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

zwolnienie z zajmowanego stanowiska i przeniesienie do dalszego pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej Policji

Przewodniczący / Sędziowie:
Janusz Walawski
Andrzej Góraj (spr.)
asesor Karolina Kisielewicz


Sygnatura akt: II SA/Wa 1395/20

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Komendant Główny Policji

Symbol: 6192

Przedmiot: Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania

Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania

Przewodniczący / Sędziowie:
Janusz Walawski
Andrzej Góraj (spr.)
asesor Karolina Kisielewicz


Sygnatura akt: II SA/Wa 1494/20

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Symbol: 6192

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wznowienia postępowania

Przewodniczący / Sędziowie:
Janusz Walawski
Andrzej Góraj (spr.)
asesor Karolina Kisielewicz


Sygnatura akt: II SAB/Wa 664/20

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Komendant Główny Policji

Symbol: 658/6480

Przedmiot: Informacja publiczna

bezczynność w sprawie rozpoznania wniosku z dnia 28 sierpnia 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej

Przewodniczący / Sędziowie:
Janusz Walawski
Andrzej Góraj (spr.)
asesor Karolina Kisielewicz


Sygnatura akt: II SA/Wa 1399/20

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Komendant Główny Policji

Symbol: 6192

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

przeniesienie do dyspozycji do innego organu

Przewodniczący / Sędziowie:
Janusz Walawski
Andrzej Góraj
asesor Karolina Kisielewicz (spr.)


Sygnatura akt: II SAB/Wa 666/20

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Główny Inspektor Sanitarny

Symbol: 658/6480

Przedmiot: Informacja publiczna

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 27 sierpnia 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej

Przewodniczący / Sędziowie:
Janusz Walawski
Andrzej Góraj
asesor Karolina Kisielewicz (spr.)


Sygnatura akt: II SA/Wa 899/20

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Szef Agencji Wywiadu

Symbol: 6480

Przedmiot: Odmowa udzielenia informacji publicznej; Odmowa udzielenia informacji publicznej

Przewodniczący / Sędziowie:
Janusz Walawski
Andrzej Góraj
asesor Karolina Kisielewicz (spr.)

Wynik: Zdjęto z wokandy


Sygnatura akt: II SA/Wa 1552/20

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Edukacji Narodowej

Symbol: 6144

Przedmiot: Zwrot podania o

stwierdzenie niedopuszczalności zażalenia

Przewodniczący / Sędziowie:
Janusz Walawski (spr.)
Andrzej Góraj
asesor Karolina Kisielewicz


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 848/20

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług - -COVID-19

Przewodniczący / Sędziowie:
Cezary Kosterna (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak
Marek Wroczyński


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 795/20

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług - COVID-19

Przewodniczący / Sędziowie:
Cezary Kosterna (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak
Marek Wroczyński


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 860/20

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług - COVID - 19

Przewodniczący / Sędziowie:
Cezary Kosterna (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak
Marek Wroczyński


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 831/20

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług - COVID -19

Przewodniczący / Sędziowie:
Cezary Kosterna (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak
Marek Wroczyński


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 4/21

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: RADA MIEJSKA w Nowym Mieście n/Pilicą

Symbol: 6391/6139

Przedmiot: Inne o symbolu 6139

przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą - COVID-19

Przewodniczący / Sędziowie:
Cezary Kosterna
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)
Marek Wroczyński


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 829/20

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Radomiu

Symbol: 6320

Przedmiot: Zasiłek celowy

zasiłek celowy - COVID-19

Przewodniczący / Sędziowie:
Cezary Kosterna
Iwona Szymanowicz-Nowak
Marek Wroczyński (spr.)


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 830/20

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Radomiu

Symbol: 6320

Przedmiot: Zasiłek celowy

zasiłek celowy - COVID-19

Przewodniczący / Sędziowie:
Cezary Kosterna
Iwona Szymanowicz-Nowak
Marek Wroczyński (spr.)


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 824/20

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6014

Przedmiot: Nakaz rozbiórki budowli

nakaz rozbiórki budynku gospodarczego - COVID-19

Przewodniczący / Sędziowie:
Cezary Kosterna
Iwona Szymanowicz-Nowak
Marek Wroczyński (spr.)


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 85/21

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu

Symbol: 6192

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wypłaty ekwiwalentu pieniężąnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy - COVID-19

Przewodniczący / Sędziowie:
Cezary Kosterna
Iwona Szymanowicz-Nowak
Marek Wroczyński (spr.)


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 750/20

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: ZUS Oddział w Radomiu

Symbol: 6536

Przedmiot: Ulgi

odmowa prawa do zwolnienia z opłacenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne - COVID-19

Przewodniczący / Sędziowie:
Cezary Kosterna
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)
Marek Wroczyński


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 751/20

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: ZUS Oddział w Radomiu

Symbol: 6536

Przedmiot: Ulgi

odmowa prawa do zwolnienia z opłacenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne - COVID-19

Przewodniczący / Sędziowie:
Cezary Kosterna
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)
Marek Wroczyński


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 752/20

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: ZUS Oddział w Radomiu

Symbol: 6536

Przedmiot: Ulgi

odmowa prawa do zwolnienia z opłacenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne - COVID-19

Przewodniczący / Sędziowie:
Cezary Kosterna
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)
Marek Wroczyński


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 627/20

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Rada Gminy Głowaczów

Symbol: 6391/6139

Przedmiot: Inne o symbolu 6139

przyjęcie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głowaczów - COVID-19

Przewodniczący / Sędziowie:
Cezary Kosterna
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)
Marek Wroczyński


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 46/21

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Radomiu

Symbol: 6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia - COVID-19

Przewodniczący / Sędziowie:
Cezary Kosterna
Iwona Szymanowicz-Nowak
Marek Wroczyński (spr.)


Sygnatura akt: I SA/Wa 2627/20

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Rozwoju

Symbol: 6180

Przedmiot: Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

uchylenie zaskarżonego postanowienia

Przewodniczący / Sędziowie:
Monika Sawa (spr.)
Dorota Apostolidis
Gabriela Nowak


Sygnatura akt: I SA/Wa 33/21

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Zdrowia

Symbol: 6292

Przedmiot: Przymusowy zarząd państwowy

odmowa wydania zaświadczenia

Przewodniczący / Sędziowie:
Monika Sawa (spr.)
Dorota Apostolidis
Gabriela Nowak


Sygnatura akt: I SA/Wa 115/21

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Rozwoju, Pracy i Technologii

Symbol: 6070

Przedmiot: Uwłaszczenie państwowych osób prawnych

odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Monika Sawa (spr.)
Dorota Apostolidis
Gabriela Nowak


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1815/20

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6014

Przedmiot: Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

odmowa wznowienia postępowania administracyjnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Mirosław Montowski (spr.)
Grzegorz Antas
Joanna Gierak-Podsiadły


Sygnatura akt: I SA/Wa 1159/20

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6076

Przedmiot: Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Monika Sawa (spr.)
Dorota Apostolidis
Gabriela Nowak


Sygnatura akt: I SA/Wa 50/21

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Płocku

Symbol: 6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632

świadczenie wychowawcze

Przewodniczący / Sędziowie:
Monika Sawa (spr.)
Dorota Apostolidis
Gabriela Nowak


Sygnatura akt: I SA/Wa 51/21

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Płocku

Symbol: 6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632

świadczenie wychowawcze

Przewodniczący / Sędziowie:
Monika Sawa (spr.)
Dorota Apostolidis
Gabriela Nowak


Sygnatura akt: VI SA/Wa 2547/20

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu- COVID 19, art. 15 zzs 4

Przewodniczący / Sędziowie:
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Dorota Pawłowska (spr.)


Sygnatura akt: VI SA/Wa 2238/20

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezydium N.R.A.

Symbol: 6170

Przedmiot: Adwokaci i aplikanci adwokaccy

skreślenia z listy adwokatów- COVID 19, art. 15 zzs 4

Przewodniczący / Sędziowie:
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Dorota Pawłowska


Sygnatura akt: VI SA/Wa 2777/20

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

odmowy wydania zgody na refundację leku- COVID 19, art. 15 zzs 4

Przewodniczący / Sędziowie:
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Dorota Pawłowska


Sygnatura akt: VI SA/Wa 2696/20

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

odmowy wydania zgody na refundację leku- COVID 19, art. 15 zzs 4

Przewodniczący / Sędziowie:
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Dorota Pawłowska


Sygnatura akt: VI SA/Wa 2119/20

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6037

Przedmiot: Transport drogowy i przewozy

uzgodnienia wydania zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób - tryb uproszczony.

Przewodniczący / Sędziowie:
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Dorota Pawłowska


Sygnatura akt: VI SA/Wa 2404/20

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Urząd Patentowy RP

Symbol: 6460

Przedmiot: Znaki towarowe

odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny - tryb uproszczony.

Przewodniczący / Sędziowie:
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Dorota Pawłowska (spr.)


Sygnatura akt: VI SA/Wa 2466/20

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Główny Inspektor Transportu Drogowego

Symbol: 6037

Przedmiot: Transport drogowy i przewozy

nałożenia kary pieniężnej - tryb uproszczony.

Przewodniczący / Sędziowie:
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Dorota Pawłowska (spr.)


Sygnatura akt: VI SA/Wa 2608/20

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Komisja Nadzoru Finansowego

Symbol: 6376

Przedmiot: Bankowość

odmowy wszczęcia postępowania (dot. odwołania lub zmiany kuratora banku) - tryb uproszczony.

Przewodniczący / Sędziowie:
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Dorota Pawłowska (spr.)


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1791/20

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

odmowy przywrócenia terminu do złożenia zażalenia (dot. wymiaru składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne) - tryb uproszczony.

Przewodniczący / Sędziowie:
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Dorota Pawłowska


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1792/20

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

stwierdzenia uchybienia terminu do złożenia zażalenia (dot. wymiaru składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne) - tryb uproszczony.

Przewodniczący / Sędziowie:
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Dorota Pawłowska


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1795/20

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

odmowy przywrócenia terminu do złożenia zażalenia (dot. wymiaru składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne) - tryb uproszczony.

Przewodniczący / Sędziowie:
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Dorota Pawłowska


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1794/20

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

stwierdzenia uchybienia terminu do złożenia zażalenia (dot. wymiaru składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne) - tryb uproszczony.

Przewodniczący / Sędziowie:
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Dorota Pawłowska


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1793/20

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

odmowy przywrócenia terminu do złożenia zażalenia (dot. wymiaru składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne) - tryb uproszczony.

Przewodniczący / Sędziowie:
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Dorota Pawłowska


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1802/20

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

stwierdzenia uchybienia terminu do złożenia zażalenia (dot. niepodlegania ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu) - tryb uproszczony.

Przewodniczący / Sędziowie:
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Dorota Pawłowska


Sygnatura akt: VII SA/Wa 2104/20

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6019

Przedmiot: inny dla grupy 6019

odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Mirosław Montowski
Grzegorz Antas (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1983/20

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 638/6014

Przedmiot: Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

oddalenie skargi na bezczynność organu egzekucyjnego w postępowaniu egzekucyjnym

Przewodniczący / Sędziowie:
Mirosław Montowski
Grzegorz Antas
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)

Wynik: Zdjęto z wokandy


Sygnatura akt: VII SAB/Wa 339/20

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 658/6031

Przedmiot: Zatrzymanie prawa jazdy

skarga na bezczynność organu

Przewodniczący / Sędziowie:
Mirosław Montowski (spr.)
Grzegorz Antas
Joanna Gierak-Podsiadły


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1567/20

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

Symbol: 6034

Przedmiot: zjazdy z dróg publicznych; zjazdy z dróg publicznych

Przewodniczący / Sędziowie:
Mirosław Montowski
Grzegorz Antas (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły


Sygnatura akt: VII SA/Wa 15/21

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6010

Przedmiot: Zatwierdzenie projektu budowlanego

stwierdzenie nieważności decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Mirosław Montowski
Grzegorz Antas (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły


Sygnatura akt: VII SA/Wa 2274/20

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Rozwoju, Pracy i Technologii

Symbol: 6010

Przedmiot: Pozwolenie na budowę

zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

Przewodniczący / Sędziowie:
Mirosław Montowski (spr.)
Grzegorz Antas
Joanna Gierak-Podsiadły


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1600/20

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Rozwoju

Symbol: 6010

Przedmiot: Pozwolenie na budowę; Pozwolenie na budowę; Pozwolenie na budowę

Przewodniczący / Sędziowie:
Mirosław Montowski
Grzegorz Antas
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)

Wynik: Zdjęto z wokandy


Sygnatura akt: VII SA/Wa 2027/20

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6010

Przedmiot: Pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu

odmowa wznowienia postępowania

Przewodniczący / Sędziowie:
Mirosław Montowski
Grzegorz Antas (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1737/20

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Symbol: 6365

Przedmiot: Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków

nałożenie kary pieniężnej

Przewodniczący / Sędziowie:
Mirosław Montowski
Grzegorz Antas
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)

Wynik: Zdjęto z wokandy


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1890/20

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6010

Przedmiot: Pozwolenie na budowę

wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych

Przewodniczący / Sędziowie:
Mirosław Montowski
Grzegorz Antas
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1847/20

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Symbol: 6205

Przedmiot: Nadzór sanitarny

wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie zakazu przemieszczania

Przewodniczący / Sędziowie:
Mirosław Montowski
Grzegorz Antas
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1601/20

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Rozwoju

Symbol: 6010

Przedmiot: Pozwolenie na budowę; Pozwolenie na budowę; Pozwolenie na budowę

Przewodniczący / Sędziowie:
Mirosław Montowski
Grzegorz Antas
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)

Wynik: Zdjęto z wokandy


Sygnatura akt: IV SAB/Wa 1021/20

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezydent m.st. Warszawy – Urząd Pracy m.st. Warszawy

Symbol: 658/6337

Przedmiot: Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność w sprawie wpisu do ewidencji oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi

Przewodniczący / Sędziowie:
Alina Balicka
asesor Paweł Dańczak (spr.)
Wanda Zielińska-Baran


Sygnatura akt: IV SAB/Wa 1022/20

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezydent m.st. Warszawy – Urząd Pracy m.st. Warszawy

Symbol: 658/6337

Przedmiot: Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność w sprawie wpisu do ewidencji oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi

Przewodniczący / Sędziowie:
Alina Balicka
asesor Paweł Dańczak (spr.)
Wanda Zielińska-Baran


Sygnatura akt: IV SAB/Wa 1304/20

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 658/6272

Przedmiot: Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie rozpatrzenia odwołania

Przewodniczący / Sędziowie:
Alina Balicka
asesor Paweł Dańczak
Wanda Zielińska-Baran (spr.)


Sygnatura akt: IV SAB/Wa 988/20

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 658/6279

Przedmiot: Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność w sprawie rozpatrzenia wniosku o dostęp do akt administracyjnych

Przewodniczący / Sędziowie:
Alina Balicka (spr.)
asesor Paweł Dańczak
Wanda Zielińska-Baran


Sygnatura akt: IV SAB/Wa 1261/20

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 658/6272

Przedmiot: Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność w sprawie rozpatrzenia odwołania

Przewodniczący / Sędziowie:
Alina Balicka (spr.)
asesor Paweł Dańczak
Wanda Zielińska-Baran


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1666/20

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6010

Przedmiot: Zatwierdzenie projektu budowlanego

umorzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Mirosław Montowski (spr.)
Grzegorz Antas
Joanna Gierak-Podsiadły


Sygnatura akt: IV SAB/Wa 1027/20

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezydent m.st. Warszawy – Urząd Pracy m.st. Warszawy

Symbol: 658/6337

Przedmiot: Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność w sprawie wpisu do ewidencji oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi

Przewodniczący / Sędziowie:
Alina Balicka
asesor Paweł Dańczak (spr.)
Wanda Zielińska-Baran


Sygnatura akt: IV SAB/Wa 1023/20

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezydent m.st. Warszawy – Urząd Pracy m.st. Warszawy

Symbol: 658/6337

Przedmiot: Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność w sprawie wpisu do ewidencji oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi

Przewodniczący / Sędziowie:
Alina Balicka
asesor Paweł Dańczak (spr.)
Wanda Zielińska-Baran


Sygnatura akt: IV SA/Wa 2427/20

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 6271

Przedmiot: Udzielenie azylu

odmowa udzielenia azylu w Rzeczypospolitej Polskiej

Przewodniczący / Sędziowie:
Alina Balicka (spr.)
asesor Paweł Dańczak
Wanda Zielińska-Baran


Sygnatura akt: IV SAB/Wa 1025/20

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezydent m.st. Warszawy – Urząd Pracy m.st. Warszawy

Symbol: 658/6337

Przedmiot: Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność w sprawie wpisu do ewidencji oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi

Przewodniczący / Sędziowie:
Alina Balicka
asesor Paweł Dańczak (spr.)
Wanda Zielińska-Baran


Sygnatura akt: IV SA/Wa 2474/20

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6132

Przedmiot: Kara pieniężna za naruszenie wymagań ochrony środowiska

nałożenie kary pieniężnej

Przewodniczący / Sędziowie:
Alina Balicka (spr.)
asesor Paweł Dańczak
Wanda Zielińska-Baran


Sygnatura akt: IV SA/Wa 2250/20

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Symbol: 6271

Przedmiot: Odmowa udzielenia cudzoziemcowi ochrony czasowej

uznanie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej za niedopuszczalny

Przewodniczący / Sędziowie:
Alina Balicka
asesor Paweł Dańczak
Wanda Zielińska-Baran (spr.)


Sygnatura akt: IV SA/Wa 1926/20

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 6272

Przedmiot: Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy

odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Przewodniczący / Sędziowie:
Alina Balicka
asesor Paweł Dańczak
Wanda Zielińska-Baran (spr.)


Sygnatura akt: IV SA/Wa 2032/19

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Symbol: 6293

Przedmiot: Przejęcie gospodarstwa rolnego

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Alina Balicka
asesor Paweł Dańczak
Wanda Zielińska-Baran (spr.)


Sygnatura akt: III SA/Wa 1472/20

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6119

Przedmiot: Inne dla grupy 6119

stwierdzenie uchybienia terminowi do złożenia zażalenia od postanowienia nadającego rygor natychmiastowej wykonalności decyzji wydanej w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz w podatku od towarów i usług

Przewodniczący / Sędziowie:
Radosław Teresiak
asesor Konrad Aromiński (spr.)
Aneta Trochim-Tuchorska


Sygnatura akt: III SA/Wa 1773/20

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6119

Przedmiot: Inne dla grupy 6119

umorzenie postępowania w sprawie wniosku o przywrócenie jako czynnego podatnika podatku od towarów i usług

Przewodniczący / Sędziowie:
Radosław Teresiak
asesor Konrad Aromiński (spr.)
Aneta Trochim-Tuchorska


Sygnatura akt: V SA/Wa 1493/20

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6300

Przedmiot: Wartość celna towaru

określenie kwoty należności celnych

Przewodniczący / Sędziowie:
Arkadiusz Tomczak
Andrzej Kania
Tomasz Zawiślak (spr.)


Sygnatura akt: V SA/Wa 1819/20

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6111

Przedmiot: Podatek akcyzowy /od akcyzy/

odmowa zwrotu podatku akcyzowego z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej

Przewodniczący / Sędziowie:
Arkadiusz Tomczak
Andrzej Kania (spr.)
Tomasz Zawiślak


Sygnatura akt: V SA/Wa 1023/20

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: KRUS-Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Symbol: 6539

Przedmiot: Inne w grupie 653

odmowa umorzenia należności z tytułu składek

Przewodniczący / Sędziowie:
Arkadiusz Tomczak
Andrzej Kania
Tomasz Zawiślak (spr.)


Sygnatura akt: V SA/Wa 926/20

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Symbol: 6536

Przedmiot: Umorzenie należności pieniężnych

odmowa umorzenia należności z tytułu składek

Przewodniczący / Sędziowie:
Arkadiusz Tomczak
Andrzej Kania
Tomasz Zawiślak (spr.)


Sygnatura akt: V SA/Wa 975/20

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Symbol: 6559

Przedmiot: regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ustalenie kwoty nienależnie pobranych środków finansowych

Przewodniczący / Sędziowie:
Arkadiusz Tomczak
Andrzej Kania
Tomasz Zawiślak (spr.)


Sygnatura akt: V SA/Wa 917/20

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Finansów

Symbol: 6531

Przedmiot: Subwencje

zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2015

Przewodniczący / Sędziowie:
Arkadiusz Tomczak
Andrzej Kania
Tomasz Zawiślak (spr.)


Sygnatura akt: V SA/Wa 2074/20

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Symbol: 6536

Przedmiot: Ulgi

odmowa zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek

Przewodniczący / Sędziowie:
Arkadiusz Tomczak
Andrzej Kania (spr.)
Tomasz Zawiślak


Sygnatura akt: V SA/Wa 1955/20

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Symbol: 6536

Przedmiot: Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

odmowa zwolnienia z opłacenia należności z tytułu skladek

Przewodniczący / Sędziowie:
Arkadiusz Tomczak
Andrzej Kania (spr.)
Tomasz Zawiślak


Sygnatura akt: V SA/Wa 1911/20

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Symbol: 6536

Przedmiot: Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

odmowa zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek

Przewodniczący / Sędziowie:
Arkadiusz Tomczak
Andrzej Kania (spr.)
Tomasz Zawiślak


Sygnatura akt: V SA/Wa 1640/20

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6300

Przedmiot: Klasyfikacja taryfowa

określenie kwoty długu celnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Arkadiusz Tomczak
Andrzej Kania (spr.)
Tomasz Zawiślak


Sygnatura akt: V SA/Wa 1815/20

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Symbol: 6536

Przedmiot: Umorzenie należności pieniężnych

odmowa umorzenia należności z tytułu składek

Przewodniczący / Sędziowie:
Arkadiusz Tomczak (spr.)
Andrzej Kania
Tomasz Zawiślak


Sygnatura akt: V SA/Wa 1801/20

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Symbol: 6536

Przedmiot: Ulgi

odmowa zwolnienia z opłacenia należności z tytułu składek

Przewodniczący / Sędziowie:
Arkadiusz Tomczak (spr.)
Andrzej Kania
Tomasz Zawiślak


Sygnatura akt: V SA/Wa 1792/20

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Symbol: 6536

Przedmiot: Ulgi

odmowa zwolnienia z opłacenia należności z tytułu składek

Przewodniczący / Sędziowie:
Arkadiusz Tomczak (spr.)
Andrzej Kania
Tomasz Zawiślak


Sygnatura akt: III SA/Wa 2060/20

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

przedłużenie terminu dokonania zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług za marzec 2020 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Radosław Teresiak
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Anna Zaorska


Sygnatura akt: V SA/Wa 1426/20

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6537

Przedmiot: Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

uznanie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym za niezasadne

Przewodniczący / Sędziowie:
Arkadiusz Tomczak (spr.)
Andrzej Kania
Tomasz Zawiślak


Sygnatura akt: III SA/Wa 2059/20

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

przedłużenie terminu dokonania zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług za grudzień 2019 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Radosław Teresiak
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Anna Zaorska


Sygnatura akt: IV SA/Wa 2606/20

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 6272

Przedmiot: Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy

stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołnia

Przewodniczący / Sędziowie:
Kaja Angerman (spr.)
Aleksandra Westra
Anita Wielopolska


Sygnatura akt: IV SA/Wa 2234/20

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Rada Gminy Klembów

Symbol: 6391/6138

Przedmiot: Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy

regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Przewodniczący / Sędziowie:
Kaja Angerman
Aleksandra Westra
Anita Wielopolska (spr.)


Sygnatura akt: IV SA/Wa 2233/20

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Rada Gminy Klembów

Symbol: 6391/6138

Przedmiot: Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy

regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Przewodniczący / Sędziowie:
Kaja Angerman
Aleksandra Westra
Anita Wielopolska (spr.)


Sygnatura akt: IV SAB/Wa 1183/20

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 659/6272

Przedmiot: Bezczynność organów administracji publicznej

przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie rozpatrzenia odwołania

Przewodniczący / Sędziowie:
Kaja Angerman
Aleksandra Westra (spr.)
Anita Wielopolska


Sygnatura akt: IV SAB/Wa 1130/20

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 658/6337

Przedmiot: Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Przewodniczący / Sędziowie:
Kaja Angerman
Aleksandra Westra (spr.)
Anita Wielopolska


Sygnatura akt: IV SAB/Wa 982/20

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 659/6272

Przedmiot: Bezczynność organów administracji publicznej

przewlekłe prowadzenie postępowania odwoławczego

Przewodniczący / Sędziowie:
Kaja Angerman
Aleksandra Westra
Anita Wielopolska (spr.)


Sygnatura akt: IV SA/Wa 2298/20

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Symbol: 6155

Przedmiot: Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego

odmowa uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

Przewodniczący / Sędziowie:
Kaja Angerman
Aleksandra Westra
Anita Wielopolska (spr.)


Sygnatura akt: IV SAB/Wa 1260/20

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 658/6272

Przedmiot: Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie rozpatrzenia odwołania

Przewodniczący / Sędziowie:
Kaja Angerman (spr.)
Aleksandra Westra
Anita Wielopolska


Sygnatura akt: IV SA/Wa 2372/20

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Płocku

Symbol: 6139

Przedmiot: Inne o symbolu 6139

ustalenie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia

Przewodniczący / Sędziowie:
Kaja Angerman
Aleksandra Westra (spr.)
Anita Wielopolska


Sygnatura akt: IV SA/Wa 2498/20

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Symbol: 6135

Przedmiot: Odpady; Odpady

Przewodniczący / Sędziowie:
Kaja Angerman
Aleksandra Westra (spr.)
Anita Wielopolska


Sygnatura akt: IV SA/Wa 2673/20

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 6272

Przedmiot: Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP

zobowiązanie do powrotu oraz zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen

Przewodniczący / Sędziowie:
Kaja Angerman (spr.)
Aleksandra Westra
Anita Wielopolska


Sygnatura akt: IV SA/Wa 2635/20

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Symbol: 6053

Przedmiot: Odmowa nadania obywatelstwa polskiego

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Kaja Angerman (spr.)
Aleksandra Westra
Anita Wielopolska


Sygnatura akt: I SA/Wa 1693/20

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6074

Przedmiot: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

odmowa wydania zaświadczenia

Przewodniczący / Sędziowie:
Gabriela Nowak
Dorota Apostolidis
Elżbieta Lenart (spr.)


Sygnatura akt: I SA/Wa 2441/20

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezydent m.st. Warszawy

Symbol: 644/6076

Przedmiot: Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16.11.2017 r., sygn. akt I SAB/Wa 1487/16

Przewodniczący / Sędziowie:
Gabriela Nowak
Dorota Apostolidis
Elżbieta Lenart (spr.)


Sygnatura akt: I SAB/Wa 294/20

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezydent m.st. Warszawy

Symbol: 658/6076

Przedmiot: Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

bezczynność w rozpoznaniu wniosku o przyznanie prawa użytkowania wieczystego

Przewodniczący / Sędziowie:
Gabriela Nowak
Dorota Apostolidis
Elżbieta Lenart (spr.)


Sygnatura akt: I SA/Wa 490/20

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6122

Przedmiot: Rozgraniczenia nieruchomości; Rozgraniczenia nieruchomości

Przewodniczący / Sędziowie:
Gabriela Nowak (spr.)
Dorota Apostolidis
Elżbieta Lenart


Sygnatura akt: I SAB/Wa 86/20

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezydent m.st. Warszawy

Symbol: 658/6076

Przedmiot: Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

bezczynność w sprawie rozpoznania wniosku o przyznanie prawa użytkowania wieczystego

Przewodniczący / Sędziowie:
Gabriela Nowak (spr.)
Dorota Apostolidis
Elżbieta Lenart


Sygnatura akt: I SAB/Wa 321/20

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezydent m.st. Warszawy

Symbol: 658/6076

Przedmiot: Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

bezczynność w rozpoznaniu wniosku odszkodowawczego za nieruchomosć

Przewodniczący / Sędziowie:
Gabriela Nowak
Dorota Apostolidis
Elżbieta Lenart (spr.)


Sygnatura akt: I SA/Wa 474/20

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6320

Przedmiot: Zasiłek celowy; Zasiłek celowy

Przewodniczący / Sędziowie:
Gabriela Nowak
Dorota Apostolidis (spr.)
Elżbieta Lenart


Sygnatura akt: I SA/Wa 1326/20

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6320

Przedmiot: Zasiłek celowy; Zasiłek celowy

Przewodniczący / Sędziowie:
Gabriela Nowak
Dorota Apostolidis (spr.)
Elżbieta Lenart


Sygnatura akt: I SA/Wa 799/20

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Rozwoju

Symbol: 6076

Przedmiot: Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

stwierdzenie nieważności decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Gabriela Nowak (spr.)
Dorota Apostolidis
Elżbieta Lenart


Sygnatura akt: I SA/Wa 1817/20

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Symbol: 6120

Przedmiot: Ewidencja gruntów

wprowadzenie zmian w rejestrze ewidencji gruntów

Przewodniczący / Sędziowie:
Gabriela Nowak (spr.)
Dorota Apostolidis
Elżbieta Lenart


Sygnatura akt: I SA/Wa 535/20

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Rozwoju

Symbol: 6180

Przedmiot: Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodownaia za nieruchomość

Przewodniczący / Sędziowie:
Gabriela Nowak
Dorota Apostolidis (spr.)
Elżbieta Lenart


Sygnatura akt: I SA/Wa 1418/20

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6182

Przedmiot: Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenie z tym związane

umorzenie postępowania

Przewodniczący / Sędziowie:
Gabriela Nowak
Dorota Apostolidis (spr.)
Elżbieta Lenart


Sygnatura akt: I SA/Wa 1877/19

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich

Symbol: 6076

Przedmiot: Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich; Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

Przewodniczący / Sędziowie:
Gabriela Nowak
Dorota Apostolidis
Elżbieta Lenart (spr.)

Wynik: Zdjęto z wokandy


Sygnatura akt: I SA/Wa 974/20

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Rozwoju

Symbol: 6180

Przedmiot: Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę; Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

Przewodniczący / Sędziowie:
Gabriela Nowak
Dorota Apostolidis (spr.)
Elżbieta Lenart


Sygnatura akt: I SA/Wa 1476/20

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Symbol: 6290

Przedmiot: Reforma rolna; Reforma rolna

Przewodniczący / Sędziowie:
Gabriela Nowak
Dorota Apostolidis (spr.)
Elżbieta Lenart


Sygnatura akt: III SA/Wa 564/20

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2014 r. i 2015 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Radosław Teresiak
asesor Konrad Aromiński (spr.)
Aneta Trochim-Tuchorska


Sygnatura akt: III SA/Wa 609/20

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz z pozostałymi członkami zarządu i spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za II kwartał 2014 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Radosław Teresiak
asesor Konrad Aromiński (spr.)
Aneta Trochim-Tuchorska


Sygnatura akt: III SA/Wa 552/20

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2013 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Radosław Teresiak
asesor Konrad Aromiński (spr.)
Aneta Trochim-Tuchorska


Sygnatura akt: III SA/Wa 594/20

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności byłego członka zarządu wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za I kwartał 2014 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Radosław Teresiak
asesor Konrad Aromiński (spr.)
Aneta Trochim-Tuchorska


Sygnatura akt: III SA/Wa 835/20

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności prezesa zarządu wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za wrzesień, październik i listopad 2014 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Radosław Teresiak (spr.)
Aneta Trochim-Tuchorska
Anna Zaorska


Sygnatura akt: III SA/Wa 998/20

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności osoby trzeciej wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za lipiec, sierpień i wrzesień 2015 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Radosław Teresiak (spr.)
Aneta Trochim-Tuchorska
Anna Zaorska


Sygnatura akt: III SA/Wa 1085/20

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności byłego prezesa zarządu wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2013 r. i 2014 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Radosław Teresiak
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Anna Zaorska


Sygnatura akt: III SA/Wa 1148/20

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za październik 2014 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Radosław Teresiak
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Anna Zaorska


Sygnatura akt: III SA/Wa 1280/19

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz z drugim członkiem zarządu oraz spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług

Przewodniczący / Sędziowie:
Radosław Teresiak
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Anna Zaorska


Sygnatura akt: III SA/Wa 172/21

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za kwiecień 2013 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Radosław Teresiak (spr.)
Aneta Trochim-Tuchorska
Anna Zaorska


Sygnatura akt: III SA/Wa 753/20

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6117

Przedmiot: Odmowa umorzenia zaległości podatkowej; Odmowa rozłożenia na raty

Przewodniczący / Sędziowie:
Radosław Teresiak
Aneta Trochim-Tuchorska
Anna Zaorska (spr.)


Sygnatura akt: III SA/Wa 777/20

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za maj, wrzesień i grudzień 2014 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Radosław Teresiak (spr.)
Aneta Trochim-Tuchorska
Anna Zaorska


Sygnatura akt: III SA/Wa 721/20

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności osoby trzeciej wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2014 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Radosław Teresiak (spr.)
Aneta Trochim-Tuchorska
Anna Zaorska


Sygnatura akt: III SA/Wa 793/20

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2014 r. i 2015 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Radosław Teresiak (spr.)
Aneta Trochim-Tuchorska
Anna Zaorska


Sygnatura akt: III SA/Wa 581/20

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za lipiec 2018 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Radosław Teresiak
Aneta Trochim-Tuchorska
Anna Zaorska (spr.)


Sygnatura akt: III SA/Wa 722/20

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

określenie przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2018 r. i 2019 r. oraz zabezpieczenie jej na majątku podatnika

Przewodniczący / Sędziowie:
Radosław Teresiak
Aneta Trochim-Tuchorska
Anna Zaorska (spr.)


Sygnatura akt: III SA/Wa 687/20

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności byłego członka zarządu wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za II kwartał 2015 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Radosław Teresiak
Aneta Trochim-Tuchorska
Anna Zaorska (spr.)


Sygnatura akt: III SA/Wa 623/20

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Symbol: 6560/6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług

Przewodniczący / Sędziowie:
Radosław Teresiak
Aneta Trochim-Tuchorska
Anna Zaorska (spr.)


Sygnatura akt: III SA/Wa 317/20

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-02-25

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od stycznia 2014 r. do września 2015 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Radosław Teresiak
Aneta Trochim-Tuchorska
Anna Zaorska (spr.)


×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 00,  22 553 79 01
fax 22 553 70 46
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
 

Wydziały Orzecznicze


I, II, III, IV   00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI, VII  00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl