Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Informacja o sprawach

Poniższe zestawienie zawiera wykaz spraw od dnia 2024-04-21 do dnia 2024-07-20.


Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Wynik
Przewodniczący
Sędziowie
Działanie
I
I SA/Wa 2445/23
2024-06-20
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632; Inne o symbolu podstawowym 632


Oddalono skargę
Monika Sawa
Bożena Marciniak (spr.)
asesor Justyna Wtulich-Gruszczyńska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 597/24
2024-06-20
Sala posiedzeń niejawnych
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 16.05.2022 r., sygn. akt I SAB/Wa 44/21
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA
Stwierdzono, iż niewykonanie wyroku miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa
Oddalono skargę w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Monika Sawa
Bożena Marciniak
asesor Justyna Wtulich-Gruszczyńska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SAB/Wa 107/24
2024-06-20
Sala posiedzeń niejawnych
Prezydent m.st. Warszawy
658/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

bezczynność i przewlekłość Prezydenta m.st. Warszawy przy rozpoznawaniu wniosku
Zobowiązano organ do rozpoznania wniosku/odwołania w terminie ...od otrzymania odpisu prawomocnego orzeczenia
Stwierdzono, iż bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa
Oddalono skargę w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Monika Sawa
Bożena Marciniak
asesor Justyna Wtulich-Gruszczyńska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 714/24
2024-06-20
Sala posiedzeń niejawnych
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 25.05.2018 r., sygn. akt I SAB/Wa 73/18
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA
Stwierdzono, iż niewykonanie wyroku miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa
Przyznano sumę pieniężną na rzecz skarżącego
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Monika Sawa (spr.)
Bożena Marciniak
asesor Justyna Wtulich-Gruszczyńska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 2550/23
2024-06-20
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632; Inne o symbolu podstawowym 632


Oddalono skargę
Monika Sawa
Bożena Marciniak (spr.)
asesor Justyna Wtulich-Gruszczyńska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 2551/23
2024-06-20
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632; Inne o symbolu podstawowym 632


Oddalono skargę
Monika Sawa
Bożena Marciniak (spr.)
asesor Justyna Wtulich-Gruszczyńska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 611/24
2024-06-20
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Rozwoju i Technologii
6181 - Wejście na grunt

odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
Agnieszka Wójcik (spr.)
Marzena Milewska-Karczewska
Anna Sękowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 613/24
2024-06-20
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Rozwoju i Technologii
6181 - Wejście na grunt

odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
Agnieszka Wójcik (spr.)
Marzena Milewska-Karczewska
Anna Sękowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 610/24
2024-06-20
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Rozwoju i Technologii
6181 - Wejście na grunt

odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
Agnieszka Wójcik (spr.)
Marzena Milewska-Karczewska
Anna Sękowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SAB/Wa 35/24
2024-06-20
Sala posiedzeń niejawnych
Starosta Legionowski
658/6180 - Odszkodowanie za grunt przejęty pod ulicę

bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie postepowania w sprawie przesłania odwołania
Agnieszka Wójcik
Marzena Milewska-Karczewska (spr.)
Anna Sękowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 612/24
2024-06-20
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Rozwoju i Technologii
6181 - Wejście na grunt

odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
Agnieszka Wójcik (spr.)
Marzena Milewska-Karczewska
Anna Sękowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SAB/Wa 209/24
2024-06-20
Sala posiedzeń niejawnych
Starosta Legionowski
658/6180 - Bezczynność organów administracji publicznej

bezcynność w przedmiocie ustalenia odszkodowania
Stwierdzono, iż bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa
Przyznano sumę pieniężną
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za bezczynność-art. 149 par. 2 P.P.S.A.
Paweł Groński
Marzena Milewska-Karczewska (spr.)
Anna Sękowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SAB/Wa 183/24
2024-06-20
Sala posiedzeń niejawnych
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
659/6271 - Bezczynność organów administracji publicznej

przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej
Zobowiązano ... i stwierdzono, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Paweł Groński
Marzena Milewska-Karczewska
Anna Sękowska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 560/24
2024-06-20
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Rozwoju i Technologii
6180 - Odszkodowanie za grunt przejęty pod ulicę

odmowa wznowienia postępowania administracyjnego
Oddalono skargę
Paweł Groński
Marzena Milewska-Karczewska (spr.)
Anna Sękowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SAB/Wa 283/23
2024-06-20
Sala posiedzeń niejawnych
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
658/6271 - Odmowa udzielenia cudzoziemcowi ochrony czasowej

bezczynność w sprawie rozpoznania wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej
Stwierdzono, iż bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa i w pozostałym zakresie umorzono postępowanie
Przyznano sumę pieniężną
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Paweł Groński (spr.)
Marzena Milewska-Karczewska
Anna Sękowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 719/24
2024-06-20
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

przedłużenie terminu dokonania zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług za lipiec 2023 r.
Jarosław Trelka (spr.)
Katarzyna Owsiak
Aneta Trochim-Tuchorska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 819/24
2024-06-20
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

przedłużenie terminu dokonania zwrotu podatku od towarów i usług za wrzesień 2022 r.
Jarosław Trelka (spr.)
Katarzyna Owsiak
Aneta Trochim-Tuchorska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VIII
VIII SAB/Wa 32/24
2024-06-20
Sala posiedzeń niejawnych
Starosta Powiatu Kozienickiego
658/6480 - Odmowa udzielenia informacji publicznej

przewlekłe prowadzenie postepowania w sprawie wznowienia postępowania
Iwona Owsińska-Gwiazda
Leszek Kobylski (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VIII
VIII SA/Wa 13/24
2024-06-20
Sala posiedzeń niejawnych
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
638/6014 -


Iwona Owsińska-Gwiazda
Leszek Kobylski (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 306/24
2024-06-20
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Warszawie
6117 - Ustalenie wysokości zaliczek na podatek; Ustalenie wysokości zaliczek na podatek


Uchylono zaskarżone postanowienie w części
Oddalono skargę w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Andrzej Cichoń
Konrad Aromiński
asesor Agnieszka Sułkowska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 2550/23
2024-06-20
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632; Inne o symbolu podstawowym 632


Oddalono wniosek bezWO
Monika Sawa
Bożena Marciniak (spr.)
asesor Justyna Wtulich-Gruszczyńska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 2551/23
2024-06-20
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632; Inne o symbolu podstawowym 632


Oddalono wniosek bezWO
Monika Sawa
Bożena Marciniak (spr.)
asesor Justyna Wtulich-Gruszczyńska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SAB/Wa 93/24
2024-06-20
Sala posiedzeń niejawnych
Prezydent m. st. Warszawy
658/6153 - Warunki zabudowy terenu

bezczynność w sprawie rozpoznania wniosku o ustalenie warunków zabudowy
Oddalono skargę
Bogusław Cieśla (spr.)
Izabela Ostrowska
asesor Lucyna Staniszewska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SAB/Wa 79/24
2024-06-20
Sala posiedzeń niejawnych
Prezydent m. st. Warszawy
658/6153 - Warunki zabudowy terenu

bezczynność w sprawie rozpoznania wniosku o ustalenie warunków zabudowy
Oddalono skargę
Bogusław Cieśla
Izabela Ostrowska (spr.)
asesor Lucyna Staniszewska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 918/24
2024-06-20
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

zaliczenie wpłaty na poczet zaległości podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych za 2017 r.
Zdjęto z wokandy_D
Marta Waksmundzka-Karasińska
Konrad Aromiński
Ewa Izabela Fiedorowicz (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 876/24
2024-06-20
Sala posiedzeń niejawnych
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6012 - Wstrzymanie robót budowlanych

wstrzymanie budowy
Oddalono skargę
Bogusław Cieśla (spr.)
Izabela Ostrowska
asesor Lucyna Staniszewska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 770/24
2024-06-20
Sala posiedzeń niejawnych
Wojewoda Mazowiecki
6050 - Wymeldowanie

wszczęcie postępowania administracyjnego
Oddalono skargę
Bogusław Cieśla
Izabela Ostrowska
asesor Lucyna Staniszewska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 992/24
2024-06-20
Sala posiedzeń niejawnych
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu

stwierdzenie nieważności decyzji
Oddalono skargę
Bogusław Cieśla
Izabela Ostrowska
asesor Lucyna Staniszewska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SAB/Wa 90/24
2024-06-20
Sala posiedzeń niejawnych
Prezydent m. st. Warszawy
658/6153 - Warunki zabudowy terenu

bezczynność w sprawie rozpoznania wniosku o ustalenie warunków zabudowy
Oddalono skargę
Bogusław Cieśla
Izabela Ostrowska (spr.)
asesor Lucyna Staniszewska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SAB/Wa 76/24
2024-06-20
Sala posiedzeń niejawnych
Prezydent m. st. Warszawy
658/6153 - Warunki zabudowy terenu

bezczynność w sprawie rozpoznania wniosku o ustalenie warunków zabudowy
Oddalono skargę
Bogusław Cieśla
Izabela Ostrowska (spr.)
asesor Lucyna Staniszewska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 830/24
2024-06-20
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

zaliczenie wpłaty na poczet zaległości podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych za 2017 r.
Zdjęto z wokandy_D
Marta Waksmundzka-Karasińska
Konrad Aromiński
Ewa Izabela Fiedorowicz (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SAB/Wa 3/24
2024-06-20
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
658/6539 - Inne w grupie 653

bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia wsparcia finansowego z tytułu strat w produkcji
Andrzej Siwek
asesor Paweł Gorajewski (spr.)
Jarosław Stopczyński
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 979/24
2024-06-20
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
6539 - Inne w grupie 653

ustalenie wysokości dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
Andrzej Siwek
asesor Paweł Gorajewski (spr.)
Jarosław Stopczyński
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 978/24
2024-06-20
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
6539 - Inne w grupie 653

ustalenie wysokości dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
Andrzej Siwek
asesor Paweł Gorajewski (spr.)
Jarosław Stopczyński
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 180/24
2024-06-20
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa udzielenia wsparcia finansowego z tytułu niepodejmowania produkcji w gospodarstwie na skutek zastosowania przepisów weterynaryjnych
Andrzej Siwek
Jarosław Stopczyński
asesor Robert Żukowski (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 504/24
2024-06-20
Sala posiedzeń niejawnych
Rzecznik Praw Pacjenta
6209 - Inne o symbolu podstawowym 620

niestwierdzenie naruszenia prawa pacjenta
Andrzej Siwek
Jarosław Stopczyński (spr.)
asesor Robert Żukowski
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 912/24
2024-06-20
Sala posiedzeń niejawnych
Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
6205 - Nadzór sanitarny

nakaz zaprzestania prezentacji internetowej produktu
Andrzej Siwek (spr.)
Jarosław Stopczyński
asesor Robert Żukowski
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SAB/Wa 23/24
2024-06-20
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
658/608 - Inne dla grupy 608

bezczynności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej - tryb uproszczony.
Aneta Lemiesz (spr.)
asesor Iwona Kozłowska
Urszula Wilk
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SAB/Wa 25/24
2024-06-20
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
658/608 - Inne dla grupy 608

bezczynności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej - tryb uproszczony.
Aneta Lemiesz (spr.)
asesor Iwona Kozłowska
Urszula Wilk
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SAB/Wa 24/24
2024-06-20
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
658/608 - Inne dla grupy 608

bezczynności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej - tryb uproszczony.
Aneta Lemiesz (spr.)
asesor Iwona Kozłowska
Urszula Wilk
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SAB/Wa 26/24
2024-06-20
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
658/608 - Inne dla grupy 608

bezczynności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej- tryb uproszczony.
Aneta Lemiesz (spr.)
asesor Iwona Kozłowska
Urszula Wilk
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 6131/23
2024-06-20
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego- tryb uproszczony.
Aneta Lemiesz
asesor Iwona Kozłowska (spr.)
Urszula Wilk
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 225/24
2024-06-20
Sala posiedzeń niejawnych
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym - tryb uproszczony.
Aneta Lemiesz
asesor Iwona Kozłowska (spr.)
Urszula Wilk
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 224/24
2024-06-20
Sala posiedzeń niejawnych
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym - tryb uproszczony.
Aneta Lemiesz
asesor Iwona Kozłowska (spr.)
Urszula Wilk
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 6099/23
2024-06-20
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
6038 - Inne uprawnienia do wykonywania czynności i zajęć w sprawach objętych symbolem 603

odmowy określenia nadpłaty za certyfikat zgodności - tryb uproszczony.
Aneta Lemiesz
asesor Iwona Kozłowska
Urszula Wilk (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 105/24
2024-06-20
Sala posiedzeń niejawnych
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia - tryb uproszczony.
Aneta Lemiesz
asesor Iwona Kozłowska
Urszula Wilk (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 367/24
2024-06-20
Sala posiedzeń niejawnych
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

kary pieniężnej - tryb uproszczony.
Aneta Lemiesz
asesor Iwona Kozłowska
Urszula Wilk (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 414/24
2024-06-20
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Warszawie
6037 - Transport drogowy i przewozy

stwierdzenia niedopuszczalności odwołania (dot. zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób) - tryb uproszczony.
Aneta Lemiesz
asesor Iwona Kozłowska
Urszula Wilk (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SAB/Wa 18/24
2024-06-20
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
659/6038 - Inne uprawnienia do wykonywania czynności i zajęć w sprawach objętych symbolem 603

przewlekłości postępowania (dot. wydania certyfikatu egzaminatora) - tryb uproszczony.
Aneta Lemiesz
asesor Dorota Brzozowska (spr.)
Urszula Wilk
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VIII
VIII SA/Wa 317/24
2024-06-20
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Radomiu
6115 - Podatek od nieruchomości

odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2022 rok
Iwona Owsińska-Gwiazda
Justyna Mazur (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VIII
VIII SA/Wa 62/24
2024-06-20
Sala posiedzeń niejawnych
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki budowli

nakazu rozbiórki zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe
Iwona Owsińska-Gwiazda
Justyna Mazur
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VIII
VIII SA/Wa 310/24
2024-06-20
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Radomiu
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa umorzenia nalezności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego
Iwona Owsińska-Gwiazda (spr.)
Justyna Mazur
Iwona Szymanowicz-Nowak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VIII
VIII SA/Wa 311/24
2024-06-20
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Radomiu
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa umorzenia należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego
Iwona Owsińska-Gwiazda (spr.)
Justyna Mazur
Iwona Szymanowicz-Nowak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VIII
VIII SA/Wa 232/24
2024-06-20
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Radomiu
6329 - Dodatek do świadczeń

odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia
Iwona Owsińska-Gwiazda
Justyna Mazur
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VIII
VIII SA/Wa 188/24
2024-06-20
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przywrócenia terminu do złożenia wniosku zagranicznego
Iwona Owsińska-Gwiazda
Justyna Mazur
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VIII
VIII SA/Wa 322/24
2024-06-20
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Radomiu
6118 - Egzekucja należności pieniężnych

zarzuty w postepowaniu egzekucyjnym
Iwona Owsińska-Gwiazda
Justyna Mazur (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SAB/Wa 774/23
2024-06-20
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
659/647 - Przewlekłość postępowania administracyjnego

przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie skargi na nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych
Stwierdzono przewlekłość postępowania administracyjnego i że przewlekłość postępowania nie miała charakteru rażącego
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Sławomir Antoniuk
Piotr Borowiecki
asesor Dorota Kozub-Marciniak (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 2133/23
2024-06-20
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Obrony Narodowej
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

stwierdzenie niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
Sławomir Antoniuk
Piotr Borowiecki
asesor Dorota Kozub-Marciniak (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 2021/23
2024-06-20
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
647 - Ochrona danych osobowych

odmowa wszczęcia postępowania
Zdjęto z wokandy
Sławomir Antoniuk
Piotr Borowiecki (spr.)
asesor Dorota Kozub-Marciniak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 2069/23
2024-06-20
Sala posiedzeń niejawnych
Centralna Komisja Lekarska
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do słuzby
Zdjęto z wokandy
Sławomir Antoniuk
Piotr Borowiecki (spr.)
asesor Dorota Kozub-Marciniak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SAB/Wa 212/24
2024-06-20
Sala posiedzeń niejawnych
Prokurator Regionalny w Warszawie
658/6480 - Bezczynność organu

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 22 lutego 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej
Zdjęto z wokandy
Sławomir Antoniuk
Piotr Borowiecki (spr.)
asesor Dorota Kozub-Marciniak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SAB/Wa 258/24
2024-06-20
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
658/6480 - Bezczynność organu

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 14 stycznia 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Sławomir Antoniuk (spr.)
Piotr Borowiecki
asesor Dorota Kozub-Marciniak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 2178/23
2024-06-20
Sala posiedzeń niejawnych
Komendant Główny Policji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wypłaty wyrównania ekwiwalentu pienięznego za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe i dodatkowe za lata 2013-2015
Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Sławomir Antoniuk (spr.)
Piotr Borowiecki
asesor Dorota Kozub-Marciniak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VIII
VIII SA/Wa 263/24
2024-06-20
09:00
Sala B Radom
Wojewoda Mazowiecki-Delegatura w Radomiu
6019 - Nałożenie grzywny w celu przymuszenia

sprzeciw na zgłoszenie budowy nadziemnego silosa na materiały sypkie
Uchylono zaskarżoną decyzję
Iwona Owsińska-Gwiazda
Justyna Mazur
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)
IV
IV SA/Wa 488/24
2024-06-20
09:00
Sala B, ul. Jana Kazimierza 10
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6131 - Opłaty za korzystanie ze środowiska; Opłaty za korzystanie ze środowiska


Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2024-07-04
Paweł Groński
Marzena Milewska-Karczewska
Anna Sękowska (spr.)
III
III SA/Wa 102/24
2024-06-20
09:00
Sala F, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych; Podatek dochodowy od osób fizycznych


Oddalono skargę
Marta Waksmundzka-Karasińska (spr.)
Konrad Aromiński
Ewa Izabela Fiedorowicz
VII
VII SA/Wa 773/24
2024-06-20
09:00
Sala C, ul. Jana Kazimierza 10
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

umorzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Oddalono skargę
Bogusław Cieśla (spr.)
Izabela Ostrowska
asesor Lucyna Staniszewska
I
I SA/Wa 2326/23
2024-06-20
09:00
Sala D, ul. Jana Kazimierza 10
Wojewoda Mazowiecki
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

odmowa przyznania odszkodowania za nieruchomość
Oddalono skargę
Monika Sawa
Bożena Marciniak (spr.)
asesor Justyna Wtulich-Gruszczyńska
V
V SA/Wa 1333/24
2024-06-20
09:00
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Kolegium RIO w Warszawie
6411/6531 - Stwierdzenie nieważności uchwały

stwierdzenie nieważności uchwały
Andrzej Siwek
Jarosław Stopczyński
asesor Robert Żukowski (spr.)
V
V SA/Wa 1271/24
2024-06-20
09:00
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Kolegium RIO w Warszawie
6411/6531 - Dotacje

stwierdzenie nieważności uchwały
Andrzej Siwek
Jarosław Stopczyński (spr.)
asesor Robert Żukowski
V
V SA/Wa 1270/24
2024-06-20
09:00
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Kolegium RIO w Warszawie
6411/6531 - Dotacje

stwierdzenie nieważności w części uchwały
Andrzej Siwek (spr.)
Jarosław Stopczyński
asesor Robert Żukowski
VI
VI SA/Wa 803/24
2024-06-20
09:00
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Kom. Egz. II st. Nr 2 przy Min. Spraw. do rozp. odw. od uchwał o wyn. egz. radc. w dn. 25-28.04.2023
6171 - Radcowie prawni i aplikanci radcowscy

ustalenia wyniku egzaminu radcowskiego prawo karne
Aneta Lemiesz (spr.)
asesor Iwona Kozłowska
Urszula Wilk
II
II SA/Wa 34/24
2024-06-20
09:00
Sala A, ul. Jana Kazimierza 10
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
647 - Wznowienie postępowania sądowego

wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2023 r. sygn. akt II SA/Wa 2938/21
Zdjęto z wokandy
Karolina Kisielewicz-Sierakowska
Andrzej Góraj
asesor Mateusz Rogala (spr.)
I
I SA/Wa 662/24
2024-06-20
09:20
Sala D, ul. Jana Kazimierza 10
SKO w Ciechanowie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

dodatek węglowy
Oddalono skargę
Monika Sawa
Bożena Marciniak
asesor Justyna Wtulich-Gruszczyńska (spr.)
II
II SA/Wa 2306/23
2024-06-20
09:20
Sala A, ul. Jana Kazimierza 10
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6480 - Odmowa udzielenia informacji publicznej

odmowa udostępnienia informacji publicznej
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Sławomir Antoniuk
Piotr Borowiecki
asesor Dorota Kozub-Marciniak (spr.)
VIII
VIII SA/Wa 231/24
2024-06-20
09:30
Sala B Radom
SKO w Radomiu
6139 - Inne o symbolu 6139; Inne o symbolu 6139


Zdjęto z wokandy
Iwona Owsińska-Gwiazda (spr.)
Justyna Mazur
Iwona Szymanowicz-Nowak
IV
IV SA/Wa 206/24
2024-06-20
09:30
Sala B, ul. Jana Kazimierza 10
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP

umorzenie postępowania odwoławczego w sprawie zobowiązania do powrotu
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Paweł Groński (spr.)
Marzena Milewska-Karczewska
Anna Sękowska
VII
VII SA/Wa 1000/24
2024-06-20
09:30
Sala C, ul. Jana Kazimierza 10
Wojewoda Mazowiecki
6050 - Wymeldowanie

wymeldownie z pobytu stałego
Oddalono skargę
Bogusław Cieśla
Izabela Ostrowska (spr.)
asesor Lucyna Staniszewska
III
III SA/Wa 911/24
2024-06-20
09:30
Sala F, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2018 r. w tym przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych
Oddalono skargę
Marta Waksmundzka-Karasińska
Konrad Aromiński
Ewa Izabela Fiedorowicz (spr.)
VI
VI SA/Wa 676/24
2024-06-20
09:30
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Komendant Stołeczny Policji w Warszawie
6319 - Inne dla grupy 6319

odebrania broni palnej myśliwskiej, amunicji oraz dokumentu potwierdzającego legalność jej posiadania (art. 19 ust. 1a u.b.a)
Aneta Lemiesz
asesor Iwona Kozłowska (spr.)
Urszula Wilk
I
I SA/Wa 410/24
2024-06-20
09:40
Sala D, ul. Jana Kazimierza 10
SKO w Siedlcach
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

ustalenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej
Uchylono decyzję I i II instancji
Monika Sawa
Bożena Marciniak (spr.)
asesor Justyna Wtulich-Gruszczyńska
V
V SA/Wa 2747/23
2024-06-20
09:40
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
6239 - Inne dla grupy 6239

wymierzenie kary pieniężnej
Andrzej Siwek (spr.)
Jarosław Stopczyński
asesor Robert Żukowski
II
II SA/Wa 1976/23
2024-06-20
09:50
Sala A, ul. Jana Kazimierza 10
Miasto stołeczne Warszawa reprezentowana przez Prezydenta Miasta Warszawy
6391/6219 - Inne o symbolu podstawowym 621

odmowa udzielenia pomocy mieszkaniowej
Zdjęto z wokandy
Sławomir Antoniuk
Piotr Borowiecki (spr.)
asesor Dorota Kozub-Marciniak
VIII
VIII SA/Wa 408/24
2024-06-20
10:00
Sala B Radom
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6300 - Odsetki od należności celnych

okreslenie kwoty należności celnych i podatkowych
Połączono do wspólnego rozpoznania
Iwona Owsińska-Gwiazda
Justyna Mazur (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak
VIII
VIII SA/Wa 407/24
2024-06-20
10:00
Sala B Radom
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6300 - Odsetki od należności celnych

okreslenie kwoty należności celnych i podatkowych
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
Iwona Owsińska-Gwiazda
Justyna Mazur (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak
IV
IV SA/Wa 301/24
2024-06-20
10:00
Sala B, ul. Jana Kazimierza 10
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
6160 - Należności i opłaty za wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji

ustalenie należności z tytułu trwałego wyłaczenia z produkcji gruntów leśnych
Oddalono skargę
Paweł Groński
Marzena Milewska-Karczewska
Anna Sękowska (spr.)
III
III SA/Wa 2265/23
2024-06-20
10:00
Sala F, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6117 - Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich; Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich


Oddalono skargę
Marta Waksmundzka-Karasińska
Konrad Aromiński (spr.)
Ewa Izabela Fiedorowicz
VII
VII SA/Wa 2436/23
2024-06-20
10:00
Sala C, ul. Jana Kazimierza 10
Rada Miasta St. Warszawy
6391/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego


Zdjęto z wokandy
Bogusław Cieśla
Izabela Ostrowska
asesor Lucyna Staniszewska (spr.)
I
I SA/Wa 645/24
2024-06-20
10:00
Sala D, ul. Jana Kazimierza 10
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

świadczenie wychowawcze
Oddalono skargę
Monika Sawa
Bożena Marciniak
asesor Justyna Wtulich-Gruszczyńska (spr.)
III
III SA/Wa 2264/23
2024-06-20
10:00
Sala F, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6117 - Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich; Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich


Oddalono skargę
Marta Waksmundzka-Karasińska
Konrad Aromiński (spr.)
Ewa Izabela Fiedorowicz
V
V SA/Wa 133/24
2024-06-20
10:10
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Główny Inspektor Sanitarny
6205 - Nadzór sanitarny

wymierzenie kary pieniężnej
Andrzej Siwek
Jarosław Stopczyński (spr.)
asesor Robert Żukowski
VI
VI SA/Wa 847/24
2024-06-20
10:10
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Komendant Główny Policji
6312 - Odmowa wydania pozwolenia na broń

odmowy wydania pozwolenia na broń myśliwską do celów łowieckich
Aneta Lemiesz
asesor Dorota Brzozowska (spr.)
Urszula Wilk
I
I SA/Wa 2039/23
2024-06-20
10:20
Sala D, ul. Jana Kazimierza 10
SKO w Warszawie
6321 - Zasiłek stały

zasiłek stały
Oddalono skargę
Monika Sawa (spr.)
Bożena Marciniak
asesor Justyna Wtulich-Gruszczyńska
II
II SA/Wa 2214/23
2024-06-20
10:20
Sala A, ul. Jana Kazimierza 10
Centralna Wojskowa Komisja Lekarska
6246 - Orzeczenie Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej

orzeczenie o zdolności do pełnienia zawodowej słuzby wojskowej
Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Sławomir Antoniuk (spr.)
Piotr Borowiecki
asesor Dorota Kozub-Marciniak
VIII
VIII SA/Wa 268/24
2024-06-20
10:30
Sala B Radom
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

pomoc finansowa ze środków unijnych
Iwona Owsińska-Gwiazda (spr.)
Justyna Mazur
Iwona Szymanowicz-Nowak
IV
IV SA/Wa 513/24
2024-06-20
10:30
Sala B, ul. Jana Kazimierza 10
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa udzielenia cudzoziemcowi ochrony czasowej

uznanie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej za niedopuszczalny
Oddalono skargę
Paweł Groński
Marzena Milewska-Karczewska (spr.)
Anna Sękowska
I
I SA/Wa 2040/23
2024-06-20
10:30
Sala D, ul. Jana Kazimierza 10
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

zasiłek celowy
Oddalono skargę
Monika Sawa (spr.)
Bożena Marciniak
asesor Justyna Wtulich-Gruszczyńska
III
III SA/Wa 893/24
2024-06-20
10:30
Sala F, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Oddalono skargę
Marta Waksmundzka-Karasińska (spr.)
Konrad Aromiński
Ewa Izabela Fiedorowicz
VI
VI SA/Wa 722/24
2024-06-20
10:30
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy słowny
Aneta Lemiesz
asesor Dorota Brzozowska (spr.)
Urszula Wilk
VII
VII SA/Wa 912/24
2024-06-20
10:40
Sala C, ul. Jana Kazimierza 10
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy terenu

umorzenie postępowania w sprawie zmiany decyzji
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Bogusław Cieśla (spr.)
Izabela Ostrowska
asesor Lucyna Staniszewska
I
I SA/Wa 2041/23
2024-06-20
10:40
Sala D, ul. Jana Kazimierza 10
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

zasiłek celowy
Oddalono skargę
Monika Sawa (spr.)
Bożena Marciniak
asesor Justyna Wtulich-Gruszczyńska
V
V SA/Wa 2851/23
2024-06-20
10:40
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Minister Finansów
6531 - Dotacje

określenie kwoty dotacji celowej przypadającej do zwrotu
Andrzej Siwek
Jarosław Stopczyński
asesor Robert Żukowski (spr.)
II
II SA/Wa 1453/23
2024-06-20
10:40
Sala A, ul. Jana Kazimierza 10
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
650 - Świadczenie w drodze wyjątku; Świadczenie w drodze wyjątku


Oddalono skargę
Sławomir Antoniuk
Piotr Borowiecki
asesor Dorota Kozub-Marciniak (spr.)
IV
IV SA/Wa 2997/23
2024-06-20
11:00
Sala B, ul. Jana Kazimierza 10
Minister Rozwoju i Technologii
6181 - Czasowe zajęcie nieruchomości

ustalenie odszkodowania za szkody powstałe z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Paweł Groński
Marzena Milewska-Karczewska
Anna Sękowska (spr.)
III
III SA/Wa 761/24
2024-06-20
11:00
Sala F, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6117 - Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności osoby trzeciej wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2018 r.
Oddalono skargę
Marta Waksmundzka-Karasińska
Konrad Aromiński
Ewa Izabela Fiedorowicz (spr.)
VI
VI SA/Wa 671/24
2024-06-20
11:00
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

stwierdzenia utraty dobrej reputacji
Aneta Lemiesz
asesor Dorota Brzozowska (spr.)
Urszula Wilk
V
V SA/Wa 212/24
2024-06-20
11:10
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie przyznania pomocy finansowej
Andrzej Siwek (spr.)
Jarosław Stopczyński
asesor Robert Żukowski
III
III SA/Wa 762/24
2024-06-20
11:15
Sala F, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6117 - Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności osoby trzeciej wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2018 r.
Oddalono skargę
Marta Waksmundzka-Karasińska
Konrad Aromiński
Ewa Izabela Fiedorowicz (spr.)
IV
IV SA/Wa 687/24
2024-06-20
11:30
Sala B, ul. Jana Kazimierza 10
Komendant Główny Straży Granicznej
6272 - Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP

zobowiązanie do powrotu
Oddalono skargę
Paweł Groński (spr.)
Marzena Milewska-Karczewska
Anna Sękowska
V
V SA/Wa 215/24
2024-06-20
11:30
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków uninych
Andrzej Siwek
Jarosław Stopczyński (spr.)
asesor Robert Żukowski
VIII
VIII SA/Wa 195/24
2024-06-20
11:30
Sala B Radom
SKO w Radomiu
6324 - Odpłatność za pobyt w rodzinie zastępczej

odmowa odstąpienia od ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
Iwona Owsińska-Gwiazda
Leszek Kobylski (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak
IV
IV SA/Wa 271/24
2024-06-20
11:50
Sala B, ul. Jana Kazimierza 10
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy

odmowa udzielenia zezwolena na pobyt czasowy
Oddalono skargę
Paweł Groński (spr.)
Marzena Milewska-Karczewska
Anna Sękowska
VIII
VIII SA/Wa 290/24
2024-06-20
12:00
Sala B Radom
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

pomoc finansowa ze środków unijnych
Iwona Owsińska-Gwiazda
Leszek Kobylski (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak
V
V SA/Wa 65/24
2024-06-20
12:00
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej
Andrzej Siwek
Jarosław Stopczyński
asesor Robert Żukowski (spr.)
III
III SA/Wa 903/24
2024-06-20
12:30
Sala F, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

odmowa ograniczenia poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
Marta Waksmundzka-Karasińska
Konrad Aromiński (spr.)
Ewa Izabela Fiedorowicz
III
III SA/Wa 504/24
2024-06-20
13:00
Sala F, ul. Jasna 2/4
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
6119 - Wpłata na rzecz funduszu; Wpłata na rzecz funduszu


Marta Waksmundzka-Karasińska
Konrad Aromiński
Ewa Izabela Fiedorowicz (spr.)
V
V SA/Wa 2223/23
2024-06-20
13:00
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie apteki

uchylenie decyzji o cofnięciu zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych i umorzenie postępowania
Andrzej Siwek
asesor Paweł Gorajewski (spr.)
Jarosław Stopczyński
IV
IV SA/Wa 516/24
2024-06-20
13:30
Sala B, ul. Jana Kazimierza 10
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa udzielenia cudzoziemcowi ochrony czasowej

odmowa udzielenia ochrony międzynarodowej
Agnieszka Wójcik (spr.)
Marzena Milewska-Karczewska
Anna Sękowska
III
III SA/Wa 734/24
2024-06-20
13:30
Sala F, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Marta Waksmundzka-Karasińska
Konrad Aromiński (spr.)
Ewa Izabela Fiedorowicz
IV
IV SA/Wa 718/24
2024-06-20
13:50
Sala B, ul. Jana Kazimierza 10
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6132 - Kara pieniężna za naruszenie wymagań ochrony środowiska

wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej
Agnieszka Wójcik (spr.)
Marzena Milewska-Karczewska
Anna Sękowska
III
III SA/Wa 681/24
2024-06-20
14:00
Sala F, ul. Jasna 2/4
SKO w Warszawie
6116 - Podatki i opłaty lokalne; Podatki i opłaty lokalne


Konrad Aromiński (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
III
III SA/Wa 177/24
2024-06-20
14:30
Sala G, ul. Jasna 2/4
Komisja Nadzoru Finansowego
6117 - Ulgi; Ulgi


Jarosław Trelka (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA

Sygnatura akt: I SA/Wa 2445/23

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-06-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632; Inne o symbolu podstawowym 632

Przewodniczący / Sędziowie:
Monika Sawa
Bożena Marciniak (spr.)
asesor Justyna Wtulich-Gruszczyńska

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: I SA/Wa 597/24

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-06-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezydent m.st. Warszawy

Symbol: 644/6076

Przedmiot: Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 16.05.2022 r., sygn. akt I SAB/Wa 44/21

Przewodniczący / Sędziowie:
Monika Sawa
Bożena Marciniak
asesor Justyna Wtulich-Gruszczyńska (spr.)

Wynik: Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA
Stwierdzono, iż niewykonanie wyroku miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa
Oddalono skargę w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: I SAB/Wa 107/24

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-06-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezydent m.st. Warszawy

Symbol: 658/6076

Przedmiot: Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

bezczynność i przewlekłość Prezydenta m.st. Warszawy przy rozpoznawaniu wniosku

Przewodniczący / Sędziowie:
Monika Sawa
Bożena Marciniak
asesor Justyna Wtulich-Gruszczyńska (spr.)

Wynik: Zobowiązano organ do rozpoznania wniosku/odwołania w terminie ...od otrzymania odpisu prawomocnego orzeczenia
Stwierdzono, iż bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa
Oddalono skargę w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: I SA/Wa 714/24

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-06-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezydent m.st. Warszawy

Symbol: 644/6076

Przedmiot: Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 25.05.2018 r., sygn. akt I SAB/Wa 73/18

Przewodniczący / Sędziowie:
Monika Sawa (spr.)
Bożena Marciniak
asesor Justyna Wtulich-Gruszczyńska

Wynik: Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA
Stwierdzono, iż niewykonanie wyroku miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa
Przyznano sumę pieniężną na rzecz skarżącego
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: I SA/Wa 2550/23

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-06-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Symbol: 6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632; Inne o symbolu podstawowym 632

Przewodniczący / Sędziowie:
Monika Sawa
Bożena Marciniak (spr.)
asesor Justyna Wtulich-Gruszczyńska

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: I SA/Wa 2551/23

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-06-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Symbol: 6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632; Inne o symbolu podstawowym 632

Przewodniczący / Sędziowie:
Monika Sawa
Bożena Marciniak (spr.)
asesor Justyna Wtulich-Gruszczyńska

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: IV SA/Wa 611/24

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-06-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Rozwoju i Technologii

Symbol: 6181

Przedmiot: Wejście na grunt

odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Wójcik (spr.)
Marzena Milewska-Karczewska
Anna Sękowska


Sygnatura akt: IV SA/Wa 613/24

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-06-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Rozwoju i Technologii

Symbol: 6181

Przedmiot: Wejście na grunt

odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Wójcik (spr.)
Marzena Milewska-Karczewska
Anna Sękowska


Sygnatura akt: IV SA/Wa 610/24

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-06-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Rozwoju i Technologii

Symbol: 6181

Przedmiot: Wejście na grunt

odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Wójcik (spr.)
Marzena Milewska-Karczewska
Anna Sękowska


Sygnatura akt: IV SAB/Wa 35/24

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-06-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Starosta Legionowski

Symbol: 658/6180

Przedmiot: Odszkodowanie za grunt przejęty pod ulicę

bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie postepowania w sprawie przesłania odwołania

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Wójcik
Marzena Milewska-Karczewska (spr.)
Anna Sękowska


Sygnatura akt: IV SA/Wa 612/24

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-06-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Rozwoju i Technologii

Symbol: 6181

Przedmiot: Wejście na grunt

odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Wójcik (spr.)
Marzena Milewska-Karczewska
Anna Sękowska


Sygnatura akt: IV SAB/Wa 209/24

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-06-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Starosta Legionowski

Symbol: 658/6180

Przedmiot: Bezczynność organów administracji publicznej

bezcynność w przedmiocie ustalenia odszkodowania

Przewodniczący / Sędziowie:
Paweł Groński
Marzena Milewska-Karczewska (spr.)
Anna Sękowska

Wynik: Stwierdzono, iż bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa
Przyznano sumę pieniężną
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za bezczynność-art. 149 par. 2 P.P.S.A.


Sygnatura akt: IV SAB/Wa 183/24

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-06-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 659/6271

Przedmiot: Bezczynność organów administracji publicznej

przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej

Przewodniczący / Sędziowie:
Paweł Groński
Marzena Milewska-Karczewska
Anna Sękowska (spr.)

Wynik: Zobowiązano ... i stwierdzono, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: IV SA/Wa 560/24

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-06-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Rozwoju i Technologii

Symbol: 6180

Przedmiot: Odszkodowanie za grunt przejęty pod ulicę

odmowa wznowienia postępowania administracyjnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Paweł Groński
Marzena Milewska-Karczewska (spr.)
Anna Sękowska

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: IV SAB/Wa 283/23

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-06-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 658/6271

Przedmiot: Odmowa udzielenia cudzoziemcowi ochrony czasowej

bezczynność w sprawie rozpoznania wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej

Przewodniczący / Sędziowie:
Paweł Groński (spr.)
Marzena Milewska-Karczewska
Anna Sękowska

Wynik: Stwierdzono, iż bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa i w pozostałym zakresie umorzono postępowanie
Przyznano sumę pieniężną
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: III SA/Wa 719/24

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-06-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

przedłużenie terminu dokonania zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług za lipiec 2023 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Jarosław Trelka (spr.)
Katarzyna Owsiak
Aneta Trochim-Tuchorska


Sygnatura akt: III SA/Wa 819/24

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-06-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

przedłużenie terminu dokonania zwrotu podatku od towarów i usług za wrzesień 2022 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Jarosław Trelka (spr.)
Katarzyna Owsiak
Aneta Trochim-Tuchorska


Sygnatura akt: VIII SAB/Wa 32/24

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-06-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Starosta Powiatu Kozienickiego

Symbol: 658/6480

Przedmiot: Odmowa udzielenia informacji publicznej

przewlekłe prowadzenie postepowania w sprawie wznowienia postępowania

Przewodniczący / Sędziowie:
Iwona Owsińska-Gwiazda
Leszek Kobylski (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 13/24

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-06-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 638/6014

Przedmiot:

Przewodniczący / Sędziowie:
Iwona Owsińska-Gwiazda
Leszek Kobylski (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak


Sygnatura akt: III SA/Wa 306/24

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-06-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6117

Przedmiot: Ustalenie wysokości zaliczek na podatek; Ustalenie wysokości zaliczek na podatek

Przewodniczący / Sędziowie:
Andrzej Cichoń
Konrad Aromiński
asesor Agnieszka Sułkowska (spr.)

Wynik: Uchylono zaskarżone postanowienie w części
Oddalono skargę w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: I SA/Wa 2550/23

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-06-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Symbol: 6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632; Inne o symbolu podstawowym 632

Przewodniczący / Sędziowie:
Monika Sawa
Bożena Marciniak (spr.)
asesor Justyna Wtulich-Gruszczyńska

Wynik: Oddalono wniosek bezWO


Sygnatura akt: I SA/Wa 2551/23

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-06-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Symbol: 6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632; Inne o symbolu podstawowym 632

Przewodniczący / Sędziowie:
Monika Sawa
Bożena Marciniak (spr.)
asesor Justyna Wtulich-Gruszczyńska

Wynik: Oddalono wniosek bezWO


Sygnatura akt: VII SAB/Wa 93/24

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-06-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezydent m. st. Warszawy

Symbol: 658/6153

Przedmiot: Warunki zabudowy terenu

bezczynność w sprawie rozpoznania wniosku o ustalenie warunków zabudowy

Przewodniczący / Sędziowie:
Bogusław Cieśla (spr.)
Izabela Ostrowska
asesor Lucyna Staniszewska

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VII SAB/Wa 79/24

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-06-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezydent m. st. Warszawy

Symbol: 658/6153

Przedmiot: Warunki zabudowy terenu

bezczynność w sprawie rozpoznania wniosku o ustalenie warunków zabudowy

Przewodniczący / Sędziowie:
Bogusław Cieśla
Izabela Ostrowska (spr.)
asesor Lucyna Staniszewska

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: III SA/Wa 918/24

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-06-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6113

Przedmiot: Podatek dochodowy od osób prawnych

zaliczenie wpłaty na poczet zaległości podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych za 2017 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Marta Waksmundzka-Karasińska
Konrad Aromiński
Ewa Izabela Fiedorowicz (spr.)

Wynik: Zdjęto z wokandy_D


Sygnatura akt: VII SA/Wa 876/24

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-06-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6012

Przedmiot: Wstrzymanie robót budowlanych

wstrzymanie budowy

Przewodniczący / Sędziowie:
Bogusław Cieśla (spr.)
Izabela Ostrowska
asesor Lucyna Staniszewska

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VII SA/Wa 770/24

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-06-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6050

Przedmiot: Wymeldowanie

wszczęcie postępowania administracyjnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Bogusław Cieśla
Izabela Ostrowska
asesor Lucyna Staniszewska (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VII SA/Wa 992/24

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-06-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6010

Przedmiot: Pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu

stwierdzenie nieważności decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Bogusław Cieśla
Izabela Ostrowska
asesor Lucyna Staniszewska (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VII SAB/Wa 90/24

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-06-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezydent m. st. Warszawy

Symbol: 658/6153

Przedmiot: Warunki zabudowy terenu

bezczynność w sprawie rozpoznania wniosku o ustalenie warunków zabudowy

Przewodniczący / Sędziowie:
Bogusław Cieśla
Izabela Ostrowska (spr.)
asesor Lucyna Staniszewska

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VII SAB/Wa 76/24

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-06-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezydent m. st. Warszawy

Symbol: 658/6153

Przedmiot: Warunki zabudowy terenu

bezczynność w sprawie rozpoznania wniosku o ustalenie warunków zabudowy

Przewodniczący / Sędziowie:
Bogusław Cieśla
Izabela Ostrowska (spr.)
asesor Lucyna Staniszewska

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: III SA/Wa 830/24

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-06-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6113

Przedmiot: Podatek dochodowy od osób prawnych

zaliczenie wpłaty na poczet zaległości podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych za 2017 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Marta Waksmundzka-Karasińska
Konrad Aromiński
Ewa Izabela Fiedorowicz (spr.)

Wynik: Zdjęto z wokandy_D


Sygnatura akt: V SAB/Wa 3/24

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-06-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Symbol: 658/6539

Przedmiot: Inne w grupie 653

bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia wsparcia finansowego z tytułu strat w produkcji

Przewodniczący / Sędziowie:
Andrzej Siwek
asesor Paweł Gorajewski (spr.)
Jarosław Stopczyński


Sygnatura akt: V SA/Wa 979/24

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-06-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Symbol: 6539

Przedmiot: Inne w grupie 653

ustalenie wysokości dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Przewodniczący / Sędziowie:
Andrzej Siwek
asesor Paweł Gorajewski (spr.)
Jarosław Stopczyński


Sygnatura akt: V SA/Wa 978/24

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-06-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Symbol: 6539

Przedmiot: Inne w grupie 653

ustalenie wysokości dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Przewodniczący / Sędziowie:
Andrzej Siwek
asesor Paweł Gorajewski (spr.)
Jarosław Stopczyński


Sygnatura akt: V SA/Wa 180/24

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-06-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Symbol: 6559

Przedmiot: regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa udzielenia wsparcia finansowego z tytułu niepodejmowania produkcji w gospodarstwie na skutek zastosowania przepisów weterynaryjnych

Przewodniczący / Sędziowie:
Andrzej Siwek
Jarosław Stopczyński
asesor Robert Żukowski (spr.)


Sygnatura akt: V SA/Wa 504/24

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-06-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Rzecznik Praw Pacjenta

Symbol: 6209

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 620

niestwierdzenie naruszenia prawa pacjenta

Przewodniczący / Sędziowie:
Andrzej Siwek
Jarosław Stopczyński (spr.)
asesor Robert Żukowski


Sygnatura akt: V SA/Wa 912/24

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-06-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Symbol: 6205

Przedmiot: Nadzór sanitarny

nakaz zaprzestania prezentacji internetowej produktu

Przewodniczący / Sędziowie:
Andrzej Siwek (spr.)
Jarosław Stopczyński
asesor Robert Żukowski


Sygnatura akt: VI SAB/Wa 23/24

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-06-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Symbol: 658/608

Przedmiot: Inne dla grupy 608

bezczynności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej - tryb uproszczony.

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Lemiesz (spr.)
asesor Iwona Kozłowska
Urszula Wilk


Sygnatura akt: VI SAB/Wa 25/24

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-06-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Symbol: 658/608

Przedmiot: Inne dla grupy 608

bezczynności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej - tryb uproszczony.

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Lemiesz (spr.)
asesor Iwona Kozłowska
Urszula Wilk


Sygnatura akt: VI SAB/Wa 24/24

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-06-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Symbol: 658/608

Przedmiot: Inne dla grupy 608

bezczynności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej - tryb uproszczony.

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Lemiesz (spr.)
asesor Iwona Kozłowska
Urszula Wilk


Sygnatura akt: VI SAB/Wa 26/24

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-06-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Symbol: 658/608

Przedmiot: Inne dla grupy 608

bezczynności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej- tryb uproszczony.

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Lemiesz (spr.)
asesor Iwona Kozłowska
Urszula Wilk


Sygnatura akt: VI SA/Wa 6131/23

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-06-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego- tryb uproszczony.

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Lemiesz
asesor Iwona Kozłowska (spr.)
Urszula Wilk


Sygnatura akt: VI SA/Wa 225/24

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-06-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Główny Inspektor Transportu Drogowego

Symbol: 6037

Przedmiot: Transport drogowy i przewozy

kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym - tryb uproszczony.

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Lemiesz
asesor Iwona Kozłowska (spr.)
Urszula Wilk


Sygnatura akt: VI SA/Wa 224/24

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-06-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Główny Inspektor Transportu Drogowego

Symbol: 6037

Przedmiot: Transport drogowy i przewozy

kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym - tryb uproszczony.

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Lemiesz
asesor Iwona Kozłowska (spr.)
Urszula Wilk


Sygnatura akt: VI SA/Wa 6099/23

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-06-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

Symbol: 6038

Przedmiot: Inne uprawnienia do wykonywania czynności i zajęć w sprawach objętych symbolem 603

odmowy określenia nadpłaty za certyfikat zgodności - tryb uproszczony.

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Lemiesz
asesor Iwona Kozłowska
Urszula Wilk (spr.)


Sygnatura akt: VI SA/Wa 105/24

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-06-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Główny Inspektor Transportu Drogowego

Symbol: 6035

Przedmiot: Przejazd pojazdem nienormatywnym

kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia - tryb uproszczony.

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Lemiesz
asesor Iwona Kozłowska
Urszula Wilk (spr.)


Sygnatura akt: VI SA/Wa 367/24

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-06-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Główny Inspektor Transportu Drogowego

Symbol: 6037

Przedmiot: Transport drogowy i przewozy

kary pieniężnej - tryb uproszczony.

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Lemiesz
asesor Iwona Kozłowska
Urszula Wilk (spr.)


Sygnatura akt: VI SA/Wa 414/24

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-06-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6037

Przedmiot: Transport drogowy i przewozy

stwierdzenia niedopuszczalności odwołania (dot. zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób) - tryb uproszczony.

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Lemiesz
asesor Iwona Kozłowska
Urszula Wilk (spr.)


Sygnatura akt: VI SAB/Wa 18/24

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-06-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Symbol: 659/6038

Przedmiot: Inne uprawnienia do wykonywania czynności i zajęć w sprawach objętych symbolem 603

przewlekłości postępowania (dot. wydania certyfikatu egzaminatora) - tryb uproszczony.

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Lemiesz
asesor Dorota Brzozowska (spr.)
Urszula Wilk


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 317/24

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-06-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Radomiu

Symbol: 6115

Przedmiot: Podatek od nieruchomości

odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2022 rok

Przewodniczący / Sędziowie:
Iwona Owsińska-Gwiazda
Justyna Mazur (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 62/24

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-06-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6014

Przedmiot: Nakaz rozbiórki budowli

nakazu rozbiórki zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe

Przewodniczący / Sędziowie:
Iwona Owsińska-Gwiazda
Justyna Mazur
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 310/24

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-06-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Radomiu

Symbol: 6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa umorzenia nalezności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Iwona Owsińska-Gwiazda (spr.)
Justyna Mazur
Iwona Szymanowicz-Nowak


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 311/24

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-06-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Radomiu

Symbol: 6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa umorzenia należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Iwona Owsińska-Gwiazda (spr.)
Justyna Mazur
Iwona Szymanowicz-Nowak


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 232/24

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-06-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Radomiu

Symbol: 6329

Przedmiot: Dodatek do świadczeń

odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia

Przewodniczący / Sędziowie:
Iwona Owsińska-Gwiazda
Justyna Mazur
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 188/24

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-06-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Symbol: 6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przywrócenia terminu do złożenia wniosku zagranicznego

Przewodniczący / Sędziowie:
Iwona Owsińska-Gwiazda
Justyna Mazur
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 322/24

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-06-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Radomiu

Symbol: 6118

Przedmiot: Egzekucja należności pieniężnych

zarzuty w postepowaniu egzekucyjnym

Przewodniczący / Sędziowie:
Iwona Owsińska-Gwiazda
Justyna Mazur (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak


Sygnatura akt: II SAB/Wa 774/23

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-06-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Symbol: 659/647

Przedmiot: Przewlekłość postępowania administracyjnego

przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie skargi na nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych

Przewodniczący / Sędziowie:
Sławomir Antoniuk
Piotr Borowiecki
asesor Dorota Kozub-Marciniak (spr.)

Wynik: Stwierdzono przewlekłość postępowania administracyjnego i że przewlekłość postępowania nie miała charakteru rażącego
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: II SA/Wa 2133/23

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-06-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Obrony Narodowej

Symbol: 6191

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

stwierdzenie niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

Przewodniczący / Sędziowie:
Sławomir Antoniuk
Piotr Borowiecki
asesor Dorota Kozub-Marciniak (spr.)


Sygnatura akt: II SA/Wa 2021/23

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-06-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Symbol: 647

Przedmiot: Ochrona danych osobowych

odmowa wszczęcia postępowania

Przewodniczący / Sędziowie:
Sławomir Antoniuk
Piotr Borowiecki (spr.)
asesor Dorota Kozub-Marciniak

Wynik: Zdjęto z wokandy


Sygnatura akt: II SA/Wa 2069/23

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-06-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Centralna Komisja Lekarska

Symbol: 6192

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do słuzby

Przewodniczący / Sędziowie:
Sławomir Antoniuk
Piotr Borowiecki (spr.)
asesor Dorota Kozub-Marciniak

Wynik: Zdjęto z wokandy


Sygnatura akt: II SAB/Wa 212/24

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-06-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prokurator Regionalny w Warszawie

Symbol: 658/6480

Przedmiot: Bezczynność organu

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 22 lutego 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej

Przewodniczący / Sędziowie:
Sławomir Antoniuk
Piotr Borowiecki (spr.)
asesor Dorota Kozub-Marciniak

Wynik: Zdjęto z wokandy


Sygnatura akt: II SAB/Wa 258/24

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-06-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 658/6480

Przedmiot: Bezczynność organu

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 14 stycznia 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej

Przewodniczący / Sędziowie:
Sławomir Antoniuk (spr.)
Piotr Borowiecki
asesor Dorota Kozub-Marciniak

Wynik: Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: II SA/Wa 2178/23

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-06-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Komendant Główny Policji

Symbol: 6192

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wypłaty wyrównania ekwiwalentu pienięznego za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe i dodatkowe za lata 2013-2015

Przewodniczący / Sędziowie:
Sławomir Antoniuk (spr.)
Piotr Borowiecki
asesor Dorota Kozub-Marciniak

Wynik: Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 263/24

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-06-20

Godzina: 09:00

Sala: Sala B Radom

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki-Delegatura w Radomiu

Symbol: 6019

Przedmiot: Nałożenie grzywny w celu przymuszenia

sprzeciw na zgłoszenie budowy nadziemnego silosa na materiały sypkie

Przewodniczący / Sędziowie:
Iwona Owsińska-Gwiazda
Justyna Mazur
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję


Sygnatura akt: IV SA/Wa 488/24

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-06-20

Godzina: 09:00

Sala: Sala B, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Symbol: 6131

Przedmiot: Opłaty za korzystanie ze środowiska; Opłaty za korzystanie ze środowiska

Przewodniczący / Sędziowie:
Paweł Groński
Marzena Milewska-Karczewska
Anna Sękowska (spr.)

Wynik: Odroczono ogłoszenie orzeczenia

na dzień 2024-07-04

Sygnatura akt: III SA/Wa 102/24

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-06-20

Godzina: 09:00

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6112

Przedmiot: Podatek dochodowy od osób fizycznych; Podatek dochodowy od osób fizycznych

Przewodniczący / Sędziowie:
Marta Waksmundzka-Karasińska (spr.)
Konrad Aromiński
Ewa Izabela Fiedorowicz

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VII SA/Wa 773/24

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-06-20

Godzina: 09:00

Sala: Sala C, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6010

Przedmiot: Pozwolenie na budowę

umorzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Bogusław Cieśla (spr.)
Izabela Ostrowska
asesor Lucyna Staniszewska

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: I SA/Wa 2326/23

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-06-20

Godzina: 09:00

Sala: Sala D, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6076

Przedmiot: Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

odmowa przyznania odszkodowania za nieruchomość

Przewodniczący / Sędziowie:
Monika Sawa
Bożena Marciniak (spr.)
asesor Justyna Wtulich-Gruszczyńska

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: V SA/Wa 1333/24

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-06-20

Godzina: 09:00

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Kolegium RIO w Warszawie

Symbol: 6411/6531

Przedmiot: Stwierdzenie nieważności uchwały

stwierdzenie nieważności uchwały

Przewodniczący / Sędziowie:
Andrzej Siwek
Jarosław Stopczyński
asesor Robert Żukowski (spr.)


Sygnatura akt: V SA/Wa 1271/24

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-06-20

Godzina: 09:00

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Kolegium RIO w Warszawie

Symbol: 6411/6531

Przedmiot: Dotacje

stwierdzenie nieważności uchwały

Przewodniczący / Sędziowie:
Andrzej Siwek
Jarosław Stopczyński (spr.)
asesor Robert Żukowski


Sygnatura akt: V SA/Wa 1270/24

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-06-20

Godzina: 09:00

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Kolegium RIO w Warszawie

Symbol: 6411/6531

Przedmiot: Dotacje

stwierdzenie nieważności w części uchwały

Przewodniczący / Sędziowie:
Andrzej Siwek (spr.)
Jarosław Stopczyński
asesor Robert Żukowski


Sygnatura akt: VI SA/Wa 803/24

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-06-20

Godzina: 09:00

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Kom. Egz. II st. Nr 2 przy Min. Spraw. do rozp. odw. od uchwał o wyn. egz. radc. w dn. 25-28.04.2023

Symbol: 6171

Przedmiot: Radcowie prawni i aplikanci radcowscy

ustalenia wyniku egzaminu radcowskiego prawo karne

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Lemiesz (spr.)
asesor Iwona Kozłowska
Urszula Wilk


Sygnatura akt: II SA/Wa 34/24

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-06-20

Godzina: 09:00

Sala: Sala A, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Symbol: 647

Przedmiot: Wznowienie postępowania sądowego

wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2023 r. sygn. akt II SA/Wa 2938/21

Przewodniczący / Sędziowie:
Karolina Kisielewicz-Sierakowska
Andrzej Góraj
asesor Mateusz Rogala (spr.)

Wynik: Zdjęto z wokandy


Sygnatura akt: I SA/Wa 662/24

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-06-20

Godzina: 09:20

Sala: Sala D, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: SKO w Ciechanowie

Symbol: 6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632

dodatek węglowy

Przewodniczący / Sędziowie:
Monika Sawa
Bożena Marciniak
asesor Justyna Wtulich-Gruszczyńska (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: II SA/Wa 2306/23

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-06-20

Godzina: 09:20

Sala: Sala A, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Symbol: 6480

Przedmiot: Odmowa udzielenia informacji publicznej

odmowa udostępnienia informacji publicznej

Przewodniczący / Sędziowie:
Sławomir Antoniuk
Piotr Borowiecki
asesor Dorota Kozub-Marciniak (spr.)

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 231/24

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-06-20

Godzina: 09:30

Sala: Sala B Radom

Organ administracji: SKO w Radomiu

Symbol: 6139

Przedmiot: Inne o symbolu 6139; Inne o symbolu 6139

Przewodniczący / Sędziowie:
Iwona Owsińska-Gwiazda (spr.)
Justyna Mazur
Iwona Szymanowicz-Nowak

Wynik: Zdjęto z wokandy


Sygnatura akt: IV SA/Wa 206/24

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-06-20

Godzina: 09:30

Sala: Sala B, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 6272

Przedmiot: Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP

umorzenie postępowania odwoławczego w sprawie zobowiązania do powrotu

Przewodniczący / Sędziowie:
Paweł Groński (spr.)
Marzena Milewska-Karczewska
Anna Sękowska

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1000/24

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-06-20

Godzina: 09:30

Sala: Sala C, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6050

Przedmiot: Wymeldowanie

wymeldownie z pobytu stałego

Przewodniczący / Sędziowie:
Bogusław Cieśla
Izabela Ostrowska (spr.)
asesor Lucyna Staniszewska

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: III SA/Wa 911/24

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-06-20

Godzina: 09:30

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6112

Przedmiot: Podatek dochodowy od osób fizycznych

ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2018 r. w tym przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych

Przewodniczący / Sędziowie:
Marta Waksmundzka-Karasińska
Konrad Aromiński
Ewa Izabela Fiedorowicz (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VI SA/Wa 676/24

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-06-20

Godzina: 09:30

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Komendant Stołeczny Policji w Warszawie

Symbol: 6319

Przedmiot: Inne dla grupy 6319

odebrania broni palnej myśliwskiej, amunicji oraz dokumentu potwierdzającego legalność jej posiadania (art. 19 ust. 1a u.b.a)

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Lemiesz
asesor Iwona Kozłowska (spr.)
Urszula Wilk


Sygnatura akt: I SA/Wa 410/24

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-06-20

Godzina: 09:40

Sala: Sala D, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: SKO w Siedlcach

Symbol: 6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632

ustalenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

Przewodniczący / Sędziowie:
Monika Sawa
Bożena Marciniak (spr.)
asesor Justyna Wtulich-Gruszczyńska

Wynik: Uchylono decyzję I i II instancji


Sygnatura akt: V SA/Wa 2747/23

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-06-20

Godzina: 09:40

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Symbol: 6239

Przedmiot: Inne dla grupy 6239

wymierzenie kary pieniężnej

Przewodniczący / Sędziowie:
Andrzej Siwek (spr.)
Jarosław Stopczyński
asesor Robert Żukowski


Sygnatura akt: II SA/Wa 1976/23

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-06-20

Godzina: 09:50

Sala: Sala A, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Miasto stołeczne Warszawa reprezentowana przez Prezydenta Miasta Warszawy

Symbol: 6391/6219

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 621

odmowa udzielenia pomocy mieszkaniowej

Przewodniczący / Sędziowie:
Sławomir Antoniuk
Piotr Borowiecki (spr.)
asesor Dorota Kozub-Marciniak

Wynik: Zdjęto z wokandy


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 408/24

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-06-20

Godzina: 10:00

Sala: Sala B Radom

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6300

Przedmiot: Odsetki od należności celnych

okreslenie kwoty należności celnych i podatkowych

Przewodniczący / Sędziowie:
Iwona Owsińska-Gwiazda
Justyna Mazur (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak

Wynik: Połączono do wspólnego rozpoznania


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 407/24

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-06-20

Godzina: 10:00

Sala: Sala B Radom

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6300

Przedmiot: Odsetki od należności celnych

okreslenie kwoty należności celnych i podatkowych

Przewodniczący / Sędziowie:
Iwona Owsińska-Gwiazda
Justyna Mazur (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak

Wynik: Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania


Sygnatura akt: IV SA/Wa 301/24

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-06-20

Godzina: 10:00

Sala: Sala B, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

Symbol: 6160

Przedmiot: Należności i opłaty za wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji

ustalenie należności z tytułu trwałego wyłaczenia z produkcji gruntów leśnych

Przewodniczący / Sędziowie:
Paweł Groński
Marzena Milewska-Karczewska
Anna Sękowska (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: III SA/Wa 2265/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-06-20

Godzina: 10:00

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6117

Przedmiot: Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich; Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich

Przewodniczący / Sędziowie:
Marta Waksmundzka-Karasińska
Konrad Aromiński (spr.)
Ewa Izabela Fiedorowicz

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VII SA/Wa 2436/23

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-06-20

Godzina: 10:00

Sala: Sala C, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Rada Miasta St. Warszawy

Symbol: 6391/6150

Przedmiot: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Przewodniczący / Sędziowie:
Bogusław Cieśla
Izabela Ostrowska
asesor Lucyna Staniszewska (spr.)

Wynik: Zdjęto z wokandy


Sygnatura akt: I SA/Wa 645/24

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-06-20

Godzina: 10:00

Sala: Sala D, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Symbol: 6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632

świadczenie wychowawcze

Przewodniczący / Sędziowie:
Monika Sawa
Bożena Marciniak
asesor Justyna Wtulich-Gruszczyńska (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: III SA/Wa 2264/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-06-20

Godzina: 10:00

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6117

Przedmiot: Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich; Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich

Przewodniczący / Sędziowie:
Marta Waksmundzka-Karasińska
Konrad Aromiński (spr.)
Ewa Izabela Fiedorowicz

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: V SA/Wa 133/24

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-06-20

Godzina: 10:10

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Główny Inspektor Sanitarny

Symbol: 6205

Przedmiot: Nadzór sanitarny

wymierzenie kary pieniężnej

Przewodniczący / Sędziowie:
Andrzej Siwek
Jarosław Stopczyński (spr.)
asesor Robert Żukowski


Sygnatura akt: VI SA/Wa 847/24

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-06-20

Godzina: 10:10

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Komendant Główny Policji

Symbol: 6312

Przedmiot: Odmowa wydania pozwolenia na broń

odmowy wydania pozwolenia na broń myśliwską do celów łowieckich

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Lemiesz
asesor Dorota Brzozowska (spr.)
Urszula Wilk


Sygnatura akt: I SA/Wa 2039/23

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-06-20

Godzina: 10:20

Sala: Sala D, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6321

Przedmiot: Zasiłek stały

zasiłek stały

Przewodniczący / Sędziowie:
Monika Sawa (spr.)
Bożena Marciniak
asesor Justyna Wtulich-Gruszczyńska

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: II SA/Wa 2214/23

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-06-20

Godzina: 10:20

Sala: Sala A, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Centralna Wojskowa Komisja Lekarska

Symbol: 6246

Przedmiot: Orzeczenie Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej

orzeczenie o zdolności do pełnienia zawodowej słuzby wojskowej

Przewodniczący / Sędziowie:
Sławomir Antoniuk (spr.)
Piotr Borowiecki
asesor Dorota Kozub-Marciniak

Wynik: Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 268/24

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-06-20

Godzina: 10:30

Sala: Sala B Radom

Organ administracji: Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Symbol: 6559

Przedmiot: regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

pomoc finansowa ze środków unijnych

Przewodniczący / Sędziowie:
Iwona Owsińska-Gwiazda (spr.)
Justyna Mazur
Iwona Szymanowicz-Nowak


Sygnatura akt: IV SA/Wa 513/24

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-06-20

Godzina: 10:30

Sala: Sala B, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Symbol: 6271

Przedmiot: Odmowa udzielenia cudzoziemcowi ochrony czasowej

uznanie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej za niedopuszczalny

Przewodniczący / Sędziowie:
Paweł Groński
Marzena Milewska-Karczewska (spr.)
Anna Sękowska

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: I SA/Wa 2040/23

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-06-20

Godzina: 10:30

Sala: Sala D, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6320

Przedmiot: Zasiłek celowy

zasiłek celowy

Przewodniczący / Sędziowie:
Monika Sawa (spr.)
Bożena Marciniak
asesor Justyna Wtulich-Gruszczyńska

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: III SA/Wa 893/24

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-06-20

Godzina: 10:30

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Symbol: 6560/6112

Przedmiot: Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Przewodniczący / Sędziowie:
Marta Waksmundzka-Karasińska (spr.)
Konrad Aromiński
Ewa Izabela Fiedorowicz

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VI SA/Wa 722/24

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-06-20

Godzina: 10:30

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Urząd Patentowy RP

Symbol: 6460

Przedmiot: Znaki towarowe

stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy słowny

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Lemiesz
asesor Dorota Brzozowska (spr.)
Urszula Wilk


Sygnatura akt: VII SA/Wa 912/24

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-06-20

Godzina: 10:40

Sala: Sala C, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6153

Przedmiot: Warunki zabudowy terenu

umorzenie postępowania w sprawie zmiany decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Bogusław Cieśla (spr.)
Izabela Ostrowska
asesor Lucyna Staniszewska

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: I SA/Wa 2041/23

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-06-20

Godzina: 10:40

Sala: Sala D, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6320

Przedmiot: Zasiłek celowy

zasiłek celowy

Przewodniczący / Sędziowie:
Monika Sawa (spr.)
Bożena Marciniak
asesor Justyna Wtulich-Gruszczyńska

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: V SA/Wa 2851/23

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-06-20

Godzina: 10:40

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Minister Finansów

Symbol: 6531

Przedmiot: Dotacje

określenie kwoty dotacji celowej przypadającej do zwrotu

Przewodniczący / Sędziowie:
Andrzej Siwek
Jarosław Stopczyński
asesor Robert Żukowski (spr.)


Sygnatura akt: II SA/Wa 1453/23

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-06-20

Godzina: 10:40

Sala: Sala A, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Symbol: 650

Przedmiot: Świadczenie w drodze wyjątku; Świadczenie w drodze wyjątku

Przewodniczący / Sędziowie:
Sławomir Antoniuk
Piotr Borowiecki
asesor Dorota Kozub-Marciniak (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: IV SA/Wa 2997/23

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-06-20

Godzina: 11:00

Sala: Sala B, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Minister Rozwoju i Technologii

Symbol: 6181

Przedmiot: Czasowe zajęcie nieruchomości

ustalenie odszkodowania za szkody powstałe z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Przewodniczący / Sędziowie:
Paweł Groński
Marzena Milewska-Karczewska
Anna Sękowska (spr.)

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: III SA/Wa 761/24

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-06-20

Godzina: 11:00

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6117

Przedmiot: Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności osoby trzeciej wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2018 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Marta Waksmundzka-Karasińska
Konrad Aromiński
Ewa Izabela Fiedorowicz (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VI SA/Wa 671/24

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-06-20

Godzina: 11:00

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Główny Inspektor Transportu Drogowego

Symbol: 6037

Przedmiot: Transport drogowy i przewozy

stwierdzenia utraty dobrej reputacji

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Lemiesz
asesor Dorota Brzozowska (spr.)
Urszula Wilk


Sygnatura akt: V SA/Wa 212/24

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-06-20

Godzina: 11:10

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Symbol: 6559

Przedmiot: regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie przyznania pomocy finansowej

Przewodniczący / Sędziowie:
Andrzej Siwek (spr.)
Jarosław Stopczyński
asesor Robert Żukowski


Sygnatura akt: III SA/Wa 762/24

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-06-20

Godzina: 11:15

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6117

Przedmiot: Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności osoby trzeciej wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2018 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Marta Waksmundzka-Karasińska
Konrad Aromiński
Ewa Izabela Fiedorowicz (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: IV SA/Wa 687/24

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-06-20

Godzina: 11:30

Sala: Sala B, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Komendant Główny Straży Granicznej

Symbol: 6272

Przedmiot: Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP

zobowiązanie do powrotu

Przewodniczący / Sędziowie:
Paweł Groński (spr.)
Marzena Milewska-Karczewska
Anna Sękowska

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: V SA/Wa 215/24

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-06-20

Godzina: 11:30

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Symbol: 6559

Przedmiot: regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków uninych

Przewodniczący / Sędziowie:
Andrzej Siwek
Jarosław Stopczyński (spr.)
asesor Robert Żukowski


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 195/24

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-06-20

Godzina: 11:30

Sala: Sala B Radom

Organ administracji: SKO w Radomiu

Symbol: 6324

Przedmiot: Odpłatność za pobyt w rodzinie zastępczej

odmowa odstąpienia od ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Przewodniczący / Sędziowie:
Iwona Owsińska-Gwiazda
Leszek Kobylski (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak


Sygnatura akt: IV SA/Wa 271/24

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-06-20

Godzina: 11:50

Sala: Sala B, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 6272

Przedmiot: Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy

odmowa udzielenia zezwolena na pobyt czasowy

Przewodniczący / Sędziowie:
Paweł Groński (spr.)
Marzena Milewska-Karczewska
Anna Sękowska

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 290/24

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-06-20

Godzina: 12:00

Sala: Sala B Radom

Organ administracji: Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie

Symbol: 6559

Przedmiot: regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

pomoc finansowa ze środków unijnych

Przewodniczący / Sędziowie:
Iwona Owsińska-Gwiazda
Leszek Kobylski (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak


Sygnatura akt: V SA/Wa 65/24

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-06-20

Godzina: 12:00

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Symbol: 6559

Przedmiot: regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej

Przewodniczący / Sędziowie:
Andrzej Siwek
Jarosław Stopczyński
asesor Robert Żukowski (spr.)


Sygnatura akt: III SA/Wa 903/24

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-06-20

Godzina: 12:30

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6112

Przedmiot: Podatek dochodowy od osób fizycznych

odmowa ograniczenia poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Przewodniczący / Sędziowie:
Marta Waksmundzka-Karasińska
Konrad Aromiński (spr.)
Ewa Izabela Fiedorowicz


Sygnatura akt: III SA/Wa 504/24

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-06-20

Godzina: 13:00

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Symbol: 6119

Przedmiot: Wpłata na rzecz funduszu; Wpłata na rzecz funduszu

Przewodniczący / Sędziowie:
Marta Waksmundzka-Karasińska
Konrad Aromiński
Ewa Izabela Fiedorowicz (spr.)


Sygnatura akt: V SA/Wa 2223/23

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-06-20

Godzina: 13:00

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Główny Inspektor Farmaceutyczny

Symbol: 6203

Przedmiot: Prowadzenie apteki

uchylenie decyzji o cofnięciu zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych i umorzenie postępowania

Przewodniczący / Sędziowie:
Andrzej Siwek
asesor Paweł Gorajewski (spr.)
Jarosław Stopczyński


Sygnatura akt: IV SA/Wa 516/24

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-06-20

Godzina: 13:30

Sala: Sala B, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Symbol: 6271

Przedmiot: Odmowa udzielenia cudzoziemcowi ochrony czasowej

odmowa udzielenia ochrony międzynarodowej

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Wójcik (spr.)
Marzena Milewska-Karczewska
Anna Sękowska


Sygnatura akt: III SA/Wa 734/24

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-06-20

Godzina: 13:30

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Symbol: 6560/6112

Przedmiot: Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Przewodniczący / Sędziowie:
Marta Waksmundzka-Karasińska
Konrad Aromiński (spr.)
Ewa Izabela Fiedorowicz


Sygnatura akt: IV SA/Wa 718/24

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-06-20

Godzina: 13:50

Sala: Sala B, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Symbol: 6132

Przedmiot: Kara pieniężna za naruszenie wymagań ochrony środowiska

wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Wójcik (spr.)
Marzena Milewska-Karczewska
Anna Sękowska


Sygnatura akt: III SA/Wa 681/24

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: ogłoszenie orzeczenia

Data: 2024-06-20

Godzina: 14:00

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6116

Przedmiot: Podatki i opłaty lokalne; Podatki i opłaty lokalne

Przewodniczący / Sędziowie:
Konrad Aromiński (spr.)


Sygnatura akt: III SA/Wa 177/24

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: ogłoszenie orzeczenia

Data: 2024-06-20

Godzina: 14:30

Sala: Sala G, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Komisja Nadzoru Finansowego

Symbol: 6117

Przedmiot: Ulgi; Ulgi

Przewodniczący / Sędziowie:
Jarosław Trelka (spr.)


×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl