Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Strona archiwalna

 

Za pośrednictwem Elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP) nie mogą być nadsyłane do Sądu pisma o charakterze procesowym (takie jak np.: skarga, zażalenie, skarga kasacyjna, sprzeciw).
 

Aby skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, wskaż i kliknij w poniższy link otwierający okno logowania do platformy ePUAP.


 ►   EPUAP - Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

 ►   EPUAP - Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

 

PDFUPO urzędowe potwierdzenie odbioru.pdf (326,06KB)

Elektroniczna skrzynka podawcza umożliwia składanie pism w formie dokumentu elektronicznego jedynie w sprawach, w których stosuje się ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.), na przykład w sprawach skarg i wniosków uregulowanych w Dziale VIII tej ustawy lub w sprawach dotyczących udostępnienia informacji publicznej.

W postępowaniu przed sądem administracyjnym, które jest uregulowane w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.), nie można składać pism w formie dokumentu elektronicznego, a więc także za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej.

1.       Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie:

 • za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej WSA w Warszawie zlokalizowanej na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP);
 • poprzez dostarczenie dokumentu na elektronicznym nośniku danych.

2.       Rodzaje spraw załatwianych przez WSA w Warszawie w ramach Elektronicznej Skrzynki Podawczej:

 • postępowanie w sprawie udostępnienia informacji publicznej,
 • postępowanie w sprawie skarg i wniosków.

3.       Wymagania dotyczące dostarczania dokumentów elektronicznych:

1)      za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej:

 • dokument powinien być podpisany ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP;
 • wielkość dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekraczać 5 megabajtów;

2)      poprzez dostarczenie na elektronicznym nośniku danych:

 • dokumenty mogą być dostarczane na następujących nośnikach danych:

- płyta DVD,
- płyta CD,
- pamięć masowa USB (pendrive),

 • dokumenty powinny być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
 • informatyczny nośnik danych powinien być trwale oznakowany w sposób pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację.

4.       Akceptowalne formaty załączników to: PDF, DOC, DOCX, RTF, ODS, ODT, XLS, XLSX, CSV, TXT, GIF, TIFF, BMP, JPG. Pliki z załącznikami mogą być skompresowane do formatu ZIP.

5.       Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Z elektronicznej skrzynki podawczej mogą korzystać wyłącznie posiadacze konta użytkownika na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP. Założenie takiego konta jest bezpłatne. Wielkość wszystkich przesyłanych dokumentów wraz z załącznikami dołączonymi do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3,5 MB (aktualne możliwości techniczne platformy ePUAP). 

Metryczka
 • wytworzono:
  26-07-2013
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  26-07-2013 10:38
  przez: Tomasz Gaj
 • zmodyfikowano:
  16-02-2018 13:23
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 46509
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl