Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

WSA w Warszawie poszukuje pracownika obsługi technicznej do Wydziału VIII Zamiejscowego w Radomiu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

poszukuje pracownika Oddziału Administracyjno-Gospodarczego wykonującego swoje obowiązki w Wydziale VIII Zamiejscowym w Radomiu

stanowisko: specjalista

wynagrodzenie:   6.000 - 6.500 zł brutto

Zakres wykonywanych zadań:

 

 • znajomość poprawnego funkcjonowania i przeprowadzanie konserwacji instalacji i systemów w  budynku WSA w Radomiu takich jak: systemu telewizji dozorowej, systemu wykrywania włamania i   napadu z elementami kontroli dostępu, klimatyzatorów miejscowych- SPLIT, instalacji węzła cieplnego wraz z automatyką, instalacji elektrycznej wraz z instalacją zasilającą (rozdzielnie NN), instalacji  oświetlenia awaryjnego, systemu p-poż. okablowania strukturalnego oraz pozostałych systemów słaboprądowych
 • prowadzenie rozliczeń i ewidencji związanej z obsługą wykonawców i dostawców,
 • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi WSA w Warszawie, w zakresie organizacji  szkoleń,  zgromadzeń, kolegiów, posiedzeń itp.,
 • udział w komisjach przetargowych,
 • prowadzenie prac związanych z wyposażeniem pomieszczeń sądu,
 • przygotowanie oraz realizacja zadań związanych z remontami oraz awariami w budynku sądu,
 • uczestnictwo  w pracach Komisji: inwentaryzacyjnej, do oceny przydatności  składników rzeczowych oraz likwidacyjnej.

 

Wymagania konieczne:

 

 • 3 lata stażu pracy,
 • wykształcenie wyższe magisterskie techniczne.

 

Wymagania niezbędne do wykonywania obowiązków na powierzonym stanowisku:

 

 • znajomość poprawnego funkcjonowania i przeprowadzanie konserwacji instalacji i systemów w  znajdujących się budynkach użyteczności publicznej,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • znajomość zagadnień w praktyce związanych ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość zagadnień  w praktyce związanych z pracą  w Komisji: inwentaryzacyjnej, do oceny przydatności składników rzeczowych oraz likwidacyjnej,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • prawo jazdy kat. B,
 • praca z komputerem,
 • obsługa urządzeń biurowych.

 

Zgłoszenie, w formie cv, zawierającego:

 • imię i nazwisko
 • datę urodzenia
 • dane kontaktowe (nr telefonu bądź adres e-mail)
 • wykształcenie
 • kwalifikacje zawodowe
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w celu przeprowadzenia rekrutacji do Wydziału VIII Zamiejscowego w Radomiu

należy przesłać do 25 stycznia br. na adres poczty elektronicznej: z dopiskiem w temacie maila: pracownik W VIII.

Do 27 stycznia br. skontaktujemy  się z wybranymi osobami w celu zaproszenia ich na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowa zostanie przeprowadzona w Warszawie, przy ul. Jasnej 2/4.

 

Przesyłając powyższe zgłoszenie przyjmują Państwo do wiadomości, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4 . Kontakt do inspektora ochrony danych:
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy, jedynie do realizacji powyższego celu rekrutacyjnego, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy od jego zakończenia, na wypadek konieczności przeprowadzenia ponownej rekrutacji na to stanowisko.
 3. Przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, a jej wycofanie nie wypływa na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Przysługuje Państwu  prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 553-79-56.

Po zakończonej rekrutacji ogłoszenie zostanie przeniesione do archiwum bip-u.

 

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 12-01-2023
  do 12-04-2023 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  12-01-2023
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  12-01-2023 15:14
  przez: Tomasz Gaj
 • zmodyfikowano:
  07-03-2023 09:06
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 924
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl