Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Komunikat dotyczący sprawy o sygnaturze akt IV SA/Wa 2652/12

Komunikat
 
Sprawa o sygn. akt IV SA/Wa 2652/12 publikacja orzeczenia o godz. 15:30 Sala G, 19 lutego 2013 r.
 
 
Uprzejmie informuję, iż w dniu 19 lutego 2013 r. o godz. 15:30 w Sali G w tutejszym Sądzie miała miejsce publikacja orzeczenia w sprawie ze skargi Fundacji ClientEarth Poland z siedzibą w Warszawie na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16 sierpnia 2011 r. utrzymującą w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 14 grudnia 2010 r. w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie bloków 5 i 6 w PGE Elektrowni Opole S.A.
Sprawa powyższa została rozpoznana ponownie przez tutejszy Sąd na rozprawie w dniu 6  lutego 2013 r., na skutek wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt II OSK 1246/12) uchylającego wcześniejszy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. akt IV SA/Wa 1757/11).
Sąd w dniu dzisiejszym oddalił skargę w tej sprawie.
W ustnych motywach uzasadnienia orzeczenia Sąd, związany oceną dokonaną przez Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że decyzja, w przedmiocie której Sąd orzekał (decyzja środowiskowa) jest odrębną decyzją od decyzji o pozwoleniu zintegrowanym, o której mowa w art. 211 ustawy Prawo ochrony środowiska. Oceniając legalność decyzji środowiskowej, Sąd nie może badać szczegółowo  elementów, które są osnową decyzji o pozwoleniu zintegrowanym,
 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał,  że zaskarżona decyzja w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia nie narusza prawa, a postępowanie administracyjne w sprawie zostało przeprowadzone w sposób wyczerpujący i prawidłowy. Mając powyższe na uwadze Sad oddalił skargę.
 
 
 Rzecznik Prasowy
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie
Sędzia WSA Małgorzata Jarecka
 

Podmiot udostępniający: Wydział Informacji Sądowej
Informację wytworzył: Tomasz Gaj
Data wytworzenia: 2013-02-20)
Metryczka
  • opublikowano:
    20-02-2013 07:56
    przez: Tomasz Gaj
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl