Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Zmiana właściwości miejscowej w sprawach z zakresu działania Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Dz. U. z 2022 r. poz. 962

ROZPORZĄDZENIE

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie

Na podstawie art. 13 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329 i 655) zarządza się, co następuje:

§  1. Rozpoznawanie spraw z zakresu działania Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, jako organu odwoławczego wobec aktów lub czynności Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, oraz spraw z tego zakresu dotyczących bezczynności i przewlekle prowadzonego postępowania Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie i Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie przekazuje się wojewódzkim sądom administracyjnym, na których obszarze właściwości strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę.

§  2. Sprawy, o których mowa w § 1, w których skargi zostały wniesione przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i postępowanie nie zostało zakończone, rozpoznaje wojewódzki sąd administracyjny właściwy w rozumieniu niniejszego rozporządzenia, z wyjątkiem spraw, w których wyznaczono termin posiedzenia.

§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Metryczka
 • wytworzono:
  23-05-2022
  przez: Dominik Niewirowski
 • opublikowano:
  23-05-2022 09:06
  przez: Dominik Niewirowski
 • zmodyfikowano:
  23-05-2022 09:06
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 1767
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl