Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

ZNAK SPRAWY WSA-ZP-22/2013

Dostawa energii elektrycznej do budynku przy ulicy Pankiewicza 4 w Warszawie

SPRAWA WSA-ZP-22/2013

Postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego

Termin składania ofert 04.12.2013


Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 25.11.2013 

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf (144,43KB)

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 

PDFSiwz dostawa energii elektrycznej Pankiewicza.pdf (5,10MB)

 

Załaczniki do SIWZ w formacie word 

DOCZałączniki do SIWZ.doc (133,00KB)


Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ z dn. 28.11.2013 

PDFWyjaśnienia i modyfikacje SIWZ.pdf (880,71KB)

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w zakresie warunków udziału

( pkt. III.3.1. - uprawnienia do wykonywania określonej działalnosci lub czynności) z dn. 28.11.2013 

PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf (101,43KB)


Zamawiający unieważnił postępowanie przetargowe.

Uzasadnienie: Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie złożono żadnej oferty.

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  25-11-2013
  przez: Piotr Kosicki
 • opublikowano:
  25-11-2013 09:34
  przez: Piotr Kosicki
 • zmodyfikowano:
  05-12-2013 08:50
  przez: Piotr Kosicki
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 6720
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 00,  22 553 79 01
fax 22 553 70 46
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
 

Wydziały Orzecznicze


I, II, III, IV   00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI, VII  00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl