Przejdź do treści strony WCAG
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Czytelnia - zamawianie akt

Zamawianie akt wydziały: I,II,III,IV

00-013 Warszawa
ul. Jasna 2/4, pokój nr 8

tel.: 22 553 78 21

Zamawianie akt wydziały: V,VI,VII

00-696 Warszawa
ul. Pankiewicza 4, pokój nr 119

tel.: 22 553 70 37

UWAGA - w związku z zarządzeniem nr 21 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 października 2020 r. w sprawie wdrożenia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie działań profilaktycznych służących przeciwdziałaniu potencjalnemu zagrożeniu zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 ustalonych w Zarządzeniu nr 39 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 października 2020 r.

informujemy, iż od 17 października 2020 r. do odwołania wstrzymuje się przyjmowanie interesantów w Czytelni Akt.

Dostęp do akt możliwy jest wyłącznie w trybie elektronicznym na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Szczegółowe informacje dotyczące udostępnienia akt sądowych w systemie teleinformatycznym Sądu znajdują się na stronie www.wsa.warszawa.gov.pl w zakładce „Portal akt sądowych PASSA".

×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 00,  22 553 79 01
fax 22 553 70 46
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
 

Wydziały Orzecznicze


I, II, III, IV   00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI, VII  00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl