Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Prezesa NSA z dnia 5 stycznia 2023 r. o wolnym stanowisku asesorskim.

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie informuje, że ukazało się Obwieszczenie Prezesa NSA z dnia 5 stycznia 2023 r. o wolnym stanowisku asesorskim  w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie (M.P. z dnia 11 stycznia 2023 r., Poz. 52).

   PDFM2023000005201.pdf (339,16KB)
   DOCkarta asesora 3.doc (75,50KB)
   DOCRODO zgoda na przetwarzanie danych-s. 3.doc (27,50KB)

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 10 lutego 2023 r. (liczy się data stempla pocztowego).    

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr telefonu: (0-22) 553-79-50/49.