Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Czytelnia - zamawianie akt

Zamawianie akt wydziały: I,II,III,IV

00-013 Warszawa
ul. Jasna 2/4, pokój nr 8

tel.: 22 553 78 21

Zamawianie akt wydziały: V,VI,VII

00-696 Warszawa
ul. Pankiewicza 4, pokój nr 119

tel.: 22 553 70 37

Zmiany w funkcjonowaniu Czytelni Akt.

Czytelnie Akt (w budynkach Sądu przy ul. Jasnej 2/4, ul. Pankiewicza 4 i Wydziale Zamiejscowym w Radomiu) Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przyjmują interesantów w ograniczonym zakresie i w uzasadnionych przypadkach, z zastrzeżeniem, że:

  1. akta udostępniane są w Czytelni Akt, jeżeli skorzystanie przez osobę uprawnioną z dostępu elektronicznego do tych akt nie jest możliwe,
  2. osobiste przeglądanie akt w Czytelni Akt może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym złożeniu wniosku (listownie, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP lub na adres e-mail: , wskazując jednocześnie dane do kontaktu: adres e-mail bądź numer telefonu) i potwierdzeniu uprawnienia do ich udostępnienia przez Przewodniczącego Wydziału Orzeczniczego, w którym sprawa jest rozpatrywana,
  3. Przewodniczący Wydziału Orzeczniczego, w którym sprawa jest rozpatrywana, przekazuje informację o uprawnieniu do udostępnienia akt do Wydziału Informacji Sądowej, który wyznacza termin ich udostępnienia,
  4. Wydział Informacji Sądowej informuje wnioskodawcę o pierwszym wolnym terminie na zapoznanie się z aktami sprawy w Czytelni Akt. Termin ten może zostać zmieniony po uprzednim skontaktowaniu się z Czytelnią Akt pod numerem telefonu 225537821 (dla spraw rozpatrywanych przez Wydz. I-IV), 225537037 (dla spraw rozpatrywanych przez Wydz. V-VII) oraz 483689918 (dla spraw rozpatrywanych przez Wydz. VIII),
  5. w Czytelni Akt mogą przebywać, poza pracownikami Sądu, 2 osoby,
  6. czas na zapoznanie się z aktami sprawy zostaje ograniczony do 45 minut,
  7. wykaz osób, umówionych w danym dniu na przeglądanie akt, sekretariat Wydziału Informacji Sądowej przekazuje pracownikom ochrony.
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 00,  22 553 79 01
fax 22 553 70 46
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
 

Wydziały Orzecznicze


I, II, III, IV   00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI, VII  00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl