Przejdź do treści strony WCAG
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Informacja o sprawach

Poniższe zestawienie zawiera wykaz spraw od dnia 2020-10-04 do dnia 2021-01-02.


Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Wynik
Przewodniczący
Sędziowie
Działanie
I
I SA/Wa 1003/20
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Warszawie
6074 - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności


Oddalono wniosek bezWO
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Elżbieta Lenart
Łukasz Trochym (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 1928/20
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Rada Gminy Świercze
6401/6138 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy; Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy


Wyłączono sędziego _bezWO
Joanna Borkowska (spr.)
asesor Paweł Dańczak
Anita Wielopolska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 1444/20
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych; Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych


Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
Pamela Kuraś-Dębecka
Magdalena Maliszewska
Dorota Pawłowska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 831/20
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

odmowa zwrotu podatku akcyzowego
Oddalono skargę
Jadwiga Smołucha
Marek Krawczak (spr.)
Arkadiusz Tomczak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 1445/20
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

odmowy udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej- COVID 19, art. 15 zzs 4
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
Pamela Kuraś-Dębecka
Magdalena Maliszewska
Dorota Pawłowska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 1893/20
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym (aplikacja FREE NOW)- COVID 19, art. 15 zzs 4
Oddalono skargę
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Magdalena Maliszewska
Dorota Pawłowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 1503/20
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

oddalenia wniosku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy- COVID 19, art. 15 zzs 4
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Pamela Kuraś-Dębecka
Magdalena Maliszewska (spr.)
Dorota Pawłowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 1852/20
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

nałożenia kary pieniężnej- COVID 19, art. 15 zzs 4
Oddalono skargę
Pamela Kuraś-Dębecka
Magdalena Maliszewska
Dorota Pawłowska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 1504/20
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

oddalenia wniosku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy- COVID 19, art. 15 zzs 4
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Pamela Kuraś-Dębecka
Magdalena Maliszewska (spr.)
Dorota Pawłowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 1632/20
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy Z.509689- COVID 19, art. 15 zzs 4
Oddalono skargę
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Magdalena Maliszewska
Dorota Pawłowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 1633/20
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy Z.509690- COVID 19, art. 15 zzs 4
Oddalono skargę
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Magdalena Maliszewska
Dorota Pawłowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 1708/20
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Warszawie
6033 - Zajęcie pasa drogowego

kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego- COVID 19, art. 15 zzs 4
Oddalono skargę
Pamela Kuraś-Dębecka
Magdalena Maliszewska (spr.)
Dorota Pawłowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 1938/20
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Warszawie
6033 - Zajęcie pasa drogowego; Zajęcie pasa drogowego; Zajęcie pasa drogowego


Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Pamela Kuraś-Dębecka
Magdalena Maliszewska
Dorota Pawłowska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 1656/20
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Komisja Egzaminacyjna II st. przy Min. Sprawiedliwości ds odwołań od wyników egzaminu notarialnego
6172 - Notariusze i aplikanci notarialni

ustalenia wynkiu egzaminu notarialnego- COVID 19, art. 15 zzs 4
Oddalono skargę
Pamela Kuraś-Dębecka
Magdalena Maliszewska
Dorota Pawłowska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 1444/20
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych; Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych


Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Pamela Kuraś-Dębecka
Magdalena Maliszewska
Dorota Pawłowska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 432/20
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Komendant Główny Policji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop
Uchylono decyzję I i II instancji
Ewa Marcinkowska (spr.)
Danuta Kania
Iwona Maciejuk
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 415/20
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego
6196 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6196

odmowa wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Ewa Marcinkowska (spr.)
Danuta Kania
Iwona Maciejuk
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 493/20
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Obrony Narodowej
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

odmowa zmiany zaświadczenia o wysokości uposażenia
Odrzucono skargę
Ewa Marcinkowska (spr.)
Danuta Kania
Iwona Maciejuk
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 519/20
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
647 - Inne z zakresu symbolu sprawy 647

przetwarzanie danych osobowych
Oddalono skargę
Ewa Marcinkowska (spr.)
Danuta Kania
Iwona Maciejuk
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 735/20
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Główny Lekarz Weterynarii
6480 - Informacja publiczna

odmowa udostępnienia informacji publicznej
Oddalono skargę
Ewa Marcinkowska
Danuta Kania
Iwona Maciejuk (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 2392/19
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa umorzenia należności przypadających agencjom płatniczym
Oddalono skargę
Tomasz Zawiślak
Marek Krawczak
Arkadiusz Tomczak (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 1913/19
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności byłego członka zarządu wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za III kwartał 2014 r. oraz I kwartał 2015 r.
Elżbieta Olechniewicz
Ewa Izabela Fiedorowicz (spr.)
Radosław Teresiak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 647/20
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Wojewoda Mazowiecki
6331 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6331

utrata statusu bezrobotnego
Oddalono skargę
Ewa Marcinkowska
Danuta Kania (spr.)
Iwona Maciejuk
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 747/20
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
6140 - Nadanie stopnia doktora habilitowanego

nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego
Oddalono skargę
Ewa Marcinkowska
Danuta Kania (spr.)
Iwona Maciejuk
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 317/20
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wyłączenia stosowania przepisów
Uchylono zaskarżoną decyzję
Ewa Marcinkowska
Danuta Kania
Iwona Maciejuk (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 838/19
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Wojewoda Mazowiecki
6181 - Zajęcie nieruchomości i wejście na nieruchomość, w tym pod autostradę; Zajęcie nieruchomości i wejście na nieruchomość, w tym pod autostradę


Oddalono skargę
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Elżbieta Lenart
Łukasz Trochym
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 557/20
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Rozwoju
6102 - Nabycie mienia Skarbu Państwa z mocy prawa z dniem 1.01.1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego

stwierdzenie nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości
Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Elżbieta Lenart (spr.)
Łukasz Trochym
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 856/20
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Rozwoju
6070 - Uwłaszczenie

odmowa stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości
Oddalono skargę
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Elżbieta Lenart
Łukasz Trochym (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 367/20
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

umorzenie postępowania
Oddalono skargę
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Elżbieta Lenart
Łukasz Trochym (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 1077/20
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

świadczenie wychowawcze
Oddalono skargę
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Elżbieta Lenart
Łukasz Trochym (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 876/20
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Odmowa pozwolenia na budowę

odmowa zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Izabela Ostrowska (spr.)
Monika Kramek
Grzegorz Rudnicki
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 810/20
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Rzecznik Praw Pacjenta
6209 - Inne o symbolu podstawowym 620

naruszenie praw pacjenta
Oddalono skargę
Izabela Ostrowska (spr.)
Monika Kramek
Grzegorz Rudnicki
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 1511/20
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Budowa i rozbiórka pawilonów i kiosków handlowych

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Izabela Ostrowska
Monika Kramek
Grzegorz Rudnicki (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 1830/20
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Rzecznik Praw Pacjenta
6209 - Inne o symbolu podstawowym 620

uznanie praktyk za naruszające zbiorowe prawa pacjenta
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Izabela Ostrowska
Monika Kramek
Grzegorz Rudnicki (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 1160/20
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Zdrowia
6209 - Inne o symbolu podstawowym 620

odmowa udzielenia akredytacji w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podstawowoej opieki zdrowotnej
Oddalono skargę
Grzegorz Antas (spr.)
Monika Kramek
Grzegorz Rudnicki
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 1156/20
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6363 - Wywóz zabytku za granicę

wywóz zabytku za granicę
Oddalono skargę
Grzegorz Antas (spr.)
Monika Kramek
Grzegorz Rudnicki
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 1253/20
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu

stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej
Oddalono skargę
Grzegorz Antas (spr.)
Monika Kramek
Grzegorz Rudnicki
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 219/20
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Rada Miasta Ciechanów
645 - Inne o symbolu podstawowym 645

nieprawidłowości przy wyborze ławników sądowych
Odrzucono skargę
Zwrócono wpis
Grzegorz Antas (spr.)
Monika Kramek
Grzegorz Rudnicki
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 1281/20
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Wojewoda Mazowiecki
6014 - Nakaz rozbiórki budowli

odmowa wydania pozwolenia na rozbiurkę budynku mieszkalnego
Oddalono skargę
Grzegorz Antas
Monika Kramek (spr.)
Grzegorz Rudnicki
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 1110/20
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Odmowa pozwolenia na budowę; Odmowa pozwolenia na budowę


Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Grzegorz Antas
Monika Kramek (spr.)
Grzegorz Rudnicki
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 707/20
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu

wniesienie sprzeciwu do zamiaru wykonania robót budowlanych
Oddalono skargę
Grzegorz Antas
Monika Kramek (spr.)
Grzegorz Rudnicki
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 2227/19
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

stwierdzenie, że decyzja została wydana z naruszeniem prawa i odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Oddalono skargę
Tomasz Zawiślak
Marek Krawczak
Jadwiga Smołucha (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 708/20
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
6539 - Inne w grupie 653

zobowiązania do zwrotu środków przekazanych tytulem dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
Oddalono skargę
Tomasz Zawiślak
Marek Krawczak
Jadwiga Smołucha (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 2351/19
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

odmowa zwrotu podatku akcyzowego
Odroczono posiedzenie
Tomasz Zawiślak
Marek Krawczak
Jadwiga Smołucha (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 2056/20
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej; regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej


Odroczono posiedzenie
Tomasz Zawiślak
Marek Krawczak
Jadwiga Smołucha (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 1214/20
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

odmowa zwrotu podatku akcyzowego
Oddalono skargę
Tomasz Zawiślak (spr.)
Marek Krawczak
Arkadiusz Tomczak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 467/20
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania środków finansowych z tytułu pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych
Oddalono skargę
Tomasz Zawiślak (spr.)
Marek Krawczak
Arkadiusz Tomczak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 763/20
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ustalenie kwoty nienależnie pobranych płatności
Oddalono skargę
Tomasz Zawiślak (spr.)
Marek Krawczak
Arkadiusz Tomczak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 2396/19
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ustalenie kwoty nienależnie pobranych środków finansowych
Uchylono zaskarżoną decyzję w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Tomasz Zawiślak (spr.)
Marek Krawczak
Arkadiusz Tomczak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 2321/19
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

odmowa zwrotu podatku akcyzowego
Odroczono posiedzenie
Tomasz Zawiślak
Marek Krawczak (spr.)
Arkadiusz Tomczak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 599/20
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

wiążąca informacja akcyzowa
Oddalono skargę
Tomasz Zawiślak
Marek Krawczak (spr.)
Arkadiusz Tomczak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 679/20
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Oddalono skargę
Tomasz Zawiślak
Marek Krawczak (spr.)
Arkadiusz Tomczak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 2401/19
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ustalenie kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu ułatwiania startu młodym rolnikom
Oddalono skargę
Tomasz Zawiślak
Marek Krawczak
Arkadiusz Tomczak (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 1003/20
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników"
Oddalono skargę
Tomasz Zawiślak
Marek Krawczak
Arkadiusz Tomczak (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 1054/20
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Finansów
6531 - Subwencje

zwrot nienależnie uzyskanej, w części powiatowej, kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2015
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Tomasz Zawiślak
Marek Krawczak
Arkadiusz Tomczak (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 653/20
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania świadczenia wychowawczego
Uchylono decyzję I i II instancji
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Elżbieta Lenart
Łukasz Trochym
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 1695/20
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Wojewoda Mazowiecki
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość; Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość; Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość


Oddalono skargę
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Elżbieta Lenart
Łukasz Trochym
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 1694/20
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Wojewoda Mazowiecki
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość; Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość; Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość


Oddalono skargę
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Elżbieta Lenart
Łukasz Trochym
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 1390/20
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa udzielenia cudzoziemcowi ochrony czasowej

uznanie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej za niedopuszczalny- art. 15 zzs4 ust.3 COVID19
Oddalono skargę
Joanna Borkowska
asesor Paweł Dańczak
Anita Wielopolska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 1238/20
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa nadania statusu uchodźcy

odmowa nadania statusu uchodźcy- art. 15 zzs4 ust.3 COVID19
Oddalono skargę
Joanna Borkowska (spr.)
asesor Paweł Dańczak
Anita Wielopolska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 1757/20
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6132 - Kara pieniężna za naruszenie wymagań ochrony środowiska

kara pieniężna za naruszenie wymagań - art. 15 zzs4 ust.3 COVID19
Oddalono skargę
Joanna Borkowska (spr.)
asesor Paweł Dańczak
Anita Wielopolska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 1518/20
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
6160 - Wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji

ustalenie opłaty z tytułu niezgodnego z prawem wyłączenia gruntów leśnych z produkcji- art. 15 zzs4 ust.3 COVID19
Oddalono skargę
Joanna Borkowska
asesor Paweł Dańczak
Anita Wielopolska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 1404/20
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Warszawie
6160 - Wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji

umorzenie postępowania administracyjnego- art. 15 zzs4 ust.3 COVID19
Oddalono skargę
Joanna Borkowska
asesor Paweł Dańczak (spr.)
Anita Wielopolska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 72/20
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Ostrołęce
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

ustalenie warunków zabudowy- art. 15 zzs4 ust.3 COVID19
Oddalono skargę
Joanna Borkowska (spr.)
asesor Paweł Dańczak
Anita Wielopolska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 1579/20
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
6090 - Pozwolenie wodnoprawne w zakresie budownictwa wodnego

umorzenie postępowania administracyjnego- art. 15 zzs4 ust.3 COVID19
Oddalono skargę
Joanna Borkowska
asesor Paweł Dańczak
Anita Wielopolska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 2767/19
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Rada Gminy Jabłonna
6391/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego- art. 15 zzs4 ust.3 COVID19
Stwierdzono nieważność uchwały w części
Oddalono skargę w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Joanna Borkowska
asesor Paweł Dańczak (spr.)
Anita Wielopolska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 2904/19
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

odmowa uchylenia decyzji ostatecznej- art. 15 zzs4 ust.3 COVID19
Oddalono skargę
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)
Leszek Kobylski
Jarosław Łuczaj
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 915/20
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji- art. 15 zzs4 ust.3 COVID19
Oddalono skargę
Iwona Szymanowicz-Nowak
Leszek Kobylski (spr.)
Jarosław Łuczaj
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 1870/20
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Rada Gminy Winnica
6401/6138 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy

regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy- art. 15 zzs4 ust.3 COVID19
Stwierdzono nieważność uchwały w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Iwona Szymanowicz-Nowak
Leszek Kobylski
Jarosław Łuczaj (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 1871/20
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Rada Gminy Winnica
6401/6138 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy

szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania -tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę - art. 15 zzs4 ust.3 COVID19
Stwierdzono nieważność uchwały w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Iwona Szymanowicz-Nowak
Leszek Kobylski
Jarosław Łuczaj (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 861/20
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa udzielenia cudzoziemcowi ochrony czasowej

odmowa udzielenia ochrony międzynarodowej- art. 15 zzs4 ust.3 COVID19
Oddalono skargę
Iwona Szymanowicz-Nowak
Leszek Kobylski (spr.)
Jarosław Łuczaj
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 3128/19
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa udzielenia cudzoziemcowi ochrony czasowej; Odmowa udzielenia cudzoziemcowi ochrony czasowej; Odmowa udzielenia cudzoziemcowi ochrony czasowej


Oddalono skargę
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)
Leszek Kobylski
Jarosław Łuczaj
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 1169/20
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa nadania statusu uchodźcy

odmowa nadania statusu uchodźcy- art. 15 zzs4 ust.3 COVID19
Oddalono skargę
Iwona Szymanowicz-Nowak
Leszek Kobylski (spr.)
Jarosław Łuczaj
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 1539/20
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji- art. 15 zzs4 ust.3 COVID19
Oddalono skargę
Iwona Szymanowicz-Nowak
Leszek Kobylski
Jarosław Łuczaj (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 654/20
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania świadczenia "dobry start"
Uchylono decyzję I i II instancji
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Elżbieta Lenart
Łukasz Trochym
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VIII
VIII SA/Wa 610/20
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119

zabezpieczenie na majątku podatnika zobowiązań podatkowych-art. 15zzs4 ust 3 COVID-19
Oddalono skargę
Sławomir Fularski
Justyna Mazur (spr.)
Marek Wroczyński
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VIII
VIII SA/Wa 365/20
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Radomiu
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym

skierowanie na badania lekarskie-art. 15zzs4 ust 3 COVID-19
Oddalono skargę
Sławomir Fularski
Justyna Mazur
Marek Wroczyński (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VIII
VIII SA/Wa 716/19
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

okreslenie zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 r-art. 15zzs4 ust 3 COVID-19
Oddalono skargę
Sławomir Fularski
Justyna Mazur (spr.)
Marek Wroczyński
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VIII
VIII SA/Wa 559/20
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Koncesja na wykonywanie międzynarodowego transportu

odmowa udzielenia licencji dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy-art. 15zzs4 ust 3 COVID-19
Oddalono skargę
Sławomir Fularski
Justyna Mazur
Marek Wroczyński (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VIII
VIII SA/Wa 927/19
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za lipiec i sierpień 2014 rok-art. 15zzs4 ust 3 COVID-19
Oddalono skargę
Sławomir Fularski
Justyna Mazur (spr.)
Marek Wroczyński
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VIII
VIII SA/Wa 507/20
2020-12-03
Sala posiedzeń niejawnych
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
6120 - Ewidencja gruntów

zarzut zgłoszony do danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków-art. 15zzs4 ust 3 COVID-19
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Sławomir Fularski
Justyna Mazur
Marek Wroczyński (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE

Sygnatura akt: I SA/Wa 1003/20

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6074

Przedmiot: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Przewodniczący / Sędziowie:
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Elżbieta Lenart
Łukasz Trochym (spr.)

Wynik: Oddalono wniosek bezWO


Sygnatura akt: IV SA/Wa 1928/20

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Rada Gminy Świercze

Symbol: 6401/6138

Przedmiot: Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy; Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Borkowska (spr.)
asesor Paweł Dańczak
Anita Wielopolska

Wynik: Wyłączono sędziego _bezWO


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1444/20

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Główny Inspektor Farmaceutyczny

Symbol: 6203

Przedmiot: Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych; Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Przewodniczący / Sędziowie:
Pamela Kuraś-Dębecka
Magdalena Maliszewska
Dorota Pawłowska (spr.)

Wynik: Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...


Sygnatura akt: V SA/Wa 831/20

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6111

Przedmiot: Podatek akcyzowy /od akcyzy/

odmowa zwrotu podatku akcyzowego

Przewodniczący / Sędziowie:
Jadwiga Smołucha
Marek Krawczak (spr.)
Arkadiusz Tomczak

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1445/20

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Główny Inspektor Farmaceutyczny

Symbol: 6203

Przedmiot: Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

odmowy udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej- COVID 19, art. 15 zzs 4

Przewodniczący / Sędziowie:
Pamela Kuraś-Dębecka
Magdalena Maliszewska
Dorota Pawłowska (spr.)

Wynik: Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1893/20

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Główny Inspektor Transportu Drogowego

Symbol: 6037

Przedmiot: Transport drogowy i przewozy

kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym (aplikacja FREE NOW)- COVID 19, art. 15 zzs 4

Przewodniczący / Sędziowie:
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Magdalena Maliszewska
Dorota Pawłowska

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1503/20

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Urząd Patentowy RP

Symbol: 6460

Przedmiot: Znaki towarowe

oddalenia wniosku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy- COVID 19, art. 15 zzs 4

Przewodniczący / Sędziowie:
Pamela Kuraś-Dębecka
Magdalena Maliszewska (spr.)
Dorota Pawłowska

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1852/20

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Główny Inspektor Transportu Drogowego

Symbol: 6037

Przedmiot: Transport drogowy i przewozy

nałożenia kary pieniężnej- COVID 19, art. 15 zzs 4

Przewodniczący / Sędziowie:
Pamela Kuraś-Dębecka
Magdalena Maliszewska
Dorota Pawłowska (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1504/20

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Urząd Patentowy RP

Symbol: 6460

Przedmiot: Znaki towarowe

oddalenia wniosku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy- COVID 19, art. 15 zzs 4

Przewodniczący / Sędziowie:
Pamela Kuraś-Dębecka
Magdalena Maliszewska (spr.)
Dorota Pawłowska

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1632/20

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Urząd Patentowy RP

Symbol: 6460

Przedmiot: Znaki towarowe

odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy Z.509689- COVID 19, art. 15 zzs 4

Przewodniczący / Sędziowie:
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Magdalena Maliszewska
Dorota Pawłowska

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1633/20

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Urząd Patentowy RP

Symbol: 6460

Przedmiot: Znaki towarowe

odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy Z.509690- COVID 19, art. 15 zzs 4

Przewodniczący / Sędziowie:
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Magdalena Maliszewska
Dorota Pawłowska

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1708/20

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6033

Przedmiot: Zajęcie pasa drogowego

kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego- COVID 19, art. 15 zzs 4

Przewodniczący / Sędziowie:
Pamela Kuraś-Dębecka
Magdalena Maliszewska (spr.)
Dorota Pawłowska

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1938/20

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6033

Przedmiot: Zajęcie pasa drogowego; Zajęcie pasa drogowego; Zajęcie pasa drogowego

Przewodniczący / Sędziowie:
Pamela Kuraś-Dębecka
Magdalena Maliszewska
Dorota Pawłowska (spr.)

Wynik: Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1656/20

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Komisja Egzaminacyjna II st. przy Min. Sprawiedliwości ds odwołań od wyników egzaminu notarialnego

Symbol: 6172

Przedmiot: Notariusze i aplikanci notarialni

ustalenia wynkiu egzaminu notarialnego- COVID 19, art. 15 zzs 4

Przewodniczący / Sędziowie:
Pamela Kuraś-Dębecka
Magdalena Maliszewska
Dorota Pawłowska (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1444/20

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Główny Inspektor Farmaceutyczny

Symbol: 6203

Przedmiot: Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych; Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Przewodniczący / Sędziowie:
Pamela Kuraś-Dębecka
Magdalena Maliszewska
Dorota Pawłowska (spr.)

Wynik: Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: II SA/Wa 432/20

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Komendant Główny Policji

Symbol: 6192

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop

Przewodniczący / Sędziowie:
Ewa Marcinkowska (spr.)
Danuta Kania
Iwona Maciejuk

Wynik: Uchylono decyzję I i II instancji


Sygnatura akt: II SA/Wa 415/20

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Symbol: 6196

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6196

odmowa wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop

Przewodniczący / Sędziowie:
Ewa Marcinkowska (spr.)
Danuta Kania
Iwona Maciejuk

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję


Sygnatura akt: II SA/Wa 493/20

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Obrony Narodowej

Symbol: 6191

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

odmowa zmiany zaświadczenia o wysokości uposażenia

Przewodniczący / Sędziowie:
Ewa Marcinkowska (spr.)
Danuta Kania
Iwona Maciejuk

Wynik: Odrzucono skargę


Sygnatura akt: II SA/Wa 519/20

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Symbol: 647

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 647

przetwarzanie danych osobowych

Przewodniczący / Sędziowie:
Ewa Marcinkowska (spr.)
Danuta Kania
Iwona Maciejuk

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: II SA/Wa 735/20

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Główny Lekarz Weterynarii

Symbol: 6480

Przedmiot: Informacja publiczna

odmowa udostępnienia informacji publicznej

Przewodniczący / Sędziowie:
Ewa Marcinkowska
Danuta Kania
Iwona Maciejuk (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: V SA/Wa 2392/19

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Symbol: 6559

Przedmiot: regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa umorzenia należności przypadających agencjom płatniczym

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Zawiślak
Marek Krawczak
Arkadiusz Tomczak (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: III SA/Wa 1913/19

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności byłego członka zarządu wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za III kwartał 2014 r. oraz I kwartał 2015 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Elżbieta Olechniewicz
Ewa Izabela Fiedorowicz (spr.)
Radosław Teresiak


Sygnatura akt: II SA/Wa 647/20

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6331

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6331

utrata statusu bezrobotnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Ewa Marcinkowska
Danuta Kania (spr.)
Iwona Maciejuk

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: II SA/Wa 747/20

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów

Symbol: 6140

Przedmiot: Nadanie stopnia doktora habilitowanego

nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego

Przewodniczący / Sędziowie:
Ewa Marcinkowska
Danuta Kania (spr.)
Iwona Maciejuk

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: II SA/Wa 317/20

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Symbol: 6192

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wyłączenia stosowania przepisów

Przewodniczący / Sędziowie:
Ewa Marcinkowska
Danuta Kania
Iwona Maciejuk (spr.)

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję


Sygnatura akt: I SA/Wa 838/19

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6181

Przedmiot: Zajęcie nieruchomości i wejście na nieruchomość, w tym pod autostradę; Zajęcie nieruchomości i wejście na nieruchomość, w tym pod autostradę

Przewodniczący / Sędziowie:
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Elżbieta Lenart
Łukasz Trochym

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: I SA/Wa 557/20

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Rozwoju

Symbol: 6102

Przedmiot: Nabycie mienia Skarbu Państwa z mocy prawa z dniem 1.01.1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego

stwierdzenie nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości

Przewodniczący / Sędziowie:
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Elżbieta Lenart (spr.)
Łukasz Trochym

Wynik: Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: I SA/Wa 856/20

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Rozwoju

Symbol: 6070

Przedmiot: Uwłaszczenie

odmowa stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości

Przewodniczący / Sędziowie:
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Elżbieta Lenart
Łukasz Trochym (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: I SA/Wa 367/20

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Symbol: 6079

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 607

umorzenie postępowania

Przewodniczący / Sędziowie:
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Elżbieta Lenart
Łukasz Trochym (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: I SA/Wa 1077/20

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Symbol: 6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632

świadczenie wychowawcze

Przewodniczący / Sędziowie:
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Elżbieta Lenart
Łukasz Trochym (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VII SA/Wa 876/20

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6010

Przedmiot: Odmowa pozwolenia na budowę

odmowa zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

Przewodniczący / Sędziowie:
Izabela Ostrowska (spr.)
Monika Kramek
Grzegorz Rudnicki

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: VII SA/Wa 810/20

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Rzecznik Praw Pacjenta

Symbol: 6209

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 620

naruszenie praw pacjenta

Przewodniczący / Sędziowie:
Izabela Ostrowska (spr.)
Monika Kramek
Grzegorz Rudnicki

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1511/20

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6010

Przedmiot: Budowa i rozbiórka pawilonów i kiosków handlowych

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Izabela Ostrowska
Monika Kramek
Grzegorz Rudnicki (spr.)

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1830/20

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Rzecznik Praw Pacjenta

Symbol: 6209

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 620

uznanie praktyk za naruszające zbiorowe prawa pacjenta

Przewodniczący / Sędziowie:
Izabela Ostrowska
Monika Kramek
Grzegorz Rudnicki (spr.)

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1160/20

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Zdrowia

Symbol: 6209

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 620

odmowa udzielenia akredytacji w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podstawowoej opieki zdrowotnej

Przewodniczący / Sędziowie:
Grzegorz Antas (spr.)
Monika Kramek
Grzegorz Rudnicki

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1156/20

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Symbol: 6363

Przedmiot: Wywóz zabytku za granicę

wywóz zabytku za granicę

Przewodniczący / Sędziowie:
Grzegorz Antas (spr.)
Monika Kramek
Grzegorz Rudnicki

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1253/20

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6010

Przedmiot: Pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu

stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej

Przewodniczący / Sędziowie:
Grzegorz Antas (spr.)
Monika Kramek
Grzegorz Rudnicki

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VII SA/Wa 219/20

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Rada Miasta Ciechanów

Symbol: 645

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 645

nieprawidłowości przy wyborze ławników sądowych

Przewodniczący / Sędziowie:
Grzegorz Antas (spr.)
Monika Kramek
Grzegorz Rudnicki

Wynik: Odrzucono skargę
Zwrócono wpis


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1281/20

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6014

Przedmiot: Nakaz rozbiórki budowli

odmowa wydania pozwolenia na rozbiurkę budynku mieszkalnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Grzegorz Antas
Monika Kramek (spr.)
Grzegorz Rudnicki

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1110/20

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6010

Przedmiot: Odmowa pozwolenia na budowę; Odmowa pozwolenia na budowę

Przewodniczący / Sędziowie:
Grzegorz Antas
Monika Kramek (spr.)
Grzegorz Rudnicki

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: VII SA/Wa 707/20

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6010

Przedmiot: Pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu

wniesienie sprzeciwu do zamiaru wykonania robót budowlanych

Przewodniczący / Sędziowie:
Grzegorz Antas
Monika Kramek (spr.)
Grzegorz Rudnicki

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: V SA/Wa 2227/19

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Funduszy i Polityki Regionalnej

Symbol: 6559

Przedmiot: regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

stwierdzenie, że decyzja została wydana z naruszeniem prawa i odmowa stwierdzenia nieważności decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Zawiślak
Marek Krawczak
Jadwiga Smołucha (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: V SA/Wa 708/20

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Symbol: 6539

Przedmiot: Inne w grupie 653

zobowiązania do zwrotu środków przekazanych tytulem dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Zawiślak
Marek Krawczak
Jadwiga Smołucha (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: V SA/Wa 2351/19

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6111

Przedmiot: Podatek akcyzowy /od akcyzy/

odmowa zwrotu podatku akcyzowego

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Zawiślak
Marek Krawczak
Jadwiga Smołucha (spr.)

Wynik: Odroczono posiedzenie


Sygnatura akt: V SA/Wa 2056/20

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Symbol: 6559

Przedmiot: regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej; regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Zawiślak
Marek Krawczak
Jadwiga Smołucha (spr.)

Wynik: Odroczono posiedzenie


Sygnatura akt: V SA/Wa 1214/20

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6111

Przedmiot: Podatek akcyzowy /od akcyzy/

odmowa zwrotu podatku akcyzowego

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Zawiślak (spr.)
Marek Krawczak
Arkadiusz Tomczak

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: V SA/Wa 467/20

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Symbol: 6559

Przedmiot: regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania środków finansowych z tytułu pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Zawiślak (spr.)
Marek Krawczak
Arkadiusz Tomczak

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: V SA/Wa 763/20

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Symbol: 6559

Przedmiot: regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ustalenie kwoty nienależnie pobranych płatności

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Zawiślak (spr.)
Marek Krawczak
Arkadiusz Tomczak

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: V SA/Wa 2396/19

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Symbol: 6559

Przedmiot: regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ustalenie kwoty nienależnie pobranych środków finansowych

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Zawiślak (spr.)
Marek Krawczak
Arkadiusz Tomczak

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: V SA/Wa 2321/19

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6111

Przedmiot: Podatek akcyzowy /od akcyzy/

odmowa zwrotu podatku akcyzowego

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Zawiślak
Marek Krawczak (spr.)
Arkadiusz Tomczak

Wynik: Odroczono posiedzenie


Sygnatura akt: V SA/Wa 599/20

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6111

Przedmiot: Podatek akcyzowy /od akcyzy/

wiążąca informacja akcyzowa

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Zawiślak
Marek Krawczak (spr.)
Arkadiusz Tomczak

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: V SA/Wa 679/20

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Symbol: 6559

Przedmiot: regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Zawiślak
Marek Krawczak (spr.)
Arkadiusz Tomczak

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: V SA/Wa 2401/19

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Symbol: 6559

Przedmiot: regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ustalenie kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu ułatwiania startu młodym rolnikom

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Zawiślak
Marek Krawczak
Arkadiusz Tomczak (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: V SA/Wa 1003/20

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Symbol: 6559

Przedmiot: regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników"

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Zawiślak
Marek Krawczak
Arkadiusz Tomczak (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: V SA/Wa 1054/20

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Finansów

Symbol: 6531

Przedmiot: Subwencje

zwrot nienależnie uzyskanej, w części powiatowej, kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2015

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Zawiślak
Marek Krawczak
Arkadiusz Tomczak (spr.)

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: I SA/Wa 653/20

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania świadczenia wychowawczego

Przewodniczący / Sędziowie:
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Elżbieta Lenart
Łukasz Trochym

Wynik: Uchylono decyzję I i II instancji


Sygnatura akt: I SA/Wa 1695/20

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6180

Przedmiot: Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość; Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość; Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

Przewodniczący / Sędziowie:
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Elżbieta Lenart
Łukasz Trochym

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: I SA/Wa 1694/20

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6180

Przedmiot: Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość; Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość; Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

Przewodniczący / Sędziowie:
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Elżbieta Lenart
Łukasz Trochym

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: IV SA/Wa 1390/20

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Symbol: 6271

Przedmiot: Odmowa udzielenia cudzoziemcowi ochrony czasowej

uznanie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej za niedopuszczalny- art. 15 zzs4 ust.3 COVID19

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Borkowska
asesor Paweł Dańczak
Anita Wielopolska (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: IV SA/Wa 1238/20

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Symbol: 6271

Przedmiot: Odmowa nadania statusu uchodźcy

odmowa nadania statusu uchodźcy- art. 15 zzs4 ust.3 COVID19

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Borkowska (spr.)
asesor Paweł Dańczak
Anita Wielopolska

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: IV SA/Wa 1757/20

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Symbol: 6132

Przedmiot: Kara pieniężna za naruszenie wymagań ochrony środowiska

kara pieniężna za naruszenie wymagań - art. 15 zzs4 ust.3 COVID19

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Borkowska (spr.)
asesor Paweł Dańczak
Anita Wielopolska

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: IV SA/Wa 1518/20

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

Symbol: 6160

Przedmiot: Wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji

ustalenie opłaty z tytułu niezgodnego z prawem wyłączenia gruntów leśnych z produkcji- art. 15 zzs4 ust.3 COVID19

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Borkowska
asesor Paweł Dańczak
Anita Wielopolska (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: IV SA/Wa 1404/20

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6160

Przedmiot: Wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji

umorzenie postępowania administracyjnego- art. 15 zzs4 ust.3 COVID19

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Borkowska
asesor Paweł Dańczak (spr.)
Anita Wielopolska

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: IV SA/Wa 72/20

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Ostrołęce

Symbol: 6153

Przedmiot: Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

ustalenie warunków zabudowy- art. 15 zzs4 ust.3 COVID19

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Borkowska (spr.)
asesor Paweł Dańczak
Anita Wielopolska

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: IV SA/Wa 1579/20

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Symbol: 6090

Przedmiot: Pozwolenie wodnoprawne w zakresie budownictwa wodnego

umorzenie postępowania administracyjnego- art. 15 zzs4 ust.3 COVID19

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Borkowska
asesor Paweł Dańczak
Anita Wielopolska (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: IV SA/Wa 2767/19

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Rada Gminy Jabłonna

Symbol: 6391/6150

Przedmiot: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego- art. 15 zzs4 ust.3 COVID19

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Borkowska
asesor Paweł Dańczak (spr.)
Anita Wielopolska

Wynik: Stwierdzono nieważność uchwały w części
Oddalono skargę w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: IV SA/Wa 2904/19

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6153

Przedmiot: Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

odmowa uchylenia decyzji ostatecznej- art. 15 zzs4 ust.3 COVID19

Przewodniczący / Sędziowie:
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)
Leszek Kobylski
Jarosław Łuczaj

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: IV SA/Wa 915/20

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6153

Przedmiot: Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji- art. 15 zzs4 ust.3 COVID19

Przewodniczący / Sędziowie:
Iwona Szymanowicz-Nowak
Leszek Kobylski (spr.)
Jarosław Łuczaj

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: IV SA/Wa 1870/20

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Rada Gminy Winnica

Symbol: 6401/6138

Przedmiot: Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy

regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy- art. 15 zzs4 ust.3 COVID19

Przewodniczący / Sędziowie:
Iwona Szymanowicz-Nowak
Leszek Kobylski
Jarosław Łuczaj (spr.)

Wynik: Stwierdzono nieważność uchwały w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: IV SA/Wa 1871/20

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Rada Gminy Winnica

Symbol: 6401/6138

Przedmiot: Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy

szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania -tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę - art. 15 zzs4 ust.3 COVID19

Przewodniczący / Sędziowie:
Iwona Szymanowicz-Nowak
Leszek Kobylski
Jarosław Łuczaj (spr.)

Wynik: Stwierdzono nieważność uchwały w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: IV SA/Wa 861/20

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Symbol: 6271

Przedmiot: Odmowa udzielenia cudzoziemcowi ochrony czasowej

odmowa udzielenia ochrony międzynarodowej- art. 15 zzs4 ust.3 COVID19

Przewodniczący / Sędziowie:
Iwona Szymanowicz-Nowak
Leszek Kobylski (spr.)
Jarosław Łuczaj

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: IV SA/Wa 3128/19

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Symbol: 6271

Przedmiot: Odmowa udzielenia cudzoziemcowi ochrony czasowej; Odmowa udzielenia cudzoziemcowi ochrony czasowej; Odmowa udzielenia cudzoziemcowi ochrony czasowej

Przewodniczący / Sędziowie:
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)
Leszek Kobylski
Jarosław Łuczaj

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: IV SA/Wa 1169/20

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Symbol: 6271

Przedmiot: Odmowa nadania statusu uchodźcy

odmowa nadania statusu uchodźcy- art. 15 zzs4 ust.3 COVID19

Przewodniczący / Sędziowie:
Iwona Szymanowicz-Nowak
Leszek Kobylski (spr.)
Jarosław Łuczaj

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: IV SA/Wa 1539/20

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6153

Przedmiot: Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji- art. 15 zzs4 ust.3 COVID19

Przewodniczący / Sędziowie:
Iwona Szymanowicz-Nowak
Leszek Kobylski
Jarosław Łuczaj (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: I SA/Wa 654/20

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania świadczenia "dobry start"

Przewodniczący / Sędziowie:
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Elżbieta Lenart
Łukasz Trochym

Wynik: Uchylono decyzję I i II instancji


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 610/20

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6119

Przedmiot: Inne dla grupy 6119

zabezpieczenie na majątku podatnika zobowiązań podatkowych-art. 15zzs4 ust 3 COVID-19

Przewodniczący / Sędziowie:
Sławomir Fularski
Justyna Mazur (spr.)
Marek Wroczyński

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 365/20

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Radomiu

Symbol: 6032

Przedmiot: inne z zakresu prawa o ruchu drogowym

skierowanie na badania lekarskie-art. 15zzs4 ust 3 COVID-19

Przewodniczący / Sędziowie:
Sławomir Fularski
Justyna Mazur
Marek Wroczyński (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 716/19

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6112

Przedmiot: Podatek dochodowy od osób fizycznych

okreslenie zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 r-art. 15zzs4 ust 3 COVID-19

Przewodniczący / Sędziowie:
Sławomir Fularski
Justyna Mazur (spr.)
Marek Wroczyński

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 559/20

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Główny Inspektor Transportu Drogowego

Symbol: 6037

Przedmiot: Koncesja na wykonywanie międzynarodowego transportu

odmowa udzielenia licencji dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy-art. 15zzs4 ust 3 COVID-19

Przewodniczący / Sędziowie:
Sławomir Fularski
Justyna Mazur
Marek Wroczyński (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 927/19

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za lipiec i sierpień 2014 rok-art. 15zzs4 ust 3 COVID-19

Przewodniczący / Sędziowie:
Sławomir Fularski
Justyna Mazur (spr.)
Marek Wroczyński

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 507/20

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2020-12-03

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Symbol: 6120

Przedmiot: Ewidencja gruntów

zarzut zgłoszony do danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków-art. 15zzs4 ust 3 COVID-19

Przewodniczący / Sędziowie:
Sławomir Fularski
Justyna Mazur
Marek Wroczyński (spr.)

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 00,  22 553 79 01
fax 22 553 70 46
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
 

Wydziały Orzecznicze


I, II, III, IV   00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI, VII  00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl