Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Czytelnia - zamawianie akt

Wydziały I, II, IV, VII

01-248 Warszawa
ul. Jana Kazimierza 10, pokój nr 38

tel.: 22 553 78 21/22

Wolny termin: jutro

Wydział III

00-013 Warszawa
ul. Jasna 2/4, pokój nr 8

tel.: 22 553 78 23

Wolny termin: jutro

Wydziały V, VI

00-696 Warszawa
ul. Jana Pankiewicza 4, pokój nr 119

tel.: 22 553 70 37

Wolny termin: jutro

UWAGA: zapoznawanie się z aktami sprawy następuje o określonej godzinie i może trwać maksymalnie 45 minut. W przypadku zaistnienia potrzeby dłuższego przeglądania akt prosimy o wcześniejsze zaplanowanie i rezerwowanie większej ilości (wolnych) terminów.

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że akta (w Czytelni Akt w budynkach Sądu przy ul. Jana Kazimierza 10, ul. Jasnej 2/4 i ul. Pankiewicza 4) udostępniane są do wglądu w godzinach 830-1530 .

Akta mogą być zamawiane:

  • za pośrednictwem wyżej wskazanego systemu zamawiania akt,
  • telefonicznie.

Natomiast akta do Czytelni Akt w budynku Sądu w Wydziale Zamiejscowym w Radomiu mogą być zamawiane wyłącznie telefonicznie pod numerem 48 368 99 18.

Składając zamówienie telefonicznie należy podać sygnaturę akt sprawy oraz imię i nazwisko osoby, która będzie zapoznawała się z aktami sprawy. W przypadku zamawiania akt za pośrednictwem sytemu należy wypełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką.

W Czytelni udostępniane są akta wyłącznie po wykazaniu uprawnienia do dostępu do akt danej sprawy oraz po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego stwierdzenie tożsamości, a w przypadku pełnomocników fachowych – legitymacji służbowej.

Akta sprawy znajdujące się w Wydziale Orzeczniczym udostępniane są nie wcześniej niż następnego dnia roboczego od momentu ich zamówienia (za datę zamówienia akt, złożonego za pośrednictwem systemu do zamawiania akt, poza godzinami urzędowania sądu przyjmuje się następny dzień roboczy). Akta sprawy, których udostępnienie w dniu następnym nie jest możliwe, udostępniane są w terminie ustalonym przez osobę obsługującą Czytelnię Akt z właściwym Wydziałem Orzeczniczym oraz interesantem.

Akta sprawy w okresie 7 dni bezpośrednio poprzedzających termin rozprawy udostępniane są sędziom orzekającym w sprawie. Z tego też powodu akta sprawy mogą nie zostać udostępnione.

Wgląd do akt zamówionych z wyprzedzeniem odbywa się w dniu wskazanym we wniosku, o ile pracownik Czytelni nie powiadomi o konieczności wskazania innego terminu z uwagi na brak dostępności akt w Wydziale Orzeczniczym w danym dniu.

Osoby zainteresowane przeglądaniem akt w Czytelni mają prawo do zamówienia więcej niż jednych akt, jeśli istnieje taka potrzeba.

Osoby, którym zostały udostępnione akta mają obowiązek poszanowania udostępnionych dokumentów, a wszelkie zauważone uszkodzenia akt powinny być zgłoszone osobie obsługującej, aby nie ponosić za nie odpowiedzialności.

W czasie udostępniania akt zabronione jest sporządzanie w nich jakichkolwiek adnotacji, uzupełnień, zapisków, skreśleń i podkreśleń, a także usuwanie adnotacji, dokumentów itp. działań. Każda nieuprawniona ingerencja w akta skutkować będzie powiadomieniem organów ścigania.

 

Ponadto informujemy, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie umożliwia również dostęp do akt sądowych sprawy w wersji elektronicznej za pośrednictwem Portalu Akt Sądowych Sądów Administracyjnych (PASSA).

Więcej na temat udostępniania akt za pośrednictwem portalu PASSA - https://bip.warszawa.wsa.gov.pl/876/1006/portal-akt-sadowych-passa.html

×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl