Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego WSA w Warszawie.

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami majątku Skarbu Państwa budżetowe (Dz. U. z 2023 poz. 973 i 1859) informuje, że posiada zbędne składniki majątku ruchomego z przeznaczeniem do nieodpłatnego przekazania na rzecz nieposiadającej osobowości prawnej państwowej jednostki sektora finansów publicznych.

Jednostki zainteresowane przejęciem składnika majątku proszone są o złożenie do dnia:

10 maja 2024 r.  pisemnego wniosku o nieodpłatne przekazanie majątku, który należy kierować
do Dyrektora Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie,
ul. Jana Kazimierza 10,
01-248 Warszawa.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli pracownik Oddziału Administracyjno –Gospodarczego:

Paweł Sobieraj

tel. 22 553 70 83

oraz

Krzysztof Gręda

tel. 22 553 78 24

Szczegółowy wykaz zbędnego składnika majątku ruchomego zawiera załącznik do ogłoszenia.

PDFZałącznik do ogłoszenia o zbędnych składnikach majątku.pdf (384,53KB)

Metryczka
 • wytworzono:
  26-04-2024
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  26-04-2024 07:53
  przez: Tomasz Gaj
 • zmodyfikowano:
  12-06-2024 15:24
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 187
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl