Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Informacja w sprawie rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego o część dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy w obszarze Saskiej Kępy i Kamionka.

     Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w sprawie ze skargi Miasta Stołecznego Warszawy na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z 14 kwietnia 2023 r. (nr WNP-I.4131.109.2023) stwierdzające nieważność uchwały nr LXXIX/2558/2023 Rady m.st. Warszawy z 9 marca 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym, wyrokiem z 25 sierpnia 2023 r. uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze oraz zasądził zwrot kosztów postępowania sądowego.

     Z uwagi na to, iż przedstawiona powyżej sprawa została rozpoznana na posiedzeniu niejawnym, poznanie motywów rozstrzygnięcia Sądu, będzie możliwe dopiero po sporządzeniu uzasadnienia.

Wyrok jest nieprawomocny. Stronom postępowania będzie przysługiwała możliwość jego zaskarżenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem.

 

Sentencja wyroku - PDFVI SA Wa 3907 23.pdf (98,26KB)

Metryczka
 • wytworzono:
  25-08-2023
  przez: Dominik Niewirowski
 • opublikowano:
  25-08-2023 14:04
  przez: Dominik Niewirowski
 • zmodyfikowano:
  25-08-2023 14:22
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 1061
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl