Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Prezesa NSA z 15.06.2022r. o wolnych stanowiskach asesorskich w WSA w Warszawie

        Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie informuje, że ukazało się Obwieszczenie Prezesa NSA z dnia 15 czerwca 2022r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie (M.P. z dnia 27 czerwca 2022r., Poz. 625).

   DOCkarta asesora.doc (75,50KB)
   DOCRODO zgoda na przetwarzanie danych-s..doc (27,50KB)

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 27 lipca 2022r. (liczy się data stempla pocztowego).    

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr telefonu: (0-22) 553-79-50/49.