Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

WSA w Warszawie wstrzymał wykonanie decyzji w zakresie nałożenia kary zakazu świadczenia usług przez Deloitte Audyt sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Warszawie.

     Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w sprawie ze skargi Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie na decyzję Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego z 25 sierpnia 2023 r., postanowieniem z 18 października 2023 r. wstrzymał wykonanie zaskarżonej decyzji w zakresie nałożenia kary zakazu świadczenia usług objętych standardami wykonywania zawodu na okres 3 lat.

     Uzasadniając wydane postanowienie Sąd stwierdził, że wykonanie zaskarżonej decyzji w zakresie zakazu świadczenia usług objętych standardami wykonywania zawodu, na tym etapie postępowania sądowoadministracyjnego, doprowadziłoby do wystąpienia niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody i spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Po wykonaniu decyzji w zaskarżonej części, ewentualne uchylenie jej przez sąd administracyjny nie miałoby dla funkcjonowania skarżącej spółki istotnego znaczenia. Bardzo utrudnione byłoby bowiem przywrócenie stanu spółki  sprzed wykonania części zaskarżonej decyzji. Należałoby bowiem pozyskać zwolnionych wcześniej pracowników albo też zatrudnić inne osoby, nabyć sprzęt i lokale, w których wykonywane były usługi. W ocenie Sądu dalece utrudnione byłoby odzyskanie wszystkich klientów, których spółka utraciła po wykonaniu części zaskarżonej decyzji, a tym samym poziomu osiąganych wcześniej przychodów. Ogół wskazanych powyżej okoliczności spowodowałby, w przypadku odmowy wstrzymania wykonania części zaskarżonej decyzji, brak możliwości osiągnięcia przez skarżącą spółkę jej wysokiej pozycji na rynku firm audytowych. Zaistniałyby zatem skutki faktyczne i prawne, które byłyby przyczyną istotnej i trwałej zmiany rzeczywistości, a powrót do stanu poprzedniego mógłby nastąpić co najmniej po długim czasie oraz przy stosunkowo dużym nakładzie sił i środków.

 

Postanowienie jest nieprawomocne. Stronom postępowania przysługuje możliwość jego zaskarżenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 7 dni o dnia otrzymania odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  20-10-2023
  przez: Dominik Niewirowski
 • opublikowano:
  20-10-2023 12:17
  przez: Dominik Niewirowski
 • zmodyfikowano:
  20-10-2023 12:18
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 2224
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl