Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Komunikat w sprawie kopalni "Turów".

Strona archiwalna

 

     W dniu 31 sierpnia 2023 r. w Wojewódzkim  Sądzie Administracyjnym w Warszawie zostanie rozpoznana sprawa o sygn. IV SA/Wa 654/23 ze skarg na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 30 września 2022 r. określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia: Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego „Turów”, realizowanego w gminie Bogatynia.

Rozprawa została wyznaczona na godzinę 11.00 w sali A w budynku Sądu przy ul. Jasnej 2/4 w Warszawie.

     Na podstawie § 43 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów administracyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777, z późn. zm.)  Przewodnicząca Wydziału IV WSA w Warszawie zarządziła wydanie kart wstępu na rozprawę dla publiczności. Ustalono, że zostanie wydanych 30 kart, w tym 6 dla przedstawicieli mediów. Powyższe oznacza, że na salę rozpraw, bez konieczności posiadania kart wstępu, mają prawo wstępu strony, uczestnicy postępowania oraz ich pełnomocnicy.

     Karty wstępu na salę rozpraw będą wydawane przy wejściu do budynku Sądu przy ul. Jasnej 2/4 w Warszawie do wyczerpania. Pozostałe osoby będą mogły obserwować przebieg rozprawy na monitorze ekranowym znajdującym się bezpośrednio przed salą rozpraw.

 Karty wstępu dla przedstawicieli mediów będą wydawane po wcześniejszym zgłoszeniu zamiaru przybycia na adres mailowy: . Zgłoszenie o wydanie karty wstępu dla przedstawiciela mediów prosimy o nadsyłanie do 30 sierpnia 2023 r. do godz.15.00.

 

Przewodnicząca Wydziału Informacji Sądowej

Sędzia WSA Małgorzata Jarecka

Metryczka
 • wytworzono:
  28-08-2023
  przez: Dominik Niewirowski
 • opublikowano:
  28-08-2023 13:32
  przez: Dominik Niewirowski
 • zmodyfikowano:
  28-08-2023 13:32
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 341
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl