Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Informacja o sprawach

Poniższe zestawienie zawiera wykaz spraw od dnia 2023-04-08 do dnia 2023-07-07.


Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Wynik
Przewodniczący
Sędziowie
Działanie
I
I SA/Wa 433/23
2023-06-07
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Warszawie
6321 - Zasiłek stały; Zasiłek stały


Oddalono wniosek o wyłączenie sędziego
Bożena Marciniak
asesor Dorota Kozub-Marciniak
Łukasz Trochym (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 434/23
2023-06-07
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Warszawie
6321 - Zasiłek stały; Zasiłek stały


Oddalono wniosek o wyłączenie sędziego
Bożena Marciniak
asesor Dorota Kozub-Marciniak
Łukasz Trochym (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SAB/Wa 234/22
2023-06-07
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie
658/6480 - Bezczynność organu; Bezczynność organu


Oddalono wniosek o wyłączenie sędziego
Ewa Radziszewska-Krupa
Joanna Kube
Ewa Kwiecińska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 674/21
2023-06-07
Sala posiedzeń niejawnych
Komendant Główny Policji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy
Uchylono decyzję I i II instancji
Ewa Radziszewska-Krupa (spr.)
Joanna Kube
Ewa Kwiecińska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 588/21
2023-06-07
Sala posiedzeń niejawnych
Komendant Główny Policji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wypłaty wyrównania ekwiwalentu pienięznego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy
Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Ewa Radziszewska-Krupa (spr.)
Joanna Kube
Ewa Kwiecińska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 356/21
2023-06-07
Sala posiedzeń niejawnych
Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop
Uchylono decyzję I i II instancji
Ewa Radziszewska-Krupa (spr.)
Joanna Kube
Ewa Kwiecińska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 2113/22
2023-06-07
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

odmowy zwrotu poniesionych kosztów leczenia - tryb uproszczony.
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Magdalena Maliszewska (spr.)
Sławomir Kozik
asesor Robert Żukowski
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 1496/23
2023-06-07
Sala posiedzeń niejawnych
Komisja Nadzoru Finansowego
6379 - Inne dla grupy 6379

stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy - tryb uproszczoy.
Oddalono skargę
Magdalena Maliszewska
Sławomir Kozik (spr.)
asesor Robert Żukowski
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 339/23
2023-06-07
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu - tryb uproszczony.
Oddalono skargę
Magdalena Maliszewska
Sławomir Kozik
asesor Robert Żukowski (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 2982/23
2023-06-07
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego - tryb uproszczony.
Oddalono skargę
Magdalena Maliszewska
Sławomir Kozik (spr.)
asesor Robert Żukowski
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 2948/23
2023-06-07
Sala posiedzeń niejawnych
Rzecznik Finansowy
6379 - Inne dla grupy 6379

kary pieniężnej -tryb uproszczony.
Oddalono skargę
Magdalena Maliszewska
asesor Anna Fyda-Kawula (spr.)
Sławomir Kozik
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 2820/22
2023-06-07
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6119 - Inne dla grupy 6119

pozostawienie bez rozpatrzenia wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Uchylono zaskarżone postanowienie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Piotr Dębkowski (spr.)
Agnieszka Baran
asesor Adrianna Elżbieta Grzymska-Truksa
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 2843/22
2023-06-07
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Warszawie
6115 - Podatek od nieruchomości

stwierdzenie niedopuszczalności odwołania od decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na 2019 r.
Uchylono zaskarżone postanowienie oraz poprzedzającą je decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Piotr Dębkowski
Agnieszka Baran
asesor Adrianna Elżbieta Grzymska-Truksa (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 2842/22
2023-06-07
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Warszawie
6115 - Podatek od nieruchomości

stwierdzenie niedopuszczalności odwołania od decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na 2018 r.
Uchylono zaskarżone postanowienie oraz poprzedzającą je decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Piotr Dębkowski
Agnieszka Baran
asesor Adrianna Elżbieta Grzymska-Truksa (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 2841/22
2023-06-07
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Warszawie
6115 - Podatek od nieruchomości

stwierdzenie niedopuszczalności odwołania od decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na 2017 r.
Uchylono zaskarżone postanowienie oraz poprzedzającą je decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Piotr Dębkowski
Agnieszka Baran
asesor Adrianna Elżbieta Grzymska-Truksa (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 2846/22
2023-06-07
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Warszawie
6115 - Podatek od nieruchomości

stwierdzenie niedopuszczalności odwołania od decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na 2022 r.
Uchylono zaskarżone postanowienie oraz poprzedzającą je decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Piotr Dębkowski
Agnieszka Baran (spr.)
asesor Adrianna Elżbieta Grzymska-Truksa
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 2845/22
2023-06-07
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Warszawie
6115 - Podatek od nieruchomości

stwierdzenie niedopuszczalności odwołania od decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na 2021 r.
Uchylono zaskarżone postanowienie oraz poprzedzającą je decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Piotr Dębkowski
Agnieszka Baran (spr.)
asesor Adrianna Elżbieta Grzymska-Truksa
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 2844/22
2023-06-07
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Warszawie
6115 - Podatek od nieruchomości

stwierdzenie niedopuszczalności odwołania od decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na 2020 r.
Uchylono zaskarżone postanowienie oraz poprzedzającą je decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Piotr Dębkowski
Agnieszka Baran (spr.)
asesor Adrianna Elżbieta Grzymska-Truksa
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 29/23
2023-06-07
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

odmowa przyznania świadczenia w drodze wyjątku
Uchylono zaskarżoną decyzję
Ewa Radziszewska-Krupa
Joanna Kube (spr.)
Ewa Kwiecińska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 288/21
2023-06-07
Sala posiedzeń niejawnych
Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane urlopy
Uchylono decyzję I i II instancji
Ewa Radziszewska-Krupa (spr.)
Joanna Kube
Ewa Kwiecińska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 342/23
2023-06-07
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

przedłużenie terminu dokonania zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług za lipiec 2021 r.
Oddalono skargę
Anna Zaorska
Hanna Filipczyk (spr.)
Aneta Trochim-Tuchorska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 578/23
2023-06-07
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Wód Polskich
6090 - Pozwolenie wodnoprawne w zakresie budownictwa wodnego

sprostowanie z urzędu oczywistej omyłki
Uchylono postanowienie I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Artur Kuś
Tomasz Janeczko
asesor Aneta Żak (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 717/23
2023-06-07
Sala posiedzeń niejawnych
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

wznowienie postępowania
Oddalono skargę
Artur Kuś (spr.)
Tomasz Janeczko
asesor Aneta Żak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 791/23
2023-06-07
Sala posiedzeń niejawnych
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu

wznowienie postępowania administracyjego
Oddalono skargę
Artur Kuś (spr.)
Tomasz Janeczko
asesor Aneta Żak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 1444/22
2023-06-07
Sala posiedzeń niejawnych
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6012 - Zaniechanie dalszych robót budowlanych

stwierdzenie nieważności decyzji
Oddalono skargę
Artur Kuś
Tomasz Janeczko
asesor Aneta Żak (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 454/23
2023-06-07
Sala posiedzeń niejawnych
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

wznowienie postępowania administracyjnego
Oddalono skargę
Wojciech Rowiński
Tomasz Janeczko
asesor Aneta Żak (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 627/23
2023-06-07
Sala posiedzeń niejawnych
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
6155 - Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego

uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy
Oddalono skargę
Wojciech Rowiński
Tomasz Janeczko (spr.)
asesor Aneta Żak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 449/23
2023-06-07
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Siedlcach
6153 - Warunki zabudowy terenu

ustalenie warunków zabudowy
Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Wojciech Rowiński (spr.)
Tomasz Janeczko
asesor Aneta Żak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 8/23
2023-06-07
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Siedlcach
6153 - Warunki zabudowy terenu

umorzenie postępowania odwoławczego
Oddalono skargę
Wojciech Rowiński (spr.)
Tomasz Janeczko
asesor Aneta Żak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 2303/22
2023-06-07
Sala posiedzeń niejawnych
Komendant Główny Policji
6045 - Ochrona osób i mienia

negatywne zaopiniowanie wniosku o zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia
Oddalono skargę
Konrad Łukaszewicz (spr.)
Jadwiga Smołucha
Jarosław Stopczyński
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SAB/Wa 10/23
2023-06-07
Sala posiedzeń niejawnych
Główny Inspektor Farmaceutyczny
658/6204 - Obrót środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi

bezczynność organu w sprawie wniosku o udostępnienie akt
Stwierdzono bezczynność postępowania i że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa
Zobowiązano organ do wydania aktu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Konrad Łukaszewicz
Jadwiga Smołucha (spr.)
Jarosław Stopczyński
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 2161/22
2023-06-07
Sala posiedzeń niejawnych
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie apteki

odmowa stwierdzenia nieważności postanowienia
Oddalono skargę
Konrad Łukaszewicz
Jadwiga Smołucha
Jarosław Stopczyński (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 2330/22
2023-06-07
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
Oddalono skargę
Konrad Łukaszewicz
asesor Marcin Maszczyński (spr.)
Jadwiga Smołucha
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 2331/22
2023-06-07
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
Oddalono skargę
Konrad Łukaszewicz
asesor Marcin Maszczyński (spr.)
Jadwiga Smołucha
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 2332/22
2023-06-07
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
Oddalono skargę
Konrad Łukaszewicz
asesor Marcin Maszczyński (spr.)
Jadwiga Smołucha
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 570/23
2023-06-07
Sala posiedzeń niejawnych
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy

odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Kaja Angerman (spr.)
Monika Barszcz
asesor Elżbieta Granatowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 564/23
2023-06-07
Sala posiedzeń niejawnych
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy

odmowa przeglądania dokumentów oznaczonych klauzulą "zastrzeżone"
Uchylono zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie
Kaja Angerman
Monika Barszcz (spr.)
asesor Elżbieta Granatowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 565/23
2023-06-07
Sala posiedzeń niejawnych
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy

odmowa przeglądania dokumentów oznaczonych klauzulą "zastrzeżone"
Uchylono zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie
Kaja Angerman
Monika Barszcz (spr.)
asesor Elżbieta Granatowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SAB/Wa 24/23
2023-06-07
Sala posiedzeń niejawnych
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
658/6272 - Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność w sprawie rozpatrzenia odwołania
Stwierdzono, iż bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa i w pozostałym zakresie umorzono postępowanie
Oddalono skargę w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Kaja Angerman
Monika Barszcz
asesor Elżbieta Granatowska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 716/23
2023-06-07
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Siedlcach
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
Oddalono skargę
Bożena Marciniak
asesor Dorota Kozub-Marciniak
Łukasz Trochym (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 474/23
2023-06-07
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Warszawie
6074 - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

odmowa wydania zaświadczenia
Uchylono postanowienie I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Bożena Marciniak
asesor Dorota Kozub-Marciniak
Łukasz Trochym (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 60/23
2023-06-07
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Płocku
6322 - Usługi opiekuńcze, w tym skierowanie do domu pomocy społecznej

ustalenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Bożena Marciniak
asesor Dorota Kozub-Marciniak (spr.)
Łukasz Trochym
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 579/23
2023-06-07
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Płocku
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
Oddalono skargę
Bożena Marciniak
asesor Dorota Kozub-Marciniak (spr.)
Łukasz Trochym
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 305/23
2023-06-07
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2020 r. i 2021 r. oraz zabezpieczenie ich na majątku podatnika
Uchylono zaskarżoną decyzję oraz poprzedzająca ją decyzję w części
Oddalono skargę w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Anna Zaorska
Hanna Filipczyk
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VIII
VIII SA/Wa 223/23
2023-06-07
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Radomiu
6122 - Rozgraniczenia nieruchomości

ustalenie kosztów postepowania rozgraniczeniowego
Oddalono skargę
Cezary Kosterna (spr.)
Justyna Mazur
Marek Wroczyński
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VIII
VIII SA/Wa 240/23
2023-06-07
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Radomiu
6122 - Rozgraniczenia nieruchomości

odmowa zwolnienia z kosztów postęp[owania rozgraniczeniowego
Oddalono skargę
Cezary Kosterna (spr.)
Justyna Mazur
Marek Wroczyński
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VIII
VIII SA/Wa 206/23
2023-06-07
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Radomiu
6116 - Podatek od środków transportowych

określenie zobowiązania w podatku od środków transportu za 2019 rok
Oddalono skargę
Cezary Kosterna
Justyna Mazur (spr.)
Marek Wroczyński
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VIII
VIII SA/Wa 990/22
2023-06-07
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6050 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6050

stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
Oddalono skargę
Cezary Kosterna
Justyna Mazur
Marek Wroczyński (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VIII
VIII SA/Wa 191/23
2023-06-07
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Radomiu
6329 - Dodatek do świadczeń

odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Cezary Kosterna
Justyna Mazur
Marek Wroczyński (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VIII
VIII SA/Wa 158/23
2023-06-07
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6552 - zalesianie gruntów rolnych

odmowa przyznania premii na zalesienie gruntów na rok 2020
Oddalono skargę
Cezary Kosterna
Justyna Mazur
Marek Wroczyński (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VIII
VIII SA/Wa 262/23
2023-06-07
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Radomiu
6329 - Dodatek do świadczeń

stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
Uchylono zaskarżone postanowienie
Cezary Kosterna
Justyna Mazur (spr.)
Marek Wroczyński
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VIII
VIII SA/Wa 100/23
2023-06-07
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2016 rok
Oddalono skargę
Cezary Kosterna (spr.)
Justyna Mazur
Marek Wroczyński
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 2622/22
2023-06-07
08:30
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Uchylono zaskarżoną interpretację
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Katarzyna Owsiak (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
VI
VI SA/Wa 2490/22
2023-06-07
09:00
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
Magdalena Maliszewska
Sławomir Kozik
asesor Robert Żukowski (spr.)
II
II SA/Wa 1/23
2023-06-07
09:00
Sala F, ul. Jasna 2/4
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
6339 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6339

stwierdzenie nieważności decyzji
Odrzucono skargę
Zwrócono wpis
Ewa Radziszewska-Krupa
Joanna Kube (spr.)
Ewa Kwiecińska
VII
VII SA/Wa 226/23
2023-06-07
09:00
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Rada Miejska w Piasecznie
6391/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego


Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2023-06-21
Artur Kuś (spr.)
Tomasz Janeczko
asesor Aneta Żak
V
V SA/Wa 1348/22
2023-06-07
09:00
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
6049 - Inne dla grupy 6049

kara pieniężna za prowadzenie działalności w zakresie zarządzania nieruchomościami bez spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia
Stwierdzono nieważność zaskarżonej decyzji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Konrad Łukaszewicz (spr.)
Jadwiga Smołucha
Jarosław Stopczyński
IV
IV SA/Wa 582/23
2023-06-07
09:00
Sala G, ul. Jasna 2/4
Wojewoda Mazowiecki - Delegatura w Ostrołęce
6181 - Zezwolenie na ograniczenie sposobu korzystania z nieruchmości; Zezwolenie na ograniczenie sposobu korzystania z nieruchmości


Oddalono skargę
Kaja Angerman (spr.)
Monika Barszcz
asesor Elżbieta Granatowska
VI
VI SA/Wa 2489/22
2023-06-07
09:00
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
Magdalena Maliszewska
Sławomir Kozik
asesor Robert Żukowski (spr.)
III
III SA/Wa 211/23
2023-06-07
09:00
Sala D, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2014 r. i 2015 r. oraz zabezpieczenie ich na majątku podatnika
Oddalono skargę
Anna Zaorska (spr.)
Hanna Filipczyk
Aneta Trochim-Tuchorska
III
III SA/Wa 701/23
2023-06-07
09:00
Sala E, ul. Jasna 2/4
Szef Krajowej Administracji Skarbowej
6562/6119 - Inne dla grupy 6119

odmowa wydania opinii zabezpieczającej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych
Oddalono skargę
Piotr Dębkowski (spr.)
Agnieszka Baran
asesor Adrianna Elżbieta Grzymska-Truksa
VIII
VIII SA/Wa 136/23
2023-06-07
09:00
Sala B Radom
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - Nałożenie grzywny w celu przymuszenia

nakaz wykonania robót budowlanych
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Cezary Kosterna
Justyna Mazur
Marek Wroczyński (spr.)
I
I SA/Wa 122/23
2023-06-07
09:00
Sala A, ul. Jasna 2/4
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6293 - Przejęcie gospodarstwa rolnego

umorzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia
Oddalono skargę
Bożena Marciniak (spr.)
asesor Dorota Kozub-Marciniak
Łukasz Trochym
V
V SA/Wa 531/23
2023-06-07
09:20
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ocena wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
Oddalono skargę
Konrad Łukaszewicz
Jadwiga Smołucha (spr.)
Jarosław Stopczyński
I
I SA/Wa 524/23
2023-06-07
09:20
Sala A, ul. Jasna 2/4
SKO w Warszawie
6074 - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

umorzenie postępowania w sprawie aktualizacji opłaty rocznej
Uchylono zaskarżone orzeczenie
Bożena Marciniak
asesor Dorota Kozub-Marciniak
Łukasz Trochym (spr.)
II
II SA/Wa 75/23
2023-06-07
09:30
Sala F, ul. Jasna 2/4
Minister Obrony Narodowej
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

odmowa przyznania prawa do świadczenia pieniężnego przysługującego przez okres jednego roku po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej
Oddalono skargę
Ewa Radziszewska-Krupa
Joanna Kube (spr.)
Ewa Kwiecińska
VII
VII SA/Wa 2469/22
2023-06-07
09:30
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego; Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego


Oddalono skargę
Artur Kuś
Tomasz Janeczko (spr.)
asesor Aneta Żak
IV
IV SA/Wa 576/23
2023-06-07
09:30
Sala G, ul. Jasna 2/4
Wojewoda Mazowiecki
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

ustalenie odszkodowania
Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Kaja Angerman
Monika Barszcz
asesor Elżbieta Granatowska (spr.)
III
III SA/Wa 624/23
2023-06-07
09:30
Sala D, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2010 r., 2011 r., 2012 r.
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Anna Zaorska
Hanna Filipczyk (spr.)
Aneta Trochim-Tuchorska
III
III SA/Wa 2875/22
2023-06-07
09:30
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6117 - Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku dochodowym od osób prawnych za 2018 r.
Oddalono skargę
Piotr Dębkowski
Agnieszka Baran (spr.)
asesor Adrianna Elżbieta Grzymska-Truksa
VI
VI SA/Wa 8286/22
2023-06-07
09:40
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Komendant Główny Policji
6179 - Inne dla grupy 6179; Inne dla grupy 6179


Oddalono skargę
Magdalena Maliszewska (spr.)
Sławomir Kozik
asesor Robert Żukowski
I
I SA/Wa 2911/22
2023-06-07
09:40
Sala A, ul. Jasna 2/4
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 23.05.2022 r., sygn. akt I SAB/Wa 437/21
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA
Stwierdzono, iż niewykonanie wyroku nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Bożena Marciniak
asesor Dorota Kozub-Marciniak (spr.)
Łukasz Trochym
VIII
VIII SA/Wa 291/23
2023-06-07
09:45
Sala B Radom
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Oddalono skargę
Cezary Kosterna
Justyna Mazur (spr.)
Marek Wroczyński
V
V SA/Wa 1972/22
2023-06-07
09:50
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności za zaległości w zapłacie należności z tytułu zwrotu dofinansowania
Oddalono skargę
Konrad Łukaszewicz
Jadwiga Smołucha
Jarosław Stopczyński (spr.)
II
II SA/Wa 51/23
2023-06-07
10:00
Sala F, ul. Jasna 2/4
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa uchylenia decyzji
Uchylono zaskarżoną decyzję
Ewa Radziszewska-Krupa
Joanna Kube (spr.)
Ewa Kwiecińska
VII
VII SA/Wa 418/23
2023-06-07
10:00
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego; Zatwierdzenie projektu budowlanego


Oddalono skargę
Artur Kuś (spr.)
Tomasz Janeczko
asesor Aneta Żak
IV
IV SA/Wa 449/23
2023-06-07
10:00
Sala G, ul. Jasna 2/4
Wojewoda Mazowiecki
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

odmowa ustalenia odszkodowania
Oddalono skargę
Kaja Angerman
Monika Barszcz (spr.)
asesor Elżbieta Granatowska
VI
VI SA/Wa 149/23
2023-06-07
10:00
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
SKO w Warszawie
6033 - Zajęcie pasa drogowego

nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego
Oddalono skargę
Magdalena Maliszewska
Sławomir Kozik
asesor Robert Żukowski (spr.)
III
III SA/Wa 375/23
2023-06-07
10:00
Sala D, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6117 - Odmowa rozłożenia na raty

odmowa rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowych
Oddalono skargę
Anna Zaorska
Hanna Filipczyk
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
III
III SA/Wa 1839/22
2023-06-07
10:00
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych; Podatek dochodowy od osób prawnych


Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2023-06-21
Piotr Dębkowski
Agnieszka Baran
asesor Adrianna Elżbieta Grzymska-Truksa (spr.)
I
I SA/Wa 240/23
2023-06-07
10:00
Sala A, ul. Jasna 2/4
Minister Rozwoju i Technologii
6070 - Uwłaszczenie państwowych osób prawnych

odmowa stwierdzenia nabycia prawa użytkowania wieczystego
Oddalono skargę
Bożena Marciniak (spr.)
asesor Dorota Kozub-Marciniak
Łukasz Trochym
V
V SA/Wa 1565/22
2023-06-07
10:20
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Minister Finansów
6531 - Dotacje

określenie kwoty dotacji celowej przypadającej do zwrotu
Oddalono skargę
Konrad Łukaszewicz (spr.)
Jadwiga Smołucha
Jarosław Stopczyński
VI
VI SA/Wa 2928/23
2023-06-07
10:20
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym
Oddalono skargę
Magdalena Maliszewska
Sławomir Kozik (spr.)
asesor Robert Żukowski
I
I SA/Wa 2885/21
2023-06-07
10:20
Sala A, ul. Jasna 2/4
SKO w Warszawie
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Oddalono skargę
Bożena Marciniak
asesor Dorota Kozub-Marciniak (spr.)
Łukasz Trochym
VII
VII SA/Wa 293/23
2023-06-07
10:30
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki budowli

umorzenie postępowania administracyjnego
Oddalono skargę
Artur Kuś
Tomasz Janeczko
asesor Aneta Żak (spr.)
IV
IV SA/Wa 688/23
2023-06-07
10:30
Sala G, ul. Jasna 2/4
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
6139 - Inne o symbolu 6139

orzeczenie o wpisie do rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi informacji o potencjalnym historycznym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi występującym na terenie działek
Oddalono skargę
Kaja Angerman (spr.)
Monika Barszcz
asesor Elżbieta Granatowska
III
III SA/Wa 934/22
2023-06-07
10:30
Sala D, ul. Jasna 2/4
Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za poszczególne miesiące 2017 r.
Uchylono zaskarżoną decyzję w części
Oddalono skargę w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Anna Zaorska (spr.)
Hanna Filipczyk
Aneta Trochim-Tuchorska
III
III SA/Wa 315/23
2023-06-07
10:30
Sala E, ul. Jasna 2/4
SKO w Warszawie
6115 - Podatek od nieruchomości

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości
Oddalono skargę
Piotr Dębkowski (spr.)
Agnieszka Baran
asesor Adrianna Elżbieta Grzymska-Truksa
VIII
VIII SA/Wa 246/23
2023-06-07
10:30
Sala B Radom
SKO w Radomiu
6116 - Okreslenie wysokości zobowiązania pieniężnego.

ustalenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Cezary Kosterna (spr.)
Justyna Mazur
Marek Wroczyński
VI
VI SA/Wa 1514/23
2023-06-07
10:40
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

kary pieniężnej
Oddalono skargę
Magdalena Maliszewska (spr.)
Sławomir Kozik
asesor Robert Żukowski
I
I SA/Wa 386/23
2023-06-07
10:40
Sala A, ul. Jasna 2/4
SKO w Ciechanowie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego
Oddalono skargę
Bożena Marciniak (spr.)
asesor Dorota Kozub-Marciniak
Łukasz Trochym
V
V SA/Wa 1364/22
2023-06-07
10:50
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6550 - płatności obszarowe

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu kwoty nadmiernie pobranych płatności z tytułu dostosowania gospodarstwa rolnego do standardów UE
Oddalono skargę
Konrad Łukaszewicz
Jadwiga Smołucha (spr.)
Jarosław Stopczyński
IV
IV SA/Wa 844/23
2023-06-07
11:00
Sala G, ul. Jasna 2/4
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa udzielenia cudzoziemcowi ochrony czasowej; Odmowa udzielenia cudzoziemcowi ochrony czasowej; Odmowa udzielenia cudzoziemcowi ochrony czasowej


Oddalono skargę
Kaja Angerman
Monika Barszcz
asesor Elżbieta Granatowska (spr.)
VI
VI SA/Wa 8212/22
2023-06-07
11:00
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

nałożenia kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Uchylono decyzję I i II instancji
Umorzono postępowanie administracyjne w sprawie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Magdalena Maliszewska (spr.)
Sławomir Kozik
asesor Robert Żukowski
III
III SA/Wa 481/23
2023-06-07
11:00
Sala D, ul. Jasna 2/4
SKO w Warszawie
6117 - Odmowa umorzenia zaległości podatkowej

odmowa umorzenia zaległości podatkowych
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Anna Zaorska
Hanna Filipczyk (spr.)
Aneta Trochim-Tuchorska
III
III SA/Wa 236/23
2023-06-07
11:00
Sala E, ul. Jasna 2/4
SKO w Warszawie
6115 - Podatek od nieruchomości; Podatek od nieruchomości


Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2023-06-21
Piotr Dębkowski
Agnieszka Baran (spr.)
asesor Adrianna Elżbieta Grzymska-Truksa
I
I SA/Wa 476/23
2023-06-07
11:00
Sala A, ul. Jasna 2/4
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
645 - Inne o symbolu podstawowym 645

rozstrzygnięcie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Stwierdzono bezskuteczność czynności
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Bożena Marciniak
asesor Dorota Kozub-Marciniak
Łukasz Trochym (spr.)
V
V SA/Wa 2234/22
2023-06-07
11:10
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Naczelna Rada Lekarska w Warszawie
6201 - Prawo wykonywania zawodu lekarza

uchylenie uchwały w sprawie odmowy przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarza i umorzenie postępowania
Uchylono zaskarżoną uchwałę
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Konrad Łukaszewicz
Jadwiga Smołucha
Jarosław Stopczyński (spr.)
VIII
VIII SA/Wa 714/22
2023-06-07
11:15
Sala B Radom
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Ustalenie zobowiązania podatkowego

zabezpieczenie na majątku podatnika zobowiązań podatkowych
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Cezary Kosterna
Justyna Mazur (spr.)
Marek Wroczyński
VI
VI SA/Wa 8332/22
2023-06-07
11:20
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
Oddalono skargę
Magdalena Maliszewska
Sławomir Kozik (spr.)
asesor Robert Żukowski
I
I SA/Wa 728/23
2023-06-07
11:20
Sala A, ul. Jasna 2/4
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
Uchylono decyzję I i II instancji
Bożena Marciniak (spr.)
asesor Dorota Kozub-Marciniak
Łukasz Trochym
VII
VII SA/Wa 2725/22
2023-06-07
11:30
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Rada Gminy Michałowice
6391/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Odroczono rozprawę
Wojciech Rowiński (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Tomasz Janeczko
II
II SA/Wa 625/21
2023-06-07
11:30
Sala F, ul. Jasna 2/4
Komendant Główny Policji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192; Inne z zakresu symbolu sprawy 6192


Uchylono decyzję I i II instancji
Ewa Radziszewska-Krupa
Joanna Kube
Ewa Kwiecińska (spr.)
IV
IV SA/Wa 502/23
2023-06-07
11:30
Sala G, ul. Jasna 2/4
Minister Klimatu i Środowiska
657/6131 - Opłaty za korzystanie ze środowiska

wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie z zakresu zwolnienia z obowiązku uizczania opłat za wprowadzanie gruzów i pyłów
Stwierdzono nieważność decyzji I i II instancji
Umorzono postępowanie administracyjne w sprawie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Kaja Angerman
Monika Barszcz (spr.)
asesor Elżbieta Granatowska
III
III SA/Wa 495/23
2023-06-07
11:30
Sala D, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2017 r. i 2018 r.
Zdjęto z wokandy
Anna Zaorska
Hanna Filipczyk
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
III
III SA/Wa 762/23
2023-06-07
11:30
Sala E, ul. Jasna 2/4
SKO w Warszawie
6115 - Podatek od nieruchomości

uchylenie w całości decyzji w sprawie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2016 r. i przekazanie sprawy do ponownego rozpatzrenia
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Piotr Dębkowski
Agnieszka Baran
asesor Adrianna Elżbieta Grzymska-Truksa (spr.)
III
III SA/Wa 764/23
2023-06-07
11:30
Sala E, ul. Jasna 2/4
SKO w Warszawie
6115 - Podatek od nieruchomości

uchylenie w całości decyzji w sprawie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2018 r. i przekazanie sprawy do ponownego rozpatzrenia
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Piotr Dębkowski
Agnieszka Baran
asesor Adrianna Elżbieta Grzymska-Truksa (spr.)
III
III SA/Wa 763/23
2023-06-07
11:30
Sala E, ul. Jasna 2/4
SKO w Warszawie
6115 - Podatek od nieruchomości

uchylenie w całości decyzji w sprawie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2017 r. i przekazanie sprawy do ponownego rozpatzrenia
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Piotr Dębkowski
Agnieszka Baran
asesor Adrianna Elżbieta Grzymska-Truksa (spr.)
V
V SA/Wa 1603/22
2023-06-07
11:40
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej
Oddalono skargę
Konrad Łukaszewicz (spr.)
Jadwiga Smołucha
Jarosław Stopczyński
II
II SA/Wa 502/21
2023-06-07
11:45
Sala F, ul. Jasna 2/4
Komendant Główny Policji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego w wyższej wysokości
Uchylono decyzję I i II instancji
Ewa Radziszewska-Krupa (spr.)
Joanna Kube
Ewa Kwiecińska
VI
VI SA/Wa 1437/23
2023-06-07
12:00
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Kom. Egz. II stopnia przy Min. Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego
6170 - Adwokaci i aplikanci adwokaccy; Adwokaci i aplikanci adwokaccy


Oddalono skargę
Magdalena Maliszewska
asesor Anna Fyda-Kawula (spr.)
Sławomir Kozik
II
II SA/Wa 603/21
2023-06-07
12:00
Sala F, ul. Jasna 2/4
Komendant Główny Policji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192; Inne z zakresu symbolu sprawy 6192


Uchylono decyzję I i II instancji
Ewa Radziszewska-Krupa
Joanna Kube
Ewa Kwiecińska (spr.)
VII
VII SA/Wa 291/23
2023-06-07
12:00
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

zatwierdzenie projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenie pozwolenia na budowę
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Wojciech Rowiński
Tomasz Janeczko (spr.)
asesor Aneta Żak
IV
IV SA/Wa 479/23
2023-06-07
12:00
Sala G, ul. Jasna 2/4
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6132 - Kara pieniężna za naruszenie wymagań ochrony środowiska; Kara pieniężna za naruszenie wymagań ochrony środowiska


Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2023-06-21
Kaja Angerman (spr.)
Monika Barszcz
asesor Elżbieta Granatowska
III
III SA/Wa 389/23
2023-06-07
12:00
Sala D, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2019 r.
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Anna Zaorska (spr.)
Hanna Filipczyk
Aneta Trochim-Tuchorska
V
V SA/Wa 1432/22
2023-06-07
12:10
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej
Oddalono skargę
Konrad Łukaszewicz
Jadwiga Smołucha (spr.)
Jarosław Stopczyński
II
II SA/Wa 535/21
2023-06-07
12:15
Sala F, ul. Jasna 2/4
Komendant Główny Policji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192; Inne z zakresu symbolu sprawy 6192


Uchylono decyzję I i II instancji
Ewa Radziszewska-Krupa
Joanna Kube
Ewa Kwiecińska (spr.)
VIII
VIII SA/Wa 125/23
2023-06-07
12:30
Sala B Radom
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych; Podatek dochodowy od osób fizycznych; Podatek dochodowy od osób fizycznych


Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Justyna Mazur (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
VI
VI SA/Wa 49/23
2023-06-07
12:30
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Komendant Główny Policji
6179 - Inne dla grupy 6179; Inne dla grupy 6179


Oddalono skargę
Magdalena Maliszewska
asesor Anna Fyda-Kawula (spr.)
Sławomir Kozik
II
II SA/Wa 500/21
2023-06-07
12:30
Sala F, ul. Jasna 2/4
Komendant Główny Policji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192; Inne z zakresu symbolu sprawy 6192


Uchylono decyzję I i II instancji
Ewa Radziszewska-Krupa
Joanna Kube
Ewa Kwiecińska (spr.)
VII
VII SA/Wa 354/23
2023-06-07
12:30
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Prezes Wód Polskich
6090 - Opłaty za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
Oddalono skargi
Wojciech Rowiński (spr.)
Tomasz Janeczko
asesor Aneta Żak
IV
IV SA/Wa 736/23
2023-06-07
12:30
Sala G, ul. Jasna 2/4
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP

zobowiązanie do powrotu
Oddalono skargę
Kaja Angerman
Monika Barszcz
asesor Elżbieta Granatowska (spr.)
III
III SA/Wa 739/23
2023-06-07
12:30
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6113 -


Uchylono zaskarżoną interpretację
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Piotr Dębkowski (spr.)
Agnieszka Baran
asesor Adrianna Elżbieta Grzymska-Truksa
V
V SA/Wa 2304/22
2023-06-07
12:40
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Rzecznik Praw Pacjenta
6209 - Inne o symbolu podstawowym 620

niestwierdzenie naruszenia prawa do świadczeń zdrowotnych
Oddalono skargę
Konrad Łukaszewicz
Jadwiga Smołucha
Jarosław Stopczyński (spr.)
II
II SA/Wa 586/21
2023-06-07
12:45
Sala F, ul. Jasna 2/4
Komendant Główny Policji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192; Inne z zakresu symbolu sprawy 6192


Uchylono decyzję I i II instancji
Ewa Radziszewska-Krupa
Joanna Kube
Ewa Kwiecińska (spr.)
VI
VI SA/Wa 2908/22
2023-06-07
12:50
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Oddalono skargę
Magdalena Maliszewska
asesor Anna Fyda-Kawula (spr.)
Sławomir Kozik
VII
VII SA/Wa 450/23
2023-06-07
13:00
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozowlenia na rozbudowę, przebudowę i nadbudowę
Oddalono skargę
Wojciech Rowiński
Tomasz Janeczko (spr.)
asesor Aneta Żak
III
III SA/Wa 623/23
2023-06-07
13:00
Sala D, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/; Podatek akcyzowy /od akcyzy/


Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2023-06-21
Anna Zaorska
Hanna Filipczyk (spr.)
Aneta Trochim-Tuchorska
III
III SA/Wa 2743/22
2023-06-07
13:00
Sala E, ul. Jasna 2/4
SKO w Warszawie
6116 - Łączne zobowiązania podatkowe

ustalenie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego na 2019 r.
Oddalono skargę
Piotr Dębkowski
Agnieszka Baran (spr.)
asesor Adrianna Elżbieta Grzymska-Truksa
III
III SA/Wa 2742/22
2023-06-07
13:00
Sala E, ul. Jasna 2/4
SKO w Warszawie
6116 - Łączne zobowiązania podatkowe

ustalenie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego na 2018 r.
Oddalono skargę
Piotr Dębkowski
Agnieszka Baran (spr.)
asesor Adrianna Elżbieta Grzymska-Truksa
VI
VI SA/Wa 8204/22
2023-06-07
13:10
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

zawieszenia do dnia wykonania środka rehabilitacyjnego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
Oddalono skargę
Magdalena Maliszewska
asesor Anna Fyda-Kawula (spr.)
Sławomir Kozik
V
V SA/Wa 3001/22
2023-06-07
13:30
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

ustalenie kwoty nienależnie pobranych płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
Uchylono zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję i umorzono postępowanie - art. 145 §3 ustawy PoPPSA
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Konrad Łukaszewicz
asesor Marcin Maszczyński (spr.)
Jadwiga Smołucha
V
V SA/Wa 3031/22
2023-06-07
13:30
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

uchylenie decyzji i ustalenie kwoty nienależnie pobranych płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
Uchylono zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję i umorzono postępowanie - art. 145 §3 ustawy PoPPSA
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Konrad Łukaszewicz
asesor Marcin Maszczyński (spr.)
Jadwiga Smołucha
III
III SA/Wa 593/23
2023-06-07
13:30
Sala D, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6110 -


Uchylono zaskarżoną interpretację
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Anna Zaorska
Hanna Filipczyk
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
III
III SA/Wa 2878/22
2023-06-07
14:00
Sala D, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6117 - Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich; Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich


Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2023-06-16
Anna Zaorska
Hanna Filipczyk (spr.)
Aneta Trochim-Tuchorska
III
III SA/Wa 935/23
2023-06-07
14:30
Sala D, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za czerwiec 2014 r.
Oddalono skargę
Jarosław Trelka
Hanna Filipczyk
Anna Zaorska (spr.)
III
III SA/Wa 22/23
2023-06-07
15:00
Sala D, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Oddalono skargę
Katarzyna Owsiak
Hanna Filipczyk (spr.)
Anna Zaorska
III
III SA/Wa 2076/22
2023-06-07
15:30
Sala D, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6117 - Odmowa umorzenia zaległości podatkowej; Odmowa umorzenia zaległości podatkowej


Oddalono skargę
Hanna Filipczyk
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Anna Zaorska
III
III SA/Wa 100/23
2023-06-07
16:00
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Przedłużono termin ogłoszenia orzeczenia
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
III
III SA/Wa 101/23
2023-06-07
16:00
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Przedłużono termin ogłoszenia orzeczenia
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
III
III SA/Wa 2724/22
2023-06-07
16:15
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Przedłużono termin ogłoszenia orzeczenia
Aneta Trochim-Tuchorska

OGŁOSZENIE ORZECZENIA

Sygnatura akt: I SA/Wa 433/23

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-06-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6321

Przedmiot: Zasiłek stały; Zasiłek stały

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Marciniak
asesor Dorota Kozub-Marciniak
Łukasz Trochym (spr.)

Wynik: Oddalono wniosek o wyłączenie sędziego


Sygnatura akt: I SA/Wa 434/23

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-06-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6321

Przedmiot: Zasiłek stały; Zasiłek stały

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Marciniak
asesor Dorota Kozub-Marciniak
Łukasz Trochym (spr.)

Wynik: Oddalono wniosek o wyłączenie sędziego


Sygnatura akt: II SAB/Wa 234/22

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-06-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie

Symbol: 658/6480

Przedmiot: Bezczynność organu; Bezczynność organu

Przewodniczący / Sędziowie:
Ewa Radziszewska-Krupa
Joanna Kube
Ewa Kwiecińska (spr.)

Wynik: Oddalono wniosek o wyłączenie sędziego


Sygnatura akt: II SA/Wa 674/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-06-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Komendant Główny Policji

Symbol: 6192

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy

Przewodniczący / Sędziowie:
Ewa Radziszewska-Krupa (spr.)
Joanna Kube
Ewa Kwiecińska

Wynik: Uchylono decyzję I i II instancji


Sygnatura akt: II SA/Wa 588/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-06-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Komendant Główny Policji

Symbol: 6192

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wypłaty wyrównania ekwiwalentu pienięznego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy

Przewodniczący / Sędziowie:
Ewa Radziszewska-Krupa (spr.)
Joanna Kube
Ewa Kwiecińska

Wynik: Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: II SA/Wa 356/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-06-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu

Symbol: 6192

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop

Przewodniczący / Sędziowie:
Ewa Radziszewska-Krupa (spr.)
Joanna Kube
Ewa Kwiecińska

Wynik: Uchylono decyzję I i II instancji


Sygnatura akt: VI SA/Wa 2113/22

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-06-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

odmowy zwrotu poniesionych kosztów leczenia - tryb uproszczony.

Przewodniczący / Sędziowie:
Magdalena Maliszewska (spr.)
Sławomir Kozik
asesor Robert Żukowski

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1496/23

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-06-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Komisja Nadzoru Finansowego

Symbol: 6379

Przedmiot: Inne dla grupy 6379

stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy - tryb uproszczoy.

Przewodniczący / Sędziowie:
Magdalena Maliszewska
Sławomir Kozik (spr.)
asesor Robert Żukowski

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VI SA/Wa 339/23

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-06-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu - tryb uproszczony.

Przewodniczący / Sędziowie:
Magdalena Maliszewska
Sławomir Kozik
asesor Robert Żukowski (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VI SA/Wa 2982/23

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-06-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego - tryb uproszczony.

Przewodniczący / Sędziowie:
Magdalena Maliszewska
Sławomir Kozik (spr.)
asesor Robert Żukowski

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VI SA/Wa 2948/23

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-06-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Rzecznik Finansowy

Symbol: 6379

Przedmiot: Inne dla grupy 6379

kary pieniężnej -tryb uproszczony.

Przewodniczący / Sędziowie:
Magdalena Maliszewska
asesor Anna Fyda-Kawula (spr.)
Sławomir Kozik

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: III SA/Wa 2820/22

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-06-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Symbol: 6560/6119

Przedmiot: Inne dla grupy 6119

pozostawienie bez rozpatrzenia wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Przewodniczący / Sędziowie:
Piotr Dębkowski (spr.)
Agnieszka Baran
asesor Adrianna Elżbieta Grzymska-Truksa

Wynik: Uchylono zaskarżone postanowienie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: III SA/Wa 2843/22

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-06-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6115

Przedmiot: Podatek od nieruchomości

stwierdzenie niedopuszczalności odwołania od decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na 2019 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Piotr Dębkowski
Agnieszka Baran
asesor Adrianna Elżbieta Grzymska-Truksa (spr.)

Wynik: Uchylono zaskarżone postanowienie oraz poprzedzającą je decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: III SA/Wa 2842/22

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-06-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6115

Przedmiot: Podatek od nieruchomości

stwierdzenie niedopuszczalności odwołania od decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na 2018 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Piotr Dębkowski
Agnieszka Baran
asesor Adrianna Elżbieta Grzymska-Truksa (spr.)

Wynik: Uchylono zaskarżone postanowienie oraz poprzedzającą je decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: III SA/Wa 2841/22

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-06-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6115

Przedmiot: Podatek od nieruchomości

stwierdzenie niedopuszczalności odwołania od decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na 2017 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Piotr Dębkowski
Agnieszka Baran
asesor Adrianna Elżbieta Grzymska-Truksa (spr.)

Wynik: Uchylono zaskarżone postanowienie oraz poprzedzającą je decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: III SA/Wa 2846/22

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-06-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6115

Przedmiot: Podatek od nieruchomości

stwierdzenie niedopuszczalności odwołania od decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na 2022 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Piotr Dębkowski
Agnieszka Baran (spr.)
asesor Adrianna Elżbieta Grzymska-Truksa

Wynik: Uchylono zaskarżone postanowienie oraz poprzedzającą je decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: III SA/Wa 2845/22

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-06-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6115

Przedmiot: Podatek od nieruchomości

stwierdzenie niedopuszczalności odwołania od decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na 2021 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Piotr Dębkowski
Agnieszka Baran (spr.)
asesor Adrianna Elżbieta Grzymska-Truksa

Wynik: Uchylono zaskarżone postanowienie oraz poprzedzającą je decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: III SA/Wa 2844/22

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-06-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6115

Przedmiot: Podatek od nieruchomości

stwierdzenie niedopuszczalności odwołania od decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na 2020 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Piotr Dębkowski
Agnieszka Baran (spr.)
asesor Adrianna Elżbieta Grzymska-Truksa

Wynik: Uchylono zaskarżone postanowienie oraz poprzedzającą je decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: II SA/Wa 29/23

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-06-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Symbol: 650

Przedmiot: Świadczenie w drodze wyjątku

odmowa przyznania świadczenia w drodze wyjątku

Przewodniczący / Sędziowie:
Ewa Radziszewska-Krupa
Joanna Kube (spr.)
Ewa Kwiecińska

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję


Sygnatura akt: II SA/Wa 288/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-06-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu

Symbol: 6192

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane urlopy

Przewodniczący / Sędziowie:
Ewa Radziszewska-Krupa (spr.)
Joanna Kube
Ewa Kwiecińska

Wynik: Uchylono decyzję I i II instancji


Sygnatura akt: III SA/Wa 342/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-06-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

przedłużenie terminu dokonania zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług za lipiec 2021 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Anna Zaorska
Hanna Filipczyk (spr.)
Aneta Trochim-Tuchorska

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VII SA/Wa 578/23

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-06-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Wód Polskich

Symbol: 6090

Przedmiot: Pozwolenie wodnoprawne w zakresie budownictwa wodnego

sprostowanie z urzędu oczywistej omyłki

Przewodniczący / Sędziowie:
Artur Kuś
Tomasz Janeczko
asesor Aneta Żak (spr.)

Wynik: Uchylono postanowienie I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: VII SA/Wa 717/23

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-06-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6014

Przedmiot: Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

wznowienie postępowania

Przewodniczący / Sędziowie:
Artur Kuś (spr.)
Tomasz Janeczko
asesor Aneta Żak

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VII SA/Wa 791/23

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-06-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6010

Przedmiot: Pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu

wznowienie postępowania administracyjego

Przewodniczący / Sędziowie:
Artur Kuś (spr.)
Tomasz Janeczko
asesor Aneta Żak

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1444/22

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-06-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6012

Przedmiot: Zaniechanie dalszych robót budowlanych

stwierdzenie nieważności decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Artur Kuś
Tomasz Janeczko
asesor Aneta Żak (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VII SA/Wa 454/23

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-06-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6010

Przedmiot: Pozwolenie na budowę

wznowienie postępowania administracyjnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Wojciech Rowiński
Tomasz Janeczko
asesor Aneta Żak (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VII SA/Wa 627/23

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-06-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

Symbol: 6155

Przedmiot: Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego

uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy

Przewodniczący / Sędziowie:
Wojciech Rowiński
Tomasz Janeczko (spr.)
asesor Aneta Żak

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VII SA/Wa 449/23

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-06-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Siedlcach

Symbol: 6153

Przedmiot: Warunki zabudowy terenu

ustalenie warunków zabudowy

Przewodniczący / Sędziowie:
Wojciech Rowiński (spr.)
Tomasz Janeczko
asesor Aneta Żak

Wynik: Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: VII SA/Wa 8/23

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-06-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Siedlcach

Symbol: 6153

Przedmiot: Warunki zabudowy terenu

umorzenie postępowania odwoławczego

Przewodniczący / Sędziowie:
Wojciech Rowiński (spr.)
Tomasz Janeczko
asesor Aneta Żak

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: V SA/Wa 2303/22

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-06-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Komendant Główny Policji

Symbol: 6045

Przedmiot: Ochrona osób i mienia

negatywne zaopiniowanie wniosku o zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

Przewodniczący / Sędziowie:
Konrad Łukaszewicz (spr.)
Jadwiga Smołucha
Jarosław Stopczyński

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: V SAB/Wa 10/23

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-06-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Główny Inspektor Farmaceutyczny

Symbol: 658/6204

Przedmiot: Obrót środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi

bezczynność organu w sprawie wniosku o udostępnienie akt

Przewodniczący / Sędziowie:
Konrad Łukaszewicz
Jadwiga Smołucha (spr.)
Jarosław Stopczyński

Wynik: Stwierdzono bezczynność postępowania i że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa
Zobowiązano organ do wydania aktu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: V SA/Wa 2161/22

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-06-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Główny Inspektor Farmaceutyczny

Symbol: 6203

Przedmiot: Prowadzenie apteki

odmowa stwierdzenia nieważności postanowienia

Przewodniczący / Sędziowie:
Konrad Łukaszewicz
Jadwiga Smołucha
Jarosław Stopczyński (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: V SA/Wa 2330/22

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-06-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie

Symbol: 6550

Przedmiot: płatności obszarowe

odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

Przewodniczący / Sędziowie:
Konrad Łukaszewicz
asesor Marcin Maszczyński (spr.)
Jadwiga Smołucha

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: V SA/Wa 2331/22

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-06-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie

Symbol: 6550

Przedmiot: płatności obszarowe

odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

Przewodniczący / Sędziowie:
Konrad Łukaszewicz
asesor Marcin Maszczyński (spr.)
Jadwiga Smołucha

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: V SA/Wa 2332/22

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-06-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie

Symbol: 6550

Przedmiot: płatności obszarowe

odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

Przewodniczący / Sędziowie:
Konrad Łukaszewicz
asesor Marcin Maszczyński (spr.)
Jadwiga Smołucha

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: IV SA/Wa 570/23

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-06-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 6272

Przedmiot: Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy

odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

Przewodniczący / Sędziowie:
Kaja Angerman (spr.)
Monika Barszcz
asesor Elżbieta Granatowska

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: IV SA/Wa 564/23

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-06-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 6272

Przedmiot: Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy

odmowa przeglądania dokumentów oznaczonych klauzulą "zastrzeżone"

Przewodniczący / Sędziowie:
Kaja Angerman
Monika Barszcz (spr.)
asesor Elżbieta Granatowska

Wynik: Uchylono zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie


Sygnatura akt: IV SA/Wa 565/23

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-06-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 6272

Przedmiot: Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy

odmowa przeglądania dokumentów oznaczonych klauzulą "zastrzeżone"

Przewodniczący / Sędziowie:
Kaja Angerman
Monika Barszcz (spr.)
asesor Elżbieta Granatowska

Wynik: Uchylono zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie


Sygnatura akt: IV SAB/Wa 24/23

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-06-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 658/6272

Przedmiot: Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność w sprawie rozpatrzenia odwołania

Przewodniczący / Sędziowie:
Kaja Angerman
Monika Barszcz
asesor Elżbieta Granatowska (spr.)

Wynik: Stwierdzono, iż bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa i w pozostałym zakresie umorzono postępowanie
Oddalono skargę w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: I SA/Wa 716/23

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-06-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Siedlcach

Symbol: 6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Marciniak
asesor Dorota Kozub-Marciniak
Łukasz Trochym (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: I SA/Wa 474/23

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-06-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6074

Przedmiot: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

odmowa wydania zaświadczenia

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Marciniak
asesor Dorota Kozub-Marciniak
Łukasz Trochym (spr.)

Wynik: Uchylono postanowienie I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: I SA/Wa 60/23

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-06-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Płocku

Symbol: 6322

Przedmiot: Usługi opiekuńcze, w tym skierowanie do domu pomocy społecznej

ustalenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Marciniak
asesor Dorota Kozub-Marciniak (spr.)
Łukasz Trochym

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: I SA/Wa 579/23

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-06-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Płocku

Symbol: 6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Marciniak
asesor Dorota Kozub-Marciniak (spr.)
Łukasz Trochym

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: III SA/Wa 305/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-06-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

określenie przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2020 r. i 2021 r. oraz zabezpieczenie ich na majątku podatnika

Przewodniczący / Sędziowie:
Anna Zaorska
Hanna Filipczyk
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję oraz poprzedzająca ją decyzję w części
Oddalono skargę w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 223/23

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-06-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Radomiu

Symbol: 6122

Przedmiot: Rozgraniczenia nieruchomości

ustalenie kosztów postepowania rozgraniczeniowego

Przewodniczący / Sędziowie:
Cezary Kosterna (spr.)
Justyna Mazur
Marek Wroczyński

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 240/23

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-06-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Radomiu

Symbol: 6122

Przedmiot: Rozgraniczenia nieruchomości

odmowa zwolnienia z kosztów postęp[owania rozgraniczeniowego

Przewodniczący / Sędziowie:
Cezary Kosterna (spr.)
Justyna Mazur
Marek Wroczyński

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 206/23

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-06-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Radomiu

Symbol: 6116

Przedmiot: Podatek od środków transportowych

określenie zobowiązania w podatku od środków transportu za 2019 rok

Przewodniczący / Sędziowie:
Cezary Kosterna
Justyna Mazur (spr.)
Marek Wroczyński

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 990/22

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-06-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie

Symbol: 6050

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6050

stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

Przewodniczący / Sędziowie:
Cezary Kosterna
Justyna Mazur
Marek Wroczyński (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 191/23

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-06-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Radomiu

Symbol: 6329

Przedmiot: Dodatek do świadczeń

odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia

Przewodniczący / Sędziowie:
Cezary Kosterna
Justyna Mazur
Marek Wroczyński (spr.)

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 158/23

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-06-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie

Symbol: 6552

Przedmiot: zalesianie gruntów rolnych

odmowa przyznania premii na zalesienie gruntów na rok 2020

Przewodniczący / Sędziowie:
Cezary Kosterna
Justyna Mazur
Marek Wroczyński (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 262/23

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-06-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Radomiu

Symbol: 6329

Przedmiot: Dodatek do świadczeń

stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

Przewodniczący / Sędziowie:
Cezary Kosterna
Justyna Mazur (spr.)
Marek Wroczyński

Wynik: Uchylono zaskarżone postanowienie


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 100/23

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-06-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6112

Przedmiot: Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2016 rok

Przewodniczący / Sędziowie:
Cezary Kosterna (spr.)
Justyna Mazur
Marek Wroczyński

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: III SA/Wa 2622/22

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: ogłoszenie orzeczenia

Data: 2023-06-07

Godzina: 08:30

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Symbol: 6560/6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług

Przewodniczący / Sędziowie:
Katarzyna Owsiak (spr.)

Wynik: Uchylono zaskarżoną interpretację
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: VI SA/Wa 2490/22

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 09:00

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Urząd Patentowy RP

Symbol: 6460

Przedmiot: Znaki towarowe

unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy

Przewodniczący / Sędziowie:
Magdalena Maliszewska
Sławomir Kozik
asesor Robert Żukowski (spr.)

Wynik: Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania


Sygnatura akt: II SA/Wa 1/23

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 09:00

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Symbol: 6339

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6339

stwierdzenie nieważności decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Ewa Radziszewska-Krupa
Joanna Kube (spr.)
Ewa Kwiecińska

Wynik: Odrzucono skargę
Zwrócono wpis


Sygnatura akt: VII SA/Wa 226/23

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 09:00

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Rada Miejska w Piasecznie

Symbol: 6391/6150

Przedmiot: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Przewodniczący / Sędziowie:
Artur Kuś (spr.)
Tomasz Janeczko
asesor Aneta Żak

Wynik: Odroczono ogłoszenie orzeczenia

na dzień 2023-06-21

Sygnatura akt: V SA/Wa 1348/22

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 09:00

Sala: Sala D, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Symbol: 6049

Przedmiot: Inne dla grupy 6049

kara pieniężna za prowadzenie działalności w zakresie zarządzania nieruchomościami bez spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia

Przewodniczący / Sędziowie:
Konrad Łukaszewicz (spr.)
Jadwiga Smołucha
Jarosław Stopczyński

Wynik: Stwierdzono nieważność zaskarżonej decyzji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: IV SA/Wa 582/23

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 09:00

Sala: Sala G, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki - Delegatura w Ostrołęce

Symbol: 6181

Przedmiot: Zezwolenie na ograniczenie sposobu korzystania z nieruchmości; Zezwolenie na ograniczenie sposobu korzystania z nieruchmości

Przewodniczący / Sędziowie:
Kaja Angerman (spr.)
Monika Barszcz
asesor Elżbieta Granatowska

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VI SA/Wa 2489/22

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 09:00

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Urząd Patentowy RP

Symbol: 6460

Przedmiot: Znaki towarowe

unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy

Przewodniczący / Sędziowie:
Magdalena Maliszewska
Sławomir Kozik
asesor Robert Żukowski (spr.)

Wynik: Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania


Sygnatura akt: III SA/Wa 211/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 09:00

Sala: Sala D, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

określenie przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2014 r. i 2015 r. oraz zabezpieczenie ich na majątku podatnika

Przewodniczący / Sędziowie:
Anna Zaorska (spr.)
Hanna Filipczyk
Aneta Trochim-Tuchorska

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: III SA/Wa 701/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 09:00

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Symbol: 6562/6119

Przedmiot: Inne dla grupy 6119

odmowa wydania opinii zabezpieczającej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych

Przewodniczący / Sędziowie:
Piotr Dębkowski (spr.)
Agnieszka Baran
asesor Adrianna Elżbieta Grzymska-Truksa

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 136/23

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 09:00

Sala: Sala B Radom

Organ administracji: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6019

Przedmiot: Nałożenie grzywny w celu przymuszenia

nakaz wykonania robót budowlanych

Przewodniczący / Sędziowie:
Cezary Kosterna
Justyna Mazur
Marek Wroczyński (spr.)

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: I SA/Wa 122/23

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 09:00

Sala: Sala A, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Symbol: 6293

Przedmiot: Przejęcie gospodarstwa rolnego

umorzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Marciniak (spr.)
asesor Dorota Kozub-Marciniak
Łukasz Trochym

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: V SA/Wa 531/23

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 09:20

Sala: Sala D, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Symbol: 6559

Przedmiot: regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ocena wniosku o dofinansowanie realizacji projektu

Przewodniczący / Sędziowie:
Konrad Łukaszewicz
Jadwiga Smołucha (spr.)
Jarosław Stopczyński

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: I SA/Wa 524/23

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 09:20

Sala: Sala A, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6074

Przedmiot: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

umorzenie postępowania w sprawie aktualizacji opłaty rocznej

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Marciniak
asesor Dorota Kozub-Marciniak
Łukasz Trochym (spr.)

Wynik: Uchylono zaskarżone orzeczenie


Sygnatura akt: II SA/Wa 75/23

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 09:30

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Minister Obrony Narodowej

Symbol: 6191

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

odmowa przyznania prawa do świadczenia pieniężnego przysługującego przez okres jednego roku po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej

Przewodniczący / Sędziowie:
Ewa Radziszewska-Krupa
Joanna Kube (spr.)
Ewa Kwiecińska

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VII SA/Wa 2469/22

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 09:30

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6014

Przedmiot: Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego; Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Przewodniczący / Sędziowie:
Artur Kuś
Tomasz Janeczko (spr.)
asesor Aneta Żak

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: IV SA/Wa 576/23

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 09:30

Sala: Sala G, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6180

Przedmiot: Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

ustalenie odszkodowania

Przewodniczący / Sędziowie:
Kaja Angerman
Monika Barszcz
asesor Elżbieta Granatowska (spr.)

Wynik: Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: III SA/Wa 624/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 09:30

Sala: Sala D, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2010 r., 2011 r., 2012 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Anna Zaorska
Hanna Filipczyk (spr.)
Aneta Trochim-Tuchorska

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: III SA/Wa 2875/22

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 09:30

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6117

Przedmiot: Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku dochodowym od osób prawnych za 2018 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Piotr Dębkowski
Agnieszka Baran (spr.)
asesor Adrianna Elżbieta Grzymska-Truksa

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VI SA/Wa 8286/22

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 09:40

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Komendant Główny Policji

Symbol: 6179

Przedmiot: Inne dla grupy 6179; Inne dla grupy 6179

Przewodniczący / Sędziowie:
Magdalena Maliszewska (spr.)
Sławomir Kozik
asesor Robert Żukowski

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: I SA/Wa 2911/22

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 09:40

Sala: Sala A, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Prezydent m.st. Warszawy

Symbol: 644/6076

Przedmiot: Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 23.05.2022 r., sygn. akt I SAB/Wa 437/21

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Marciniak
asesor Dorota Kozub-Marciniak (spr.)
Łukasz Trochym

Wynik: Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA
Stwierdzono, iż niewykonanie wyroku nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 291/23

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 09:45

Sala: Sala B Radom

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług

Przewodniczący / Sędziowie:
Cezary Kosterna
Justyna Mazur (spr.)
Marek Wroczyński

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: V SA/Wa 1972/22

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 09:50

Sala: Sala D, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Minister Funduszy i Polityki Regionalnej

Symbol: 6559

Przedmiot: regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności za zaległości w zapłacie należności z tytułu zwrotu dofinansowania

Przewodniczący / Sędziowie:
Konrad Łukaszewicz
Jadwiga Smołucha
Jarosław Stopczyński (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: II SA/Wa 51/23

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 10:00

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Symbol: 6192

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa uchylenia decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Ewa Radziszewska-Krupa
Joanna Kube (spr.)
Ewa Kwiecińska

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję


Sygnatura akt: VII SA/Wa 418/23

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 10:00

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6010

Przedmiot: Zatwierdzenie projektu budowlanego; Zatwierdzenie projektu budowlanego

Przewodniczący / Sędziowie:
Artur Kuś (spr.)
Tomasz Janeczko
asesor Aneta Żak

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: IV SA/Wa 449/23

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 10:00

Sala: Sala G, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6180

Przedmiot: Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

odmowa ustalenia odszkodowania

Przewodniczący / Sędziowie:
Kaja Angerman
Monika Barszcz (spr.)
asesor Elżbieta Granatowska

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VI SA/Wa 149/23

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 10:00

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6033

Przedmiot: Zajęcie pasa drogowego

nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego

Przewodniczący / Sędziowie:
Magdalena Maliszewska
Sławomir Kozik
asesor Robert Żukowski (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: III SA/Wa 375/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 10:00

Sala: Sala D, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6117

Przedmiot: Odmowa rozłożenia na raty

odmowa rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowych

Przewodniczący / Sędziowie:
Anna Zaorska
Hanna Filipczyk
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: III SA/Wa 1839/22

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 10:00

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6113

Przedmiot: Podatek dochodowy od osób prawnych; Podatek dochodowy od osób prawnych

Przewodniczący / Sędziowie:
Piotr Dębkowski
Agnieszka Baran
asesor Adrianna Elżbieta Grzymska-Truksa (spr.)

Wynik: Odroczono ogłoszenie orzeczenia

na dzień 2023-06-21

Sygnatura akt: I SA/Wa 240/23

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 10:00

Sala: Sala A, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Minister Rozwoju i Technologii

Symbol: 6070

Przedmiot: Uwłaszczenie państwowych osób prawnych

odmowa stwierdzenia nabycia prawa użytkowania wieczystego

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Marciniak (spr.)
asesor Dorota Kozub-Marciniak
Łukasz Trochym

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: V SA/Wa 1565/22

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 10:20

Sala: Sala D, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Minister Finansów

Symbol: 6531

Przedmiot: Dotacje

określenie kwoty dotacji celowej przypadającej do zwrotu

Przewodniczący / Sędziowie:
Konrad Łukaszewicz (spr.)
Jadwiga Smołucha
Jarosław Stopczyński

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VI SA/Wa 2928/23

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 10:20

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Główny Inspektor Transportu Drogowego

Symbol: 6037

Przedmiot: Transport drogowy i przewozy

kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym

Przewodniczący / Sędziowie:
Magdalena Maliszewska
Sławomir Kozik (spr.)
asesor Robert Żukowski

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: I SA/Wa 2885/21

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 10:20

Sala: Sala A, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6076

Przedmiot: Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Marciniak
asesor Dorota Kozub-Marciniak (spr.)
Łukasz Trochym

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VII SA/Wa 293/23

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 10:30

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6014

Przedmiot: Nakaz rozbiórki budowli

umorzenie postępowania administracyjnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Artur Kuś
Tomasz Janeczko
asesor Aneta Żak (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: IV SA/Wa 688/23

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 10:30

Sala: Sala G, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Symbol: 6139

Przedmiot: Inne o symbolu 6139

orzeczenie o wpisie do rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi informacji o potencjalnym historycznym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi występującym na terenie działek

Przewodniczący / Sędziowie:
Kaja Angerman (spr.)
Monika Barszcz
asesor Elżbieta Granatowska

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: III SA/Wa 934/22

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 10:30

Sala: Sala D, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za poszczególne miesiące 2017 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Anna Zaorska (spr.)
Hanna Filipczyk
Aneta Trochim-Tuchorska

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję w części
Oddalono skargę w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: III SA/Wa 315/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 10:30

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6115

Przedmiot: Podatek od nieruchomości

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości

Przewodniczący / Sędziowie:
Piotr Dębkowski (spr.)
Agnieszka Baran
asesor Adrianna Elżbieta Grzymska-Truksa

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 246/23

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 10:30

Sala: Sala B Radom

Organ administracji: SKO w Radomiu

Symbol: 6116

Przedmiot: Okreslenie wysokości zobowiązania pieniężnego.

ustalenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przewodniczący / Sędziowie:
Cezary Kosterna (spr.)
Justyna Mazur
Marek Wroczyński

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1514/23

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 10:40

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Główny Inspektor Transportu Drogowego

Symbol: 6035

Przedmiot: Przejazd pojazdem nienormatywnym

kary pieniężnej

Przewodniczący / Sędziowie:
Magdalena Maliszewska (spr.)
Sławomir Kozik
asesor Robert Żukowski

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: I SA/Wa 386/23

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 10:40

Sala: Sala A, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: SKO w Ciechanowie

Symbol: 6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Marciniak (spr.)
asesor Dorota Kozub-Marciniak
Łukasz Trochym

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: V SA/Wa 1364/22

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 10:50

Sala: Sala D, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Symbol: 6550

Przedmiot: płatności obszarowe

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu kwoty nadmiernie pobranych płatności z tytułu dostosowania gospodarstwa rolnego do standardów UE

Przewodniczący / Sędziowie:
Konrad Łukaszewicz
Jadwiga Smołucha (spr.)
Jarosław Stopczyński

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: IV SA/Wa 844/23

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 11:00

Sala: Sala G, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Symbol: 6271

Przedmiot: Odmowa udzielenia cudzoziemcowi ochrony czasowej; Odmowa udzielenia cudzoziemcowi ochrony czasowej; Odmowa udzielenia cudzoziemcowi ochrony czasowej

Przewodniczący / Sędziowie:
Kaja Angerman
Monika Barszcz
asesor Elżbieta Granatowska (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VI SA/Wa 8212/22

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 11:00

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Główny Inspektor Transportu Drogowego

Symbol: 6035

Przedmiot: Przejazd pojazdem nienormatywnym

nałożenia kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia

Przewodniczący / Sędziowie:
Magdalena Maliszewska (spr.)
Sławomir Kozik
asesor Robert Żukowski

Wynik: Uchylono decyzję I i II instancji
Umorzono postępowanie administracyjne w sprawie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: III SA/Wa 481/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 11:00

Sala: Sala D, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6117

Przedmiot: Odmowa umorzenia zaległości podatkowej

odmowa umorzenia zaległości podatkowych

Przewodniczący / Sędziowie:
Anna Zaorska
Hanna Filipczyk (spr.)
Aneta Trochim-Tuchorska

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: III SA/Wa 236/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 11:00

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6115

Przedmiot: Podatek od nieruchomości; Podatek od nieruchomości

Przewodniczący / Sędziowie:
Piotr Dębkowski
Agnieszka Baran (spr.)
asesor Adrianna Elżbieta Grzymska-Truksa

Wynik: Odroczono ogłoszenie orzeczenia

na dzień 2023-06-21

Sygnatura akt: I SA/Wa 476/23

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 11:00

Sala: Sala A, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy

Symbol: 645

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 645

rozstrzygnięcie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Marciniak
asesor Dorota Kozub-Marciniak
Łukasz Trochym (spr.)

Wynik: Stwierdzono bezskuteczność czynności
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: V SA/Wa 2234/22

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 11:10

Sala: Sala D, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Naczelna Rada Lekarska w Warszawie

Symbol: 6201

Przedmiot: Prawo wykonywania zawodu lekarza

uchylenie uchwały w sprawie odmowy przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarza i umorzenie postępowania

Przewodniczący / Sędziowie:
Konrad Łukaszewicz
Jadwiga Smołucha
Jarosław Stopczyński (spr.)

Wynik: Uchylono zaskarżoną uchwałę
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 714/22

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 11:15

Sala: Sala B Radom

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Ustalenie zobowiązania podatkowego

zabezpieczenie na majątku podatnika zobowiązań podatkowych

Przewodniczący / Sędziowie:
Cezary Kosterna
Justyna Mazur (spr.)
Marek Wroczyński

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: VI SA/Wa 8332/22

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 11:20

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Magdalena Maliszewska
Sławomir Kozik (spr.)
asesor Robert Żukowski

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: I SA/Wa 728/23

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 11:20

Sala: Sala A, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Marciniak (spr.)
asesor Dorota Kozub-Marciniak
Łukasz Trochym

Wynik: Uchylono decyzję I i II instancji


Sygnatura akt: VII SA/Wa 2725/22

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 11:30

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Rada Gminy Michałowice

Symbol: 6391/6150

Przedmiot: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Przewodniczący / Sędziowie:
Wojciech Rowiński (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Tomasz Janeczko

Wynik: Odroczono rozprawę


Sygnatura akt: II SA/Wa 625/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 11:30

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Komendant Główny Policji

Symbol: 6192

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6192; Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

Przewodniczący / Sędziowie:
Ewa Radziszewska-Krupa
Joanna Kube
Ewa Kwiecińska (spr.)

Wynik: Uchylono decyzję I i II instancji


Sygnatura akt: IV SA/Wa 502/23

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 11:30

Sala: Sala G, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Minister Klimatu i Środowiska

Symbol: 657/6131

Przedmiot: Opłaty za korzystanie ze środowiska

wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie z zakresu zwolnienia z obowiązku uizczania opłat za wprowadzanie gruzów i pyłów

Przewodniczący / Sędziowie:
Kaja Angerman
Monika Barszcz (spr.)
asesor Elżbieta Granatowska

Wynik: Stwierdzono nieważność decyzji I i II instancji
Umorzono postępowanie administracyjne w sprawie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: III SA/Wa 495/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 11:30

Sala: Sala D, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2017 r. i 2018 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Anna Zaorska
Hanna Filipczyk
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)

Wynik: Zdjęto z wokandy


Sygnatura akt: III SA/Wa 762/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 11:30

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6115

Przedmiot: Podatek od nieruchomości

uchylenie w całości decyzji w sprawie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2016 r. i przekazanie sprawy do ponownego rozpatzrenia

Przewodniczący / Sędziowie:
Piotr Dębkowski
Agnieszka Baran
asesor Adrianna Elżbieta Grzymska-Truksa (spr.)

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: III SA/Wa 764/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 11:30

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6115

Przedmiot: Podatek od nieruchomości

uchylenie w całości decyzji w sprawie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2018 r. i przekazanie sprawy do ponownego rozpatzrenia

Przewodniczący / Sędziowie:
Piotr Dębkowski
Agnieszka Baran
asesor Adrianna Elżbieta Grzymska-Truksa (spr.)

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: III SA/Wa 763/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 11:30

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6115

Przedmiot: Podatek od nieruchomości

uchylenie w całości decyzji w sprawie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2017 r. i przekazanie sprawy do ponownego rozpatzrenia

Przewodniczący / Sędziowie:
Piotr Dębkowski
Agnieszka Baran
asesor Adrianna Elżbieta Grzymska-Truksa (spr.)

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: V SA/Wa 1603/22

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 11:40

Sala: Sala D, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Symbol: 6559

Przedmiot: regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej

Przewodniczący / Sędziowie:
Konrad Łukaszewicz (spr.)
Jadwiga Smołucha
Jarosław Stopczyński

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: II SA/Wa 502/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 11:45

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Komendant Główny Policji

Symbol: 6192

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego w wyższej wysokości

Przewodniczący / Sędziowie:
Ewa Radziszewska-Krupa (spr.)
Joanna Kube
Ewa Kwiecińska

Wynik: Uchylono decyzję I i II instancji


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1437/23

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 12:00

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Kom. Egz. II stopnia przy Min. Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego

Symbol: 6170

Przedmiot: Adwokaci i aplikanci adwokaccy; Adwokaci i aplikanci adwokaccy

Przewodniczący / Sędziowie:
Magdalena Maliszewska
asesor Anna Fyda-Kawula (spr.)
Sławomir Kozik

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: II SA/Wa 603/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 12:00

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Komendant Główny Policji

Symbol: 6192

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6192; Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

Przewodniczący / Sędziowie:
Ewa Radziszewska-Krupa
Joanna Kube
Ewa Kwiecińska (spr.)

Wynik: Uchylono decyzję I i II instancji


Sygnatura akt: VII SA/Wa 291/23

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 12:00

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6010

Przedmiot: Zatwierdzenie projektu budowlanego

zatwierdzenie projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenie pozwolenia na budowę

Przewodniczący / Sędziowie:
Wojciech Rowiński
Tomasz Janeczko (spr.)
asesor Aneta Żak

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: IV SA/Wa 479/23

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 12:00

Sala: Sala G, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Symbol: 6132

Przedmiot: Kara pieniężna za naruszenie wymagań ochrony środowiska; Kara pieniężna za naruszenie wymagań ochrony środowiska

Przewodniczący / Sędziowie:
Kaja Angerman (spr.)
Monika Barszcz
asesor Elżbieta Granatowska

Wynik: Odroczono ogłoszenie orzeczenia

na dzień 2023-06-21

Sygnatura akt: III SA/Wa 389/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 12:00

Sala: Sala D, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2019 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Anna Zaorska (spr.)
Hanna Filipczyk
Aneta Trochim-Tuchorska

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: V SA/Wa 1432/22

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 12:10

Sala: Sala D, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Symbol: 6559

Przedmiot: regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej

Przewodniczący / Sędziowie:
Konrad Łukaszewicz
Jadwiga Smołucha (spr.)
Jarosław Stopczyński

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: II SA/Wa 535/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 12:15

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Komendant Główny Policji

Symbol: 6192

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6192; Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

Przewodniczący / Sędziowie:
Ewa Radziszewska-Krupa
Joanna Kube
Ewa Kwiecińska (spr.)

Wynik: Uchylono decyzję I i II instancji


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 125/23

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: ogłoszenie orzeczenia

Data: 2023-06-07

Godzina: 12:30

Sala: Sala B Radom

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6112

Przedmiot: Podatek dochodowy od osób fizycznych; Podatek dochodowy od osób fizycznych; Podatek dochodowy od osób fizycznych

Przewodniczący / Sędziowie:
Justyna Mazur (spr.)

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: VI SA/Wa 49/23

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 12:30

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Komendant Główny Policji

Symbol: 6179

Przedmiot: Inne dla grupy 6179; Inne dla grupy 6179

Przewodniczący / Sędziowie:
Magdalena Maliszewska
asesor Anna Fyda-Kawula (spr.)
Sławomir Kozik

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: II SA/Wa 500/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 12:30

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Komendant Główny Policji

Symbol: 6192

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6192; Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

Przewodniczący / Sędziowie:
Ewa Radziszewska-Krupa
Joanna Kube
Ewa Kwiecińska (spr.)

Wynik: Uchylono decyzję I i II instancji


Sygnatura akt: VII SA/Wa 354/23

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 12:30

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Prezes Wód Polskich

Symbol: 6090

Przedmiot: Opłaty za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Wojciech Rowiński (spr.)
Tomasz Janeczko
asesor Aneta Żak

Wynik: Oddalono skargi


Sygnatura akt: IV SA/Wa 736/23

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 12:30

Sala: Sala G, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 6272

Przedmiot: Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP

zobowiązanie do powrotu

Przewodniczący / Sędziowie:
Kaja Angerman
Monika Barszcz
asesor Elżbieta Granatowska (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: III SA/Wa 739/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 12:30

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Symbol: 6560/6113

Przedmiot:

Przewodniczący / Sędziowie:
Piotr Dębkowski (spr.)
Agnieszka Baran
asesor Adrianna Elżbieta Grzymska-Truksa

Wynik: Uchylono zaskarżoną interpretację
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: V SA/Wa 2304/22

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 12:40

Sala: Sala D, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Rzecznik Praw Pacjenta

Symbol: 6209

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 620

niestwierdzenie naruszenia prawa do świadczeń zdrowotnych

Przewodniczący / Sędziowie:
Konrad Łukaszewicz
Jadwiga Smołucha
Jarosław Stopczyński (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: II SA/Wa 586/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 12:45

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Komendant Główny Policji

Symbol: 6192

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6192; Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

Przewodniczący / Sędziowie:
Ewa Radziszewska-Krupa
Joanna Kube
Ewa Kwiecińska (spr.)

Wynik: Uchylono decyzję I i II instancji


Sygnatura akt: VI SA/Wa 2908/22

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 12:50

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Główny Inspektor Transportu Drogowego

Symbol: 6035

Przedmiot: Przejazd pojazdem nienormatywnym

nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia

Przewodniczący / Sędziowie:
Magdalena Maliszewska
asesor Anna Fyda-Kawula (spr.)
Sławomir Kozik

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VII SA/Wa 450/23

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 13:00

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6010

Przedmiot: Zatwierdzenie projektu budowlanego

zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozowlenia na rozbudowę, przebudowę i nadbudowę

Przewodniczący / Sędziowie:
Wojciech Rowiński
Tomasz Janeczko (spr.)
asesor Aneta Żak

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: III SA/Wa 623/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 13:00

Sala: Sala D, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6111

Przedmiot: Podatek akcyzowy /od akcyzy/; Podatek akcyzowy /od akcyzy/

Przewodniczący / Sędziowie:
Anna Zaorska
Hanna Filipczyk (spr.)
Aneta Trochim-Tuchorska

Wynik: Odroczono ogłoszenie orzeczenia

na dzień 2023-06-21

Sygnatura akt: III SA/Wa 2743/22

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 13:00

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6116

Przedmiot: Łączne zobowiązania podatkowe

ustalenie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego na 2019 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Piotr Dębkowski
Agnieszka Baran (spr.)
asesor Adrianna Elżbieta Grzymska-Truksa

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: III SA/Wa 2742/22

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 13:00

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6116

Przedmiot: Łączne zobowiązania podatkowe

ustalenie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego na 2018 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Piotr Dębkowski
Agnieszka Baran (spr.)
asesor Adrianna Elżbieta Grzymska-Truksa

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VI SA/Wa 8204/22

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 13:10

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Główny Inspektor Transportu Drogowego

Symbol: 6037

Przedmiot: Transport drogowy i przewozy

zawieszenia do dnia wykonania środka rehabilitacyjnego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Przewodniczący / Sędziowie:
Magdalena Maliszewska
asesor Anna Fyda-Kawula (spr.)
Sławomir Kozik

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: V SA/Wa 3001/22

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 13:30

Sala: Sala D, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie

Symbol: 6550

Przedmiot: płatności obszarowe

ustalenie kwoty nienależnie pobranych płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Przewodniczący / Sędziowie:
Konrad Łukaszewicz
asesor Marcin Maszczyński (spr.)
Jadwiga Smołucha

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję i umorzono postępowanie - art. 145 §3 ustawy PoPPSA
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: V SA/Wa 3031/22

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 13:30

Sala: Sala D, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie

Symbol: 6550

Przedmiot: płatności obszarowe

uchylenie decyzji i ustalenie kwoty nienależnie pobranych płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Przewodniczący / Sędziowie:
Konrad Łukaszewicz
asesor Marcin Maszczyński (spr.)
Jadwiga Smołucha

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję i umorzono postępowanie - art. 145 §3 ustawy PoPPSA
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: III SA/Wa 593/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 13:30

Sala: Sala D, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Symbol: 6560/6110

Przedmiot:

Przewodniczący / Sędziowie:
Anna Zaorska
Hanna Filipczyk
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)

Wynik: Uchylono zaskarżoną interpretację
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: III SA/Wa 2878/22

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 14:00

Sala: Sala D, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6117

Przedmiot: Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich; Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich

Przewodniczący / Sędziowie:
Anna Zaorska
Hanna Filipczyk (spr.)
Aneta Trochim-Tuchorska

Wynik: Odroczono ogłoszenie orzeczenia

na dzień 2023-06-16

Sygnatura akt: III SA/Wa 935/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 14:30

Sala: Sala D, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za czerwiec 2014 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Jarosław Trelka
Hanna Filipczyk
Anna Zaorska (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: III SA/Wa 22/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 15:00

Sala: Sala D, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług

Przewodniczący / Sędziowie:
Katarzyna Owsiak
Hanna Filipczyk (spr.)
Anna Zaorska

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: III SA/Wa 2076/22

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-06-07

Godzina: 15:30

Sala: Sala D, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6117

Przedmiot: Odmowa umorzenia zaległości podatkowej; Odmowa umorzenia zaległości podatkowej

Przewodniczący / Sędziowie:
Hanna Filipczyk
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Anna Zaorska

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: III SA/Wa 100/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: ogłoszenie orzeczenia

Data: 2023-06-07

Godzina: 16:00

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)

Wynik: Przedłużono termin ogłoszenia orzeczenia


Sygnatura akt: III SA/Wa 101/23

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: ogłoszenie orzeczenia

Data: 2023-06-07

Godzina: 16:00

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)

Wynik: Przedłużono termin ogłoszenia orzeczenia


Sygnatura akt: III SA/Wa 2724/22

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: ogłoszenie orzeczenia

Data: 2023-06-07

Godzina: 16:15

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Trochim-Tuchorska

Wynik: Przedłużono termin ogłoszenia orzeczenia


×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 00,  22 553 79 01
fax 22 553 70 46
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
 

Wydziały Orzecznicze


I, II, III, IV   00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI, VII  00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl