Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Godziny urzędowania WSA w Warszawie

  ♦  Sąd jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1600 .

  ♦  Biuro podawcze jest czynne w godzinach urzędowania Sądu.

  ♦  Informacja o sprawach w toku i właściwości Sądu jest czynna w godzinach
     urzędowania Sądu  ( parter )

  ♦  Czytelnia akt udostępnia do wglądu akta spraw w godzinach 800-1530 .
      Z uwagi na konieczność zapoznania się z aktami spraw przez sędziów orzekających, możliwość ich
        udostępnienia stronom oraz pełnomocnikom w ciągu 7 dni poprzedzających rozprawę należy uzgodnić
        z sekretariatem wydziału.

  ♦  Biblioteka jest czynna  w godzinach urzędowania Sądu.

  ♦  Kasa Sądu w siedzibie przy ul. Jasnej 2/4
      czynna jest dla interesantów w godzinach 900-1530 z przerwą 
od 1300 do 1315 ,
      a w ostatnim dniu miesiąca w godzinach 900-1230 .

  ♦  Kasa Sądu w siedzibie przy ul. J. Pankiewicza 4
      czynna jest dla interesantów w godzinach 900-1400 ,
      a w ostatnim dniu miesiąca w godzinach 900-1130 .
    
  Kasa przyjmuje opłaty sądowe w maksymalnej wysokości do 1000 zł.

  ♦  Kasa Wydziału VIII Zamiejscowego w Radomiu czynna jest w godzinach 830-1500 ,
      a w ostatnim dniu miesiąca kasa jest nieczynna.


  ♦  Prezes oraz Wiceprezesi WSA w Warszawie przyjmują interesantów po uprzednim
      uzgodnieniu terminu i godziny z Sekretariatem Prezesa   tel. 22 553 78 00        
   

  ♦  Przewodniczący poszczególnych Wydziałów lub ich zastępcy przyjmują
      interesantów codziennie w godzinach 1000-1200 i 1400-1500 .

  ♦  Dyrektor Sądu oraz Kierownicy Oddziałów przyjmują interesantów codziennie
      w godzinach urzędowania Sądu.

Metryczka
 • wytworzono:
  19-07-2013
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  19-07-2013 10:47
  przez: Tomasz Gaj
 • zmodyfikowano:
  06-12-2018 08:27
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 46679
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 00,  22 553 79 01
fax 22 553 70 46
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
 

Wydziały Orzecznicze


I, II, III, IV   00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI, VII  00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl