Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Konkurs Og-1121/1/23 na staż urzędniczy do Oddziału Administracyjno-Gospodarczego do obsługi technicznej do Wydziału VIII Zamiejscowego w Radomiu.

Prezes
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
ul. Jasna 2/4
ogłasza konkurs nr Og-1121/1/23

na staż urzędniczy do Oddziału  Administracyjno-Gospodarczego

do obsługi technicznej do Wydziału VIII Zamiejscowego w Radomiu
( 1 etat – stanowisko docelowe: specjalista)

 

Wymagania konieczne:

 • 3 lata stażu pracy
 • wykształcenie wyższe (preferowane techniczne)

Wymagania niezbędne do wykonywania obowiązków na powierzonym stanowisku:

 • znajomość poprawnego funkcjonowania i przeprowadzania konserwacji instalacji i systemów w znajdujących się budynkach użyteczności publicznej,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • znajomość zagadnień w praktyce związanych ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość zagadnień w praktyce związanych z pracą w Komisji: inwentaryzacyjnej, do oceny przydatności składników rzeczowych oraz likwidacyjnej,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • prawo jazdy kat. B,
 • obsługa urządzeń biurowych.

Zakres wykonywanych zadań:

 • nadzór nad funkcjonowaniem i konserwacją instalacji i systemów w budynku WSA w Radomiu takich jak: system telewizji dozorowej, system wykrywania włamania i   napadu z elementami kontroli dostępu, klimatyzatorów miejscowych- SPLIT, instalacji węzła cieplnego wraz z automatyką, instalacji elektrycznej wraz z instalacją zasilającą (rozdzielnie NN), instalacji oświetlenia awaryjnego, systemu p-poż. okablowania strukturalnego oraz pozostałych systemów słaboprądowych
 • prowadzenie rozliczeń i ewidencji związanej z obsługą wykonawców i dostawców,
 • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi WSA w Warszawie, w zakresie organizacji szkoleń, zgromadzeń, kolegiów, posiedzeń itp.,
 • udział w komisjach przetargowych,
 • prowadzenie prac związanych z wyposażeniem pomieszczeń sądu,
 • przygotowanie oraz realizacja zadań związanych z remontami oraz awariami w budynku sądu,
 • uczestnictwo w pracach Komisji: inwentaryzacyjnej, do oceny przydatności składników rzeczowych oraz likwidacyjnej.

Po zakończeniu stażu, na stanowisku specjalisty oferujemy wynagrodzenie w wysokości 6.300 zł brutto.

Ponadto oferujemy:

 • możliwość dofinansowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • nagrody jubileuszowe (od 20 lat pracy, przyznawane co 5 lat),
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne – „13tka”’
 • szeroki pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego rodziny, atrakcyjne oprocentowanie pożyczki na cele mieszkaniowe i remontowe, dofinansowanie sportu i kultury, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach,
 • możliwość zakupu na preferencyjnych warunkach ubezpieczenia i pakietu medycznego oraz karty sportowej.

Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania konkursu reguluje zarządzenie Nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji stażu urzędniczego w wojewódzkich sądach administracyjnych (z zarządzeniem można zapoznać się w Oddziale Spraw Ogólnych i Osobowych WSA w Warszawie, przy ul. Jasnej 2/4, pok. 113 B).

Z osobą wyłonioną w drodze konkursu zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony, w celu odbycia stażu urzędniczego.

Stosownie do § 9 ust. 5 w/w zarządzenia Prezes sądu może zwolnić z obowiązku odbywania stażu lub jego części osobę wybraną w drodze konkursu na staż, która wykaże się wymaganą programem stażu wiedza teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania sądu, umiejętnościami stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod i technik pracy biurowej.

Zgłoszenie, w formie cv, zawierającego:

 • imię i nazwisko
 • datę urodzenia
 • dane kontaktowe (nr telefonu bądź adres e-mail)
 • wykształcenie
 • kwalifikacje zawodowe
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w celu przeprowadzenia rekrutacji do Wydziału VIII Zamiejscowego w Radomiu
 • skan świadectwa bądź dyplomu potwierdzającego wykształcenie.

należy przesłać do 22 lutego br. na adres poczty elektronicznej:  z dopiskiem w temacie maila: konkurs na staż do Radomia

Z kolei w treści maila należy złożyć poniższe oświadczenie:

DOCXwzor oswiadczen kandydata 4.docx (14,70KB)

Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do konkursu wraz z informacją o jego dalszym przebiegu zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji  Publicznej  27 lutego 2023 r.

Prezes WSA w Warszawie zastrzega możliwość unieważnienia konkursu z uzasadnionych przyczyn.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 22 553-79-56

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 08-02-2023
  do 08-05-2023 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  08-02-2023
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  08-02-2023 15:31
  przez: Tomasz Gaj
 • zmodyfikowano:
  07-03-2023 08:59
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 705
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl