Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Ogłoszenie konkursu nr Og-1011/N3/24 na staż urzędniczy (stanowisko docelowe: archiwista)

Prezes
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
ul. Jana Kazimierza 10

ogłasza konkurs nr Og-1011/N3/24
na staż urzędniczy
1 etat – referent stażysta (stanowisko docelowe: archiwista

Wymagania:

 • wykształcenie średnie
 • kurs kancelaryjno-archiwalny lub ukończona szkoła o profilu archiwistycznym
 • co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w archiwum
 • umiejętność obsługi komputera (Excel, Word, EZD)

Zakres wykonywanych zadań:

 • opracowywanie dokumentacji (przyjmowanie akt z komórek organizacyjnych)
 • przygotowanie akt do brakowania (w tym praca z wykazem akt)
 • przygotowanie akt do przekazania do Archiwum Państwowego
 • sporządzanie topografii archiwum
 • prowadzenia bazy danych o zasobie archiwum
 • obsługa wypożyczeń oraz zwrotów akt
 • obsługa programu archiwalnego
 • wprowadzanie danych do bazy archiwum
 • prace magazynowe

Po zakończeniu stażu, na stanowisku archiwisty oferujemy wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 6.000 zł brutto + dodatek za wysługę lat zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania konkursu reguluje zarządzenie Nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji stażu urzędniczego w wojewódzkich sądach administracyjnych (z zarządzeniem można zapoznać się w Oddziale Spraw Ogólnych i Osobowych WSA w Warszawie, przy ul. Jana Kazimierza 10, pok. 355).

Z osobą wyłonioną w drodze konkursu zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony.

Staż w WSA w Warszawie trwa nie mniej niż 6 miesięcy, ale stosownie do § 9 ust. 5 w/w zarządzenia Prezes sądu może zwolnić z obowiązku odbywania stażu lub jego części osobę wybraną w drodze konkursu na staż, która wykaże się wymaganą programem stażu wiedza teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania sądu, umiejętnościami stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod i technik pracy biurowej.

Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu należy przesłać pocztą elektroniczną do 17 maja 2024 r.
na adres mailowy:

Zgłoszenie powinno zawierać 2 załączniki:

 •  cv
 • skan świadectwa bądź dyplomu potwierdzającego wykształcenie.

Z kolei w treści maila należy złożyć poniższe oświadczenie:

DOCXwzor-oswiadczen-kandydata_staż urzędniczy.docx (14,70KB)

Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do konkursu wraz z informacją o jego dalszym przebiegu zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji  Publicznej  21 maja 2024 r.

Prezes WSA w Warszawie zastrzega możliwość unieważnienia konkursu z uzasadnionych przyczyn.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 22 553-79-53

Metryczka
 • wytworzono:
  08-05-2024
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  08-05-2024 15:11
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 736
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl