Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Informacja o sprawach w toku i właściwości Sądu
czynna w godzinach urzędowania Sądu 

ul. Jana Kazimierza 10 (parter)

ul. Jana Pankiewicza 4 (parter)

ul. Jasna 2/4 (czytelnia akt)
tel. 22  553 70 70
e-mail


Właściwość rzeczowa WSA w Warszawie

PDFWykaz przedmiotów spraw rozpatrywanych przez WSA w Warszawie_od_2016_07.pdf (188,50KB)


Właściwość miejscowa WSA w Warszawie

Do rozpoznania sprawy właściwy jest ten sąd wojewódzki, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zakresem swego działania obejmuje województwo mazowieckie.
Rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 16 grudnia 2005 r. został utworzony Wydział Zamiejscowy w Radomiu
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w Warszawie.


PDFRozporzadzenie Prezydenta RP w spr utworzenia Wydzialu Zamiejscowego w Radomiu.pdf (89,42KB)


Wyjątki od właściwości miejscowej:

Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
PDFDz U 2003 72 653.pdf (82,64KB)

Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

PDFDz U 2008 163 1016.pdf (91,62KB)

Główny Inspektor Transportu Drogowego
PDFDz U 2011 89 506.pdf (88,75KB)

Metryczka
 • wytworzono:
  05-08-2013
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  05-08-2013 11:25
  przez: Tomasz Gaj
 • zmodyfikowano:
  02-01-2024 11:28
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 105319
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl