Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Konkurs nr Og-1121/9/23 na staż urzędniczy - inspektor ds. informatycznych

Prezes
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
ul. Jasna 2/4

ogłasza konkurs nr Og-1121/9/23
na staż urzędniczy
( 1 etat –stanowisko docelowe: inspektor ds. informatycznych)

 

Wymagania:

 • 2 lata doświadczenia (w tym minimum rok w dziale IT),
 • wykształcenie minimum średnie (mile widziane informatyczne),
 • biegła znajomość budowy i działania sprzętu komputerowego oraz jego serwisowania,
 • znajomość pakietu biurowego MS Office,
 • znajomość systemów operacyjnych Microsoft Windows 10/11,
 • znajomość działania sieci komputerowych LAN/WAN/WiFi,
 • znajomość usługi katalogowej Microsoft ActiveDirectory.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • umiejętność administracji środowiskiem serwerowym Windows Server 2016/2019/2022.

 

Zakres wykonywanych zadań:

 • wsparcie techniczne dla pracowników Sądu w zakresie rozwiązywania zgłaszanych problemów związanych z działaniem sprzętu komputerowego, systemów i aplikacji funkcjonujących w sądzie,
 • instalacja, konfiguracja sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych,
 • przygotowywanie stanowisk pracy,
 • zarządzanie uprawnieniami w systemie informatycznym,
 • udział w projektach wdrożeniowych,
 • dbanie o stabilność i bezpieczeństwo infrastruktury informatycznej,
 • dbanie o ciągłość pracy sprzętu teleinformatycznego,
 • obsługa zgłoszeń/awarii,
 • obsługa systemu wideokonferencji,
 • prowadzenie bieżącej inwentaryzacji sprzętu informatycznego.

 

Po zakończeniu stażu, na stanowisku inspektora oferujemy wynagrodzenie w wysokości   5.800 zł brutto + ewentualny dodatek za wysługę lat

Ponadto oferujemy:

 • możliwość dofinansowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • nagrody jubileuszowe (od 20 lat pracy, przyznawane co 5 lat),
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne – „13tka”’
 • szeroki pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego rodziny, atrakcyjne oprocentowanie pożyczki na cele mieszkaniowe i remontowe, dofinansowanie sportu i kultury, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach ,
 • możliwość zakupu na preferencyjnych warunkach ubezpieczenia i pakietu medycznego oraz karty sportowej.

 

Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania konkursu reguluje zarządzenie Nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji stażu urzędniczego w wojewódzkich sądach administracyjnych (z zarządzeniem można zapoznać się w Oddziale Spraw Ogólnych i Osobowych WSA w Warszawie, przy ul. Jasnej 2/4, pok. 113 B).

Z osobą wyłonioną w drodze konkursu zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony.

Staż w WSA w Warszawie trwa nie mniej niż 6 miesięcy, ale stosownie do § 9 ust. 5 w/w zarządzenia Prezes sądu może zwolnić z obowiązku odbywania stażu lub jego części osobę wybraną w drodze konkursu na staż, która wykaże się wymaganą programem stażu wiedza teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania sądu, umiejętnościami stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod i technik pracy biurowej.

 

Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu należy przesłać pocztą elektroniczną do 5 maja 2023 r. na adres mailowy:  

Zgłoszenie powinno zawierać 2 załączniki:

 •  cv
 • skan świadectwa bądź dyplomu potwierdzającego wykształcenie.

W temacie maila należy wpisać konkurs IT, z kolei w treści maila złożyć poniższe oświadczenie:

DOCXwzor oswiadczen kandydata 1.docx (14,71KB)

Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do konkursu wraz z informacją o jego dalszym przebiegu zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji  Publicznej  9 maja 2023 r.

Prezes WSA w Warszawie zastrzega możliwość unieważnienia konkursu z uzasadnionych przyczyn.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 22 553-79-56

Metryczka
 • wytworzono:
  20-04-2023
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  20-04-2023 12:08
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 463
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl